Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

09/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy

◊  

Vatikán 9. apríla – Dnešné slávenie Kvetnej nedele, ktorému na vatikánskom námestí predsedal Svätý Otec František, bolo spojené s 32. svetovým dňom mládeže, ktorého motto znie „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Okrem 50-tisíc prítomných pápež František pozdravil aj všetkých mladých, ktorí na celom svete slávia dnešný diecézny Deň mladých so svojimi biskupmi.

Mladí z Krakova na záver slávnosti odovzdali putovný kríž Jána Pavla II. zástupcom mládeže z Panamy, ktorí prišli do Ríma spolu so svojím arcibiskupom Ulloa Mendietom. Spolu s krížom putuje do Panamy aj ikona Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa včera večer mladí modlili spolu so Svätým Otcom na vigílii.

Odovzdaním symbolov SDM vyvrcholilo v Ríme aj medzinárodné podujatie organizované Dikastériom pre laikov, rodinu a život spolu s Generálnym sekretariátom Biskupskej synody, na ktorom sa od 5. apríla zúčastňovali zástupcovia 104 krajín vrátane Slovenska. Konferencia s názvom „Z Krakova do Panamy  Synoda na ceste s mladými“ slúžila na zhodnotenie skúsenosti z predchádzajúcich Svetových dní v Krakove a prípravu 34. SDM v Paname v januári 2019.

Zástupcovia sekcií biskupských konferencií pre pastoráciu mládeže sa venovali aj téme budúcej synody o mladých, konkrétne zapojeniu samotných mladých do prípravného procesu. Biskupská synoda s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ bude zasadať v Ríme v októbri 2018.

Pri vigílii v hlavnej mariánskej bazilike v predvečer Kvetnej nedele Svätý Otec vyhlásil dvojitý začiatok cesty: cesty k budúcej „Synode mladých“ a zároveň aj cesty do Panamy. Okrem iného povedal:

„Z Krakova do Panamy, a medzi tým synoda. Synoda, z ktorej sa žiaden mladý nesmie cítiť vylúčený! – ‚Nuž... spravme tú synodu pre mladých katolíkov... pre mladých, čo sú zapojení do katolíckych združení, tak je to silnejšie...‘ – Nie! Synoda je synodou pre všetkých mladých a o všetkých mladých! Mladí sú protagonistami. – ‚Ale aj mladí, ktorí sa cítia byť agnostikmi?‘ – Áno! – ‚Aj mladí, ktorí – neviem či je niekto takým... azda sa niekto taký nájde –, mladí, čo sa cítia byť ateistami?‘ – Áno! Toto je synoda mladých, a my všetci si chceme načúvať. Každý mladý má čo povedať druhým, má čo povedať dospelým, má čo povedať kňazom, rehoľným sestrám, biskupom a pápežovi. Všetci vám potrebujeme načúvať!“ -jb-

inizio pagina

Pápež František na Kvetnú nedeľu: Ježiš dnes trpí vojnou a terorizmom

◊  

Vatikán 9. apríla – V plnom znení prinášame homíliu pápeža Františka pri slávení svätej omše Nedele Pánovho utrpenia - Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra, spojenej s 32. svetovým dňom mládeže na diecéznej úrovni.

Toto liturgické slávenie má akoby dvojakú príchuť: sladkú i trpkú; je radostné a je bolestné. Oslavujeme v ňom Pána, vstupujúceho do Jeruzalema, ktorému jeho učeníci spievajú na slávu ako kráľovi. A zároveň počúvame slávnostne prednášané evanjeliové rozprávanie o jeho utrpení. Preto naše srdce pociťuje skľučujúci kontrast a aspoň trošku zakúša čosi z toho, čo musel cítiť vo svojom srdci Ježiš v tento deň, v deň, keď sa radoval so svojimi učeníkmi a zároveň plakal nad Jeruzalemom.

Už 32 rokov radostnú dimenziu tejto nedele obohacuje sviatok mladých: Svetový deň mládeže, ktorý sa v tomto roku slávi na diecéznej úrovni, no ktorý onedlho na tomto námestí zažije svoj vždy dojemný okamih otvorených horizontov, keď mladí z Krakova odovzdajú Kríž mladých mladým z Panamy.

Evanjelium, ktoré sme počúvali pred úvodnou procesiou (porov. Mt 21,1-11), opisuje Ježiša, ktorý zostupuje z Olivovej hory, sediac na osliatku, na ktorom doteraz nikto nesedel a vyzdvihuje nadšenie učeníkov, ktorí sprevádzajú Ježiša so slávnostnými zvolaniami. Môžeme si predstaviť, ako sa k tomuto jasajúcemu zástupu pripájajú deti a mladí Svätého mesta, ktorí sa svojim plesaním pridávajú k slávnostnému sprievodu. Sám Ježiš uznáva v tomto radostnom prijatí nezastaviteľnú moc Božej vôle a pohoršeným farizejom odpovedá: «Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene» (Lk 19,40).

Avšak tento Ježiš, ktorý podľa Písem práve takýmto spôsobom zostupuje do Svätého mesta, nie je fantasta, hlásajúci ilúzie, ani prorok „new age“, predavač vôní. Naopak, on je Mesiáš, a to presne definovaný, s konkrétnou fyziognómiou sluhu, služobníka Boha i človeka, ktorý kráča aby trpel; veľký Trpiteľ ľudskej bolesti.

Keď teda aj my oslavujeme nášho Kráľa, myslime na utrpenia, ktoré on bude musieť podstúpiť v tomto svätom týždni. Myslime na výsmech a urážky, nástrahy, zradu a opustenosť, na nespravodlivý súd, na rany, bičovanie a tŕňovú korunu..., a napokon myslime na via crucis, krížovú cestu, končiacu ukrižovaním.

Ježiš to povedal jasne svojim učeníkom: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma» (Mt 16,24). Nikdy nesľuboval pocty a úspechy. Evanjeliá hovoria jasne. Svojich učeníkov vždy upozorňoval, že jeho cesta je tá, ktorou sa ku konečnému víťazstvu kráča cez utrpenie a kríž. To isté platí aj pre nás. Prosme ho o milosť, aby sme ho nasledovali nie slovami, ale skutkami a aby sme mali trpezlivosť znášať svoj kríž: aby sme ho neodmietali, neodhadzovali ale naopak, hľadiac na neho aby sme svoj kríž prijímali a niesli deň čo deň.

A tento Ježiš, ktorý prijíma, aby bol oslavovaný i keď dobre vie, že ho čaká „ukrižuj ho!“, nás nežiada, aby sme ho kontemplovali len na obrazoch alebo fotografiách či videách, ktoré kolujú na internete. Nie. On je prítomný v toľkých našich bratoch a sestrách, ktorí dnes podstupujú utrpenie ako on: trpia otrockou prácou, trpia pre rodinné drámy, trpia chorobami... Trpia v následku vojen a terorizmu, kvôli záujmom, ktoré dávajú do pohybu zbrane a ničenie. Muži a ženy, oklamaní, obratí o svoju dôstojnosť, zavrhnutí... Ježiš je v nich, v každom z nich, a svojou znetvorenou tvárou a svojím zlomeným hlasom prosí - prosí nás, aby sme na neho pozerali, aby sme ho uznali, aby sme ho milovali.

Nie je to iný Ježiš: je to ten istý Ježiš, ktorý vstúpil do Jeruzalema uprostred  jasotu palmových a olivových vetiev. Je to ten istý Ježiš, ktorý bol pribitý na kríž a zomrel uprostred dvoch zločincov. Nemáme iného Pána okrem neho: Ježiša, pokorného Kráľa spravodlivosti, milosrdenstva a pokoja.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mg, jb-

inizio pagina

Pápež vyjadril sústrasť Egyptu po teroristických útokoch na koptské chrámy

◊  

Vatikán 9. apríla – Pápež František reagoval na dnešné teroristické činy proti koptským kresťanom v Egypte, ktoré si vyžiadali minimálne 36 obetí. V meste Tanta severne od Káhiry vybuchla počas nedeľnej bohoslužby v chráme pravoslávnych koptov nálož umiestnená neďaleko oltára. O niečo neskôr sa v Alexandrii počas slávnosti Kvetnej nedele za účasti patriarchu Tawadrosa II. odpálil pred vchodom do chrámu samovražedný útočník, keď ho zastavila bezpečnostná služba.

K pápežovi Františkovi sa tragická správa z Egypta dostala vo chvíli, keď v závere slávenia Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra vyjadroval sústrasť obyvateľstvu Švédska v súvislosti s piatkovým atentátom v Štokholme. Svätý Otec zároveň prosil za obrátenie tých, čo obchodujú so zbraňami. Predniesol tieto slová:

„Kristovi, ktorý dnes vstupuje do utrpenia i presvätej Panne zverme obete teroristického atentátu z minulého piatka v Štokholme, ako aj tých, čo sú opäť tvrdo skúšaní vojnou, pohromou ľudstva.

A prosme za obete atentátu spáchaného žiaľ dnes, v toto ráno v Káhire, v koptskom chráme. Môjmu drahému bratovi, Jeho Svätosti pápežovi Tawadrosovi II., Koptskej cirkvi a celému drahému egyptskému národu vyjadrujem moju hlbokú sústrasť, modlím sa za zosnulých a za zranených, som nablízku príbuzným a celej komunite.

Nech Pán obráti srdcia ľudí, čo zasievajú teror, násilie a smrť, a aj srdcia tých, čo vyrábajú a predávajú zbrane.“ -jb-

inizio pagina

Rozhovor s o. Chrvalom: V centre pozornosti pápeža sú mladí

◊  

Vatikán/Slovensko 9. apríla – V uplynulých dňoch sa vo Vatikáne uskutočnila medzinárodná konferencia o mladých. Prinášame rozhovor s tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska o. Ondrejom Chrvalom, ktorý spolu s administrátorkou Rady Monikou Kolárikovou na stretnutí zastupoval Slovensko.  

AUDIO: 

Otec Chrvala, v uplynulých dňoch ste sa v Ríme zúčastnili na konferencii pre mladých s viac než 300 delegátmi z celého sveta. Čo vás najviac zaujalo a povzbudilo?

„Najviac ma zaujala presnosť pohľadu na mladých dnes. Prechádzali sme si prípravných dokument na synodu o mládeži, ktorá bude v roku 2018. Je veľmi dobre zostavený. Traja odborníci nám predstavili tri kapitoly z tohto dokumentu, rozobrali ich dopodrobna.

Odchádzam jednak povzbudený z toho, ako v Ríme pozerajú na mladých a aké majú konkrétne veci. A jednak z toho, že my na Slovensku nie sme na tom tak zle. Na niektoré otázky, ktoré boli položené – ako by to bolo dobré robiť – na Slovensku možno teoreticky ešte hľadáme odpovede, ale prakticky už mnohé fungujú.

Tiež sa mi veľmi páčilo, aký má Vatikán záujem o mladých. Neustále tu boli kardináli, biskupi, boli sme na koncerte, na vigílii so Svätým Otcom, boli sme v predných sektoroch na omši s pápežom na Kvetnú nedeľu. Je to pre nás znamením, že naozaj Katolíckej cirkvi leží práca s mladými na srdci a váži si ju.“

Zaujímavosťou najbližšej biskupskej synody je, že pápež František chce, aby sa do nej zapojili aj samotní mladí. Z rôznych strán počuť, že je to synoda „o mladých a s mladými“. Čo to presne znamená a ako sa to prejaví?

„Áno, má to byť synoda ,s’ mladými, čiže za účasti mladých. Na tejto konferencii je zaujímavé to, že viac než polovica sú mladí ľudia do 28 rokov. Každý z nás mal priam povinnosť priviesť si mladého človeka z našich krajín a mladí ľudia dostali na tejto konferencii významné miesto a slovo. Preto aj ten dokument, ktorý na tomto mieste spolu tvoríme a ktorý bude mať veľký vplyv na synodu, tak je tvorený mladými a s mladými.

Tí, ktorí pracujú s mládežou, sa veľmi často stavajú do pozície ,počúvania’ mladých. A potom do toho vstupujú svojou skúsenosťou. Je to dialóg medzi pracovníkmi s mládežou a mladými.

Často sa vyčíta, že v krajinách mnohokrát pre mladých pracujú ľudia, ktorí už dávno mladí nie sú a že nie sú samotní mladí zapojení do tejto práce. Našťastie môžem povedať, že na Slovensku máme veľmi silnú skúsenosť s tým, že mladí pracujú pre mladých a veľmi často v práci pre mládež – okrem mladých kňazov – vidieť samotných mladých, ktorí sú zapojení v centrách pre mladých alebo v dobrovoľníckej službe.“

Vráťme sa ešte k tým formám. Viackrát sa hovorilo o dotazníku, ktorý môžu mladí vyplniť, odpovedať na rôzne otázky. Je už na svete?

„Dotazník je dvojaký. Jeden prichádza v samotnom dokumente, ktorý je už preložený aj na Slovensku. Je však dosť odborný. Naň budú odpovedať skôr pracovníci s mládežou. Druhý dotazník je online, bude o nedlho vytvorený a bude na vatikánskej stránke. Veríme, že sa nám podarí spraviť aj slovenskú verziu.

Tento dotazník bude otvorený pre kohokoľvek. My sa ho potom budeme snažiť rozšíriť medzi mladých najrôznejších kategórií na Slovensku, pretože nie je len pre mladých, ktorí žijú vo vnútri Cirkvi. Je to pre všetkých mladých. Aj tí, čo sú vzdialení od Cirkvi, aj tí, čo sú neveriaci, hoci aj tí, čo sú proti Cirkvi. Každý môže odpovedať a dať impulzy synode, ktorá o realite mladých bude rozprávať.“     

Po prvýkrát v histórii sa pred Kvetnou nedeľou, ktorá patrí práve mladým, Petrov nástupca stretol s mladými na modlitbovej vigílii v Pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Aký signál chce, podľa vás, týmto podujatím vyslať Svätý Otec?

„Kvetná nedeľa vždy bola dňom mladých, lebo v Písme sa píše, že práve mladí a deti kládli Kristovi pod nohy palmové ratolesti, keď na Kvetnú nedeľu vchádzal do Jeruzalema. Aj táto konferencia sa koná na Kvetnú nedeľu. A tento raz okrem stretnutia sa s delegátmi počas omše na Kvetnú nedeľu, Svätý Otec pripravil vigíliu pre mladých Ríma a okolia, ale aj pre nás – delegátov z celého sveta, ktorí sme tu prítomní.

To znamená, že mladí nie sú len jednou zo súčastí toho, čo sa deje na Kvetnú nedeľu. Svätý Otec im chcel venovať zvlášť čas, stretnutie zamerané pre nich. A tým vyzdvihol dôležitosť práce s mladými. Táto vigília znamenala, že sme v centre jeho pozornosti, že nám venuje svoj čas, že sa chce za nás a s nami modliť a kráčať za Kristom.“

Rozhovor pripravila Eva Jánošíková

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 9. apríla 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

                            

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie z 9. apríla 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina