Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

08/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Otvorme sa Božím prekvapeniam

◊  

Vatikán 8. mája – Chráňme sa pred hriechom kladenia odporu Duchu Svätému, naopak buďme vždy otvorení Božím prekvapeniam. Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno tradične slúžil omšu v Dome sv. Marty.

Inšpiráciu pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov, ktoré hovorí o konflikte medzi Petrom a prvou kresťanskou komunitou kvôli otvoreniu sa pohanom v Cirkvi (Sk 11,1-18).

Boh vždy prekvapuje, lebo je živý a kráča s nami

Duch hýbe Cirkvou, hýbe prvou kresťanskou komunitou. Práve na túto skutočnosť, tak charakteristickú pre Skutky apoštolov, upozornil na úvod svojej kázne pápež František. Skutky apoštolov hovoria o tom, ako apoštol Peter vošiel k neobrezancom a jedol s nimi. Duch Svätý, pokračoval ďalej Svätý Otec, koná zázraky, nové veci a „niektorí mali istotne strach z tejto novosti v Cirkvi“:

„Duch je dar Boha, tohto Boha, nášho Otca, ktorý nás vždy prekvapuje. [Je to] Boh prekvapení... Prečo? Lebo je živým Bohom, je Bohom, ktorý prebýva v nás, Bohom, ktorý hýbe našim srdcom, Bohom, ktorý je v Cirkvi a kráča s nami a na tejto ceste nás vždy prekvapuje. Tak ako mal kreativitu utvoriť svet, tak má tvorivú silu vytvoriť nové veci každý deň. [Je to] Boh, ktorý nás prekvapuje.“  

To však môže spôsobiť „ťažkosti“, ako sa to stalo Petrovi, ktorého ostro napadli iní učeníci, keď sa dopočuli, že „aj pohania prijali Božie slovo“. Pre nich, vysvetlil pápež František, to bol „škandál“ a Petrovi vyčítali, že prekročil hranicu až do takej miery, že sa pýtali: „Ty, Peter, skala Cirkvi! Kam nás to vedieš?“

Nepoddajnosť Duchu Svätému zabíja

Peter, pokračuje ďalej Sväté písmo, učeníkom povedal o svojom zjavení, „Božom znamení“, na základe ktorého „urobil odvážne rozhodnutie“. Apoštol Peter „je schopný prijať Božie prekvapenie“, poznamenal pápež František a došiel k záveru, že „apoštoli sa musia zísť, diskutovať a dôjsť k dohode“, aby spoločne urobili „krok vpred, ktorý od nich žiada Pán“:

„Vždy, už od čias prorokov až dodnes, existuje hriech odporu Duchu Svätému: vzdor Duchu. A toto je hriech, ktorý Štefan vyčíta práve členom Veľrady: ,Vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia’ (Sk 7,51) .Odpor voči Duchu Svätému: ,Nie, vždy sa to robilo takto a musí sa to takto robiť. Nechaj tých novostí, Peter, upokoj sa... Zober si tabletku, ktorá ťa upokojí... Buď v pokoji...’. Toto [zmýšľanie] je uzavretie sa pred Božím hlasom. Pán v Žalme hovorí svojmu ľudu: ,Nezatvrdzujte svoje srdcia ako vaši otcovia’.“

Prosme Ducha Svätého o dar rozlišovania medzi dobrom a zlom

Svätý Otec sa od Skutkov apoštolov presunul k úryvku o Dobrom pastierovi z dnešného Evanjelia podľa Jána (Jn 10,11-18). Ježiš v ňom hovorí, že má „aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca“, chce ich avšak priviesť, aby bolo „jedno stádo a jeden pastier“.  

Pohania, pokračoval ďalej vo svojej homílii pápež František, i keď sa stali kresťanmi, boli považovaní za akýchsi „odsúdencov“, „veriacich druhej triedy: nikto to nepovedal, ale bolo to tak,“ dodal Svätý Otec: 

„Uzavretie, vzoprenie sa voči Duchu Svätému, tá veta, ktorá vždy zabuchne [dvere], ktorá ťa zabrzdí: ,Vždy sa to robilo takto’. A toto zabíja. Toto zabíja slobodu, zabíja radosť, zabíja vernosť Duchu Svätému, ktorý vždy kráča vpred, nesie Cirkev vpred.

Ako však môžem vedieť, či tá vec pochádza od Ducha Svätého alebo zo sveta, od ducha sveta alebo od zlého ducha? Ako? Treba prosiť o milosť rozlišovania. Nástroj, ktorý nám dáva samotný Duch je rozlišovanie. V každej situácii rozlíšiť, ako treba konať. A to je to, čo urobili apoštoli: zišli sa, hovorili a videli, že to bola cesta Ducha Svätého. Naopak tí, ktorí nemali tento dar alebo sa nemodlili, aby ho dostali, ostali uzavretí a na mieste.“ 

Viera je tá istá, avšak v pohybe

Pápež František veriacich povzbudil, aby vedeli medzi toľkými novosťami „rozpoznať, rozlíšiť jednu vec od druhej, rozlíšiť ktorá je novosť, to nové víno, ktoré pochádza od Boha a ktorá je novosť, ktorá pochádza od ducha sveta, novosť, ktorá pochádza od Zlého“.

„Viera,“ dodal Svätý Otec, „sa nikdy nemení. Viera je tá istá. Je však v pohybe, rastie, zväčšuje sa“. A podľa príkladu mnícha z 5. storočia sv. Vincenta Lérinského povedal: „Pravdy Cirkvi napredujú, rokmi sa upevňujú, vyvíjajú sa v priebehu časov, vekom sa prehlbujú, lebo sú časom, rokmi silnejšie, rozširujú sa“. „Prosme Pána o milosť rozlišovania, aby sme si nepomýlili cestu a neupadli do nečinnosti, rigidity, do uzavretia srdca,“ dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František. -ej-

inizio pagina

Pápež František prijal študentov z Portugalského pápežského kolégia

◊  

Vatikán 8. mája – Hľaďme na Máriu, aby sme rástli v lásku ku Kristovi a k bratom. S touto výzvou sa pápež František obrátil na komunitu Portugalského pápežského kolégia v Ríme, ktorú dnes ráno prijal vo Vatikáne. Svätý Otec na úvod svojho príhovoru pripomenul svoju dvojdňovú púť do Fatimy, kam sa vyberie už tento piatok. Ježišova Matka sa na tomto mieste pred 150. rokmi zjavila troma malým pastierikom:

„Stretnutie s Máriou bolo pre nich skúsenosťou milosti, ktorá im pomohla zamilovať sa do Ježiša. Ako nežná a dobrá Učiteľka, Mária predstavila malým prorokom intímne poznanie trojjedinej Lásky a priviedla ich k zakúseniu tej najkrajšej skutočnosti ľudskej existencie.“   

Pápež František študentov rímskeho kolégia povzbudil, aby ich najvyšším cieľom bolo „poznanie a milovanie Krista“, Boha blízkeho a verného, „ako ho vnímali bl. František a Hyacinta a Božia služobníčka Lucia“.

„Hľaďme, bratia a sestry, na našu Matku, ktorá je v srdci Boha. Tajomstvo tejto mladej dievčiny z Nazareta nie je pre nás cudzie. Nie je to ,Ona tam a my tu’. Nie, sme prepojení. Vskutku Boh zhliadol s láskou (porov. Lk 1,48) tiež na každého muža a každú ženu s menom a priezviskom! Jeho pohľad lásky spočíva na každom z nás.“

Vzťah s Máriou, uviedol na záver svojho príhovoru Svätý Otec František, „nám pomáha mať dobrý vzťah s Cirkvou: obe sú Matky“. Citujúc cisterciánskeho opáta sv. Izáka z Hviezdy dodal: „To, čo možno povedať o Márii, možno povedať aj o Cirkvi a tiež o našej duši. Všetky tri sú ženského rodu, všetky tri sú Matky, všetky tri dávajú život“

„Je preto nevyhnutné pestovať synovský vzťah s Máriou, lebo ak toto chýba, v srdci je niečo sirotské. Kňazovi, ktorý zabúda na Matku a to predovšetkým v ťažkých okamžikoch, niečo chýba. Je to akoby bol sirotou, zatiaľ čo ňou v skutočnosti nie je! Zabudol na svoju matku. V ťažkých chvíľach však dieťa ide za mamou, vždy. A Božie slovo nás učí, aby sme boli ako nasýtené deti v matkinom náručí (porov. Ž 131,2).“ -ej- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Ježišu, daruj pokoj našim dňom

◊  

Nech Ježiš, ktorý zvíťazil nad temnotami hriechu a smrti, daruje pokoj našim dňom. (Tvít pápeža Františka, 8. mája 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteFrancúzsky arcibiskup Pontier: Ak Macron neuspeje, čaká nás katastrofa

◊  

Francúzsko 8. mája – Novému francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi prajeme v práci úspech pre dobro našej krajiny. V prípade, že neuspeje, čaká nás katastrofa. Týmito slovami reagoval na včerajšie výsledky prezidentských volieb v krajine galského kohúta predseda Konferencie biskupov Francúzska Mons. Georges Pontier.

Arcibiskup Marseille naznačil, že volebné výsledky odrážajú vysokú úroveň sociálnej nespokojnosti a sú dôkazom zmien, ktoré dnes zažíva Francúzsko. Svedčí o tom aj rekordný počet neplatných hlasov. Prvým a najdôležitejším problémom, s ktorým sa šéf Elyzejského paláca bude musieť podľa slov predsedu Konferencie biskupov Francúzska popasovať je nezamestnanosť a to najmä medzi mladými ľuďmi.

Prezidentské voľby vo Francúzsku ako aj samotná predvolebná kampaň poukázali na to, ako veľmi je dnes francúzska spoločnosť rozdelená. Rozdelenie panuje aj medzi katolíkmi, pripustil Mons. Pontier. „Myšlienkový boj často rozdeľuje, zatiaľ čo konkrétna iniciatíva zbližuje a to je tá cesta, ktorou by sme sa mali uberať,“ uviedol v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas. Katolíci by podľa jeho slov nemali byť rozdelení v otázkach „rešpektovania človeka, rešpektovania života, prijatia cudzinca, sociálnej spravodlivosti či v otázke hľadania pokoja.“ -ej-

inizio pagina

Mons. Jurkovič: Globálna dohoda musí byť v otázke migrácie „prezieravá“

◊  

Ženeva 8. mája – Stály pozorovateľ Svätej stolice pri ženevských úradoch OSN Mons. Ivan Jurkovič dnes vystúpil na prvej konferencii, ktorá má pripraviť cestu pre medzinárodnú dohodu týkajúcu sa migrácie a ľudských práv.

Dohoda známa tiež ako „Global compact“ (Globálna dohoda) má za cieľ vypracovať zoznam pravidiel a záväzkov, ktoré sa budú zaoberať všetkými aspektmi medzinárodnej migrácie. Mons. Jurkovič na konferencii vyzval, aby bratskosť a solidarita mali prednosť pred politickými rozdeleniami a geografickými hranicami. Vatikánsky zástupca apeloval na potrebu chrániť predovšetkým detských migrantov. Dohoda by mala byť podľa jeho slov „prezieravá a zameraná na ľudí“. -ej- 

inizio pagina

Čína: Vo veku 97 rokov zomrel emeritný biskup Wang Chongyi

◊  

Čína 8. mája – Dňa 20. apríla zomrel vo veku 97 rokov čínsky emeritný biskup Mons. Andrea Aniceto Wang Chongyi. Prelát bol jedným z najstarších biskupov Krajiny nebeského draka. O úmrtí Mons. Wang Chongyia informoval Svätú stolicu pápežský zástupca v Hong Kongu. Narodil sa v katolíckej rodine a už vo veku 13 rokov vstúpil do seminára. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1949, keď mal 30 rokov. V čase nepokojov ho zajali a počas deviatich rokov bol na nútených prácach.

V roku 1988 sa stal biskupom a medzi veriacimi sa preslávil svojim apoštolským zápalom. Mnohí si ho pamätajú aj pre jeho láskavosť. Pred takmer troma rokmi, 8. septembra 2014, podal demisiu z dôvodu vysokého veku, ktoré o niekoľko mesiacov neskôr prijal pápež František. Vedenie Arcidiecézy Guijang na juhu Číny po ňom prevzal Mons. Paolo Xiao Zejiang. V súčasnosti má 23 kňazov, 40 osôb zasväteného života a 100-tisíc veriacich. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 8. mája 2017

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina