Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

10/03/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätý Otec sa vrátil z duchovných cvičení, stretne sa s rímskymi dekanmi

◊  

Vatikán 10. marca – Dnes doobeda v Aricci pri Ríme Svätý Otec a členovia Rímskej kúrie ukončili duchovné cvičenia, ktoré spoločne prežívali od nedele 5. marca. Tak ako po iné dni začali svoj program svätou omšou o 7.30, ktorú dnes pápež František obetoval za Sýriu. Taktiež sa rozhodol poslať na pomoc chudobným v Aleppe sumu 100-tisíc eur, v ktorej je zahrnutý aj príspevok od členov Rímskej kúrie. Dar bude odovzdaný prostredníctvom Pápežskej charity a rozdelený Kustódiou Svätej zeme.

Po raňajkách sa exercitanti stretli pri uvedení do záverečnej meditácie s témou: „Prázdny hrob a zmŕtvychvstanie“. Na záver duchovných cvičení pápež František srdečne poďakoval pátrovi Giuliovi Michelinimu za jeho zodpovednú prípravu obsažných podnetov na meditovanie a osobitne vyzdvihol jeho prirodzený a úprimný spôsob podávania podnetov, bez štylizovania sa. „Ďakujem ti, že si bol ‚normálny‘“, povedal pápež František.

Svätý Otec sa už o 11.30 vrátil do Vatikánu. Večer o 17.00 hodine sa presunie na Rímsky vikariát, kde sa stretne s dekanmi rímskej diecézy, čiže farármi, ktorí sú na čele jednotlivých rímskych prefektúr. Stretnutie Rímskeho biskupa s dekanmi diecézy má súkromný charakter a zapadá do bežnej praxe Svätého Otca, informovala zástupkyňa Tlačového strediska Svätej stolice Paloma Ovejerová. -ab-  

inizio pagina

Septembrová apoštolská cesta pápeža Františka do Kolumbie má už svoje logo

◊  

Vatikán/Kolumbia 10. marca – «Urobme prvý krok». Tak znie slogan apoštolskej cesty pápeža Františka v Kolumbii, ktorú Svätý Otec potvrdil v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit.  Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, návšteva pápeža Františka v Kolumbii sa uskutoční na pozvanie prezidenta Kolumbijskej republiky a kolumbijských biskupov v dňoch 6. – 11. septembra 2017. Svätý Otec zavíta do miest Bogotá, Villavicencio, Medellín a Cartagena.

Logo znázorňuje kráčajúceho pápeža Františka, ktorý symbolizuje pohyb vpred. Okrem sloganu cesty «Urobme prvý krok» emblém obsahuje podpis Svätého Otca a pod ním nápis „Apoštolská návšteva Kolumbie 2017“. Tá má byť podľa vyjadrenia, ktoré zverejnili kolumbijskí organizátori, „momentom milosti a radosti, aby sme mohli snívať s možnosťou premeniť našu krajinu a urobiť prvý krok. Svätý Otec je misionárom zmierenia“

Kolumbia zažila najdlhší vojnový konflikt v Latinskej Amerike. Vyše päťdesiat rokov trvajúca občianska vojna sa vlani v novembri skončila podpísaním mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a najväčšou povstaleckou organizáciou v krajine, Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC). -ej- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Postime sa bez kyslej tváre

◊  

V tomto Veľkom pôste sa pokúsme postiť nie s kyslou tvárou, ale s úsmevom. (Tvít pápeža Františka 10. marca 2017)

inizio pagina

Páter Cantalamessa začal pôstne kázne: Vyznať Krista možno len v Duchu Svätom

◊  

Vatikán  10. marca – Dnes dopoludnia začal pravidelný cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa. Ako motto si pre tento rok vybral verš z Prvého listu Korinťanom: «Nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom» (1 Kor 15,3). V Pápežskej kaplnke Redemptoris Mater dnes prezentoval úvodnú prednášku s názvom: „Duch Svätý nás vovádza do tajomstva Kristovho majestátu“.

V rozhovore pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano páter Cantalamessa vysvetľuje svoju voľbu témy nasledovne:

„Dva dôvody ma priviedli venovať sa v kázaniach počas predchádzajúceho Adventu i tohto Pôstu osobe a dielu Svätého Ducha. Prvým dôvodom je upriamiť pozornosť na skutočnú novosť po Koncile, to jest väčšie vedomie pozície Ducha v živote a v teológii Cirkvi. Druhý motív, menej všeobecný ale tiež dôležitý je, že v roku 2017 je päťdesiate výročie počiatku Obnovy v Duchu Svätom v Katolíckej cirkvi, ktorá zachytila desiatky miliónov veriacich po celom svete, jubileum ktoré sa podľa priania pápeža Františka bude sláviť so zvlášť slávnostným a ekumenickým otvorením na najbližšie Turíce.“

Cieľom úvodných katechéz pátra Cantalamessu bude zdôraznenie kľúčovej otázky pre človeka, jeho poznávania plnosti pravdy. V čom táto plná pravda spočíva? Pápežský kazateľ odpovedá:

„Odpoveď sa môže zdať jednoduchá, ale je jediná ktorú kresťan môže dať: poznanie plnej pravdy, alebo jedinej pravdy ktorá stojí zato, je poznať Krista. Prvé dve kázne sa budú práve tomu venovať: vedieť kto je Kristus, nie len kým bol, ale kým je dnes pre mňa a pre svet. «Dajte mi pevný bod – povedal vynálezca páky Archimedes – a podvihnem vám svet». Kto verí v božstvo Krista je tým, kto našiel tento oporný a pevný bod v živote.“

O nevyhnutnosti venovať v dnešnej dobe pozornosť Duchu Svätému hovorí pápežský kazateľ týmito slovami:

„Žijeme v civilizácii, ktorá je charakteristická absolútnou nadvládou techniky. Predpokladá sa, že je možné zostrojiť počítač, ktorý je schopný samostatne myslieť, ale nikto nikdy nevymyslel počítač, ktorý je schopný milovať. Duch Svätý – ktorý je láska v čistom stave a je zdrojom každej lásky – je jediný, ktorý môže vzbudiť ducha v našom vyprahnutom ľudstve.“ -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteMons. Follo: Kultúrne poklady Cirkvi sa uchovávajú ich spojením so životom

◊  

Vatikán 10. marca – Cirkevné kultúrne poklady nie sú len muzeálne kúsky. Je to nesmierne dedičstvo, ktoré treba oceniť a rešpektovať. Na tieto skutočnosti poukázal stály pozorovateľ Svätej stolice pri organizácii UNESCO Mons. Francesco Follo, ktorý sa zúčastnil na národnom kongrese vo Vicenze. Trojdňová konferencia na severovýchode Talianska niesla názov „Poznať, chrániť, oceniť. Kultúrne náboženské dedičstvo“.    

Chápať „kultúrne poklady“ Cirkvi iba v ich sociologickom a socioekonomickom aspekte by znamenalo poprieť ich náboženskú a pastoračnú hodnotu. Podľa slov Mons. Folla klásť dôraz len na „romanticko-konzervatívny aspekt umeleckého diela ako posla krásy“ so sebou prináša riziko zbaviť ho jeho „náboženskej hodnoty“. Vo svojom príspevku citoval sv. Jána Pavla II., aby poukázal na dôležitosť vzťahu medzi vierou a kultúrou: „Viera, ktorá sa nestáva kultúrou – hovorieval pápež Wojtyła – nie je úplne prijatá viera“. Treba sa vyvarovať „kulturalizácii“ viery, ktorá ju oberá o jej význam.

Obzvlášť dôležité je ceniť si cirkevné kultúrne poklady pre ich „životaschopnosť“, a to „nielen preto, že teória reštaurovania hovorí, že prvý spôsob, ako ich zachovať je ten, že sa používajú, ale tak, aby toto používanie bolo zamerané na rozvoj náboženskej skúsenosti,“ vysvetlil ďalej stály pozorovateľ Svätej stolice pri UNESCO Mons. Follo.

Taliansky prelát upozornil aj na úzky vzťah medzi umením a liturgiou: „Liturgia neodvodzuje svoju formu od umenia, umenie však stavia na kulte“; len tak umelecké náboženské dielo dostáva význam. Práve preto podľa Mons. Folla „oceniť znamená znovu obnoviť kontakt s ,pôvodnou iskrou’, vďaka ktorej dostala náboženská skúsenosť svoju formu“.  

V takom zmysle sú cirkevnými kultúrnymi pokladmi, ktoré vyjadrujú prítomnosť kresťanov v rôznych spoločnostiach a vo svete, nielen kostoly alebo miesta modlitby s ich sochami a maľbami, ale tiež knižnice, archívy či múzeá. Sú nimi aj sakrálna hudba, ľudové modlitby a pobožnosti, choreografia a katolícke publikácie, objasnil Mons. Follo.

Za príklad si stály pozorovateľ Svätej stolice pri UNESCO vzal Mestský štát Vatikán. Podľa jeho slov sa za cirkevné kultúrne poklady považujú nielen univerzálne známe miesta, akými sú Bazilika sv. Petra alebo Sixtínska kaplnka, ale tiež miesta, kde sa pracuje a ktoré slúžia pre pastoračnú činnosť pápeža a jeho spolupracovníkov. Medzi nimi sú napríklad knižnica, tajný archív, múzeá, paláce, vatikánske záhrady, vydavateľstvo, hvezdáreň, vatikánsky rozhlas či televízia.

Na záver svojho príspevku na kongrese vo Vicenze Mons. Follo poukázal na to, že až polovica svetových kultúrnych pokladov sa nachádza v Taliansku. Z toho približne 80% tvoria cirkevné pamiatky: približne 95-tisíc kostolov, 3-tisíc knižníc a takmer 30-tisíc farských archívov. -ej-   

inizio pagina

Mons. Tomasi: Treba riešiť príčiny masovej migrácie, nestačí pomoc obetiam

◊  

Vatikán 10. marca – „Skôr než dávať almužnu, musíme ísť ku koreňu problémov“, čiže riešiť príčiny migrácie, povedal Mons. Silvano Maria Tomasi k otázke súčasných humanitárnych kríz masovej migrácie. Na včerajšom brífingu Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj informovali o svojej ceste na Blízky východ americký kardinál Roger Mahony, emeritný arcibiskup Los Angeles a arcibiskup Silvano Maria Tomasi zo spomenutého dikastéria. Cieľom ich cesty bola návšteva utečeneckých táborov v Libanone, Jordánsku, Iraku a tiež v Grécku.

O svoje skúsenosti sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas podelil skúsený vatikánsky diplomat Mons. Silvano Maria Tomasi:

Bola to púť humanity v stretnutiach s utečencami zo Sýrie, s pomocnicami v domácnosti z Etiópie a Filipín, s utečencami z Iraku, zvlášť s kresťanmi z Ninivskej planiny. Tieto stretnutia ukázali dve veľmi dôležité veci. Po prvé ľudské dôsledky chybných politických rozhodnutí, ktoré chcú riešiť problémy pomocou vojny a násilím a spôsobujú veľké ľudské utrpenie. Po druhé: že sú tu súčasne štedré osoby pripravené pomáhať a dať to najlepšie zo seba, aby tieto komunity vytrhnuté zo svojho prostredia mohli ďalej pokračovať vo svojom živote s čím menšími ťažkosťami.

Kardinál Mahony a Mons. Tomasi pred odchodom na desaťdňovú cestu predložili jej zámer Svätému Otcovi Františkovi a vykonali ju v zhode s jeho dlhodobým úsilím. Pokračuje Mons. Silvano Maria Tomasi:

Musím povedať, že kamkoľvek sme prišli, či už to boli kresťania, jezídi, moslimovia, suniti alebo šíti, keď sa pri jedle spomenulo meno „pápeža Františka“, všetci tlieskali alebo hovorili: „To je ten hlas, ktorému na nás záleží.“ Takže sme pripomenuli týmto ľuďom, ktorí sú v ťažkej situácii, že je niekto, kto sa o nich stará. Táto akcia solidarity, prejavená prítomnosťou katolíckych organizácií je súčasťou celej „galaxie“ síl inšpirovaných evanjeliom, ktoré chcú odpovedať na potreby a utrpenia týchto ľudí, podľa príkladu a podľa učenia pápeža Františka.

Mons. Silvano Maria Tomasi bol do minulého roka stálym pozorovateľom Svätej stolice pri OSN v Ženeve a dnes pracuje vo vedení nového vatikánskeho dikastéria, pod ktoré spadajú otázky utečencov a migrantov. Absolvovaná humanitárna cesta podľa jeho slov poukázala aj na podstatnejšiu stránku toho, čo si súčasná migračná kríza vyžaduje. Charitatívna pomoc totiž nerieši samotné príčiny krízy:  

Naša návšteva chcela byť posolstvom nádeje: nemáme mať strach z nášho brata, ktorý trpí, a hlavne, musíme ísť ku koreňu týchto problémov! Európska únia, Spojené štáty americké a ďalšie krajiny sú štedré, dávajú stovky miliónov dolárov na humanitárnu pomoc pre týchto ľudí. Ale pred skutočnosťou, ktorú sme zažili a pred utrpením a bolesťou týchto ľudí si treba klásť otázku, či nie je múdrejšie nezapríčiňovať tieto prúdy utečencov hegemonickými a mocenskými politikami, ale naopak reagovať na problémy ktoré tu sú dialógom a vyjednávaním. Čiže, skôr než dávať almužnu na zníženie negatívnych dôsledkov týchto politík, je lepšie používať s múdrosťou verejnú moc, aby sa nerobili chybné rozhodnutia, ktoré používajú násilie ako prostriedok na riešenie problému.“ -ab-

..

inizio pagina

Podpaľači zničili vstup do Chrámu Nanebovstúpenia na Olivovej hore

◊  

Svätá zem 10. marca - Terčom podpaľačstva sa v noci z utorka na stredu 8. marca stala vstupná brána do Chrámu Nanebovstúpenia na Olivovej hore v Jeruzaleme. Apoštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzaleme P. Pierbattista Pizzaballa čin odsúdil s tým, že skôr ako o útok namierený proti náboženstvu tu ide pravdepodobne o skutok ekonomického výpalníctva. V jeho pozadí môže byť známy konflikt dvoch rodín, zápasiacich o kontrolu nad vyberaním vstupného do objektu. Presnejšie informácie o zodpovednosti za trestný čin však musí priniesť policajné vyšetrovanie. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 10. marca 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina