Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Príbeh o krste Etiópčana ako vzor evanjelizácie

◊  

Vatikán 4. mája – Aby bola Cirkev na nohách a kráčala vpred, načúvajúc znepokojeniam ľudí a vždy v radosti. S touto výzvou sa v dnešnej homílii na veriacich v kaplnke v Dome sv. Marty obrátil pápež František. Inšpiráciu pre svoju kázeň našiel Svätý Otec v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov.

V prvých ôsmich kapitolách Skutkov apoštolov „sú v kocke zhrnuté celé dejiny Cirkvi“: „kázanie“, „krst“, „obrátenia“, „zázraky“, „prenasledovania“, „radosť, ale tiež ten strašný hriech tých, ktorí navštevujú Cirkev, len aby robili vlastný obchod... tí dobrodinci Cirkvi, ktorí ju nakoniec podvedú,“ vysvetlil na úvod svojej homílie pápež František. Ako príklad uviedol Ananiáša a Zafiru, ktorí si časť peňazí utŕžených z predaja pozemku ponechali potajme pre seba.

Svätý Otec najprv poukázal na to, že Pán sprevádzal svojich učeníkov od počiatku a svoje slovo potvrdzoval zázračnými skutkami. Nikdy ich nenechával samých, ani s tých najtmavších okamihoch. Pápež sa zamyslel najmä nad troma kľúčovými výrazmi z dnešného prvého čítania. Prvým z nich je výraz „vstaň a choď“, ktorým sa anjel obrátil na diakona Filipa (Sk 8,26-36. 38-40). „Toto,“ vysvetlil Petrov nástupca, „je znak evanjelizácie“. Evanjelizovať je povolanie a veľká útecha Cirkvi:

„Aby si evanjelizoval: ,vstaň a choď’. Nehovorí: ,Zostaň sedieť, pokojne, v tvojom dome.’ Nie! Aby bola Cirkev vždy verná Pánovi, musí stáť na nohách a kráčať: ,Vstaň a choď’. Cirkev, ktorá nevstane, ktorá nekráča, ochorie.“     

Taká Cirkev, pokračoval ďalej Svätý Otec, skončí uzavretá s mnohými psychickými a duchovnými traumami, „uzavretá v malom svete klebiet, pletiek... uzavretá, bez horizontov“. „Vstaň a choď, postav sa a kráčaj. Tak musí Cirkev reagovať pri evanjelizácii,“ dodal pápež František.

„Choď a pridaj sa k tamtomu vozu“ – to je druhý výraz, na ktorý poukázal Svätý Otec. Sú to slová, ktoré Filipovi povedal Duch. Na voze sedel Etiópčan, eunuch a veľmož etiópskej kráľovnej, ktorý sa prišiel pokloniť do Jeruzalema Bohu a ktorý zatiaľ čo bol na ceste, čítal proroka Izaiáša. Ide tu o obrátenie vtedajšieho „ministra financií“, vysvetlil Svätý Otec, a teda o „veľký zázrak“. Pápež zdôraznil, že táto udalosť nám pomáha vidieť, aké je dôležité, aby Cirkev vedela načúvať znepokojeniu srdca každého človeka:

„Všetci muži, všetky ženy majú v srdci znepokojenie, či už dobré alebo zlé, ale je tam. [Duch hovorí:] Načúvaj tomu znepokojeniu. Nehovorí: ,Choď a rob prozelytizmus.’ Nie, nie! ,Choď a počúvaj.’ Počúvať je druhý krok. Prvým je ,vstaň a choď’, druhým je ,počúvaj’. Tá schopnosť počúvať: čo ľudia cítia, čo cíti srdce tých ľudí, čo si myslia... Uvažujú snáď zle? Mal by som chcieť najskôr si tieto veci vypočuť, aby som pochopil, kde sa nachádza to znepokojenie. Všetci máme vo svojom vnútri znepokojenie. Druhým krokom Cirkvi je nájsť [toto] znepokojenie ľudí.“

Ako Sväté písmo ďalej v príbehu pokračuje, keď Etiópčan uzrie Filipa, opýta sa ho, o kom prorok Izaiáš hovorí a pozve ho k sebe na voz. A tak Filip so skromnou miernosťou začína kázať, vysvetlil Svätý Otec. Tento muž tak vo svojom nepokoji nachádza vysvetlenie, ktoré naplní jeho srdce nádejou. „Toto bolo možné len vďaka tomu, že Filip si k nemu prisadol a počúval,“ dodal pápež František.

Zatiaľ čo Etiópčan počúval, Pán pracoval v jeho vnútri. Týmto spôsobom pochopil, že prorok Izaiáš hovoril o Ježišovi. Jeho viera v Ježiša teda rástla do takého bodu, že keď prišli k akejsi vode, požiadal, aby ho Filip pokrstil. „Bol to on, kto žiadal krst, lebo Duch pracoval v jeho srdci,“ poznamenal Svätý Otec a zdôraznil potrebu dovoliť Duchu Svätému pracovať v srdci ľudí.

Keď po krste Duch, ktorý je „stále prítomný“, uniesol Filipa preč, eunuch pokračoval vo svojej ceste „plný radosti“. Tretím kľúčovým výrazom je preto podľa pápeža Františka „radosť“: „radosť kresťana“. Svätý Otec zakončil svoju dnešnú rannú homíliu želaním, aby bola Cirkev vždy „na nohách“, „matkou, ktorá počúva“ a ktorá „s milosťou Ducha Svätého“ nachádza správne slová:

„Cirkev ako matka dáva zrod mnohým synom skrze túto metódu –  povedzme to týmto slovom – metódu, ktorá nie je prozelytická: je to metóda svedectva poslušnosti. Je to Cirkev, ktorá nám dnes hovorí: ,Raduj sa!’. Radosť z toho, že sme kresťania aj v temných okamihoch, lebo po ukameňovaní Štefana vypuklo veľké prenasledovanie a kresťania sa roztrúsili na všetky strany, ako semeno, ktoré nesie vietor. A boli to oni, čo ohlasovali Ježišovo slovo. Nech nám všetkým dá Pán milosť takto „žiť“ Cirkev: na nohách a s vykročením von, načúvajúc znepokojeniam ľudí a vždy v radosti.“ -ej-        

inizio pagina

Pápež prijal členov Sekretariátu pre komunikáciu: Reforma médií pokračuje

◊  

Vatikán 4. mája – Komunikovať Evanjelium našim súčasníkom skrze médiá, ktoré „dáva k dispozícií nový digitálny kultúrny kontext“. Tak znela jedna z hlavných myšlienok pápeža Františka, ktorý dnes ráno vo Vatikáne prijal účastníkov plenárneho zasadnutia Sekretariátu pre komunikáciu pod vedením prefekta dikastéria Mons. Daria Edoarda Viganò.

Svätému Otcovi leží na srdci práve komunikácia „Evanjelia milosrdenstva“ ľuďom z rôznych kultúr používajúc pritom nové digitálne médiá. Ako na úvod svojho príhovoru spomenul, Sekretariát pre komunikáciu, ktorý čoskoro oslávi druhé narodeniny, zažíva radikálnu a neodvrátiteľnú reformu:

„Téma, ktorou sa zaoberá plenárne zasadnutie je jednou z tých, ktoré mi ležia veľmi na srdci; zaoberal som sa ňou už pri iných príležitostiach. Ide o štúdium kritérií a nových spôsobov komunikovania Evanjelia milosrdenstva všetkým ľuďom, uprostred rôznych kultúr, prostredníctvom médií, ktoré nový digitálny kultúrny kontext dáva k dispozícií našim súčasníkom.

Toto dikastérium, ktoré 27. júna dosiahne dva roky – dve sviečky – sa predstavuje v plnej reforme. A my nesmieme mať strach z tohto slova. Reforma neznamená len tak trochu ,premaľovať’ veci: reforma znamená dať veciam novú formu, usporiadať ich iným spôsobom. A to treba robiť rozumne, s pokorou, ale tiež – a dovoľte mi použiť toto slovo – s tak trochu ,násilím’, avšak dobrým, dobrým násilím, aby sa veci zreformovali.“   

Sekretariát pre komunikáciu je podľa pápežových slov „v plnej reforme od momentu, odkedy je novou realitou, ktorá už robí nezvratné kroky“. V tomto prípade „nejde o koordináciu alebo zlúčenie predchádzajúcich dikastérií, ale o vybudovanie skutočnej a vlastnej inštitúcie ex novo. Pri tejto príležitosti Svätý Otec citoval úvod motu proprio, ktorým pred dvoma rokmi dikastérium zriadil, nasledovne:

„Aktuálny komunikačný kontext, charakterizovaný prítomnosťou a vývojom digitálnych médií, faktormi konvergencie a interaktivity, si vyžaduje prehodnotenie informačného systému Svätej stolice a zaväzuje k reorganizácii, ktorá pri valorizácii toho, čo sa v sektore komunikácií Svätej stolice historicky vyvinulo, zásadne pokročí smerom k integrácii a jednotnému riadeniu.“

Svätý Otec vo svojom príhovore účastníkom plenárneho zasadnutia Sekretariátu pre komunikáciu vysvetlil, že od budúceho roku sa súčasťou dikastéria stane aj L´Osservatore Romano. Vatikánsky denník bude musieť podľa pápežových slov „nájsť nový a odlišný spôsob“ ako sa dostať k väčšiemu počtu čitateľov v tlačovom formáte než doposiaľ.

„Rovnako aj Vatikánsky rozhlas, ktorý sa už pred rokmi stal súborom internetových portálov, bude na základe nových modelov prehodnotený a prispôsobený moderným technológiám a požiadavkám našich súčasníkov. Čo sa týka rozhlasovej služby, chcem zdôrazniť úsilie, ktoré dikastérium vynakladá vo vzťahu ku krajinám s nízkou technologickou disponibilitou, mám na mysli napríklad Afriku, pri racionalizácií krátkych vĺn, ktoré neboli nikdy zrušené.“      

O niekoľko mesiacov sa okrem L´Osservatore Romano k Sekretariátu pre komunikáciu pridajú aj ďalšie vatikánske médiá, vysvetlil ďalej pápež František. Sú nimi Vatikánske knižné vydavateľstvo, či Vatikánska tlačiareň. „Práce je veľa a výzva je veľká, je to však možné,“ dodal na záver svojho dnešného príhovoru pápež František. -ej-

inizio pagina

Svätá stolica a Mjanmarsko sa dohodli na nadviazaní diplomatických vzťahov

◊  

Vatikán/Mjanmarsko 4. mája – Svätá stolica a Mjanmarsko sa dohodli na nadviazaní diplomatických vzťahov na úrovni nunciatúry a veľvyslanectva. Dnes dopoludnia prijal Svätý Otec František na audiencii štátnu radkyňu a ministerku zahraničných vecí Mjanmarskej zväzovej republiky Aun Schan Su Ťij so sprievodom.

V oficiálnom komuniké Tlačového strediska Svätej stolice o tejto diplomatickej udalosti sa uvádza:

„Svätá stolica a Mjanmarská zväzová republika sa v túžbe po rozvíjaní vzťahov vzájomného priateľstva rozhodli o spoločnej dohode ustanoviť diplomatické vzťahy na úrovni apoštolskej nunciatúry zo strany Svätej stolice a veľvyslanectva zo strany Mjanmarskej zväzovej republiky.“

Krajina s vyše 48-miliónovou populáciou susedí s Bangladéšom, Indiou, Čínou, Laosom a Thajskom. V minulosti sa označovala názvom Barma. -jb-

inizio pagina

Kubánski biskupi vo Vatikáne: Cirkev sa stretáva v domoch veriacich

◊  

Vatikán/Kuba 4. mája – Pápež František prijal dnes ráno kubánskych biskupov, ktorí sa v týchto dňoch nachádzajú v Ríme na úradnej návšteve ad limina. Dvanásť biskupov a jeden kardinál oboznámili Svätého Otca s najväčšími výzvami, s ktorými sa dnešná Cirkev na karibskom ostrove stretáva.

Vo viac než 11-miliónovej krajine sa ku katolíkom podľa štatistík z roku 2013 hlási približne 60% obyvateľstva. Cirkev na Kube má tri arcidiecézy metropoly a osem diecéz. Diplomatické vzťahy so Svätou stolicou Kuba otvorila v roku 1935. Napriek tomu, že kvôli komunistickému režimu tieto vzťahy neboli jednoduché, nikdy nedošlo k ich prerušeniu. 

Krajinu významne poznačilo minuloročné stretnutie pápeža Františka s moskovským patriarchom Kirillom v Havane, ako aj návštevy predchádzajúcich pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Pre Vatikánsky rozhlas to uviedol predseda Konferencie biskupov Kuby Mons. Dionisio García Ibáñez, arcibiskup Santiaga de Cuba:

„Kuba očakáva zmeny. Očakáva veľké zmeny! Niektoré prebiehajú rýchlejšie než iné... Ide o ekonomické a sociálne zmeny, ktoré kráčajú ruka v ruke. Potom tu máme kultúrne zmeny, ktoré idú veľmi rýchlo, najmä medzi mladými... Očakávame tiež politickú zmenu: sú to štruktúry a najmä tie právne, ktoré sa musia zmeniť. Niektoré veci sa už zmenili. Napríklad obmedzenie mandátu ľudí, ktorí zastávajú verejné pozície.“

Zaznamenala Kuba v uplynulých rokoch nárast počtu zahraničných misionárov? Ako je na tom Cirkev s povolaniami?

„Samozrejme, že áno. Máme povolania, ale nie sú dostatočné. Vďaka Bohu máme misionárov Fidei donum, diecéznych i rehoľných, ale potrebujeme ich viac. Chcel by som povedať, že akýkoľvek misionár, ktorý príde na Kubu a chce pracovať, nájde vnímavých ľudí, ktorí majú vieru a potrebujú a chcú sa rozprávať a formovať.“

Jedna z vecí, ktoré pozitívne zasiahli Cirkev na Kube je to, že dostala možnosť získať niektoré zo svojich majetkov späť. Otvorili sa niektoré z kostolov, vrátili sa im niektoré z cirkevných budov...

„Tento proces sa ešte len začal. Je to samozrejme pozitívna vec. V niektorých diecézach došlo k reštitúcii niektorých budov, je to však veľmi pomalý proces a ide o ojedinelé prípady. Spolupracujeme so štátom, aby sme mohli mať priestory na modlitbu, lebo ich veľmi potrebujeme po päťdesiatich rokoch, počas ktorých obyvateľstvo vzrástlo. Veriaci zatiaľ prepožičiavajú svoje domy na stretnutia. Zatiaľ chýbajú farské kostoly s ich pastoračnými štruktúrami, no Cirkev na Kube je aj napriek tomu živá.“ -ej-  

inizio pagina

Videoposolstvo pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa za africký kontinent

◊  

Vatikán 4. mája – Ústrednou témou modlitieb Svätého Otca Františka na mesiac máj sú kresťania na africkom kontinente. Veriacich pozýva prostredníctvom videoposolstva, aby sa pridali k jeho modlitbám nasledovne:

„Keď sa pozeráme na Afriku, vidíme oveľa viac než len jej obrovské prírodné bohatstvá. Vidíme jej radosť zo života a predovšetkým dôvod pre nádej v jej bohatom intelektuálnom, kultúrnom a náboženskom dedičstve.

Nemôžeme však ignorovať bratovražedné vojny, ktoré medzi obyvateľstvom spôsobujú toľko nevinných obetí a ničia tieto prírodné a kultúrne bohatstvá.

Cirkev v Afrike, verná svojmu povolaniu, stojí odhodlane na strane utláčaných, ľudí bez hlasu a marginalizovaných.

Pripojme sa k našim bratom z tohto veľkého kontinentu a spoločne prosme za kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.“  -ej-

inizio pagina

Pápež sa stretol s jazídkou Nadiou, ktorá utiekla z otroctva ISIS-u

◊  

Vatikán 4. mája – Nadia Murad Basee Taha je 22-ročná iracká jazídka, ktorej sa podarilo utiecť z otroctva bojovníkov ISIS-u. Mladá žena, ktoré je dnes vyslankyňou OSN pre ľudskú dôstojnosť obetí obchodovania s ľuďmi, sa v uplynulú stredu osobne stretla s pápežom Františkom pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra.

Denník L´Osservatore Romano priniesol spolu s fotografiou Nadiinho stretnutia s pápežom aj informácie o tragédii, ktorá postihla ju i celú jej rodinu. Zo severoirackej dediny Kocho ju spolu s dvoma sestrami uniesli 3. augusta 2014 džihádisti do Mosulu po tom, ako bola najprv svedkom smrti svojej matky a šiestich bratov. Po trojmesačných trýzneniach, keď bola opakovane predávaná, sa Nadii podarilo utiecť. -jb-    

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Nechajme sa prekvapiť novosťou Krista

◊  

Nechajme sa prekvapiť novosťou, ktorú môže dať jedine Kristus. Nech jeho neha a jeho láska hýbu našimi krokmi. (Tvít pápeža Františka, 4. mája 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteBlahorečenie čaká amerického kapucína Caseyho a ďalšie štyri osobnosti

◊  

Vatikán 4. mája – Cirkev už zakrátko dostane piatich nových blahoslavených, pričom ďalším siedmim Božím služobníkom boli priznané hrdinské cnosti. Ide všetko o osobnosti 19. a 20. storočia. Príslušné dekréty, z ktorých štyri sa týkajú zázrakov a jeden mučeníctva, schválil Svätý Otec František pri dnešnom stretnutí s kardinálom Angelom Amatom SDB, prefektom Kongregácie pre kauzy svätých.

Na slávnostné blahorečenie čakajú kapucínsky kňaz František Solano Casey (1870-1957) z USA, francúzska rehoľníčka Adelaide de Batz de Trenquelléon (1789-1828), rehoľným menom Mária od Počatia, ktorá založila Dcéry Nepoškvrnenej Panny Márie, ďalej zakladateľka Inštitútu sestier chudobného Ježiška Clara Fey (1815-1894) pôvodom z Nemecka a tiež argentínska rehoľná sestra Katarína od Márie, občianskym menom Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía (1823-1896), zakladateľka Kongregácie sestier Ježišovho Najsvätejšieho Srdca. Piaty kandidát blahorečenia je mučeník a pochádza z Madagaskaru: Lucien Botovasoa (1908-1947) malgašskej národnosti položil život pre vieru ako veriaci laik, otec rodiny a františkánsky terciár.

Hrdinské cnosti Cirkev priznala okrem iného aj dvom kardinálom z nedávneho obdobia. Vietnamský kardinál František Xavér Nguyên Van Thuân (1928-2002), bol dlhé roky väznený komunistickým režimom vo svojej vlasti a niekdajší arcibiskup Florencie kardinál Elia dalla Costa (1872-1961) počas Druhej svetovej vojny zachránil mnoho životov, za čo ho zaradili aj medzi tzv. „Spravodlivých medzi národmi“. -jb-

inizio pagina

Májový úmysel Apoštolátu modlitby je za kresťanov v Afrike

◊  

Vatikán 4. mája – Apoštolát modlitby ako celosvetová modlitbová sieť pápeža pozýva veriacich pripojiť sa v mesiaci máji k evanjelizačnému úmyslu Svätého Otca Františka, ktorý je zameraný na poslanie kresťanov na africkom kontinente:

„Za kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.“

Modlitbový úmysel slovenských biskupov na tento mesiac je: „Aby každá kresťanská rodina bola verná sviatosti manželstva a pestovala hodnoty lásky a spoločenstva.“ -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 4. mája 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina