Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

24/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPodrobnosti k ceste pápeža do Egypta predstavili vo Vatikáne novinárom

◊  

Vatikán/Egypt 24. apríla – Už o štyri dni sa vydá pápež František na svoju 18. medzinárodnú apoštolskú cestu, ktorej cieľom je egyptská Káhira. Podrobnosti o dvojdňovej ceste s pastoračným, ekumenickým a medzináboženským cieľom dnes vo Vatikáne predstavil novinárom riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke. Okrem iného uviedol:

„Hovoriť o pokoji ako opravdivé náboženské osoby, ktoré sú za pokoj, ako hovorí pápež, toto je to pravé posolstvo.“

„Pápež chce vyslať pozitívne signály. Je pokojný, nie naivný, pozná situáciu v Egypte, to, čo sa deje koptom v posledných rokoch, zvlášť čo sa udialo na Kvetnú nedeľu, ale chce dať aj pozitívne znamenie. Nakoľko je to možné, obľubuje normálnosť, preto sa bude presúvať bežným autom, uzavretým, ale dvakrát použije golfové (otvorené) auto: počas Svätej omše v sobotu, keď pôjde pomedzi ľudí a počas stretnutia v seminári, kde bude moment modlitby s kňazmi, seminaristami, a rehoľníkmi. Aj tu urobí okruh v golfovom aute.“

„Pápež stále hovorí, že je potrebné budovať mosty. Toto je budovanie mostov. Dá sa povedať, že stretnutie s malou katolíckou komunitou je viac ako most, pretože sú to bratia, ale medzináboženské a ekumenické stretnutie budú kľúčovými momentmi.“

Návšteva sa uskutoční v piatok a sobotu 28. a 29. apríla a bude trvať približne 27 hodín. Svätý Otec počas nej prednesie celkovo štyri príhovory a jednu homíliu. Egypt bude 27. krajinou, ktorá na svojej pôde privíta pápeža Františka. V minulosti  navštívil Krajinu pyramíd iba jeden pápež. Bol to sv. Ján Pavol II., ktorý sa v Jubilejnom roku 2000 prišiel pomodliť na vrchu Sinaj.

V piatok 28. apríla vyrazí pápež o 10.45 z rímskeho letiska Fiumicino, na medzinárodnom letisku v Káhire ho privítajú o 14. hodine. Po oficiálnej privítacej ceremónii ho v prezidentskom paláci v historickej časti mesta Heliopolis prijme hlava štátu Abdal Fattáh Sísí.

Následne sa pápež stretne s veľkým imámom mešity Al-Azhar šejkom Ahmadom Muhammadom Al-Tayyibom. Naposledy sa osobne stretli vlani v máji vo Vatikáne. Ako symbolický dar mu tentoraz pápež venuje sošku sv. Františka v radostnom modlitbovom geste s rukami roztiahnutými smerom k nebu. Assiský svätec predstavuje ozajstného priekopníka dialógu s islamom a jeho historické stretnutie so sultánom Malikom al-Kamilom v roku 1219 sa udialo práve v Egypte. 

V piatok o 16. hodine sa Svätý Otec v Káhire prihovorí účastníkom Medzinárodnej konferencie o mieri. Pred ním bude hovoriť veľký imám Al-Tayyib, na ktorého pozvanie pápež prichádza podporiť toto podujatie zástupcov umierneného islamu. Medzi účastníkmi konferencie bude okrem početných reprezentantov islamu aj ekumenický patriarcha Bartolomej z Konštantínopolu a ďalší náboženskí predstavitelia.

S univerzitou Al-Azhar udržiava Svätá stolica pravidelné kontakty. Naposledy pred mesiacom ju navštívila delegácia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg vedená kardinálom Tauranom, ktorý bude aj teraz členom pápežského sprievodu.

Ďalším bodom pápeža Františka bude stretnutie s verejnými autoritami Egypta v priestoroch vládneho hotela. Po prezidentovom prejave sa prítomným prihovorí aj Svätý Otec.

Pápeža v piatok večer čaká aj ekumenické stretnutie s patriarchom Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II. Jeho úradný titul  znie „pápež Alexandrie a patriarcha stolca sv. Marka“.  Rovnako aj on sa už v minulosti stretol s pápežom Františkom vo Vatikáne. Pri stretnutí s Tawadrosom II. prednesie pápež svoj tretí príhovor v rámci apoštolskej cesty. Po stretnutí sa obaja predstavitelia spolu s delegáciami odoberú do neďalekého koptského chrámu zasväteného sv. Petrovi na ekumenickú modlitbu za kresťanov zabitých teroristami. Vo večerných hodinách pápež pozdraví skupinu mládeže.

Na druhý deň, v sobotu 29. apríla, bude Svätý Otec o 10. hodine sláviť s miestnou katolíckou komunitou svätú omšu s formulárom Tretej veľkonočnej nedele, pri ktorej sa prihovorí v homílii. Okrem koptsko-katolíckeho patriarchu Alexandrie Ibrahima Isaaca Sidraka, ktorý je na čele najväčšej miestnej katolíckej cirkvi, budú prítomní aj predstavitelia iných kresťanských komunít Egypta.

Pápež František bude v sobotu po omši obedovať spolu s egyptskými biskupmi a pápežskou delegáciou. Popoludní sa v priestoroch patriarchátneho seminára stretne s kňazmi, osobami zasväteného života a seminaristami, ktorým sa osobitne prihovorí. Nasledovať bude rozlúčková ceremónia a o 17. hodine sa vydá na vyše trojhodinový spiatočný let do Ríma spolu so 75-člennou skupinou akreditovaných novinárov.

Svätý Otec prednesie všetkých päť plánovaných príhovorov v taliančine, po boku s prekladateľom do arabského jazyka. Pápeža Františka budú počas návštevy Egypta sprevádzať prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a pri stretnutiach s moslimami to bude predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Jean-Louis Tauran. V pápežskom sprievode bude aj apoštolský nuncius v Egypte Mons. Bruno Musaró a tiež osobný sekretár pápeža Františka Mons. Yoannis Lahzi Gaid, ktorý je kňazom koptskej katolíckej cirkvi.

V 94-miliónovej populácii Egypta tvoria 89% moslimovia, patriaci k sunnitom. Pravoslávni kopti tvoria 10%. Katolíci predstavujú len 0,28% obyvateľstva a patria k siedmim rítom. Najviac z nich je koptského obradu, ale zastúpenie v Egypte majú aj katolíci latinského, arménskeho, maronitského, sýrskokatolíckeho, chaldejského a grécko-melchitského obradu. V malej miere sú v Egypte prítomné aj protestantské cirkvi. -jb- 

Harmonogram cesty pápeža Františka v Egypte

inizio pagina

Pápež František v rannej homílii: Konkrétnosť viery a veľkonočný Duch

◊  

Vatikán 24. apríla – Po veľkonočných sviatkoch sa dnes ráno Svätý Otec opäť vrátil k svojmu zvyku celebrovať rannú svätú omšu v Dome sv. Marty za účasti verejnosti. Medzi prítomnými boli aj kardináli z poradnej skupiny zvanej C9, ktorí od dnes až do 26. apríla spolu s pápežom Františkom zasadajú vo Vatikáne.

Stretnutie Nikodéma s Ježišom a svedectvo Petra a Jána po uzdravení chromého boli v centre homílie pápeža Františka. Ježiš vysvetľuje Nikodémovi s láskou a trpezlivosťou, že je potrebné „narodiť sa z hora“, „narodiť sa z Ducha“ a teda prejsť „od jeden mentality k druhej“. Ako pokračoval Svätý Otec, pre lepšie pochopenie tohto sa môžeme pristaviť pri rozprávaní z prvého čítania, zo Skutkov apoštolov (Sk 4, 23-31). Peter a Ján uzdravili chromého a zákonníci nevedia čo urobiť „ako to utajiť“, pretože to bolo „verejné“. Pri vyšetrovaní apoštoli „odpovedajú s jednoduchosťou“ a keď ich vyzývajú, aby viac nehovorili, Peter odpovie: „Nie, nemôžeme zamlčať to, čo sme videli a počuli. A budeme tak robiť aj naďalej“.

Pápež poukázal na túto „konkrétnosť udalosti“, „konkrétnosť viery“ v porovnaní so zákonníkmi, ktorí „chcú vyjednávať, aby dosiahli kompromis“. Peter a Ján „majú odvahu, majú úprimnosť, priamosť Ducha“, „čo znamená hovoriť otvorene, s odvahou, pravdu bez kompromisov.“. A svätý Otec vysvetľuje:

„Niekedy zabúdame, že naša viera je konkrétna: Slovo sa stalo telom: nestalo sa myšlienkou, stalo sa telom. A keď recitujeme Krédo, hovoríme samé konkrétne veci: ‚Verím v Boha Otca, ktorý stvoril nebo i zem, verím v Ježiša Krista, ktorý sa narodil, ktorý zomrel...‘ sú to všetko konkrétne veci. Naše Krédo nehovorí: ‚Verím, že mám robiť toto či tamto... alebo že veci sú tu na to a to...‘ Nie! Je to niečo konkrétne. Konkrétnosť viery, ktorá vedie k odvahe, k svedectvu až po mučeníctvo, ktorá je proti kompromisom alebo idealizácii viery.“

Pre týchto zákonníkov, pokračoval pápež, Slovo „sa nestalo telom: stalo sa zákonom: musí sa konať odtiaľ potiaľ, a nie viac“; „musí sa robiť toto“ a nie iné. Svätý Otec dodal:

„A tak boli chytení do pasce racionalistickej mentality, ktorá sa pri nich neskončila. Pretože v  dejinách Cirkvi sa to stalo toľkokrát; samotná Cirkev, ktorá odsúdila racionalizmus, osvietenstvo, ešte toľkokrát skĺzla k teológii typu „smie sa, nesmie sa“, „odtiaľ potiaľ“ a zabudla na silu, slobodu Ducha, na toto znovuzrodenie z Ducha, ktoré ti daruje slobodu, priamosť v kázaní, v ohlasovaní, že Ježiš Kristus je Pán.“

Pápež František pozval vyprosovať si od Pána toto zakúsenie Ducha Svätého, ktorý nám dáva „pomazanie viery“ v konkrétnosti:

„«Vietor veje kam chce a počuješ ho, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z Ducha»: počúva hlas a nasleduje vanutie, nasleduje hlas Ducha bez toho, že by vedel, kde skončí. Pretože sa rozhodol pre konkrétnosť viery a znovuzrodenie v Duchu. Kiež Pán dá nám všetkým tohto veľkonočného Ducha, aby sme kráčali cestami Ducha bez kompromisov, bez rigídnosti, so slobodou ohlasovať Ježiša Krista tak, ako prišiel: v tele.“ -ab-

inizio pagina

Pápež František sa vydá na púť k hrobom dvoch kňazských osobností Talianska

◊  

Vatikán 24. apríla - Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, pápež František plánuje 20. júna putovať k hrobom dvoch významných talianskych kňazov a zároveň sa stretnúť s ich rodákmi.

Púť bude mať dve zastávky, najprv v lombardskom mestečku Bozzolo neďaleko Mantovy, kde je pochovaný kňaz Primo Mazzolari (1890-1959), ktorého charakterizujú ho „ako proroka, svedka a pastiera duší, priateľa chudobných.”

Druhou zastávkou Svätého Otca bude Barbiana neďaleko Florencie, kde sa na cintoríne pomodlí pri hrobe kňaza Lorenza Milaniho (1923-1967). Od smrti tohto konvertitu, ktorý sa ako kňaz stal veľkým vychovávateľom chudobnej mládeže uplynie 26. júna polstoročie. Na pláne je aj stretnutie pápeža s nasledovníkmi Lorenza Milaniho.

Včera vyšlo aj videoposolstvo Svätého Otca, v ktorom sa zamýšľa nad duchovným odkazom osobnosti Lorenza Milaniho, ktorý bol vo svojej dobe nepohodlnou osobnosťou, avšak zanechal za sebou bohaté ovocie v novej generácie veriacich kresťanov. Zomrel v rozkvete života, keď podľahol rakovine vo veku 44 rokov.

Spomenuté video prezentovali pri príležitosti knižnej výstavy, ktorá sa koná v týchto dňoch v Miláne, kde má svoje zastúpenie aj Vatikánske vydavateľstvo. -ab-

inizio pagina

Svätý Otec pozdravil stretnutie Obnovy v Duchu Svätom v rámci Talianska

◊  

Vatikán 24. apríla – V mene Svätého Otca včera zaslal štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin list účastníkom 40. národného stretnutia Hnutia obnovy v Duchu Svätom, ktoré sa koná v dňoch od 22. do 25. apríla v Rimini. Stretnutie má tému: «Jasajte, Pán konal! Plesajte, Pán ukázal svoju slávu!» (porov. Iz 44,23). V liste sa okrem iného píše:

„Pápež František vás povzbudzuje zostať zjednotenými v láske a v modlitbe s Duchom Svätým, ktorý umožňuje túto jednotu. Cirkev očakáva toto svedectvo, aby nikto nezostal bez svetla a sily Evanjelia.“

Hnutie obnovy v Duchu Svätom si tento rok pripomína 50. rokov od svojho založenia. Toto svoje zlaté jubileum oslávia členovia hnutia spolu so Svätým Otcom v Ríme v predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Božie slovo nás ochráni

◊  

Ak by sme mali vždy Božie slovo vo svojom srdci, žiadne pokušenie by nás nemohlo odlúčiť od Boha. (Tvít pápeža Františka, 24. apríla 2017)

inizio pagina

Zomrel 80-ročný kardinál Attilio Nicora, dlhoročný člen Rímskej kúrie

◊  

Vatikán 24. apríla – Vo veku 80 rokov zomrel v sobotu 22. apríla kardinál Attilio Nicora, pápežský legát pre baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej v Assisi. Pápež František vyjadril svoju sústrasť príbuzným zosnulého, arcibiskupovi Milána i celej ambroziánskej cirkvi, odkiaľ kardinál Nicora pochádzal. Vo svojom telegrame vyzdvihol úlohu kardinála Nicoru pri revidovaní Lateránskych dohôd a pri aktualizácii ekonomického systému Cirkvi.

Svätej omši poslednej rozlúčky so zosnulým kardinálom Attiliom Nicorom dnes popoludní predsedal v Bazilike sv. Petra dekan kardinálskeho kolégia Angelo Sodano. Svätý Otec ako zvyčajne na záver vykonal obrad posledného odporúčania.

Kardinál Attilio Nicora pochádzal z mesta Varese a dlhé roky pôsobil v Milánskej arcidiecéze. V rokoch 1977 až 1987 bol milánskym pomocným biskupom a zároveň zastával rôzne úrady v rámci Talianskej biskupskej konferencie. Na Pápežskej Gregorovej univerzite získal doktorát z kánonického práva. V roku 2002 ho pápež Ján Pavol II. menoval za predsedu Správy majetkov Apoštolskej stolice (APSA) a v roku 2011 ho Benedikt XVI. poveril vedením Úradu pre kontrolu finančných informácií (AIF). Na kardinála ho kreoval sv. Ján Pavol II. v roku 2003.

Po úmrtí kardinála Nicoru má kardinálsky zbor 222 členov, z toho 117 s právom voliť. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 24. apríla 2017

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina