Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

27/04/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Aktuálne správy z VatikánuNa kongrese Katolíckej akcie pápež František zdôraznil misijnú úlohu laikov

◊  

Vatikán 27. apríla – Svätý Otec František sa dnes stretol s účastníkmi Druhého medzinárodného kongresu Katolíckej akcie. Stretnutie veriacich laikov s účasťou viacerých biskupov sa koná pri príležitosti 150. výročia činnosti Katolíckej akcie v rámci Talianska.

Kongres s názvom „Katolícka akcia v misii so všetkými a pre všetkých“ organizuje Medzinárodné fórum Katolíckej akcie (IFCA) v spolupráci s talianskou Katolíckou akciou (AC - Azione Cattolica). Jeho cieľom je vydať svedectvo o aktívnej úlohe laikov v Cirkvi a ponúknuť skúsenosť Katolíckej akcie „ako účinného nástroja pre misiu Cirkvi - Božieho ľudu - formovaním zrelých laikov, misionárskych učeníkov, spoluzodpovedných v Cirkvi ako misijnom spoločenstve a v spoločnosti.“

Na pozvanie organizátorov prišli do Ríma aj štyria zástupcovia zo Slovenska. Katarína Hulmanová zastupuje Radu KBS pre laické a apoštolské hnutia, Pavol Kossey Fórum kresťanských inštitúcií, Juraj Králik detskú organizáciu eRko a Martina Grochálová Spolok sv. Vojtecha.

Štvordňové podujatie sa začalo dnes ráno svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorej predsedal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Nasledoval študijný program v Synodálnej aule vo Vatikáne. Tam medzi tri stovky účastníkov prišiel dopoludnia Svätý Otec.

V mene predstaviteľov ústredných štruktúr Katolíckej akcie i účastníkov z viacerých kontinentov pápeža privítal kardinál Brian Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Deti z Katolíckej akcie vytvoril hneď na úvod rodinnú atmosféru, keď Svätému Otcovi priniesli ručne vyrobenú knihu o svojom prežívaní viery ako detskí misionári.

Pápež František sa účastníkom prihovoril v rodnej španielčine. Vo vyše hodinovom príhovore, bohatom na spontánnosť a humor ich povzbudil k obnovenému evanjelizačnému zápalu a predložil im úvahu nad prehľadne zoradenými hlavnými bodmi identity a poslania Katolíckej akcie. Začal od jej základnej charizmy:

„Historicky mala Katolícka akcia poslanie formovať laikov, aby sa ujali vlastnej zodpovednosti vo svete. Dnes je to konkrétne formovanie učeníkov misionárov. Vďaka, že ste si s rozhodnosťou vzali Evangelii gaudium za svoju Magnu chartu.

Charizma Katolíckej akcie je charizmou samotnej Cirkvi, do hĺbky vtelenej do „tu a teraz“ každej diecéznej cirkvi, ktorá rozlišuje v kontemplácii a s pozorným pohľadom na život svojho ľudu a hľadá nové cesty evanjelizácie a misie počnúc rozličnými farskými aktivitami.“

Pápež František zdôraznil, že pri Katolíckej akcii nejde o prozelytizmus, ale o evanjelizáciu cez príťažlivosť Cirkvi. Pripomenul štyri tradičné piliere Katolíckej akcie, modlitba, formácia, obeta a apoštolát.

Medzi podstatnými charakteristikami Katolíckej akcie vyzdvihol pápež František jej „diecéznosť“ a jasnú zakorenenosť v živote konkrétnej farnosti. Vtelený, inkarnovaný a inkulturovaný charakter evanjelizácie, ktorý sa prejavuje živým spojením s biskupom a štruktúrou Cirkvi označil pápež František za zásadné kritérium.

Svätý Otec zároveň vystríhal pred modernými formami gnosticizmu, ktoré unikajú od konkrétneho života do falošných idealizovaných foriem prežívania viery akoby v oblakoch: „Toto nie je katolícke. Čo je katolícke, je vždy konkrétne“ – zdôraznil pápež František.

Katolícka akcia zapája do svojich radov všetkých ľudí bez rozdielu veku, stavu či profesie, pričom každý je povolaný byť misionárom vo svojom prostredí: „Je potrebné, aby Katolícka akcia bola prítomná vo svete politickom, podnikateľskom, profesionálnom, ale nie preto, aby si kresťania namýšľali, akí sú dokonalí a sformovaní, ale aby lepšie slúžili.“

Rovnako aj misionárska činnosť sa zameriava na všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane ľudí na perifériách: „Je potrebné, aby Katolícka akcia bola prítomná vo väzniciach, nemocniciach, na uliciach, v chatrčových štvrtiach, vo fabrikách. Ak to tak nebude, bude inštitúciou „exkluzivistov“, ktorí nikomu nič nehovoria, ani samotnej Cirkvi.“ 

Spôsobom činnosti Katolíckej akcie je byť uprostred ľudí, má byť ľudová a má mať zmysel pre ľudovú zbožnosť. Jej program má spočívať vo „vychádzaní von“, v nadšení (pasii) pre Krista a pre ľudí: „Evanjelizačný projekt Katolíckej akcie musí robiť tieto kroky: vychádzať s iniciatívou (špan. „primerear“), participovať, sprevádzať, prinášať ovocie a tešiť sa v oslave.“

Po stretnutí so Svätým Otcom čaká účastníkov Medzinárodného kongresu Katolíckej akcie v Ríme ďalší bohatý program.  Piatok a sobota budú venované 7. riadnemu valnému zhromaždeniu IFCA a na nedeľu je naplánované stretnutie na Námestí sv. Petra pri príležitosti 150 rokov Katolíckej akcie Talianska.

Hlavné momenty študijnej a exkurznej časti kongresu priblížila slovenská zástupkyňa Katarína Hulmanová nasledovne:

„Tému Evangelii gaudium ako náš kompas na prvom zasadaní prezentuje Zénobé Niragira z Burundi, biskup Eduardo García z Argentíny, ekleziálny asistent IFCA a teologička Stella Morra z Pápežskej gregoriánskej univerzity.

Druhé zasadanie sa venuje téme My sme misia – laici, ktorí kráčajú spolu. Uvedie ju Matteo Truffeli, národný prezident Katolíckej akcie Talianska. Ďalej vystúpia so svojimi príspevkami kardinál Carlos Osoro Sierra, madridský arcibiskup a Antonio Muñoz Varo, národný prezident Katolíckej akcie v Španielsku.

Tretie zasadanie sa nesie v duchu témy Evanjelizátori naplnení Duchom. Po úvode Oany Tuduce z Katolíckej akcie Rumunsko zaznejú svedectvá Lei Lei Win z Myanmaru, Thérèse Ndour Diop zo Senegalu, Marcela de León z Uruguaja a Rosarie Carpentieri z Talianska.

Štvrté zasadanie sa zaoberá témou S každým a pre každého. Bude uvedené Rafaelom A. Corsom, národným prezidentom Katolíckej akcie Argentina. Ďalej zaznejú príspevky Sandra Calvaniho z Mae Fah Luang Foundation, Bangkok, Thajsko, Michela Roya, generálneho sekretára Caritas Internationalis a Salvatora Niciteretse –koordinátora IFCA pre Afriku, Franca Miana a Giuseppiny De Simone, expertov zo Synody o rodine.

Syntézu týchto štyroch zasadaní urobí Emilio Inzaurraga, koordinátor IFCA. Túto časť kongresu ukončia vešpery a misionárske požehnanie, čomu bude predsedať kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život.

Nasleduje „outgoing“ – misionárska skúsenosť v meste, v spolupráci s Katolíckou akciou Rím. Ide o návštevu viacerých diel, podujatí a projektov, ako sú modlitby Taizé, utečenci – Centro Astalli, Nová ekonomika – NeXt, umenie, liturgia a viera – Centro Aletti, stretnutie s reprezentantmi farských rád Katolíckej akcie v Diecéznom centre Katolíckej akcie, posilnenie siete proti obchodovaniu s ľuďmi, návšteva detskej nemocnice Bambino Gesù, podpora ľudí na okraji prostredníctvom športu - Centro Sportivo Italiano, rodiny v ťažkostiach – Casa Betania, Charita a Katolícka akcia vo farnosti, kultúrny medzináboženský dialóg – Pápežská gregoriánska univerzita, verejné inštitúcie – Snemovňa talianskeho parlamentu, Parlamentná komisia proti mafii, Región Lazio, Cittadella della Carità „Santa Giacinta“ – Diecézna charita Rím, Parco Lido Lunapark Ostia - Malé sestry Ježišove, Delegácia Kustódie Svätej zeme.“ -jb-

inizio pagina

Štvrtková ranná homília: Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu

◊  

Vatikán 27. apríla – Byť kresťanmi nie je sociálnym statusom, ale znamená to byť svedkami poslušnosti Bohu tak ako Ježiš. Takto dokážeme znášať prenasledovania vďaka milosti Ducha, o ktorú však treba prosiť. Toto je hlavná myšlienka z rannej kázne, ktorú pápež František predniesol pri svätej omši v Dome sv. Marty.

«Boha treba viac poslúchať ako ľudí» odpovedal Peter, ktorého spolu s apoštolmi postavili pred veľradu potom, ako boli vyslobodení z väzenia anjelom. Bolo zakázané vyučovať v mene Ježiša, pripomenul im veľkňaz, ale oni naplnili Jeruzalem svojím učením. Svätý Otec vychádzal pri svojom príhovore z tejto udalosti, ktorá je opísaná v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 5,27-33).

Pre porozumenie tejto udalosti pápež pripomenul aj rozprávanie, ktoré nachádzame v Skutkoch, o prvých mesiacoch Cirkvi, keď komunita rástla a dialo sa mnoho zázrakov. Bola tam viera ľudu, ale boli tam aj „špekulanti“, ktorí chceli spraviť kariéru ako Ananiáš a Zafira, poznamenal pápež a dodal, to isté sa deje aj dnes.

A tak tam boli takí, čo pohŕdali veriacim ľudom, ktorý k apoštolom privádzal svojich chorých, pokladajúc ten ľud za nevzdelaný. Išlo o „pohŕdanie Božím ľudom, ktorý sa nikdy nemýli“. A tak Peter, ktorý zo strachu zaprel Ježiša na Zelený štvrtok, teraz odvážne odpovedá, že «je potrebné počúvať Boha a nie ľudí». Táto odpoveď dáva pochopiť, že „kresťan je svedok poslušnosti“ tak ako Ježiš, ktorý vo svojom sebazrieknutí na Olivovej hore hovorí Otcovi: «Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja»:

„Kresťan je svedkom poslušnosti, a ak nie sme na tejto ceste rastu vo svedectve poslušnosti, nie sme kresťania. Aspoň kráčajme po tejto ceste svedka poslušnosti. Ako Ježiš. [Kresťan] je svedkom nie nejakej myšlienky, nejakej filozofie, nejakej firmy či banky, nejakej moci, je svedkom poslušnosti. Ako Ježiš.“

Ale stať sa „svedkom poslušnosti“, to je „milosť Ducha Svätého“, vysvetľuje Svätý Otec:

„Jedine Duch [Svätý] z nás môže urobiť svedkov poslušnosti. -  ‚Nie, ja idem za týmto duchovným učiteľom, ja čítam túto knihu ...‘ - To je všetko v poriadku, ale iba Duch [Svätý] nám dokáže zmeniť srdce a môže nás urobiť svedkami poslušnosti pre všetkých. Je to dielo Ducha a musíme oň prosiť, je to milosť, o ktorú nám treba prosiť: ‚Otče, Pane Ježišu, pošlite mi vášho Ducha, aby som sa stal svedkom poslušnosti‘, čiže kresťanom.“

Byť svedkom poslušnosti prináša dôsledky, ako sa píše v prvom čítaní: Petra po jeho odpovedi chceli zabiť:

„Dôsledky dosvedčovania poslušnosti sú prenasledovania. Keď Ježiš vymenúva blahoslavenstvá, na záver hovorí: ‚Blahoslavení, ktorí ste prenasledovaní a potupovaní‘. Kríž sa nedá odstrániť zo života kresťana. Život kresťana nie je sociálny status, nie je to praktizovanie určitej spirituality, ktorá mi robí dobre, ktorá ma robí trochu lepším. Toto nestačí. Život kresťana je svedectvo v poslušnosti, a v živote kresťana je plno osočovania, klebiet a prenasledovania.“

Aby sme boli svedkami poslušnosti ako Ježiš, uzatvoril Svätý Otec, je potrebné sa modliť, uznať, že sme hriešnikmi s mnohými „svetskosťami“ v srdci a prosiť Boha o „milosť stať sa svedkami poslušnosti“ a nezľaknúť sa, keď prídu prenasledovania, „osočovania“, pretože Pán povedal, že keď budeme predvedení pred sudcu, „Duch [Svätý] nám povie, ako máme odpovedať“. -ab- 

inizio pagina

Pápež František: Prosím, modlite sa za moju cestu do Egypta

◊  

Vatikán/Egypt 27. apríla„Prosím, modlite sa za moju zajtrajšiu cestu do Egypta, kam chcem prísť ako pútnik pokoja.“ Tento odkaz rozoslal po internetovej sieti deň pred svojou 18. apoštolskou cestou Svätý Otec František.

Odlet Airbusu 321 spoločnosti Alitalia na palube so Svätým Otcom, jeho sprievodom a 75 novinármi je naplánovaný na 10.45 v piatok 28. apríla predpoludním z rímskeho letiska Fiumicino. Po trojhodinovom lete privítajú o 14. hodine pápeža Františka na káhirskom medzinárodnom letisku.

V prvý deň apoštolskej cesty čakajú Svätého Otca okrem zdvorilostnej návštevy hlavy štátu Abdala Fattáha Sísího v prezidentskom paláci tri hlavné body programu: Prvým bude vystúpenie na Medzinárodnej konferencie o mieri na pozvanie veľkého imáma mešity Al-Azhar šejka Al-Tayyiba. Okolo 16. hodiny prednesie Svätý Otec František svoj prvý príhovor na pôde Egypta.

Ďalším bodom pápeža Františka bude stretnutie s verejnými autoritami Egypta v priestoroch vládneho hotela. Po prezidentovom prejave prednesie Svätý Otec svoj druhý príhovor.

Do tretice ho bude čakať ekumenické stretnutie s patriarchom Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II. Tu prednesie svoj tretí príhovor. Po stretnutí sa spoločne odoberú do neďalekého koptského chrámu zasväteného sv. Petrovi a Pavlovi na ekumenickú modlitbu za kresťanov, ktorí zomreli násilnou smrťou. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Do Egypta ako pútnik pokoja

◊  

Prosím, modlite sa za moju zajtrajšiu cestu do Egypta, kam chcem prísť ako pútnik pokoja. (Tvít pápeža Františka 27. apríla 2017)

inizio pagina

Svätý Otec vymenoval nových nunciov pre Maltu a pre Nigériu

◊  

Vatikán 27. apríla – Svätý Otec vymenoval za nového apoštolského nuncia na Malte Mons. Alessandra D´Errica, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius v Chorvátsku.

Pápež František tiež vymenoval nového apoštolského nuncia v Nigérii. Stal sa ním Mons. Guido Filipazzi, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius v Indonézii.

Obaja vatikánski diplomati sú titulárnymi arcibiskupmi a pochádzajú z Talianska. -ab- 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKoptský katolícky patriarcha: Sme si istí, že návšteva prinesie pokoj

◊  

Egypt 27. apríla„Sme si istí, že príchod Svätého Otca do našej krajiny prinesie ovocie pokoja pre všetok egyptský ľud, okrem podpory a povzbudenia pre kresťanov tejto krajiny.“ Týmito slovami vyjadril očakávania egyptských katolíkov koptský katolícky patriarcha Alexandrie, Ibrahim Issac Sedrak  tesne pred návštevou pápeža Františka. Pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano sa podelil aj s pocitmi napätia, ktoré prežívajú obyvatelia 90-miliónovej krajiny:

„Nedá sa však poprieť, že posledné teroristické činy mali vplyv na duševné rozpoloženie ľudí. Ľudia sú znepokojení vlnou násilia, ktorá sa s presnosťou objavuje pred alebo v priebehu kresťanských sviatkov, a spolu s organizátormi návštevy prežívajú obavy a úzkosť, aby sa všetko vyvíjalo najlepším spôsobom. Ale máme dôveru, pripravujeme sa nielen logisticky, ale aj intenzívnou a neutíchajúcou modlitbou k Pánovi, aby viedol a ochraňoval kroky nášho drahého Pontifika.“ -jb-

inizio pagina

Františkáni v Assisi sa modlia za cestu pápeža do Egypta

◊  

Assisi 27. aprílaZa návštevu Svätého Otca v Egypte sa intenzívne modlia františkáni v Assisi. „Na príhovor sv. Františka bratia zverujú do Božích rúk stretnutia, ktoré bude v najbližších dňoch mať Svätý Otec v Egypte v úsilí o pokoj“, povedal kustód Posvätného konventu v Assisi páter Mauro Gambetti. Ako ďalej vysvetlil, pre františkánov pápežova cesta  predstavuje aj symbolický začiatok pripomienky  800. výročia stretnutia sv. Františka so sultánom Melekom al Kamilom v roku 1219, historického stretnutia medzi kresťanmi a moslimami. -jb-

inizio pagina