Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

08/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuVigília mladých so Svätým Otcom v mariánskej bazilike v Ríme

◊  

Vatikán 8. apríla – Kvetnú nedeľu, ktorá sa tradične slávi ako Svetový deň mládeže, tento rok v Ríme po prvý raz predchádza aj modlitbová vigília mladých za účasti Svätého Otca. Zástupcovia vyslaní biskupskými konferenciami z vyše sto krajín spolu s mládežou z diecéz talianskeho regiónu Lazio sa zhromaždili v modlitbe spolu so Svätým Otcom v Bazilike Santa Maria Maggiore. Slovensko zastupovali tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala a administrátorka Rady Monika Koláriková.

Program zložený zo spevov, svedectiev a modlitby začali mladí už v predstihu, Svätého Otca medzi sebou privítali krátko pred 18.30. Úvodné slovo predniesol kard. Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody, ktorý pripomenul spojenie tohtoročného SDM s prípravným procesom synody 2018 s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Spolu s ním bol prítomný aj prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kard. Kevin Farrell, ďalej poľský kardinál Ryłko a viacero biskupov z talianskych diecéz Lazia.

Modlitbová vigília obsahovala aj svedectvá mladých. Po úvodnom vzývaní Ducha Svätého nasledovali dva hlavné momenty. Prvý bol zameraný na Pannu Máriu ako „konkrétnu realizáciu Božieho plánu“ s čítaním z Lukášovho evanjelia o stretnutí Márie s Alžbetou. So svedectvom o objavení duchovného povolania sa podelila talianska františkánka Marialisa, nasledoval prejav úcty k Matke Božej položením kvetov pred jej ikonou.

Druhý moment sa sústredil na milovaného učeníka sv. Jána a jeho odpoveď lásky, pričom v čítaní zazneli Ježišove slová z kríža „Žena, hľa tvoj syn!“ a „Hľa, tvoja matka!“ Svedectvo o ceste k prijatiu kríža spolu s Kristom predniesol mladý Talian Pompeo, ktorý po zemetrasení v roku 2002 zostal pripútaný na vozíček. Po jeho svedectve mladí v procesii priniesli kríž SDM a vztýčili ho s prejavom úcty.

Po speve piesne Emanuel, hymny SDM z roku 2000, sa pápež František prihovoril mladým spontánnymi slovami. Oslovil ich ako tých, pre ktorých a s ktorými bude budúca synoda, ako tých, s ktorých aktívnou účasťou budúca synoda počíta a ktorí už terajším stretnutím synodu v istom zmysle začali. Zdôraznil, že synoda sa týka všetkých mladých, aj tých, ktorí nie sú aktívne zapojení v živote Cirkvi. Pápež osobitne pozdravil asi dve stovky mladých z Panamy, ktorí budú hostiteľmi SDM v roku 2019, ako aj ich rovesníkov z Krakova, ktorí im zajtra odovzdajú kríž sv. Jána Pavla II. ako štafetu začatú pred troma desiatkami rokov. Pápež František mladým pripomenul aj svoje hlavné odkazy zo SDM 2016 v Krakove: nezostať pasívne na pohovke a rozprávať sa so starými rodičmi.

Bazilika Santa Maria Maggiore bola pre túto príležitosť význačným miestom, keďže ikona putujúca s mladými po celom svete ako symbol Svetových dní pochádza práve z tejto baziliky. Je známa aj pod názvom Salus Populi Romani – Záchrankyňa Rímskeho ľudu. Postavu Panny Márie dal pápež František za vzor mladým aj výberom tém pre budúce Svetové dni mládeže, ktoré citujú Máriin chválospev Magnificat. Tohtoročný 32. svetový deň mládeže má motto „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). -jb-

inizio pagina

Novým apoštolským nunciom vo Veľkej Británii je Mons. Edward Joseph Adams

◊  

Vatikán/Veľká Británia 8. apríla – Novým apoštolským nunciom vo Veľkej Británii je Mons. Edward Joseph Adams, titulárny arcibiskup Scaly, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius v Grécku. Menovanie Svätého Otca dnes publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Predchodcom Mons. Adamsa na nunciatúre v Londýne bol arcibiskup Antonio Mennini, ktorý má od minulého roku nové poslanie v úrade Štátneho sekretariátu vo Vatikáne. -jb- 

inizio pagina

V Ríme predstavili skúsenosti z pastorácie a sociálnej integrácie Rómov v Európe

◊  

Rím 8. apríla – Dnes je Medzinárodný deň Rómov, ktorý bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Na tému „Situácia Rómov v Európe – pastorácia a sociálna integrácia“ zorganizovalo pri tejto príležitosti medzinárodnú konferenciu Maďarské veľvyslanectvo pri Svätej stolici.

Na otvorení konferencie včera 7. apríla v Ríme prítomných pozdravil v mene Svätého Otca kard. Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. V rámci celodenného programu sa účastníci podelili so svojimi skúsenosťami z úspešne realizovaných pastoračných projektov podporujúcich sociálnu integráciu Rómov. Slovensko na podujatí zastupoval Ján Hero, poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov vydali spoločné vyhlásenie aj príslušné komisie Rady európskych biskupských konferencií a Konferencie európskych cirkví.  -ab-

inizio pagina

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Ako je to byť v pekle?

◊  

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na kvetnú nedeľu cyklu A (Ž 22; Mt 27, 46): Ako je to byť v pekle?

 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!“ Tieto slová, milí priatelia, určite neznejú príjemne pre žiadneho kresťana. Sú surové a hrozivé, ako otvorená rana. Sú to slová zúfalstva, beznádeje a pochybností. Určite by nikoho z nás netešilo, keby sme ich počuli z úst ľudí, ktorých úprimne obdivujeme pre ich pevnosť a stálosť. O to menej sme šťastní, keď ich  počujeme vychádzať z úst Ježiša. Nechávajú nás v zmätku. Lebo ak Ježiš bol schopný – hoci len na okamih – takto o Bohu pochybovať, čo potom máme so svojou vierou pri našich životných ťažkostiach robiť my, ktorých viera je taká slabá a krehká?

To je dôvod, prečo sa biblisti a kazatelia všetkých čias snažia tieto slová Ježišove vykladať tak, aby nám nezneli až tak drasticky. Obrusujú ich ostré hrany a zjemňujú ich silné frekvencie, aby ich zvuk neznel v našich ušiach a v našich srdciach až tak bolestne. A tak napríklad niektorí hovoria, že Ježiš na kríži iba citoval slová 22. žalmu, ktorý síce začína slovami zúfalstva, no ktorý predsa končí slovami veľkej nádeje a hlbokej viery: „Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom; ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu.“ A nakoľko Ježiš vedel ako tento žalm končí a tiež vedel, že to vedia i jeho poslucháči, zmysel jeho zvolania je tak úplne iný.

Iní zasa tvrdia, že hoci tieto slová Ježišove znejú na prvý pohľad ako slová zúfalstva, sú to predsa slová hlboko veriaceho človeka. Lebo aj keď sa nachádza v bolesti, predsa sa stále utieka k Bohu. Len všimnime, že Boha, ku ktorému Ježiš vo svojej bolesti volá, stále nazýva Bohom svojím: „Bože môj, Bože môj...“ Ellie Wiesel spomína na jeden zážitok, ktorý mal v koncentráku v Osvienčime: „Vnútri tohto kráľovstva noci som bol svedkom jedného zvláštneho súdu. Traja rabíni, všetci vzdelaní a zbožní muži, sa jedného zimného večera rozhodli obžalovať Boha za to, že dovolil zmasakrovať svojej deti. Čudné zhromaždenie, zvlášť keď si uvedomíme fakt, že sa konalo v koncentračnom tábore. No čo sa stalo potom, to je pre mňa ešte čudnejšie. Po súde, v ktorom bol Boh usvedčený z viny, jeden z rabínov sa pozrel na svoje hodinky, ktoré sa mu nejako v tomto kráľovstve noci podarilo zachrániť a povedal: «Je čas na modlitbu.» A vtom títo traja rabíni, všetci vzdelaní a zbožní muži, hlboko sklonili svoje hlavy a začali sa modliť.“ Zdá sa, že slová Ježišove na kríži by sme mohli vnímať presne takto isto. Boh, ktorý bol obvinený z neprítomnosti predsa zostáva Bohom, ku ktorému sa je možné priblížiť v modlitbe. Boh, ktorý je neprítomný, je stále „Bože môj, Bože môj.“ Vo chvíľach agónie nám možno aj toto stačí, aby nám to udržalo vieru.

Všetky tieto výklady Ježišových slov sú bezpochyby správne a cenné, lebo nám pomáhajú všimnúť si aj ich širší kontext. No už menej nám pomôžu v našej snahe odstrániť z nich tú brutalitu a surovosť, ktorá predsa nesú. A čo je ešte horšie, aj keby sa nám ju podarilo odstrániť, či by nám to pomohlo? Či nie je lepšie, keď tieto slová chápeme presne tak, ako zazneli? Či by až potom do nášho života nepriniesli skutočné požehnanie?

Skúsme na chvíľu teda predpokladať, že Ježiš sa cítil naozaj opustený, že to, čo z jeho úst počujeme je skutočné zúfalstvo a pocit skutočnej opustenosti. Chvíľa, ktorú Ježiš prežíval, bola chvíľou temnoty a to vo viacerých ohľadoch. Jednak to bola temnota, ktorá sa v tej chvíli zniesla nad svet ako strašidelný mrak uprostred dňa. No pre neho samého to bola temnota, ktorú poznáme pod názvom temná noc duše, temnota, ktorá každé hrozivé temno robí ešte hrozivejším. Aj keď tou najväčšou opustenosťou duše sa zdá byť smrť, nezdá sa, že by v tejto chvíli Ježiš bojoval so strachom zo smrti. To, s čím tu zápasí je pocit, že ho opustili všetci, ktorí ho milovali, dokonca i sám Boh.

Hovorí sa, že podelená bolesť je polovičná bolesť. Avšak bolesť spôsobená opustenosťou a odvrhnutím je tá najhroznejšia bolesť, akú len môže človek v tomto živote zažívať. Bolesť z odvrhnutia sa nedelí s nikým, lebo niet s kým. V tých najdôležitejších rozhodnutiach nášho života sme zvyčajne úplne sami. Keď sa rodíme do tohto sveta, sme sami. Keď zomierame, sme sami. Do najčernejších dní nášho života vstupujeme sami, sami stojíme pred svojimi najväčšími sklamaniami, bez nikoho, kto by tam bol s nami a kto by nás sprevádzal. Tieto chvíle, sú chvíľami osamelosti, osamelosti ktorú nie je možné uhasiť ničím, pretože niet čím, nikde naokolo niet nikoho, s kým by sme sa o ňu mohli podeliť.

Avšak Boh je naisto výnimkou. Boh na nás nikdy nezabudne. Boh nás sprevádza vždy a všade; dokonca aj v tých najčernejších a najzúfalejších chvíľach, Boh je s nami a kráča vedľa nás. No predsa, aj napriek tomu, že Boh nás nikdy neopustí, on môže byť vnímaný, ako ten, ktorý je neprítomný. „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!“ Toto je výkrik tých, ktorí majú dojem, že sa všetko mohlo sprisahať proti nim, a ich záver je, že dokonca aj Boh je na strane vecí, ktoré sa proti nim sprisahali. Je to volanie chorého v nemocnici, ktorý od bolesti zoviera v rukách svoj paplón, väzňa v koncentráku, ktorý hľadí, ako mu odvádzajú celú rodinu do plynovej komory, kresťana napríklad v Japonsku v 16. storočí, ktorý sa prizerá, ako pre jeho očami zomierajú jeho blízki, mučení tým najbrutálnejším spôsobom. Sám, sám, úplne a neznesiteľne sám. Nikto sa necíti tak sám, ako ten, kto má pocit, že ho opustil dokonca i sám Boh.

Skúsenosť takejto hroznej opustenosti je súčasťou nášho života. Života, ktorý sa rozhodol na seba prevziať Ježiš a žiť ho do úplných dôsledkov. Poznáme zaiste všetci vyznanie viery. Je v ňom jedna veta, ktorú nie je ľahké pochopiť. Je to veta, že Ježiš zostúpil do pekiel. Síce v slovenčine máme preklad „zostúpil k zosnulým“, ale v latinskom origináli sa modlíme doslova „descéndis ad ínferos“, teda zostúpil do pekiel. Nejedného kresťana táto formulácia zmetie. Ako to? Čo to znamená? No znamená to presne to, o čom dnes uvažujeme. Ježiš sa nám ľuďom pripodobnil natoľko, že sa ocitol dokonca až v pekle. V pekle, v ktorom sa ocitáva nejeden človek, keď sa cíti opustený. Ježiš šiel do pekla, aby nám dal najavo, že on vie, čo to znamená byť v pekle.

Ježiš však v pekle neostal. On pozná aj cestu z pekla von. A to je dôvod, prečo do tých pekiel zostúpil: aby nám všetkým, ktorí sa v takomto pekle ocitneme, dal nádej a z tohto pekla nás vyviedol von. A tak sa jeho slová zúfalstva menia na slová nádeje. 

inizio pagina

Švédski biskupi odsúdili útok v Štokholme

◊  

Švédsko 8. apríla – „Štokholm zažil hrozný teroristický čin. Všetci sme šokovaní a zdesení, že bezohľadné a nezmyselné násilie prišlo k nám až tak blízko,“ reagoval na včerajší útok v švédskej metropole štokholmský biskup Mons. Anders Arborelius. Incident v centre mesta si vyžiadal troch mŕtvych a mnoho zranených.

Mons. Arborelius vo svojom liste prosí veriacich o modlitby za obete a ich rodiny. „Potom, čo sa stalo, nám bude Ježišov kríž ešte bližší. Mali by sme zjednotiť utrpenie v našej krajine s utrpením Ukrižovaného [Krista, ktorý zomrel] pre spásu sveta“. Jedine Ježiš, pokračoval ďalej švédsky prelát, „nám môže dať nádej a dôveru v ťažkostiach a únave“, lebo „s jeho zmŕtvychvstaním premohol hriech a silu smrti. Kríž vždy vedie k veľkonočnému víťazstvu,“ dodal na záver štokholmský biskup Mons. Anders Arborelius.

Útok v Štokholme odsúdil aj luteránska biskupka Rev. Antje Jackelénová. „Útok sa týka nás všetkých, lebo je to útok na život slobody, hodnôt a základných práv,“ napísala vo svojej reakcii, pričom zdôraznila, že je potrebné na násilie a kultúru nenávisti odpovedať „súcitom, milosrdenstvom a radosťou pre ľudskú komunitu“.

Kondolencie rodinným príslušníkom obetí a zranených vyjadril aj predseda Konferencie biskupov škandinávskych krajín Mons. Czeslaw Kozon, ktorého správa o útoku zastihla na plenárnom zasadnutí v Nemecku. Katolícke a luteránsky chrámy ostali otvorené do neskorých večerných hodín. Mnohí kňazi sú k dispozícii na rozhovor a slová povzbudenia a blízkosti.  -ej- 

inizio pagina

Angola: Kard. Clemente pápežským vyslancom na eucharistickom kongrese

◊  

Vatikán/Angola 8. apríla – Pápeža Františka bude na Národnom eucharistickom kongrese v Angole v dňoch od 12 do 18. júna 2017 zastupovať kardinál Manuel Clemente, lisabonský patriarcha. Menovanie dnes publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. -ej- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka mladým: Nemajte strach nasledovať Ježiša

◊  

Drahí mladí, nemajte strach povedať «áno» Ježišovi z celého srdca, veľkoryso mu odpovedať a nasledovať ho. (Tvít pápeža Františka, 8. apríla 2017) 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 8. apríla 2017

◊  

Sobotňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina