Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

02/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež spovedal kňazov svojej diecézy na stretnutí o „raste viery u kňaza“

◊  

Vatikán 2. marcaDnes predpoludním zavítal Svätý Otec František do Lateránskej baziliky, aby tam viedol duchovnú obnovu pre farárov a pastoračných kňazov Rímskej diecézy. Najprv sa Svätý Otec takmer hodinu venoval spovedaniu. Keď vyspovedal asi 15 kňazov, prihovoril sa zhromaždeným, ktorí zaplnili hlavnú loď baziliky.

Ako podnet na osobnú duchovnú obnovu v rámci Pôstneho obdobia pre nich pápež František pripravil meditatívny text s názvom „Rast viery v živote kňaza“. Hlavné body im predložil vo forme prednášky, v ktorej úvode zdôraznil nevyhnutnosť rastu viery:

„Ak viera nerastie, zostáva nezrelá. A sú ľudské životy, i kňazské, ktoré zostali na pol ceste, pretože ich viera nerástla, nešla už ďalej. A my kňazi, ak nemáme vieru zrelú, schopnú vzbudzovať vieru u druhých v zmysle otcovstva, môžeme narobiť zlo, a veľké zlo. Ale ak viera rastie, prináša množstvo ovocia.“

Svätý Otec vo svojej meditácii vychádzal zo slov apoštolov adresovaných Ježišovi: „Daj nám väčšiu vieru!“, ktoré zachytáva sv. Lukáš (Lk 17,5). Pripomenul, že táto prosba učeníkov zaznela po tom, ako im Ježiš hovoril o milosrdenstve a potrebe odpustiť 77-ráz. Pápež citoval Katechizmus: „Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval; viera má byť „činná skrze lásku“ (Gal 5,6), udržiavaná nádejou a zakorenená vo viere Cirkvi“ (KKC 162).

Po týchto slovách Svätý Otec v priebehu pol hodiny prešiel vybranými časťami meditácie. V prvej časti položil dôraz na tri momenty: pamäť, nádej a rozlišovanie. V druhej časti sa už konkrétne zameral na osobu apoštola Petra a jeho rast viery cez skúsenosti úspechov i zlyhaní. Kňazom odporúčal premeditovať si celý text počas Pôstneho obdobia.

Okrem spomínaného 11-stranového pôstneho podnetu podaroval Svätý Otec každému z farárov aj knihu s názvom „Nemajte strach odpúšťať“. Ide o rozhovory s 90-ročným argentínskym kapucínom Luisom Dri, známym spovedníkom, ktorého sám pápež František viackrát citoval pri rozličných príležitostiach. -jb-      

inizio pagina

Marcové video Svätého Otca: Pomôžme prenasledovaným kresťanom modlitbou

◊  

Vatikán 2. marca - Svätý Otec vo svojom videoposolstve na mesiac marec pozýva veriacich k spoločnej modlitbe za prenasledovaných kresťanov. V rámci Apoštolátu modlitby ako svojej modlitbovej siete rozšírenej po celom svete sa pápež František prihovára týmito slovami:

 „Koľko ľudí je prenasledovaných kvôli svojej viere, sú prinútení opustiť svoje domovy, svoje bohoslužobné miesta, svoju zem, svoje vzťahy.

Sú prenasledovaní a zabíjaní, pretože sú kresťanmi, a ich prenasledovatelia nerozlišujú konfesie, ku ktorým patria.

Chcem sa vás opýtať: Koľkí z vás sa modlia za prenasledovaných kresťanov?

Pozývam vás modliť sa spolu so mnou, aby pocítili podporu všetkých cirkví a spoločenstiev cez modlitbu a cez materiálnu pomoc.“ -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boh nás ani na okamih neprestane milovať

◊  

Boh je stále verný a ani na okamih nás neprestane milovať. Sprevádza naše kroky a ide nám v ústrety, ak sa od neho vzdialime. (Tvít pápeža Františka, 2. marca 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKoptskí kresťania sú prinútení utekať zo severu Sinajského polostrova

◊  

Egypt 2. marca – Na severe Sinajského polostrova bolo za posledných 10 dní zabitých sedem kresťanov koptského vyznania. Z tohto dôvodu sa už stovky koptských kresťanov rozhodli opustiť Al Arich, hlavné mesto egyptskej administratívnej oblasti Severný Sinaj.

Koptskí kresťania utekajú pred novou vlnou násilností, ktorú na stredozemnom pobreží Sinajského polostrova rozpútali teroristi tzv. Islamského štátu. Násilie páchané v tejto oblasti odsúdili aj predstavitelia egyptskej náboženskej organizácie Dar al Ifta al Misryah na čele s veľkým muftim.

Kopti tvoria 10% egyptskej populácie a sú najväčšou kresťanskou komunitou na Blízkom východe. Islamský štát už v roku 2015 v Syrte, v Líbii, demonštratívnou dekapitáciou popravil dvadsiatku egyptských koptských kresťanov. -ab-

inizio pagina

Šesť rokov od atentátu na Šahbáza Bhattího, zástancu práv v Pakistane

◊  

Vatikán/Pakistan 2. marca – Pred šiestimi rokmi bol v hlavnom meste Pakistanu Islamabade zavraždený Šahbáz Bhattí, pakistanský minister pre menšiny. Šahbáz Bhattí bol mužom hlbokej katolíckej viery, ale tiež politikom s veľkými plánmi, ktorého životom sa stala obrana práv tých najbiednejších. Jeho snahou bolo zvýšiť dodržiavanie ľudských práv a tiež práv na slobodu vierovyznania, čo robil aj za cenu ohrozenia života. Jeho veľkou túžbou bolo zrušiť zákon o rúhaní, na základe ktorého je odsúdená na smrť aj kresťanka Asia Bibiová.

Šahbáz Bhattí zomrel guľkou atentátnika 2. marca 2011, vo veku 42 rokov. Pri príležitosti 6. výročia jeho smrti vyšla v talianskom vydavateľstve San Paolo kniha „Shabaz. Hlas spravodlivosti“, ktorú napísal jeho brat Paul Bhattí. Úvod ku knihe, ktorá je svedectvom o ľudskom, duchovnom a politickom profile tejto dnes už svetoznámej osobnosti, napísal vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 2. marca 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina