Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František je už druhý deň na duchovných cvičeniach

◊  

Vatikán 7. marca – Svätý Otec spolu s členmi Rímskej kúrie majú za sebou druhý deň duchovných cvičení v Dome Božského Majstra v Aricci pri Ríme pod vedením talianskeho františkána pátra Giulia Micheliniho. Na rannú meditáciu im exercitátor predložil úryvok o Poslednej večeri z Matúšovho evanjelia (Mt 26,20-35).

P. Michelini na začiatku spomenul prvok, ktorý charakterizuje ľudský rozmer poslednej večere, a to je jesť spolu. Ako je napísané v evanjeliu: „zasadol s dvanástimi za stôl“. Byť pri tom istom stole znamená zažiť tú krásu byť spolu, a prijať to, čo bolo ostatnými pripravené z lásky. Aj Zmŕtvychvstalý Ježiš podľa evanjelistu Jána pripravil jedlo pre svojich učeníkov pri Galilejskom jazere. Jedlo a jedenie nám však pripomínajú aj hriech človeka, jeho egoizmus a jeho krehkosť.

Pri Poslednej večeri Ježiš daruje celého seba samého: dáva svoje telo a svoju krv a nič si nenecháva pre seba. Exercitátor podotkol, že práve v Matúšovej správe o Poslednej večeri nachádzame Ježišovo priame vyjadrenie, že jeho krv bude vyliata na odpustenie hriechov: «Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov» (Mt 26,28).

Pri tej istej večeri však kulminuje aj moment Judášovej zrady, pripomenul zároveň P. Michelini. V súvislosti s témou jedla a stolovania exercitantom na záver predložil pravidlá sv. Ignáca o tom, „ako sa v budúcnosti správať pri jedení“, ktoré sa nachádzajú v jeho Duchovných cvičeniach.

Na záver položil exercitátor prítomným tri otázky na zamyslenie. Prvou pozval k zamysleniu nad vzťahom k jedlu. Druhá sa dotýkala problému stále pretrvávajúcich rozdelení medzi kresťanmi napriek tomu, že Pánova večera je výzvou k jednote. Poukázal pritom na nezhody pri stolovaní, ktoré sv. Pavol kritizoval u veriacich v Korinte. Napokon páter Michelini vyzval zamyslieť sa nad tým, či si skutočne uvedomujeme, že Ježiš nám vyliatím svojej krvi skutočne vyslovil a daroval Božie odpustenie, a to vlastným životom a nielen slovami. -ab- 

inizio pagina

Vo Vatikáne predstavili „Ženskú poradnú skupinu“ Pápežskej rady pre kultúru

◊  

Vatikán 7. marca – V rámci Pápežskej rady pre kultúru založili tzv. „Ženskú poradnú skupinu“ (Consulta femminile). Ide o trvalý orgán zložený výlučne zo žien, ktorého cieľom je dať v rámci dikastéria väčší priestor hlasu ženy. Skupinu zloženú momentálne z 37 členiek koordinuje Consuelo Corradiová, prorektorka pre výskum a medzinárodné vzťahy rímskej Univerzity LUMSA.

Ženskú poradnú skupinu predstavili dnes vo Vatikánskom tlačovom stredisku za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho. Predseda Pápežskej rady pre kultúru o úlohe tohto poradného orgánu povedal:

Má to byť predovšetkým ženský pohľad zameraný na všetky aktivity nášho dikastéria. Ich prínos môže byť dôležitý na dvoch úrovniach. Samozrejme na úrovni obsahov, niektorých obsahov, ktoré sme nepredvídali, pretože sú viac spojené s ich ženskou skúsenosťou, so skúsenosťou pracovnou a tiež súvisí s ich pozíciou laičiek. Druhý aspekt sa týka štýlu: ide o snahu priniesť napr. globálnejší a farebnejší pohľad na skutočnosti a témy, ktorými sa zaoberáme, zanechajúc do istej miery takú analýzu, ktorá je len čisto teologicko-filozofická, vlastná cirkevnému jazyku.

Ďalej kard. Ravasi upozornil, že nejde len o nejaký kozmetický prvok, niečo iba naoko, ale že tieto vzdelané a skúsené ženy budú reálnym prínosom pre činnosť Pápežskej rady.

Medzi členkami organizácie sú vyučujúce na univerzitách, podnikateľky, ženy aktívne v politike, umelkyne, novinárky. Sú tam aj dve rehoľné sestry a dve zamestnankyne Vatikánu: redaktorka vatikánskeho rozhlasu Roberta Gisottiová a kurátorka Expozície súčasného umenia vo Vatikánskych múzeách Micol Fortiová. Členky „Ženskej poradne“ pochádzajú z rôznych krajín a tiež z rôznych vierovyznaní, zastúpenie má aj islam v osobe iránskej teologičky Shahrazad Houshmandovej.

Koordinátorka Ženskej poradnej skupiny Consuelo Corradiová sa v tejto súvislosti vyjadrila o špecifickom prínose žien:

„Ženy sú iné ako muži. Rovnosť v právach neznamená stratiť naše odlišnosti. Aká je tá ženská odlišnosť? Zhrniem to takto: vedieť zmiešať jemnosť zo silou. A chceme byť svedectvom pre mužov, že je možné prežívať pohnutie, trpieť i radovať sa spolu s druhými bez toho, aby sme stratili vlastnú silu.“ -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKBS schválila nového vicerektora Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

◊  

Slovensko 7. marca – Konferencia biskupov Slovenska schválila na svojom plenárnom zasadnutí v Čičmanoch nového špirituála a vicerektora Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Novým vicerektorom sa stane nitriansky kňaz Viliam Zemančík a vo funkcii špirituála slovenskí biskupi potvrdili pátra Luciána Boguckého OFM Conv. O schválenie požiadal biskupov rektor kolégia otec Pavol Zvara, ktorý okrem iného na zasadnutí predniesol správu o činnosti slovenského Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. -ej- 

inizio pagina

Páter Samir o nútenom úteku kresťanov zo Sinajského polostrova

◊  

Egypt 7. marca – V Egypte pokračuje exodus kresťanských rodín zo Sinajského polostrova po tom, ako v priebehu uplynulých troch týždňov džihádisti z Islamského štátu zavraždili siedmich koptov. Pozadie týchto tragických udalostí vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas páter Samir Khalil Samir, islamológ z Pápežského východného inštitútu v Ríme:

„V priebehu uplynulých mesiacoch bezdôvodne vzrástol počet útokov fanatických skupín proti kresťanom. Títo džihádisti chcú oslobodiť celý Sinajský polostrov, aby z neho urobili nové získané územie. Keďže strácajú územia v Sýrii a v Iraku, snažia sa o únik na Sinaj, aby tak mohli pokračovať v boji. Tam je malá koncentrácia egyptských kresťanov, ide teda o príležitosť zabiť dve muchy jednou ranou: obsadiť celý Sinaj a bojovať proti kresťanom. Kresťan má plné právo žiť spoločne s moslimami, avšak nemá tie isté práva ako oni, spadá pod islamský systém a musí platiť poplatky. Avšak džihádisti idú ešte ďalej a považujú kresťanov za nepriateľov.“

Na otázku, či egyptská vláda urobila niečo pre ochranu koptských kresťanov na Sinajskom polostrove páter Samir odpovedal:

„Egyptská vláda nemala v pláne urobiť [pre kresťanov] niečo zvláštne, lebo s teroristami na Sinaji má už problémy snažiac sa ochrániť svojich vojakov, o ktorých neprestajne prichádza. Jedna milá vec je však tá, že exulantov prijali v meste Ismailia, na juhu Suezského priepravu, a to nielen evanjelickí kresťania, ale tiež moslimovia, a vláda sa im snaží pomôcť. Bohužiaľ, prišli však o všetko, čo za tie roky vybudovali.“

V egyptskej Káhire sa nedávno uskutočnila konferencia na tému «Sloboda a občianstvo», ktorú organizovala Univerzita Al Azhar. Veľký imám Al Tayyib odsúdil túto novú špirálu násilia proti kresťanom na Sinaji. Majú tieto slová nejakú váhu? Islamológ z Pápežského východného inštitútu v Ríme odpovedá:

„Sú to slová, ktoré musí povedať a myslím si, že sú úprimné. To však neznamená, že to niečo v tomto regióne mení alebo v budúcnosti zmení. Veľký imám zorganizoval tento kongres o «Slobode a občianstve», pričom pozval aj kresťanov. Obzvlášť boli prítomní patriarchovia Blízkeho východu. Ako veľmi dôležitý princíp sa ukázalo, že netreba medzi občanmi robiť rozdiely na základe náboženstva. Buď sme všetci občanmi, alebo tento štát neexistuje. Toto je veľký krok vpred s tou podmienkou, že sa to berie vážne a rešpektuje do bodky. A to je to, o čo žiadame aj my. «Občan» znamená tiež uznanie univerzálnej charty ľudských práv, kde neexistuje rozdiel na základe náboženstva alebo podľa pohlavia či podľa iného kritéria. V súčasnosti toto rozlišovanie existuje, napríklad v prípade dedičstva. V moslimskom systéme, ktorý funguje v Egypte, žena dostane polovicu dedičstva oproti tomu, čo dostanú muži, jej bratia. Rovnako aj v otázke rozvodu: muž má vždy právo poslať manželku preč len na základe jednoduchého rozhodnutia. Prezident pred dvoma týždňami oficiálne požiadal, aby sa táto norma zrušila. Bohužiaľ, Al Azhar odmietol argumentujúc, že ,táto norma existovala ešte za čias proroka’, a preto ju nemôže zrušiť.“ -ej-          

inizio pagina

V Ríme predstavia svedectvá aj o gréckokatolíckych mučeníkoch zo Slovenska

◊  

Rím 7. marca – „Svedkovia viery: Osobné a kolektívne skúsenosti katolíkov v stredovýchodnej Európe počas komunistického režimu“. To je názov historiografickej edície, ktorej druhý zväzok predstavia zajtra 8. marca v Ríme na pôde Pápežskej Gregorovej univerzity.

Publikácia poľského editora prof. Jana Mikruta z talianskeho vydavateľstva Gabrielli sprístupní svetovej verejnosti obraz komunistického prenasledovania katolíkov v Albánsku, Bulharsku, Československu, Nemecku, Juhoslávii, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku, so zvláštnym zameraním na slovenských a rumunských katolíkov východného obradu, ktorí boli terčom zvlášť zúrivého prenasledovania.

Medzi osobnosťami, o ktorých sa v knihe vydáva svedectvo sú aj Pavol Peter Gojdič a Vasiľ Hopko zo Slovenska, Vincent Eugen Bossilkov z Bulharska, Czesław Kaczmarek z Poľska, či Vilmos Apor a Zoltán Lajos Meszlényi z Maďarska. Predhovor ku knihe napísal viedenský arcibiskup, kardinál Christopher Schönborn.

Okrem poľského kňaza Jana Mikruta, ktorý je profesorom Gregoriány na prezentácii vystúpia prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB, vojenský biskup z Bosny a Hercegoviny Mons. Tomo Vukšič a rektor univerzity P. Nuno da Silva Gonçalves SJ. Moderovať bude prof. Marek Inglot, dekan domácej Fakulty cirkevných dejín a umenia. Svoje zastúpenie bude mať aj Slovensko v osobe dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity prof. Petra Šturáka. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. marca 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina