Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

02/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília Svätého Otca: Nech Pánova dobrota zmäkčí tvrdé srdcia

◊  

Vatikán 2. mája – Nech Pánova dobrota zmäkčí tvrdé srdcia, ktoré odsudzujú všetko, čo presahuje zákon. Takto dnes prosil pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojej homílii vychádzal Svätý Otec z prvého čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 7,51-8,1a) o umučení Štefana a zamyslel sa nad skutočnosťou, že kresťan vydáva svedectvo  poslušnosti. Tí, ktorí ukameňovali Štefana, nechápali Božie slovo. Štefan ich nazval: „tvrdošijnými“, „s neobrezaným srdcom a ušami“. A povedať človeku „neobrezaný“, poznamenal pápež, zodpovedá nazvať ho „pohanom“.

Svätý Otec pozval zamyslieť sa nad rozličnými spôsobmi neporozumenia Božieho slova. Napr. Ježiš nazýva emauzských učeníkov „nechápavými“, čo je výraz, ktorý nie je pochvalou, ale nie je tak silný ako ten, ktorý používa Štefan: emauzskí učeníci nechápali, boli ustrašení, pretože nechceli mať problémy, „mali strach“ ale „boli dobrí“, „otvorení pravde“. A keď im to Ježiš vytkne, nechávajú jeho slová do seba vstúpiť a ich srdcia sa rozohrejú. Na druhej strane tí, čo kameňovali Štefana „boli rozzúrení“, nechceli načúvať. Toto je dráma „uzavretosti srdca“: „tvrdého srdca“, dodal Svätý Otec.

Pripomenul tiež, ako v 94. žalme Pán napomína svoj ľud vyzývajúc ho nezatvrdzovať si srdcia a potom u proroka Ezechiela dáva „nádherný prísľub“, ten o premene kamenného srdca na srdce z mäsa, čiže srdce, „ktoré dokáže počúvať“ a „prijať svedectvo poslušnosti“:

A toto spôsobuje Cirkvi utrpenie, veľké utrpenie: uzatvorené srdcia, kamenné srdcia, srdcia, ktoré sa nechcú otvoriť, ktoré nechcú počuť. Srdcia, ktoré poznajú len jazyk odsúdenia: vedia odsúdiť. Nevedia povedať: ‚Ale vysvetli mi, prečo hovoríš toto? Prečo? Vysvetli mi...‘ Nie: oni sú uzatvorení. Vedia všetko. Nepotrebujú vysvetlenia.“

Ježiš im adresuje výčitku, že zabíjali prorokov „pretože im hovorili to, čo sa im nepáčilo“, pripomenul Svätý Otec s vysvetlením, že uzatvorené srdce nenechá vstúpiť Ducha Svätého:

„V ich srdciach nebolo miesto pre Ducha Svätého. Zatiaľ čo, dnešné čítanie nám hovorí, že Štefan, plný Ducha Svätého, pochopil všetko: bol svedkom poslušnosti vtelenému Slovu, a toto koná Duch Svätý. Bol ho plný. Srdce zatvorené, srdce tvrdošijné, srdce pohanské nenechá vstúpiť Ducha a cíti sa sebestačné.“

Tí dvaja učeníci z Emauz „sme my“, hovorí pápež, „s mnohými pochybnosťami“, „mnohými hriechmi“, ktorí sa často „chceme vzdialiť od kríža, od skúšok“, „ale dávame priestor počúvaniu Ježiša, ktorý nám rozohrieva srdce“. Svätý Otec  pripomenul, že k tej druhej skupine, k tým, čo sú „uzavretí v strnulosti zákona“, ktorí nechcú počuť, sa Ježiš mnoho prihováral, a povedal im veci „horšie“ oproti tým, čo povedal Štefan.

V závere pápež František urobil odvolávku na príbeh cudzoložnice, ktorá bola hriešnicou: „Každý z nás je súčasťou rozhovoru medzi Ježišom a tou obeťou kamenných sŕdc, cudzoložnicou.“ Tým, ktorí ju chceli kameňovať, Ježiš odpovedá len toto: „Pozrite sa do svojho vnútra“:  

„A dnes, pozrime na túto Ježišovu láskavosť: svedok poslušnosti, veľký Svedok, Ježiš, ktorý obetoval život, nám dáva vidieť dobrotivosť Boha voči nám, zoči-voči našim hriechom, našim slabostiam. Vstúpme do tohto dialógu a prosme o milosť, nech Pán obmäkčí srdcia týmto strnulým ľuďom, ktorí sú stále uzatvorení v zákone a odsudzujú všetko čo je mimo toho zákona. Nevedia, že Slovo prišlo v tele, že Slovo je svedkom poslušnosti. Nevedia, že nežnosť Boha je schopná dať preč kamenné srdce a dať na jeho miesto srdce z mäsa.“ -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pestujme bratstvo a vzájomnú výmenu

◊  

Pestujme bratstvo a vzájomnú výmenu: spolupráca pomáha vytvárať lepšiu a pokojnejšiu spoločnosť. (Tvít pápeža Františka, 2. mája 2017)

inizio pagina

Konferencia vo Vatikáne upozornila na úpadok strednej vrstvy v Európe a Amerike

◊  

Vatikán 2. mája – Otázku sociálnej participácie, ktorá úzko súvisí s problematikou sociálnej a kultúrnej integrácie, ktorej venuje Svätý Otec František veľkú pozornosť vo svojom sociálnom učení, analyzovali vo Vatikáne počas piatich dní tri desiatky odborníkov z oblasti sociálnych vied. Pápežská akadémia sociálnych vied si pre svoje plenárne zasadnutie v dňoch 28. apríla – 2. mája zvolila tému „Smerom k participatívnej spoločnosti: nové cesty k sociálnej a kultúrnej integrácii“.

Prínos odborného podujatia na záver zhrnuli pre širokú verejnosť pri tlačovej konferencii v Tlačovom stredisku Svätej stolice prezidentka Pápežskej akadémie sociálnych vied prof. Margaret Archerová spolu s kancelárom tejto vedeckej inštitúcie Mons. Marcelom Sánchezom Sorondom. Spolu s nimi vystúpili aj dvaja z kľúčových prezentátorov podujatia: prof. Pierpaolo Donati z univerzity v Bologni a prof. Paulus Zulu z  University of Natal v Juhoafrickej republike.

Okrem vysvetlenia základných pojmov ako participácia aktívna a pasívna, inštitucionálna či spontánna, zdôraznili aj skutočnosť, že „reálna sociálna participácia je možná len za podmienky náboženskej slobody“. V dnes publikovanom tlačovom komuniké sa okrem iného uvádza:

„Zaiste najvýznamnejším faktorom, ktorý pôsobí proti sociálnej participácii je rastúca sociálna nerovnosť medzi úzkymi elitami a masou populácie. Štatistiky o rozdelení bohatstva a životných príležitostí poukazujú na enormné priepasti medzi krajinami i vo vnútri rozličných krajín. Znepokojuje predovšetkým skutočnosť, že v Európe a Amerike sa stredná vrstva badateľne oslabila, na rozdiel od iných krajín, ako je India a Čína, kde sa stredná vrstva posilnila. Musíme totiž brať do úvahy, že tam, kde stredná vrstva upadá, je participatívna demokracia vystavená ohrozeniu.“

K téme plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie sociálnych vied prispel aj Svätý Otec František rozsiahlou úvahou vo forme listu prezidentke inštitúcie prof. Margaret Archerovej. List publikovala Svätá stolica v talianskom jazyku na svojej internetovej stránke a vyšiel i tlačou v denníku L´Osservatore Romano dňa 29. apríla. -jb-

inizio pagina

Relikvia sv. Mikuláša z Bari poputuje do Ruska

◊  

Taliansko/Rusko 2. mája – Relikvia sv. Mikuláša, jedného z najuctievanejších svätcov v Pravoslávnej cirkvi, po tisícročí opustí talianske Bari a po prvýkrát poputuje do Ruska. V dňoch od 21. mája do 28. júla najskôr navštívi Moskvu a potom Petrohrad. Súčasťou delegácie, ktorá bude sprevádzať relikviu sv. Mikuláša je aj arcibiskup Bari Mons. Francesco Cacucci:

„To všetko je vďaka stretnutiu pápeža Františka s ruským pravoslávnym patriarchom Kirillom na Kube 12. februára 2016. Pri tejto príležitosti moskovský patriarcha požiadal pápeža Františka o možnosť mať – trebárs len dočasne, kúsok relikvie sv. Mikuláša v Rusku.

Treba povedať, že predovšetkým pre Ruskú pravoslávnu cirkev, tak ako pre celú Pravoslávnu cirkev, ale aj pre Katolícku cirkev, má sv. Mikuláš zvláštny význam. A to nielen z pohľadu ekumenizmu, ale tiež z pohľadu svätca lásky, svätca, ktorý ochránil Rusko. Preto má prítomnosť relikvie v Moskve historickú hodnotu.

Navyše pozostatky sv. Mikuláša, teda presnejšie kosti sv. Mikuláša, ktoré boli prinesené do Bari – čo my slávime ako zázračné presunutie z Myry, ktorá je dnes v Turecku, nikdy neopustili Bari. Takže za túto historickú udalosť vďačíme pápežovi Františkovi, ktorý pozitívne odpovedal na žiadosť moskovského patriarchu.

Očakáva sa, že relikvie sv. Mikuláša si prídu uctiť milióny ruských pútnikov, s tým, že niektorí pôjdu najskôr do Moskvy a potom aj do Petrohradu.“   

To znamená, že táto púť relikvie sv. Mikuláša z Talianska do Ruska môže ešte viac prispieť k ekumenickému úsiliu medzi Katolíckou cirkvou a Ruskou pravoslávnou cirkvou?

„Určite. Chcel by som podčiarknuť, že 6. decembra minulého roku prišiel do Bari patriarcha Bartolomej I. Boli to dva intenzívne dni, počas ktorých sa jasne ukázalo ekumenické cítenie Bartolomeja I. a jeho láska k Bari.

Teraz, len niekoľko mesiacov po tom, je tento ďalší moment spoločenstva medzi dvoma kresťanskými cirkvami, i keď rozdelenými, skutočne pozitívnym znakom, ktorý musíme prijať ako dar od Pána.“   

Dá sa tu hovoriť o intenzívnom vzťahu medzi Ruskou pravoslávnou cirkvou a talianskym mestom Bari?

„Nielen to. Rusov, ktorí každý rok prichádzajú do Bari, je mnoho. Nezabúdajme tiež na to, že po Panne Márii je najuctievanejším svätcom východnej Cirkvi práve sv. Mikuláš.“ -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSlovenskí biskupi sa poďakovali doterajšiemu nunciovi Mons. Giordanovi

◊  

Slovensko 2. apríla - V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke dnes apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana slávil so slovenskými biskupmi ďakovnú svätú omšu za 9 rokov, ktoré prežil v službe Svätému Otcovi na Slovensku. Spolu s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami a prítomnými veriacimi sa modlil za Božie požehnanie pre slovenskú cirkev, s ktorou ho spojilo záverečné obdobie jeho vyše 40-ročnej diplomatickej služby.

V homílii, ktorú predniesol v slovenskom jazyku, vyzdvihol vieru slovenského národa vyskúšanú ťažkým obdobím komunistickej totality, tiež dobré vzťahy medzi predstaviteľmi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a stálu vernosť Slovákov nástupcom svätého Petra.

Za biskupov nunciovi poďakoval predseda KBS bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Pripomenul, že Mons. Giordana okrem Slovenska dlhé roky pracoval v službách Svätej stolice aj v Indonézii, Švajčiarsku, Francúzsku, Rakúsku, Taliansku a Haiti.

Tlačová kancelária KBS priniesla nasledujúce slová poďakovania Mons. Zvolenského apoštolskému nunciovi Mons. Giordanovi: „Keď sa teraz uzatvára Vaše pôsobenie na Slovensku, sme naplnení vďačnosťou voči nášmu Pánovi a voči Vašej osobe a želáme Vám dobré zdravie a veľa duchovnej sily do ďalšieho života, aby ste mohli pokračovať vo svojej biskupskej službe pre dobro katolíckej Cirkvi a v službe Svätému Otcovi a Svätej stolici aj naďalej.“

Diplomatická služba arcibiskupa Maria Giordanu na Slovensku končí po menovaní jeho nástupcu: za nového apoštolského nuncia Svätý Otec František 1. apríla 2017 vymenoval Mons. Guida Otonellu, doterajšieho apoštolského nuncia v Ekvádore. (Zdroj: TK KBS) -jb-

inizio pagina

Zástupcom veľmajstra Maltézskeho rádu sa stal Fra´ Giacomo Dalla Torre

◊  

Vatikán 2. mája – Novým zástupcom veľmajstra Zvrchovaného rytierskeho maltézskeho rádu sa stal 73-ročný Fra´ Giacomo Dalla Torre. Vo funkcii nahradí na obdobie jedného roku veľmajstra Fra´ Matthewa Festinga, ktorý koncom januára tohto roku rezignoval na svoju funkciu. V sobotu 29. apríla o tom v rímskom sídle rozhodlo vedenie rádu. O voľbe informovalo listom pápeža Františka a následne aj všetky zložky a združenia rádu po celom svete, rovnako ako aj 106 krajín, s ktorými Maltézsky rád udržuje diplomatické vzťahy. 

Ako sa uvádza v oficiálnej správe, jednou z hlavných úloh nového zástupcu veľmajstra bude príprava reformy rádovej konštitúcie a Maltézskeho štatútu. Rád zverejnil svoju konštitúciu v roku 1961 a naposledy ju reformoval pred dvadsiatimi rokmi. „Nedávna kríza poukázala na niektoré slabiny kontrolných a riadiacich mechanizmov,“ píše sa ďalej v komuniké. Reforma by preto mala riešiť najmä potenciálne inštitucionálne nedostatky. Ďalšou dôležitou úlohou reformy bude posilnenie duchovného života rádu a zvýšenie počtu členov s rehoľnými sľubmi.  

Podľa konštitúcie Maltézskeho rádu bude mať Fra´ Giacomo Dalla Torre po dobu jedného roku rovnaké právomoci ako veľmajster. Slávnostnú prísahu zložil v uplynulú nedeľu pred pápežským delegátom arcibiskupom Angelom Becciu a členmi Veľkej rady v Kostole Panny Márie na rímskom Aventíne. Rodák z Ríma je odborníkom na kresťanskú archeológiu a na históriu umenia. Členom rádu sa stal v roku 1985 a rehoľné sľuby zložil v roku 1993. -ej-    

inizio pagina

India: Katolíkov pobúrila demolácia kríža miestnymi úradmi

◊  

India 2. mája – Bombajská arcidiecéza chce podať sťažnosť na súd v súvislosti s demoláciou kríža v západnej časti mesta miestnymi úradmi. Tie napriek silnému odporu katolíckej komunity v sobotu 29. apríla vo štvrti Bandra zbúrali kamenný kríž, ktorý stál s oficiálnym povolením na súkromnom pozemku. Informáciu priniesli viaceré zahraničné agentúry.    

Arcibiskup indickej metropoly kardinál Oswald Gracias konanie úradov odsúdil a označil ho za „nelegálny“ čin a „provokáciu“. Viac než storočný kríž na Bazaar Road „stál na múre súkromného majetku. Nešlo o žiadne narušenie, nikomu nespôsoboval žiadnu škodu“„V Bombaji,“ vysvetlil ďalej kardinál Gracias, „majú kríže, odkedy ich kresťania umiestnili, aby chránili pred zúriacou chorobou a pripomínali tých, ktorí to neprežili, dôležitý historický a náboženský význam“.   

Krátko po zničení pôvodného kríža postavili miestni katolíci na tom istom mieste nový kríž. Incident v Bombaji je jedným z mnohých, ktoré majú zastrašiť kresťanskú menšinu. Vo februári vandali odrazili hlavu soche Panny Márie a v polovici apríla neznámi páchatelia znesvätili kríž. -ej-  

inizio pagina

Poľsko: Biskupi publikovali dokument o kresťanskom patriotizme

◊  

Poľsko 2. mája – „Poľsko bolo, je a musí byť v Európe a vo svete symbolom solidarity, otvorenosti a prijatia.“ V dokumente s názvom „Kresťanský charakter patriotizmu“ to uvádzajú poľskí biskupi. Materiál, ktorý vypracovala Rada pre sociálne otázky Konferencie biskupov Poľska, predstavil vo Varšave 28. apríla jej predseda Mons. Stanislaw Gądecki.

Poľskí biskupi okrem poukázania na pozitíva oživovania vlasteneckých postojov v krajine poukazujú i na to, že zároveň je možné pozorovať opačné postoje vytvárané egoizmom, ako individuálnym tak i národným, ktorý „sa uzatvára pred inými národnými komunitami a celým ľudským spoločenstvom“.

„Láska k vlasti je konkretizáciou univerzálneho prikázania lásky k Bohu a človeku,“ vysvetľujú v dokumente poľskí biskupi. Zároveň pripomínajú kultúrnu a náboženskú toleranciu, ktorá po stáročia charakterizovala Poľsko a ktorú dnes možno „zreteľne vidieť na Monte Cassine“, kde na poľskom vojenskom cintoríne ležia spoločne telá katolíkov, pravoslávnych, moslimov, židov i agnostikov.

„V Poľsku potrebujeme patriotizmus, ktorý je otvorený solidárnej spolupráci s inými národmi, založený na rešpektovaní iných kultúr,“ dodávajú na záver listu poľskí biskupi. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 2. mája 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina