Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

03/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuProgram apoštolskej cesty pápeža Františka do Egypta

◊  

Egypt 3. apríla – Tlačové stredisko Svätej stolice dnes publikovalo podrobný harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Egypta. Severoafrickú krajinu navštívi od 28. do 29. apríla 2017, pričom jeho návšteva bude trvať približne 27 hodín. Celkovo prednesie štyri príhovory a jednu homíliu.  

Svätý Otec priletí na medzinárodne letisko v Káhire v piatok 28. apríla o 14.00 hodine. Po oficiálnej privítacej ceremónii ho v prezidentskom paláci v historickej časti mesta Heliopolis príjme hlava štátu Abdal Fattáh Sísí. Následne sa pápež stretne s veľkým imámom univerzity Al-Azhar Ahmadom Muhammadom Al-Tayyibom. Naposledy sa osobne stretli vlani v máji vo Vatikáne. Po zdvorilostných návštevách s najvyššími vládnymi predstaviteľmi sa Svätý Otec stretne a prihovorí účastníkom Medzinárodnej konferencie o mieri.

Popoludní o 16.40 sa pápež František stretne s miestnymi autoritami. Po prezidentovom prejave sa prítomným prihovorí aj Svätý Otec. Pápež sa následne stretne na súkromnej audiencii s patriarchom Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II., kde opäť prednesie príhovor. Koptská pravoslávna cirkev v Egypte zažila vlani ničivý teroristický útok. Atentát v Katedrále sv. Marka si vyžiadal 25 obetí, pričom väčšina z nich boli ženy a deti.

Na druhý deň, v sobotu 29. apríla, bude Svätý Otec sláviť omšu so začiatkom o 10.00 hodine s malou miestnou katolíckou komunitou. Miesto slávenia liturgie zatiaľ Vatikán nezverejnil. Podľa miestnych zdrojov by to však mohol byť káhirský štadión. Na poludnie sa naobeduje s egyptskými biskupmi a pápežskou delegáciou. Neskôr sa stretne s kňazmi, osobami zasväteného života a seminaristami, ktorým sa osobitne prihovorí. Nasledovať bude rozlúčková ceremónia a odlet o 17.00 hodine späť do Ríma.  

Harmonogram cesty pápeža Františka do Egypta v dňoch od 28. do 29. apríla 2017. Časové údaje zodpovedajú miestnemu času, ktorý je identický s časom na Slovensku (GMT +2).

Piatok 28. apríla 2017

10.45 Odchod z medzinárodného letiska Fiumicino v Ríme

14.00 Príchod na medzinárodné letisko v Káhire, privítacia ceremónia v prezidentskom paláci v historickom centre egyptskej metropoly Heliopolis; zdvorilostná návšteva u prezidenta Egyptskej arabskej republiky; zdvorilostná návšteva u veľkého imáma univerzity Al-Azhar – príhovor Svätého Otca účastníkom Medzinárodnej konferencie o mieri

16.40 stretnutie s miestnymi autoritami – príhovor pápeža Františka; zdvorilostná návšteva u patriarchu Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosa II. – príhovor 

Sobota 29. apríla 2017

10.00 Slávnostná omša – homília

12.15 Obed s egyptskými biskupmi a s pápežskou delegáciou

15.15 Modlitbové stretnutie s kňazmi, osobami zasväteného života a seminaristami – príhovor; rozlúčková ceremónia

17.00 Odchod z káhirského letiska

20.30 Príchod na rímske letisko Ciampino

-ej- 

inizio pagina

Cirkev si pripomína 50. výročie encykliky Populorum progressio

◊  

Vatikán 3. apríla – Pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio sa dnes vo Vatikáne začala dvojdňová medzinárodná konferencia s názvom „Perspektívy v službe ľudského integrálneho rozvoja: 50 rokov od Populorum progressio“. Konferenciu pripravilo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj.

Hlavným cieľom podujatia je prehĺbiť teologické, antropologické a pastoračné perspektívy encykliky najmä v prospech činnosti nového vatikánskeho dikastéria. Na konferencii sa zúčastnia členovia pápežských rád, ktoré sa vlani zlúčili do jednej inštitúcie. Ide o oblasti spravodlivosť a pokoj, Cor unum, pastorácia migrantov a cestujúcich a napokon pastorácia v zdravotníctve. Prítomní sú aj zástupcovia biskupských konferencií a ich komisií, členovia katolíckych charitatívnych inštitúcií na medzinárodnej úrovni a diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici.  

Konferenciu otvoril prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kard. Peter Turkson. Teologickú úvahu na antropologickú tému o troch základných napätiach človeka a to medzi telom a dušou, mužom a ženou, človekom a spoločnosťou predniesol prefekt Kongregácie pre náuku viery kard. Gerhard Ludwig Müller. Okrem príspevkov expertov z rôznych oblastí sú na programe aj svedectvá o tom, ako Cirkev pracuje v prospech tých najslabších.

Eucharistickej slávnosti na úvod medzinárodnej konferencie predsedal vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin. Zajtra, v utorok 4. apríla, príjme pápež František účastníkov kongresu na súkromnej audiencii zo začiatkom o 11.30 hod. vo Vatikáne. Podujatie je možné sledovať naživo prostredníctvom webovej stránky www.corunum.va. -ej-

inizio pagina

Ranná homília Svätého Otca: Ježiš súdi s milosrdenstvom

◊  

Vatikán 3. apríla – Pri dnešnej rannej svätej omši v Dome sv. Marty Svätý Otec vo svojej homílii spomenul príbehy dvoch žien: Zuzany z prvého čítania z knihy proroka Daniela (Dan 13,41c-62) a hriešnice z Jánovho evanjelia (Jn 8,1-11). Z príbehu o hriešnici pripomenul Ježišove slová: „Kto je bez hriechu, nech hodí kameň“. Pri Zuzane upozornil na skutočnosť, že nespáchala hriech, z ktorého ju obviňovali. Určite mala iné hriechy, ale nie ten, za ktorý ju súdili. Veď „jediná žena, ktorá bola bez hriechu je Panna Mária,“ pripomenul Svätý Otec.

V obidvoch príbehoch sa stretávajú „nevinnosť, hriech, korupcia a zákon“, pretože „v oboch prípadoch sudcovia boli skorumpovaní“, skonštatoval pápež František a pokračoval:

„Vždy existovali vo svete skorumpovaní sudcovia... Aj dnes kdekoľvek na svete stále sú. A títo... Ako sa stane človek skorumpovaným? Jedna vec je totiž hriech: „Zhrešil som, šmykol som sa, som neverný Bohu, ale potom sa snažím viac to neurobiť alebo zmieriť sa s Pánom, alebo minimálne viem, že to nie je dobré.“ Ale skorumpovanosť je, keď hriech celkom vstúpi do tvojho svedomia a nenechá miesto ani pre vzduch.“

Takto sa všetko stáva hriechom: toto je skorumpovanosť. Skorumpovaní, pokračoval pápež, sa vo svojej „beztrestnosti“ nazdávajú, že robia dobre. V Zuzaninom prípade boli starí sudcovia „skorumpovaní neresťou zmyselnosti“, vyhrážajúc sa „krivým svedectvom“ proti nej. Nie je to prvý prípad, zamyslel sa Svätý Otec, keď sa v Písme objavujú falošné svedectvá. Pripomenul, že samotný Ježiš, bol „odsúdený na smrť falošným svedectvom“.

V prípade skutočnej cudzoložnice, vysvetlil ďalej pápež, nachádzame odsúdenie inými sudcami, „ktorí stratili hlavu“ a nechali v sebe narásť takú rigídnu interpretáciu zákona, že nenechala priestor Svätému Duchu“. To znamená: skorumpovanie v zákone, legalizmus, proti milosti“. A potom je Ježiš, skutočný Učiteľ zákona, stojaci oproti falošným sudcom, ktorí mali „zvrhlé srdce“ alebo ktorí vynášali nespravodlivé rozsudky, „utláčali nevinných a oslobodzovali zlých“. A Svätý Otec pokračoval:

„Ježiš hovorí málo, len málo slov. Hovorí: «Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.» A hriešnici: «Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!» A toto je plnosť zákona, nie tá zákonníkov a farizejov, ktorí skorumpovali svoju myseľ vytvoriac veľa zákonov, množstvo zákonov bez toho, aby nechali priestor milosrdenstvu. Ježiš je plnosť zákona a Ježiš súdi s milosrdenstvom.“

Pápež František napokon pozval zamyslieť sa na nad zlomyseľnosťou „s ktorou naše neresti súdia ľudí“:

„Aj my v srdci súdime iných? Sme skorumpovaní? Alebo ešte nie? Zastavte sa. Zastavme sa. A pozrime na Ježiša, ktorý vždy súdi s milosrdenstvom: «Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!»“. -ab-

inizio pagina

Pápež František zaslal posolstvo na konferenciu OBSE proti obchodovaniu s ľuďmi

◊  

Vatikán/OBSE Viedeň 3. apríla – Svätý Otec zaslal posolstvo účastníkom 17. konferencie proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorú organizuje vo Viedni Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Vo svojom posolstve sa Svätý Otec venuje téme novodobého otroctva a ochrane maloletých. Okrem iného v ňom píše:

„Pre Alianciu proti obchodovaniu s ľuďmi je stretnutie 17. konferencie vo Viedni povzbudivým znakom odhodlanosti OBSE vykoreniť to, čo je nutné zaradiť medzi najhanebnejšie fenomény znetvorujúce tvár modernej civilizácie. Veriaci všetkých náboženstiev a ľudia každého presvedčenia sú zväčša šokovaní a pohoršení pri zistení, že obchodovanie s ľuďmi sa deje v každej krajine a že predstavuje najlukratívnejší obchod na zemeguli. Je to forma otroctva, zločin proti ľudskosti, ťažké porušenie ľudských práv, ukrutná pliaga, a je to ešte viac odsúdeniahodné, keď sa to deje voči deťom.“

Svätý Otec zástupcov krajín povzbudzuje k všemožnému úsiliu pre zvýšenie povedomia o tejto pliage a pre lepšiu koordináciu síl „na záchranu miliónov detí a dospelých“. Pápež František želá konferencii vo Viedni úspech a praje jej, aby si stanovila ako cieľ urobiť koniec „hroznému zločinu“ obchodu s ľuďmi v členských štátoch OBSE.

Slová pápeža Františka účastníkom konferencie tlmočil P. Michael Czerny SJ z Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov spomenutého dikastéria ďalej vo svojom príspevku zdôraznil tri body: zabrániť obchodovaniu, chrániť obete a stíhať zločincov. Základom všetkého je podľa jeho slov dať do stredu človeka s jeho nesmiernou hodnotou.

Páter Czerny pripomenul aj veľké množstvo príhovorov pápeža Františka v prospech detí, obetí tohto novodobého otroctva. Pre realizáciu smelých akcií proti obchodovaniu s ľuďmi je nevyhnutná silná spolupráca všetkých: inštitúcií, náboženských organizácií i médií, uviedol vatikánsky zástupca na 17. konferencii proti obchodovaniu s ľuďmi. -ab-

inizio pagina

SDM: Modlitbová vigília pre mladých s pápežom Františkom

◊  

Vatikán 3. apríla – Svätý Otec František sa rozhodol osláviť tohtoročné 32. svetové dni mládeže, ktoré sa na diecéznej úrovni slávia na Kvetnú nedeľu (9. apríla), netradične. V sobotu 8. apríla sa stretne s mladými v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Modlitbové stretnutie sa začne o 16.00 hodine a bude trvať tri a pol hodiny.

Na vigílii sa zúčastní aj 200-členná delegácia mladých z Panamy, ktorá bude v roku 2018 hostiť medzinárodné Svetové dni mládeže. Prítomní budú aj mladí z Mexika a ďalších krajín. Dôležitým bodom programu bude odovzdanie kríža Svetových dní mládeže Poliakmi do rúk Panamčanov. -ej-     

inizio pagina

Pápežská charita ubytovala ďalšie tri rodiny utečencov v priestoroch Vatikánu

◊  

Vatikán 3. apríla – V posledných mesiacoch došlo k obmene rodín utečencov, ktorým poskytol Vatikán ubytovanie. Trom predchádzajúcim rodinám sa vďaka pomoci podarilo postaviť na vlastné nohy, a tak uvoľnili byty pre ďalších ľudí v núdzi, informovala dnes Pápežská charita. Ubytovanie vo vatikánskych bytoch dostali opäť tri rodiny, dve z nich sú kresťanské a jednej moslimská, celkovo 13 osôb.

Dve zo spomenutých rodín zažili v Sýrii násilie a inú diskrimináciu kvôli kresťanskému náboženstvu a prišli do Talianska v marci tohto roku. Prvú rodinu tvoria matka s dvoma dospievajúcimi deťmi, starou matkou a tetou a ďalšou sýrskou ženou, ktorá s nimi žije v spoločnej domácnosti.

Druhou rodinou je mladý pár, ktorému sa pred dvoma týždňami narodilo prvé dieťa. Dievčatko menom Stella sa narodilo priamo v byte, kde sú ubytovaní. Matka, ktorú v Sýrii uniesli na niekoľko mesiacov ľudia z ISIS-u, našla v Taliansku pokoj.

Treťou rodinou je manželský pár s dvoma deťmi a sú v Taliansku od februára 2016. Staršia dcéra je chorá, ale v súčasnosti sa úspešne zaradila do procesu integrácie. Obe deti riadne navštevujú základnú školu a mama študuje na univerzite magisterský odbor „medzikultúrny mediátor“.

Všetky rodiny prišli do Talianska vďaka humanitárnym koridorom, ktoré organizujú Komunita sv. Egídia, Federácia evanjelických cirkví Talianska a Valdénsky stôl. Táto forma pomoci sa začala 6. septembra 2015 výzvou Svätého Otca po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. Vtedy pápež František vyzval každú farnosť, rehoľnú komunitu, kláštor a pútnické miesto prijať rodiny utečencov. Do dnešného dňa tak v Ríme pomohli 70 rodinám, čiže 145 ľuďom. Okrem poskytnutého ubytovania sa utečenci vďaka pomoci dobrovoľníkov učia po taliansky.

Svätá stolica ekonomicky podporuje aj 21 ľudí, ktorí prišli do Ríma so Svätým Otcom z ostrova Lesbos a ktorých prichýlili v niekoľkých domoch súkromných osôb a rehoľných komunít. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteBarcelona: Kard. Baldisseri hovoril s mladými o príprave biskupskej synody

◊  

Vatikán/Španielsko 3. marca – Cirkev chce načúvať mladým, konkrétnym ľuďom, ktorí nie sú nejakými opakovacími papagájmi, od ktorých sa žiada podriadenosť. Týmito slovami sa uplynulý týždeň prihovoril  na sympóziu v španielskej Barcelone kard. Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody.

Stretnutie je jednou z prípravných iniciatív dialógu medzi mladými a Cirkvou, ktorá najbližšiu biskupskú synodu v októbri 2018 venuje práve novej generácii. Podujatie pripravila Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci so Španielskou biskupskou konferenciou a arcidiecézou Barcelony.

Zažiť synodálnu skúsenosť znamená podľa slov kardinála Baldisseriho „kráčať spoločne po tej istej ceste“ ako celok Cirkvi: „Pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici a laičky, mladí. S odvahou vstúpiť do diskusie, s túžbou otestovať vlastné presvedčenia a s vôľou propagovať vlastné skúsenosti“. Mladým, ktorí sa zišli v Barcelone ponúkol štyri priority so zreteľom na blížiacu sa synodu.

Po prvé, aby „synoda bola skutočne synodou“ a aby „sa všetci cítili byť interpelovaní, aby mohli predstaviť svoje presvedčenia, aby boli spokojní podeliť sa o svoje skúsenosti a vlastné riešenia“. Po druhé, aby „sa dosiahlo autentické načúvanie svetu mladých“. Treťou prioritou je výzva pre Cirkev, aby „vytvorila dôslednú diskusiu o svojej pastoračnej činnosti s mladými, overujúc si čo funguje a čo nefunguje a hľadajúc nové cesty“. Poslednú prioritu vyjadruje povzbudenie „snívať, prorokovať a riskovať vo svetle Ducha Svätého, vo svetle nových ciest“.

Na záver svojho príhovoru mladým kardinál Baldisseri dodal: „Nič nie je predurčené či rozhodnuté, ale všetko závisí od práce jednotlivých biskupských konferencií a dotazníka“ pre mladých, ktorý bude čoskoro prístupný aj na internete.

Slovensko na mládežníckom stretnutí v Barcelone zastupoval predseda Rady pre mládež a univerzity KBS žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a ďalší štyria delegáti: Marek Varga za univerzity, Ondrej Chrvala  za mládež, Ján Kušnír SVD za pastoráciu povolaní a Martin Michalíček za oblasť katechézy. -ej-

inizio pagina

Slovenské obrady Veľkého týždňa v Ríme

◊  

Rím 3. apríla – Slováci v Ríme majú možnosť zúčastniť sa na veľkonočných obradoch v slovenskom jazyku v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Na Zelený štvrtok (13. apríla) bude omša o 18.00 hod. Krížová cesta na Veľký piatok (14. apríla) sa začne o 15.00 hod. a po nej budú nasledovať obrady.

Vigília na Bielu sobotu (15. apríla) sa bude sláviť o 19.00 hod. a omša na Veľkonočnú nedeľu (16. apríla) sa začne o 7.30 hod. Vatikánsky rozhlas o tom informoval o. Ľubomír Majtán, duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 3. apríla 2017

◊  

Pondeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina