Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež pred cestou do Fatimy: Modlite sa ruženec za pokoj

◊  

Vatikán 7. mája – Na Námestí sv. Petra sa dnes zišlo pod oknami Apoštolského paláca približne 25-tisíc veriacich, aby sa s pápežom Františkom pomodlili Raduj sa, nebies Kráľovná. Ešte pred mariánskou modlitbou sa Svätý Otec v dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera prihovoril veriacim nasledovne:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Evanjeliu dnešnej nedele (porov. Jn 10,1-10), nazývanej ,Nedeľa Dobrého pastiera’, sa Ježiš predstavuje prostredníctvom dvoch obrazov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Obrazu pastiera a obrazu brány ovčinca. Stádo, ktorým sme my všetci, prebýva v ovčinci, ktorý slúži ako útočisko, kde ovce prebývajú a odpočívajú po únavnej ceste. A ovčinec má ohradu s bránou, kde stojí vrátnik.

K stádu sa približujú rôzne osoby. Je tu ten, ktorý vchádza do ohrady cez bránu a ten, ktorý «prelieza inokade» (v. 1). Prvý je pastier, druhý je cudzinec, ktorý nemiluje ovce, chce vstúpiť pre iné záujmy. Ježiš sa stotožňuje s prvým a jasne ukazuje rodinný vzťah s ovcami, vyjadrený skrze hlas, ktorým ich volá a ktorý ony rozpoznávajú a nasledujú (porov. v. 3). On ich volá, aby ich vyviedol von na trávnaté pastviny, kde nachádzajú dobrú potravu.

Druhý obraz, ktorým Ježiš predstavuje sám seba je ten o «bráne k ovciam» (v. 7). Veru hovorí: «Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený» (v. 9), to znamená, že bude mať život a bude ho mať v hojnosti (porov. v. 10). Kristus, Dobrý pastier, sa stal bránou spásy pre ľudstvo, lebo obetoval život za svoje ovce.  

Ježiš, Dobrý pastierbrána k ovciam, je hlavou, ktorého autorita sa vyjadruje v službe, vodcom, ktorý príkazom dáva život a nežiada od druhým, aby ho obetovali. Takému vodcovi je možné dôverovať, tak ako ovce, ktoré počúvajú hlas svojho pastiera, lebo vedia, že s ním pôjdu na dobré a bohaté pasienky. Stačí znamenie, zavolanie a ony ho nasledujú, poslúchajú, vydajú sa na cestu vedené hlasom toho, ktorého vnímajú ako priateľskú, silnú a zároveň sladkú prítomnosť, ktorá určuje smer, chráni, utešuje a ošetruje.   

Takým je pre nás Kristus. V kresťanskej skúsenosti existuje rozmer, ktorý možno nechávame tak trochu stranou: rozmer duchovný a citový. Pocit, že sme zvláštnym putom spätí s Pánom ako ovce so svojim pastierom. Niekedy príliš racionalizujeme vieru a riskujeme, že prestaneme vnímať farbu toho hlasu, hlasu Ježiša Dobrého pastiera, ktorý povzbudzuje a fascinuje. Tak ako sa prihodilo dvom Emauzským učeníkom, ktorým horelo srdce, keď Zmŕtvychvstalý hovoril po ceste.

Cítiť sa milovaný Ježišom je úžasná skúsenosť. Položte si otázku: ,Cítim sa byť milovaný Ježišom? Cítim sa byť milovaná Ježišom?’. Pre neho nikdy nie sme cudzincami, ale priateľmi a bratmi. A napriek tomu nie je vždy jednoduché rozlíšiť hlas dobrého pastiera. Buďte na pozore. Vždy je tu riziko, že našu pozornosť odpúta hluk mnohých iných hlasov.  

Dnes sme pozvaní, aby sme sa nenechali rozptýliť falošnými učeniami tohto sveta, ale nasledovali Ježiša, Zmŕtvychvstalého, ako jediného bezpečného sprievodcu, ktorý dal zmysel nášmu životu.    

V tento Svetový deň modlitieb za povolania – predovšetkým za kňazské povolania, aby Pán poslal dobrých pastierov – prosme Pannu Máriu, aby sprevádzala desiatich nových kňazov, ktorých som pred chvíľou vysvätil. Poprosil som štyroch z nich z Rímskej diecézy, aby sa vyklonili a dali spolu so mnou požehnanie. Nech Mária so svojou pomocou podopiera tých, ktorí sú Ním povolaní, aby boli pripravení a veľkodušní v nasledovaní jeho hlasu.“  

Po týchto slovách sa po boku pápeža Františka z okna Apoštolského paláca pozdravili veriacim štyria z desiatich novokňazov, ktorých v dnešné ráno Svätý Otec vysvätil v Bazilike sv. Petra. Pápežovo gesto prítomní na Námestí sv. Petra privítali veľkým potleskom. Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná všetci piati udelili veriacim požehnanie.  

Svätý Otec na záver modlitbového stretnutia na Vatikánskom námestí vyzdvihol mučenícku smrť španielskeho misionára Antonia Arribasa Hortigüelu a jeho šiestich spoločníkov z Kongregácie misionárov Božieho srdca, ktorí boli včera v Girone blahorečení. Zároveň pozdravil katolícke združenie „Meter“, ktoré už viac než 20 rokov bojuje proti zneužívaniu maloletých a povzbudil ich, aby aj naďalej „s odvahou kráčali vpred“.

Na záver svojho príhovoru pápež František pozval veriacich, aby sa v mesiaci máj modlili ruženec za pokoj vo svete, tak ako o to prosila Panna Mária vo Fatime. Práve toto mariánske pútnické miesto bude ďalšou destináciou, kam sa Svätý Otec vyberie pri príležitosti 100. výročia prvého zjavenia už na budúci týždeň. -ej-  

inizio pagina

Svätý Otec novokňazom: Nebuďte štátnymi klerikmi, ale pastiermi

◊  

Vatikán 7. mája – Buďte vždy milosrdní a hovorte jednoducho, do sŕdc. Nebuďte štátnymi klerikmi, ale pastiermi. S týmito slovami sa pápež František obrátil na desiatku nových kňazov, ktorých dnes ráno vysvätil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Dnešná štvrtá nedeľa vo veľkonočnom období, ktorú Cirkev tradične slávi ako Svetový deň modlitby za povolania, sa tiež nazýva Nedeľa Dobrého pastiera.

„Boli ste vyvolení Pánom Ježišom nie preto, aby ste robili kariéru, ale aby ste slúžili,“ prihovoril sa na úvod svojej homílie prítomným kňazom Svätý Otec. Medzi desiatkou svätencov boli šiesti Taliani z Rímskeho pápežského seminára, ale aj rodáci z Mexika, Peru či Azerbajdžanu. Na srdce im kládol, aby ich náuka bola pokrmom pre Boží ľud, aby bola „jednoduchá, ako hovoril Pán; ktorá zasahovala srdcia“:

„Neprednášajte príliš intelektuálne a prehnane vypracované homílie: hovorte jednoducho, hovorte do sŕdc. Takáto homília bude skutočným pokrmom.“

Pápež František kňazov zároveň pozval, aby ich slová sprevádzali skutky, lebo slovo „bez príkladu života neslúži k ničomu: je lepšie vrátiť sa späť. Dvojaký život je v Cirkvi strašná choroba,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal:   

„Kňaz, ktorý možno mnoho študoval teológiu a ukončil jeden, dva, tri tituly, ale ktorý sa nenaučil nosiť Kristov kríž, k ničomu neslúži. Bude z neho dobrý akademik, dobrý profesor, ale nie kňaz.“

Rímsky biskup tiež kňazov prosil, aby boli vždy milosrdní a aby neprestávali navštevovať chorých. „Neprestávajte sa dotýkať trpiaceho Kristovho tela v chorých: to posväcuje aj vás, približuje vás to ku Kristovi,“ vyzval Svätý Otec prítomných a na záver svojej homílie sa na nich obrátil slovami:

„Buďte radostní, nikdy nie smutní. Radostní. S radosťou z Kristovej služby, aj uprostred utrpení, nepochopení, vlastných hriechov. Majte vždy pred očami príklad Dobrého pastiera, ktorý neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil. Prosím vás, nebuďte pánmi, nebuďte štátnymi klerikmi, ale pastiermi: pastiermi Božieho ľudu.“ -ej-

inizio pagina

Týždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 7. mája 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

       

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteMadrid hostil kongres redemptoristov o ikone Matky ustavičnej pomoci

◊  

Španielsko 7. mája – V Madride dnes vrcholí päťdňový európsky kongres o ikone Matky ustavičnej pomoci, na ktorom malo svoje zastúpenie aj Slovensko. Podujatie pripravila rehoľa redemptoristov, ktorým pred sto päťdesiatimi rokmi (v r. 1866) daroval vzácnu ikonu pápež Pius IX. so slovami: „Urobte ju známou po celom svete!“.

Hlavným cieľom kongresu v španielskej metropole bola snaha odpovedať na kultúrne výzvy dneška a priblížiť súčasnému človeku posolstvo mariánskej ikony. Okrem prednášok sa účastníci kongresu mohli zapojiť do seminárov a zúčastniť sa na duchovnom programe. Viac páter Marcel Lukačik CSsR:

AUDIO:  

„Prežívame tretiu časť jubilea k Matke ustavičnej pomoci, ktorý má misijný význam. Ide o priblíženie posolstva ikony priblížiť dnešnému človeku. Ikona má slúžiť ako misijný nástroj pre šírenie Evanjelia.

Aj na tomto stretnutí si pripomíname základné poznatky o ikone, ako ju správne chápať, ako sa pred ňou správne modliť. Ikona sa dotýka srdca, lebo hovorí symbolickým jazykom, veľmi jasným. Ikona nám hneď znázorňuje osoby, ktoré poznáme, ktoré nás vedú k Bohu, ktoré nám prinášajú evanjeliové posolstvo.

Hlavným posolstvom ikony Matky ustavičnej pomoci je, že je ikonou lásky, lebo nám zjavuje milosrdenstvo Boha a k tej láske nás aj vedie, tú lásku nám sprostredkúva.“

Originál ikony Matky ustavičnej pomoci má v Ríme svoju svätyňu, ktorá sa nachádza neďaleko Baziliky Santa Maria Maggiore. -ej-

inizio pagina

Fatima sa pripravuje na príchod pápeža Františka

◊  

Portugalsko 7. mája – Svätý Otec František navštívi od 12. do 13. mája Fatimu pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márii. Na záver menej než 30 hodinovej apoštolskej púte bude predsedať slávnostnej liturgii, počas ktorej kanonizuje dvoch z troch fatimských detí, ktorým sa Panna Mária zjavila, bl. Františka a Hyacintu Martových.  

Svätý Otec bude slúžiť omšu na otvorenom priestranstve s kapacitou 400-tisíc ľudí. Homíliu rovnako ako aj modlitbu počas návštevy Kaplnky zjavení a dva pozdravy, z toho jeden adresovaný chorým, argentínsky pápež prednesie v portugalčine. Na slávnostnej liturgii sa zúčastní aj prezident Portugalska, vládni predstavitelia Paraguaju a Kapverd.    

O tom, že fatimské posolstvo je aktuálne aj dnes nám viac prezradila riaditeľka komunikačného oddelenia mariánskej svätyne vo Fartime Carmo Rodeiová:

„Posolstvo je stále aktuálne. Myslím si, že môžeme hovoriť o troch dimenziách, ktoré ho robia ešte viac aktuálnejším. Po prvé je to mystický rozmer, lebo ide o pozvanie zakúsiť Boha v našom živote. Druhým je prorocký rozmer, lebo ohlasuje zlo, ktoré je vo svete. Treťou charakteristikou, ktorá robí posolstvo aktuálnym je milosrdenstvo, lebo nám pomáha zakúsiť v našom živote Božie milosrdenstvo.

Keď sa pozrieme na súčasný svet, uvidíme vojny, problémy. Samotný pápež hovorí, že zažívame tretiu svetovú vojnu po kúskoch. Do Fatimy chce prísť ako pútnik. Dúfame, že táto návšteva povzbudí ľudí a že sa spoločne budeme môcť modliť za pokoj vo svete.“

Jednou zo zaujímavostí programu Svätého Otca Františka vo Fatime bude aj stretnutie s najstarším portugalským kňazom, ktorý sa dožíva 104 rokov; narodil sa teda štyri roky pred prvým zjavením Panny Márie. 

Jedno z najznámejších mariánskych pútnických miest ročne navštívi viac než päť miliónov pútnikov. Organizátori odhadujú, že návšteva pápeža Františka môže do Fatimy pritiahnuť až jeden milión veriacich. Očakáva sa, že približne 40-tisíc ľudí príde z okolitých krajov pešo. 

Podľa oficiálnych údajov sa do príprav pápežovej návštevy zapojí okolo 1500 dobrovoľníkov. Spolu s pápežom bude „pod holým nebom“ koncelebrovať približne 200 kňazov, 71 biskupov a 8 kardinálov. Udalosť bude z miesta mediálne sledovať asi 2000 novinárov z celého sveta. -ej-

inizio pagina

RubrikaPeter Dufka SJ: Duchovné sprevádzanie Panny Márie

◊  

Páter Peter Dufka SJ uvažuje nad mariánskou úctou a predkladá viacero podnetov a obrazov na túto tému. Autor je prorektorom Pápežského kolégia Russicum a prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

 

V čase pontifikátu Jána Pavla II. som pracoval vo Vatikánskom rozhlase a neraz som prekladal príhovory pápeža. Poznal som už takmer naspamäť ich štruktúru. Pred koncom tam nikdy nechýbala invokácia, spomienka alebo prosba k Panne Márii. Neskôr som s prekvapením zistil, že mariánska úcta nechýbala takmer žiadnej výraznej osobnosti duchovného života a takmer všetci hovoria o jej tajomnom, neraz zázračnom pôsobení v ich živote. Skúsme si túto tajomnú pomoc priblížiť prostredníctvom niekoľkých obrazov.

Matka svoje dieťa nikdy neopustí, ustavične mu pomáha. Keď ho už prestane držať v náručí, neustále mu podáva ruku, aby zmenšila počet pádov, o ktorých vie, že prídu – inak by sa nenaučilo chodiť. A keď už chodí samostatne, neprestáva ho držať a dvíhať svojím slovom a povzbudeniami rôzneho druhu. No a keď už je tak ďaleko, že jej hlas nepočuje alebo niekedy i nechce počuť, stále ho nosí vo svojom srdci a posiela k nemu svoje požehnania. Toto je obraz pozemskej matky, ktorá prirodzene stále nosí v srdci svoje dieťa. Lenže toto všetko sa odohráva i v duchovnej oblasti, vo vzťahu k našej Nebeskej matke. I ona nás podobne drží v náručí, podáva nám pomocnú ruku, povzbudzuje nás svojím slovom a nosí nás vo svojom srdci. Robí to iným spôsobom, ako pozemská matka, ale jej sprevádzanie citlivé srdce jasne zachytáva. Skúsim si všimnúť niekoľko jej podnetov, prostredníctvom ktorých môžeme vnímať jej jemné sprevádzanie.  

1. Panna Mária nás nabáda k bdelosti. Toto jej jemné nabádanie citlivá duša zachytáva v podobe jemných vnuknutí, akýchsi duchovných podnetov či impulzov. Bdelosť zaiste súvisí s rozlišovaním duchov a je istou silou, ktorá dokáže odolať pokušeniam. Treba vedieť o tajomstve zla, ktoré na nás útočí denne v mnohých maskovaných podobách. Tu je úloha Panny Márie jedinečná, veď si len spomeňme na slová Sv. Písma z knihy Genezis po prvotnom hriechu prarodičov, kedy Boh povedal hadovi: „Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty jej zraníš pätu.“ Tieto prorocké slová adresované diablovi poukazujú na ženu, Pannu Máriu, ktorá rozšliape hlavu hadovi. Je silou,  ktorú má práve ona proti diablovým pokušeniam a ktorou nás nabáda k bdelosti.  

2. Panna Mária zjemňuje naše srdcia a robí ich vnímavými na potreby iných.Ľudstvo vždy rástlo i upadalo s rastom i úpadkom citlivosti a súcitu. Bez súcitu sa bezbreho šíri arogancia, agresivita a nenávisť.  Desivé príklady straty citlivosti či súcitu však nie sú zďaleka len vecou minulosti. 
Na bezcitnosti vojen vo svete sa istým spôsobom zúčastňujeme dnes už všetci. Veď už sme si prakticky zvykli na to, že každú chvíľu si môžeme v správach pozrieť, ako v nejakej krajine  rozvášnené davy lynčujú, alebo vešajú svojho práve zlikvidovaného vodcu. I tu je sprevádzajúca pomoc Panny Márie niečím, čo nič nenahradí. Dáva rásť citlivosti a súcitu s inými. 

3. Panna Mária nás sprevádza na ceste vnútornej čistoty. V latinčine sa používa výraz „purus“, čo znamená  čistý, rýdzi, originálny. Toto slovo vyjadruje pôvodný, prirodzený stav človeka. Ide o pôvodný stav človeka, v akom sme vyšli z Božích stvoriteľských  rúk. Lenže je tu dedičný a osobný hriech, ktorý tento náš vnútorný priestor znečistí, a preto sa musíme počas nášho života neustále duchovne očisťovať. Duchovná očista sa uskutočňuje sviatosťou zmierenia, ale i pohľadom na vzory čistoty, akým je predovšetkým Panna Mária. 

Nedávno som cestoval vlakom a pozoroval bezstarostnosť dieťaťa, sprevádzaného istou matkou. Človeka zaťaženého mnohými starosťami takýto pohľad občerství. Akoby sa načas zbavil nesenej ťarchy a uvedomil si jej relativitu. Je to niečo podobné, ako keď sa pozeráme na umelecké dielo. Ak sa ho naučíme vnímať, vnímaná krása nás podvedome formuje a mení.  Človek sa postupne mení na spôsob toho, čo vníma, čo si vpustí do svojho srdca. Pohľad na P. Máriu nás takto vnútorne očisťuje a mení.

Toto je niekoľko aspektov duchovného sprevádzania Panny Márie, ktoré však vníma len citlivé srdce. I tu platí stará pravda púštnych otcov, že totiž „len podobný rozumie podobnému“. Naše srdce by sa malo aspoň čiastočne pripodobniť jej srdcu, ak chceme zakúsiť jej jemné sprevádzanie.

Jeden z mojich najsilnejších duchovných zážitkov z detstva bolo vidieť našu mamu, ako sa modlí pred veľkým obrazom Panny Márie, ktorý sme mali v spálni. Kľačiačky s očami upretými na obraz a so zopnutými rukami šepkala svoje modlitby. Neprekážal jej v tom ani hlasne pustený televízor vo vedľajšej izbe a ani búchajúce dvere či hlasný rozhovor členov rodiny. Raz nám ako deťom povedala: „Netušíte, koľko vecí som si vyprosila pred týmto obrazom.“ Keď som mal 15 rokov, náš otec dostal ťažkú mozgovú príhodu. Do nemocnice ho odviezli priamo z pracoviska. Lekár, ktorý bol zhodou okolností náš rodinný priateľ, nám jasne naznačil, že otec tento stav neprežije, alebo ak áno, tak zostane ochrnutý na celom tele. Dodnes si pamätám, ako sme všetci kľačali pred týmto obrazom a úpenlivo prosili Pannu Máriu  za život nášho otca.  Otec nielen že mozgovú príhodu prežil, ale žil ďalších 20 rokov bez najmenších následkov.

Keď som sa oveľa neskôr pýtal mamy, za čo sa tak dlho modlí pred obrazom Panny Márie, povedala, že za naše budúce manželky. V rodine sme traja bratia a jedna sestra. Vtedy sme mali niečo po dvadsiatke. Panna Maria však mamu vyslyšala iným spôsobom. Všetci traja bratia sme sa stali kňazmi.

Každý rok, pokiaľ mohla, chodievala na mariánske pútnické miesto na Morave, k Matke ustavičnej pomoci. Keď som sa jej raz pýtal, prečo tam chodí, odpovedala: „Ja som Panne Márii dala sľub a sľuby sa majú plniť.“ Nikdy som sa nedozvedel motívy jej sľubu, ale jasne som vnímal vážnosť okolností, za ktorých vznikol a vernosť, s ktorou ho plnila.

Milí priatelia, zaiste je medzi nami nemálo tých, ktorí majú podobné skúsenosti s pomocou a sprevádzaním Panny Márie. Neexistuje človek, ktorý by jej pomoc nepotreboval. Využime tento mariánsky mesiac máj na prehĺbenie vzťahu k Nej a častejšie jej v tichej modlitbe predkladajme svoje prosby, radosti i bolesti. Ona ich isto vypočuje, veď je matkou, ktorá nosí každého jedného z nás vo svojom srdci. 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. mája 2017

◊  

Nedeľné vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina