Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

05/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež v rannej homílii: Modlime sa za rigídnych ľudí v Cirkvi

◊  

Vatikán 5. mája – Aj dnes existujú v Cirkvi ľudia, ktorí používajú rigiditu, aby zakryli vlastné hriechy. Tak znela jedna z hlavných myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Podnet k úvahe našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov o obrátení Pavla (Sk 9,1-20).

Z rigídneho prenasledovateľa kresťanov sa stal pokojný a trpezlivý ohlasovateľ Božieho slova. „Prvýkrát sa Šavlovo meno objavuje pri ukameňovaní Štefana,“ všimol si pápež František. Šavol bol „nepoddajný muž, idealista“ a bol „presvedčený“ o tvrdosti zákona. Bol rigídny, „ale čestný“, dodal Svätý Otec. Ježiš naopak odsúdil „rigídnych ľudí, ktorí neboli čestní“:

„Sú to tí rigídni z dvojakým životom: navonok pôsobia dobre, úprimne, ale keď ich nikto nevidí, robia zlé veci. Naopak tento muž bol čestný: veril v to [čo robil]. Keď o tom hovorím, myslím na mnohých ľudí, ktorí dnes v Cirkvi upadli do pokušenia rigidity. Niektorí sú čestní, dobrí, musíme sa modliť za to, aby im Pán pomohol rásť na ceste pokory.“

Iní, pokračoval ďalej vo svojej homílii pápež František, „používajú rigiditu, aby zakryli slabosti, choroby osobnosti“ a používajú tak rigiditu, aby sa povýšili nad druhých. Svätý Otec poukázal na to, že Šavol v tejto rigidite vyrastal, a preto nemohol tolerovať to, čo pre neho znamenalo herézu, a tak začal prenasledovať kresťanov.

„Nechával nažive aspoň deti,“ poznamenal ďalej pápež, „zatiaľ čo dnes ani to [sa nedeje]“. Šavol ide teda do Damasku, aby mohol kresťanov priviesť do Jeruzalema v putách. Na ceste sa však stretne „s niekým, kto hovorí pokorným jazykom: ,Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’“ Zo Šavla sa stáva apoštol Pavol.

„A takto tento muž z vlastnej skúsenosti káže tým druhým, z jednej strany k tej druhej. Bol prenasledovaný, s toľkými problémami, aj v Cirkvi, tiež si toho vytrpel, lebo vlastní veriaci sa medzi sebou hádali. Avšak on, ktorý prenasledoval Pána s horlivosťou Zákona, povie kresťanom: ,S tým istým, s čím ste sa vzdialili od Pána, s čím ste zhrešili, s mysľou, s telom, so všetkým, s tými istými údmi ste teraz dokonalí, vzdajte Bohu slávu’.“

„Toto je cesta kresťana: kráčať vpred po stopách, ktoré zanechal Ježiš; v stopách ohlasovania, v stope utrpenia, v stope kríža, v stope zmŕtvychvstania. Prosme dnes so Šavlom osobitne za tých rigídnych, ktorí sú v Cirkvi; za čestných rigídnych, akým [bol] on, ktorí majú zápal, ale mýlia sa. A za rigídnych pokrytcov, tých s dvojakým životom, tých, o ktorých Ježiš hovorieval: ,Robte to, čo vám hovoria, ale nie to, čo robia’. Modlime sa dnes za tých, čo sú rigídni.“ -ej-

inizio pagina

Rumunské pápežské kolégium v Ríme oslávilo 80. výročie audienciou u pápeža

◊  

Vatikán 5. mája – „Uchovávajte pamäť a pestujte nádej“ – týmto povzbudením vyjadril pápež František svoje žičenie komunite Rumunského pápežského kolégia, ktorú prijal na audiencii pri 80. výročí jeho založenia pápežom Piom XI. „Cesta, ktorou prechádzate sa zaraďuje do histórie, ktorá vás predchádza a zároveň je naplnená očakávaniami pre budúcnosť Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi,“ povedal pri dnešnom stretnutí Svätý Otec.

Kolégium sídliace na vŕšku Janikulum (tal. Gianicolo) v susedstve Vatikánu slúži Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi ako domov pre seminaristov a kňazov študujúcich na pápežských univerzitách v Ríme. Prvých študentov prijalo rumunské kolégium už v roku 1935, pričom jeho slávnostná inaugurácia sa konala 9. mája 1937.

 „Uchovávať pamäť neznamená jednoducho pamätať na minulosť, ale klásť základy pre budúcnosť, pre budúcnosť nádeje. Ak sa neuchováva pamäť, skončíme v priemernosti klerikalizmu.“ Aj tieto slová adresoval pápež František vo vatikánskej Sále konzistória štyrom desiatkam študentov, medzi ktorými boli okrem rumunských gréckokatolíckych klerikov aj po arabsky hovoriaci alumni Pápežského kolégia sv. Efréma.

„Tak veľmi je potrebné živiť kresťanskú nádej, tú nádej, ktorá dáva nový pohľad, schopný objaviť a vidieť dobro, aj keď je zatienené zlom,“ pokračoval v prepojení minulosti s budúcnosťou Svätý Otec. Zacitoval aj myšlienku svätého diakona Efréma, ktorý pôsobil vo 4. storočí v Sýrii ako teológ a skladateľ cirkevných spevov: „Ak nádej oživí naše oči, budeme vidieť to, čo je skryté“.

Kolégium sv. Efréma je mladšieho dáta, založené bolo v roku 2003 v lokalite Via Boccea a slúži pre študujúcich kňazov arabskej reči z tých východných katolíckych cirkví, ktoré nemajú v Ríme vlastné kolégium. -jb-

inizio pagina

Pápež František prijme 24. mája amerického prezidenta Donalda Trumpa

◊  

Vatikán/USA 5. mája – Svätá stolica potvrdila, že pápež František prijme 24. mája vo Vatikáne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký líder sa stretne aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Gallagherom, zodpovedným za medzištátne vzťahy Vatikánu. Návšteva amerického prezidenta sa uskutoční v ranných hodinách ešte pred pravidelnou stredajšou generálnou audienciou Svätého Otca.

Biely dom spresnil, že prvá zahraničná cesta Donalda Trumpa okrem Talianska a Vatikánu zahrnie aj Belgicko, Izrael a Saudskú Arábiu. Deň po stretnutí s pápežom sa americký prezident zúčastní na summite G7 na Sicílii. -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Zmŕtvychvstalý Kristus nás neúnavne hľadá

◊  

Počas celých dejín nás Zmŕtvychvstalý Kristus neúnavne hľadá, ako svojich bratov blúdiacich púšťami sveta. (Tvít pápeža Františka, 5. mája 2017) 

inizio pagina

Kauza mučeníctva Tomáša Munka a jeho otca Františka vstúpila do rímskej fázy

◊  

Vatikán/Slovensko 5. mája - Kauza mučeníctva jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka už vstúpila do rímskej fázy. Dňa 4. mája 2017 Kongregácia pre kauzy svätých doručila generálnemu postulátorovi Spoločnosti Ježišovej P. Antonovi Witwerovi SJ dekrét o validite, ktorým je potvrdená právna platnosť materiálov odovzdaných do Ríma z diecéznej fázy, ktorá prebiehala na pôde Bratislavskej arcidiecézy.

Výsledok diecézenej fázy z rokov 2011 - 2015 bol odovzdaný vatikánskej Kongregácii pre kauzy svätých 19. mája 2015. Generálny postulátor páter Witwer už požiadal Kongregáciu pre kauzy svätých aj o úradné vymenovanie osoby relátora, v súčinnosti s ktorým vypracuje tzv. „positio“, čiže argumentačné zdôvodnenie, že u Tomáša a Františka Munkovcov ide naozaj o prípad kresťanského mučeníctva.

Generálny predstavený jezuitov páter Arturo Sosa medzičasom vymenoval nového generálneho postulátora Spoločnosti Ježišovej, člena španielskej jezuitskej provincie P. Pascuala Cebolladu Silvestreho, ktorý nahradí rakúskeho pátra Antona Witwera v úrade od 1. septembra 2017. Menovanie zverejnila Generálna kúria jezuitov v marci tohto roku. -jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteRumunsko: Biskupi rokujú aj o možnej návšteve pápeža Františka

◊  

Rumunsko 5. mája – Možná návšteva pápeža Františka v Rumunsku a očakávanie blahorečenia siedmich gréckokatolíckych biskupov, mučeníkov z obdobia komunistického režimu. To sú hlavné témy trojdňového plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Rumunska, ktoré dnes vrcholí v Kluži na severe krajiny.

Ako uvádza tlačová agentúra SIR, ďalšími dôležitými témami sú pastoračné a sociálne iniciatívy miestnej Cirkvi. Biskupi včera slávili omšu v byzantskom ríte v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Premenenia a dnes zase v rímskokatolíckom kostole zasvätenom sv. Michalovi. Na stretnutí sa zúčastňuje pätnásť biskupov z dvanástich diecéz a eparchií, apoštolský nuncius v Rumunsku a moldavský biskup. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 5. mája 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina