Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuV Ríme prebieha konferencia „Z Krakova do Panamy – Synoda na ceste s mladými“

◊  

Rím 6. apríla – V týchto dňoch sa v Ríme zišli organizátori Svetových dní mládeže, aby zhodnotili tie skončené a poradili sa o príprave budúcich v januári 2019 v Paname. Venujú sa zároveň aj téme prípravy synody o mladých. Konferenciu s názvom „Z Krakova do PanamySynoda na ceste s mladými“ zorganizovalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život v spolupráci s Generálnym sekretariátom Biskupskej synody. Súčasťou programu je hudobné podujatie, na ktorom dnes večer v hlavnom rímskom hudobnom stánku v Parco della Musica vystúpia hudobníci Gen Rosso a Gen Verde.

V stredu 5. apríla privítal 270 delegátov zo 104 krajín a reprezentantov 44 rôznych mládežníckych katolíckych hnutí prefekt spomenutého dikastéria kard. Kevin Farrell. V Ríme je aj arcibiskup Panamy José Domingo Ulloa Mendieta a s poľskou mládežou prišiel emeritný arcibiskup Krakova kardinál Dziwisz. Slovensko zastupujú tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala a administrátorka Rady Monika Koláriková.

Delegáti sa počas svojho päťdňového programu venujú aj pripravovanej Synode o mladých, ktorá bude v októbri 2018. Prípravný dokument budúceho zasadania Biskupskej synody im približujú kardinál Lorenzo Baldisseri a Mons. Fabio Fabene, generálny sekretár a podsekretár Biskupskej synody. Témou je aj postup zhromažďovania informácií o situácii pastorácie mladých v miestnych cirkvách formou konzultácie a dotazníka.

V sobotu 8. apríla o 17. hod. sa delegáti zhromaždia spolu s mladými z diecéz regiónu Lazio v Bazilike Santa Maria Maggiore na modlitbovú vigíliu spolu so Svätým Otcom Františkom. Takáto modlitbová vigília v predvečer diecéznych Svetových dní mládeže bude tento rok po prvý raz. Príchod pápeža sa očakáva okolo 18.30.

Na Kvetnú nedeľu sa delegáti zúčastnia na Námestí sv. Petra na svätej omši s pápežom Františkom. Pri príležitosti diecézneho Svetového dňa mládeže sa tradične koná aj slávnostné odovzdanie kríža SDM, ktorý pochádza od sv. Jána Pavla II., pôvodcu myšlienky Svetových dní. Krakovská mládež odovzdá kríž svojim rovesníkom z Panamy. -ab, jb-

inizio pagina

P. Cantalamessa uzavrel pôstny cyklus odkazom 500. výročia reformácie pre dnešok

◊  

Vatikán 7. apríla – Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa dnes uzavrel tohtoročný cyklus pôstnych kázní. Na jeho piatej pôstnej kázni bol v Pápežskej kaplnke Redemptoris Mater prítomný aj Svätý Otec František, ktorý si  dnes pripomína 4. výročie svojho slávnostného uvedenia na Petrov stolec v Lateránskej bazilike v Ríme.

Podobne ako predtým v Advente, aj v terajšom pôstnom cykle páter Cantalamessa pri predstavovaní hlavných obsahov viery osobitne sledoval úlohu Ducha Svätého v živote Cirkvi. Dnes sa pápežský kazateľ sa v súvislosti s aktuálnosťou 500. výročia reformácie sústredil na tému ospravodlivenia na základe viery v Ježiša Krista. Pripomenul, že katolíci a luteráni už jasne potvrdili spoločné chápanie tejto kľúčovej otázky, pričom poznamenal, že nesprávny dôraz sa v minulosti prejavil skôr v praktikách a zvykoch než v písanom učení Cirkvi. Zdôraznil, že tým najdôležitejším nie je to, čo Ježiš človeku odňal, čiže jeho hriechy, ale to, čo mu daroval: Ducha Svätého.

Pápežský kazateľ konštatoval, že od čias reformácie sa situácia zásadne zmenila:

„Otázky, ktoré vyvolali oddelenie medzi Rímskou cirkvou a Reformáciou boli hlavne odpustky a spôsob ako nastáva ospravodlivenie hriešnika. Ale môžeme povedať, že sú to problémy, na ktorých stojí alebo padá viera dnešného človeka? Pamätám si, že pri jednej príležitosti urobil kard. Kasper takúto poznámku: pre Luthera životným problémom číslo jeden bolo ako prekonať pocit viny a dospieť k dobrotivému Bohu; no ak je tu dnes problém, tak potom je opačný: ako opäť dať človeku cítiť opravdivý zmysel hriechu, ktorý celkom stratil.“

„Medzi preháňaniami, ktoré priniesli stáročia sústreďovania sa na otázku ospravodlivenia hriešnika sa mi vidí jedna vec, ktorá urobila zo západného kresťanstva pochmúrne ohlasovanie, všetko zamerané na hriech, proti čomu sa laická kultúra nakoniec postavila bojovne a odmietavo. Najdôležitejšia vec nie je to, čo Ježiš svojou smrťou z človeka sňal – hriech –, ale to, čo daroval, a to je Duch Svätý.“

„Ospravodlivenie dané zdarma prostredníctvom viery v Krista musí byť dnes ohlasované celou Cirkvou, a s väčšou silou než kedykoľvek predtým. Nie však v protiklade ku „skutkom“ o ktorých hovorí Nový zákon, ale v protiklade k nárokovaniu si postmoderného človeka, ktorý sa chce zachrániť sám pomocou svojej vedy a techniky alebo improvizovanými a upokojovacími spiritualitami. Toto sú tie „skutky“, na ktoré sa moderný človek spolieha. Som presvedčený, že ak by Luther dnes žil, toto by bol spôsob, akým by aj on dnes kázal o ospravodlivení skrze vieru.“

„Nesmieme nikdy stratiť zo zorného uhla základný bod Pavlovho ohlasovania. To čo Apoštol hlavne potvrdzuje v liste Rimanom 3 nie je, že sme ospravodlivení skrze vieru, ale že sme ospravodlivení skrze vieru v Krista; nie je tak, že sme ospravodlivení skrze milosť, ako že sme ospravodlivení skrze Kristovu milosť. Kristus je centrom posolstva, ešte skôr ako milosť a viera. On je dnes tým článkom, na ktorom Cirkev stojí alebo padá: osoba, nie doktrína.“

Raniero Cantalamessa zastrešil celý svoj tohtoročný pôstny cyklus mottom «Nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom» (1 Kor 15,3). -ab, jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Veľký pôst vedie k obnove krstnej identity

◊  

Pôst je obdobím pokánia, ktorého cieľom je to, aby sme vstali z mŕtvych s Kristom a obnovili si svoju krstnú identitu. (Tvít pápeža Františka, 7. apríla 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSvätý Otec vymenoval pomocného biskupa pre Ostravsko-opavskú diecézu

◊  

Vatikán/Česko 7. apríla – Svätý Otec dnes vymenoval nového pomocného biskupa pre Ostravsko- opavskú diecézu. Je ním 46-ročný Mons. Martin David, ktorý od roku 2008 zastával úrad generálneho vikára diecézy, na čele ktorej je Mons. František Václav Lobkowicz OPraem.

Mons. Martin David prijal kňazskú vysviacku 24. júna 2000. Pôsobil v rôznych farnostiach Ostravsko–opavskej diecézy. Od roku 2009 je členom Liturgickej komisie Ostravsko-opavskej diecézy a zároveň zastupuje diecézu v Liturgickej komisii Českej biskupskej konferencie. -ab-

inizio pagina

Darcovia krvi sa ľahšie dostanú do Vatikánskych múzeí

◊  

Vatikán 6. apríla – Vatikánske múzeá spolu s Nadáciou polikliniky Gemelli v Ríme  a talianskym združením darcov krvi odštartovali kampaň, ktorá má pomôcť pri získavaní darcov krvi. Slogan kampane je: „Daruj krv a pestuj vzťah k umeniu.“ Občan Talianska, ktorý daruje krv v Poliklinike Gemelli môže až do konca tohto roka navštíviť Vatikánske múzeá bez čakania v rade a za vstupenku zaplatí iba 4 eurá. Rímska poliklinika ročne využíva až 17-tisíc krvných jednotiek. -ab-

inizio pagina

Streda Veľkého týždňa bude v Taliansku dňom pôstu a modlitby za Sýriu

◊  

Taliansko 7. apríla – Streda vo Veľkom týždni 12. apríla bude z iniciatívy talianskej charity Caritas Italiana a katolíckeho hnutia Pax Christi v rámci Talianska dňom pôstu a modlitby za Sýriu.

„Ešte stále je provincia Idlib v Sýrii miestom hrôzy, smrti a zničených životov. Mnohé z obetí sú práve deti,“ píšu organizátori. Vo svojom vyhlásení ďalej uvádzajú: „Sme a ostaneme na strane obetí a pomôžeme im nielen prežiť vojnu, ale aj vytvárať novú trvalú mierovú budúcnosť založenú na kultúre nenásilia. Tak isto sme a ostaneme na strane obetí v Kongu, Južnom Sudáne, Jemene, kde dochádza k bombardovaniu aj talianskymi zbraňami. V provincii Idlib v Sýrii sa hovorilo o použití chemických zbraní, plynu. Vieme, že vo vojne je pravda prvou obeťou, ale žiadame dôrazne, aby bola overená.“

Aj touto formou chce Caritas ItalianaPax Cristi reagovať na opakované výzvy Svätého Otca. Zároveň vyzývajú nezabúdať a nezľahostajnieť k utrpeniu všetkých ľudí v oblastiach postihnutých vojnovými konfliktami. Zvlášť pred  začiatkom Veľkonočného trojdnia je dobré nezabudnúť na prežívané utrpenie a kríž nesený mnohými nevinnými. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. apríla 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina