Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

06/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPrvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie

◊  

Vatikán 6. marca – Pápež František spolu s kardinálmi a ďalšími členmi Rímskej kúrie má za sebou prvý deň duchovných cvičení v Exercičnom dome Božského Majstra v Arricii, neďaleko Ríma. Na päť dní vstúpilo do ticha celkovo 72 exercitantov. Každé ráno o 7.30 spoločne slávia svätú omšu, dopoludnia a popoludní majú uvedenie do meditácií a večer sa spoločne modlia vešpery a adorujú pred Eucharistiou. Ústrednou témou je Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa apoštola Matúša.

„Počas týchto dní sa môžeme všetci považovať ako súčasť skupiny tých, ktorí potrebujú byť opäť evanjelizovaní,“  povedal v nedeľu večer na úvod taliansky biblista P. Giulio Michelini OFM, ktorý vedie duchovné cvičenia. Nie preto, že by „sme patrili do kruhu tých, čo nepoznajú Ježiša alebo k tým, čo prakticky nežijú požiadavky krstu“, ale preto, lebo „nová evanjelizácia má v prvom rade za úlohu zapáliť srdcia tých veriacich, ktorí pravidelne navštevujú komunitu. [...] Vy ste, drahí bratia, v centre tejto evanjelizácie,“ dodal páter Michelini. 

Exercície sa opierajú najmä o evanjeliový text od sv. Matúša. V nedeľu večer bola téma „Petrovo vyznanie a Ježišova cesta smerom k Jeruzalemu“ (text Mt 16,13-21). Hlavnou témou dnešného dopoludnia boli „Ježišove posledné slová a začiatok umučenia“ (text Mt 26,1-19). Popoludňajšia meditácia sa zamerala na udalosť v Getsemani a exercitátor jej dal názov „Chlieb a telo, víno a krv“ (text Mt 26,36-46).

Z dôvodu duchovných cvičení Svätý Otec nebude mať v tomto týždni zvyčajnú stredajšiu generálnu audienciu. Jeho návrat do Ríma sa očakáva v piatok predpoludním. -ej-

inizio pagina

Väzni z Milána zaslali pápežovi listy, tešia sa na jeho návštevu

◊  

Vatikán 6. marca – Viacerí trestanci z väznice sv. Vittora v Miláne, kam pápež František zavíta 25. marca v rámci svojej pastoračnej návštevy, napísali Svätému Otcovi listy. „Drahý pápež František, poviem úprimne, nie som veľmi veriaci,“ píše Ivan v dnes publikovanej korešpondencii, žiadajúc Rímskeho biskupa o „modlitbu“ za svoju rodinu, o pomoc pri hľadaní „zmyslu“ svojho pobytu vo väzení a „trochu pokoja“.   

Rovnako aj Massimo vo svojom liste vyznáva, že nemá vieru, ale očakáva pápeža ako „brata“. „Ukradol som svojej matke pokoj a zabil som dôveru svojho otca,“ priznal sa väzeň. Podobne aj Alfredo žiada Svätého Otca o zázrak: a to odpustenie vín a za všetko zlo, čo spôsobil, aby sa opäť mohol stať dieťaťom a „neurobiť viac tie strašné veci, ktoré ma vzdialili od rodiny“. „Chcel by som skutočne,“ zakončil svoj list Alfred, „môcť začať všetko odznova“.

Pozornosť médií upútal aj list moslima Mustaphu, ktorý píše, že sa cíti byť pápežom prijatý, ktorý keď sa modlí, „nerobí rozdiely podľa pohlavia, rasy, a najmä nie podľa náboženstva“. Svätého Otca poprosil, aby aj naďalej šíril vieru, ktorá môže pomôcť mnohým väzňom „vyjsť zo svojich deštruktívnych závislostí“

Príbehy väzňov z milánskeho nápravného inštitútu, ktorý po prvýkrát v histórii navštívi pápež, sú príbehmi utrpenia. Nie všetci budú mať možnosť hovoriť s pápežom osobne či s ním obedovať. Prostredníctvom listov chceli Petrovmu nástupcovi vyjadriť svoju blízkosť. Svätý Otec sa vo väznici zdrží niekoľko hodín, pričom pôjde o neformálne stretnutie. -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteBiskup Jeruzalema Mons. Pizzaballa: Potrebujeme sa vydať na cestu obrátenia

◊  

Izrael 6. marca – „Pôstne obdobie je skutočne cestou obrátenia. My, biskupi a kňazi patriarchátu, patríme medzi hriešnikov, ktorí prosia o Božie milosrdenstvo a prosia o milosť obrátenia. Naše omyly a naše mylné úsudky sú jasne pred našimi očami.“ To sú slová apoštolského administrátora Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pierbattistu Pizzaballu OFM, ktoré napísal po siedmich mesiacoch od uvedenia do úradu kňazom svojej diecézy.

Mons. Pizzaballa v liste upozorňuje najmä na vážnu situáciu školstva s vysvetlením, že patriarchát uplynutých 170 rokov zohrával a naďalej zohráva významnú úlohu v živote Svätej zeme. „Naše farnosti, naše školy a mnohé ďalšie inštitúcie výrazne prispeli k životu kresťanov v týchto končinách a posilnili naše svedectvo viery v Krista a jeho zmŕtvychvstanie. Urobili sa chyby, ktoré zranili život patriarchátu, finančne i administratívne“, uvádza patriarcha vo svojom liste. Ako konkrétny príklad menuje Americkú katolícku univerzitu v jordánskej Madabe.

„V niektorých dôležitých oblastiach sme urobili chybu možno preto, lebo sme sa dostatočne nezamerali na našu prvotnú misiu: ohlasovať Evanjelium a venovať sa pastoračným aktivitám,“ napísal ďalej apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pizzaballa, ktorý sa v týchto mesiacoch stretol s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a laikmi a navštívil mnohé časti svojej diecézy. Túto situáciu treba podľa jeho slov riešiť „s úprimnosťou, odvahou, odhodlaním a bratskou láskou“.

Katolícke školy v Izraeli museli v minulom roku zápasiť aj so situáciou zníženia financovania zo strany vlády. -ej-

inizio pagina

Saleziánska univerzita v Ríme sa rozlúčila s profesorom Klementom Poláčkom SDB

◊  

Rím 6. marca – Pápežská saleziánska univerzita v Ríme sa v sobotu 4. marca pohrebnou svätou omšou v hlavnej univerzitej kaplnke rozlúčila so saleziánskym kňazom, emeritným profesorom Klementom Poláčkom SDB, ktorý zomrel v Ríme 3. marca vo veku 87 rokov. Univerzita v správe s nekrológom osobitne vyzdvihla celoživotnú službu dona Klementa Poláčka ako odborníka v oblasti pedagogiky a psychológie.

Akademickej práci na saleziánskom Pedagogickom inštitúte v Ríme, ktorý je dnes súčasťou Pápežskej saleziánskej univerzity zasvätil prof. Poláček prakticky celý svoj život. V roku 1962 na inštitúte získal doktorát zo psychológie. Najprv vyučoval na saleziánskych školách v Ríme, od roku 1966 bol asistentom na Pedagogickom inštitúte a v roku 1981 sa stal riadnym profesorom.

Don Klement Poláček vo svojom profesionálnom živote pracoval hlavne na poli výskumu a vývoja diagnostických pomôcok a v oblasti voľby povolania. Súbežne s touto prácou sa venoval formácii stredoškolských učiteľov. Profesor Poláček neustále pracoval na svojom odbornom raste absolvovaním mnohých zahraničných ciest a nadväzovaním kontaktov s prestížnymi univerzitami a akademickými strediskami vo svete. Je autorom početných odborných publikácií.

Vďaka svojej odbornosti bol od 70. rokov členom rôznych odborných asociácií, ako napr. Talianskej organizácie školského a profesionálneho zamerania, ktorá spolupracovala v oblasti tvorby talianskych zákonov. Tiež bol členom mnohých redakčných rád rôznych pedagogických časopisov. Kontakt s vlasťou udržiaval aj cez Vatikánsky rozhlas svojimi príspevkami z oblasti psychológie a pastorácie mládeže.

Don Poláček nikdy nezabudol odkiaľ pochádzal a počas obdobia komunizmu pripravil dve knihy o modlitbe, jednu pre deti a druhú pre dospievajúcich, a v náklade 30 000 kusov ich nie bez rizika previezol na Slovensko.

Telesné pozostatky dona Poláčka budú po prevezení uložené do hrobu na Slovensku v rodnej obci Černík v okrese Nové Zámky. -ab-

inizio pagina

Pápežská nadácia „Pomoc trpiacej Cirkvi“ bude mať pobočku v Bratislave

◊  

Slovensko 6. marca – V Bratislave bude už čoskoro sídliť Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi. Medzinárodnú kanceláriu s oficiálnym názvom „ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi“ otvoria 25. marca. Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, súčasťou slávnostného otvorenia bude omša o 18.00 hod v Katedrále sv. Martina, ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.  

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (angl. ACN - Aid to the Church in Need, nem. Kirche in Not), ktorá tento rok oslávi 70. výročie svojho vzniku, má v súčasnosti sídla vo dvoch desiatkach krajín. Ročne venuje približne 70 miliónov eur na projekty vo viac než 130 krajinách. Predovšetkým sa snaží pomôcť katolíkom, ktorí pre svoju vieru čelia prenasledovaniu a útlaku. Úlohou národných sekcií je najmä práca s médiami a verejnosťou a komunikácia s prispievateľmi. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 6. marca 2017

◊  

Pondeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina