Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

10/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež je odhodlaný ísť do Egypta, potvrdil to pri stretnutí s františkánmi

◊  

Vatikán 10. apríla - Pápež František dnes prijal na osobitnej audiencii predstavených všetkých troch hlavných vetiev františkánov, ako aj predstaveného tzv. „regulárneho rádu“. Pri stretnutí hovorili aj o jeho blížiacej sa návšteve Egypta v dňoch 28. – 29. apríla, na ktorú je Svätý Otec bez ohľadu na včerajšie výčiny teroristov odhodlaný ísť. Prítomní boli generálni ministri za Menších bratov františkánov páter Michael Anthony Perry, za kapucínov páter Mauro Johri, za konventuálnych františkánov páter Marco Tasca a za tzv. „Tretí regulárny rád sv. Františka“ páter Nicholas Edward Polichnowski.

Hlavný predstavený minoritov páter Marco Tasca OFM Conv. pre Vatikánsky rozhlas po audiencii povedal:

„Pápež je veľmi dobre informovaný a potvrdil s veľkou rozhodnosťou svoju cestu do Egypta. Tiež nám spomenul, že kardinál Koch dnes odišiel pripraviť terén a príhovory, ktoré tam zaznejú. Takže pápeža nezastavilo to, čo sa žiaľ odohralo, ale s veľkou pevnosťou a presvedčením ide do Egypta, aby potvrdil a napomohol dialóg a spoločenstvo kresťanského života.“

Viac z obsahu polhodinového stretnutia  s pápežom prezradil  generálny predstavený františkánov páter Michael Perry OFM, ktorý sa len nedávno vrátil zo Sýrie:

„Hovorili sme aj o jeho návšteve Egypta a o tom, že zakrátko budeme sláviť 800 rokov od návštevy sv. Františka v Damiette v Egypte, kde sa stretol so sultánom Malikom al-Kamilom, ako krok smerom k dialógu s moslimami. A hovorili sme aj o Aleppe. Bol som na návšteve v Sýrii, z ktorej som sa vrátil pred dvoma dňami. Bol som v Aleppe, v Damasku a v Latakii, kde som sa stretol s františkánmi, ktorí tam zostali s kresťanmi. Všetci chceli poďakovať pápežovi Františkovi za jeho pozornosť voči ich krízovej situácii a aj za peniaze, ktoré nedávno zaslal a ku ktorým máme už aj vyúčtovanie o ich použití v prospech kresťanov a aj moslimov.“

Hlavní predstavení františkánov hovorili so Svätým Otcom aj o zbližovaní a spolupráci jednotlivých františkánskych zložiek. Ide predovšetkým o proces zjednotenia františkánskej univerzity v Ríme ako spoločný projekt medzi františkánmi, kapucínmi, minoritmi a Tretím regulárnym rádom sv. Františka. Pápežovi Františkovi predložili aj písomnú žiadosť o dovolenie, aby vo františkánskom ráde mohli zastávať vedúce funkcie aj laickí bratia, čiže členovia rehole, ktorí nie sú kňazmi. Takto by mohol službu gvardiána, provinciála, ako aj generálneho ministra alebo vikára zastávať nevysvätený rehoľný brat, vysvetlil páter Michel Perry. -jb-

inizio pagina

Pápež František: Biotechnológ má zodpovednosť pred ľuďmi i Bohom

◊  

Vatikán 10. apríla – Svätý Otec dnes prijal na osobitnej audiencii členov Národnej komisie pre biologickú bezpečnosť a biotechnológie, ktorá už 25 rokov pôsobí pri talianskej vláde.

Vo svojom príhovore pápež František vychádzal z posolstva knihy Genezis o tom,  že Boh zveril človeku rajskú záhradu, aby ju zveľaďoval a chránil. Pripomenul výzvu encykliky Laudato sí ku „vzťahu zodpovednej reciprocity medzi ľudskou bytosťou a prírodou“ (č. 67). Prítomným predstaviteľom, ktorých úlohou je dbať o správne prepojenie vedy s etikou a politikou, okrem iného povedal:

Vašou úlohou nie je len podporovať harmonický a celkový rozvoj vedeckého bádania a technológií, ktoré sa týkajú biologických procesov života rastlín, zvierat a ľudí, ale od vás sa žiada aby ste predvídali a predchádzali negatívnym dôsledkom, ktoré môže zapríčiniť zdeformované použitie poznania a schopnosti manipulovania so životom.

Svätý Otec tiež pripomenul, že biologickí vedci a technológovia si musia byť vedomí svojej zodpovednosti:

Princíp zodpovednosti je nevyhnutným základom konania človeka, ktorý sa za vlastné činy a nedôslednosti musí zodpovedať sebe samému, iným a nakoniec Bohu.“ 

Pápež František uznal, že v súčasnosti nie je ľahké nájsť harmóniu medzi rôznymi záujmami, či už etickými, ekonomickými alebo sociálnymi. K tomu aby sa to podarilo, je potrebná pokora, odvaha a otvorenosť v konfrontácií rôznych stanovísk a tiež dozrievanie sociálneho cítenia. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Prosme Ježiša o milosť porozumieť tajomstvu jeho obety

◊  

Obráťme svoj pohľad na Ježiša, prosme o milosť lepšie porozumieť tajomstvu jeho obety za nás v tomto Veľkom týždni. (Tvít pápeža Františka, 10. apríla 2017)

inizio pagina

V Ríme otvorili Práčovňu pápeža Františka

◊  

Vatikán 10. apríla – Dnes uviedli v Ríme do prevádzky „Práčovňu pápeža Františka“. Má slúžiť hlavne tým najchudobnejším, ktorí nemajú možnosť vyprať si svoje oblečenie a prikrývky.

„Práčovňa pápeža Františka“ sa nachádza v centrálnej časti mesta vo štvrti Trastevere, v komplexe, ktorý spravuje Komunita sv. Egídia. Jej prevádzku budú mať na starosti dobrovoľníci a členovia komunity. V práčovni je k dispozícii 6 pračiek a 6 sušičiek a tiež žehličky. Technické vybavenie a spotrebný materiál podarovali výrobcovia produktov.

Ako uviedla Pápežská charita, táto iniciatíva je konkrétnou odpoveďou na výzvy uverejnené pápežom Františkom v apoštolskom liste Misericordia et misera na záver Jubilejného roku. Svätý Otec v ňom píše: «Blízkosť ku Kristovi si vyžaduje blízkosť k bratom, pretože nič nie je Otcovi milšie, ako konkrétny znak milosrdenstva. Milosrdenstvo sa zo samotnej svojej povahy stáva viditeľným a rukolapným len v konkrétnom a dynamickom skutku» (č. 16), a teda «nadišla chvíľa popustiť trochu fantáziu milosrdenstva, aby sa zrodili mnohé nové diela, ovocie milosti» (č. 18). -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKoptský katolícky biskup: „Ide o atentát na jednotu krajiny“

◊  

Egypt 10. apríla – Na včerajšie dva teroristické atentáty proti koptským kresťanom v Egypte reagovali vyjadrením sústrasti a odsúdením násilia početní predstavitelia Katolíckej cirkvi vo svete i Svetová rada cirkví.

Explózie v najexponovanejšom čase slávenia Kvetnej nedele vyhasili najmenej 44 životov a zanechali stovku zranených. K zodpovednosti za útoky na bohoslužobné zhromaždenia v katedrále sv. Marka v Alexandrii a na chrám Mar Girgis v meste Tanta sa prihlásili teroristi z ISIS-u.

Drámu, ktorú prežíva kresťanská menšina v Egypte i celá krajina komentoval pre agentúru SIR Mons. Antonios Aziz Mina, koptsko-katolícky emeritný biskup diecézy Giza:

„Ide o atentát na jednotu krajiny. Už desiatky rokov si ako cirkev uvedomujeme riziká, ktoré šírenie sa fanatizmu a náboženského extrémizmu so sebou prináša. Množstvo mladých podstupuje skutočné premývanie mozgov a aktivizuje sa v islamských fundamentalistických prúdoch. Teraz politické a náboženské autority musia napraviť túto situáciu, aby sa predišlo tomu, že by sa takéto udalosti mohli udiať znova.“

Cesta pápeža Františka do Egypta naplánovaná na 28. – 29. apríla podľa mienky koptsko-katolíckeho biskupa nie je ohrozená. „Budú najvyššie  bezpečnostné opatrenia a som si istý, že všetko prebehne bez problémov,“ hovorí Mons. Mina a dodáva, že kresťanov bezprostredne predtým čaká slávenie Veľkej noci. Tento rok, keď je termín Paschy pre všetky kresťanské cirkvi spoločný, bude v Egypte jej slávenie poznačené žiaľom:

„Bude mať viac než inokedy príchuť krvi a horkosti zármutku. Mnohé rodiny po dvoch atentátoch budú oplakávať svojich martýrov. Napriek tomu nikdy nestratíme nádej. Tieto ukrutné činy nás robia pevnejšími vo viere a silnejšími. Nie sme porazení. Budeme sláviť Veľkú noc a návšteve pápeža Františka zveríme rast našej Cirkvi, ktorá oplakáva ďalších mučeníkov. Pápež nás žiadal modliť sa, aby Boh obrátil srdcia teroristov a za pokoj. Kresťania Egypta sú bojovníkmi nádeje.“ -jb-         

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 10. apríla 2017

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina