Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

11/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Sme na ceste k plnosti časov s Kristom

◊  

Vatikán 11. mája – Boží ľud je stále na ceste prehlbovania viery. Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno slúžil omšu v Dome sv. Marty. Podnet k úvahe našiel Svätý Otec v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 13,13-25). Svätý Pavol v ňom hovorí o dejinách spásy až po Ježiša.

„Boh sa nechal spoznať v dejinách“, jeho „spása“ má podľa pápežových slov „veľký a dlhý príbeh“. Apoštol Pavol zažal útekom izraelského ľudu z Egypta. „Božia spása,“ vysvetlil Svätý Otec, „je na ceste k plnosti časov“, je to „cesta so svätcami i hriešnikmi“. Pán „vedie svoj ľud v dobrých i ťažkých chvíľach, v čase slobody i otroctva; vedie ľud k plnosti,“ k stretnutiu s Pánom, dodal pápež.

Na konci príbehu o spáse je Ježiš. Príbeh sa ním však nekončí. Ježiš „nám zanechal Ducha,“ zdôraznil Svätý Otec. A je to práve Duch Svätý, ktorý „nám pripomína a pomáha nám pochopiť Ježišovo posolstvo: začína sa druhá etapa“. Cirkev, zamyslel sa vo svojej homílii Petrov nástupca, „pokračuje ďalej s mnohými svätcami a s mnohými hriešnikmi, plodí milosť i hriech, Cirkev však ide vpred“.   

Morálka sa postupom času vyvíjala, príkladom je chápanie otroctva

Toto putovanie „nám pomáha v hĺbke pochopiť Ježiša, prehĺbiť vieru“ a tiež „pochopiť morálku, prikázania,“ vysvetlil veriacim v Dome sv. Marty pápež František. To, čo „sa niekedy zdalo byť normálne je dnes dedičný hriech“, dodal Svätý Otec a ako príklad uviedol otroctvo:

„Pomyslime na otroctvo. Keď sme chodievali do školy, hovorili nám, čo sa robievalo s otrokmi. V Latinskej Amerike sa predávali a kupovali. Priviedli ich na nejaké miesto a tam ich niekomu inému predali. Dnes hovoríme, že je to smrteľný hriech, ale tam hovorili, že nie je. Niektorí dokonca hovorili, že sa to mohlo robiť, lebo tí ľudia nemali dušu!

Aby sme pochopili vieru, aby sme lepšie pochopili morálku, museli sme pokročiť. [Niekto môže povedať:] ,Ale, Otče, vďaka Bohu dnes už nie sú otroci!’. Je ich oveľa viac, ale aspoň vieme, že je to smrteľný hriech. Pokročili sme v tom. To isté sa týka aj trestu smrti, ktorý bol kedysi považovaný za niečo normálne. Dnes hovoríme, že trest smrti je neprípustný.“

Boží ľud je stále na ceste kráčajúc k plnosti časov

To isté platí aj pre „náboženské vojny,“ pokračoval ďalej vo svojej kázni pápež František. Uprostred tohto „objasnenia viery, objasnenia morálky sú svätí, svätí, ktorých všetci poznáme a svätí, ktorí sú skrytí“. Cirkev, dodal Rímsky biskup, „je plná skrytých svätcov“ a „táto svätosť je to, čo nás vedie vpred k druhej plnosti časov, keď na konci príde Pán, aby bol všetkým vo všetkých“. Takýmto spôsobom sa „Boh chcel dať spoznať svojmu ľudu: na ceste“:

„Boží ľud je na ceste. Vždy. Ak sa Boží ľud zastaví, stáva sa väzňom ako somár v chlieve. Je tam, nechápe, nejde vpred, neprehlbuje vieru, lásku, neočisťuje dušu. Existuje však druhá, tretia plnosť časov, tá naša. Každý z nás je na ceste k plnosti vlastného času. Každý z nás príde k momentu plnosti času a život sa skončí a bude sa musieť postaviť pred Pána.

A to je naša osobná chvíľa, ktorú prežívame na druhej ceste, druhej plnosti časov Božieho ľudu. Každý z nás je na ceste. Zamyslime sa nad tým: apoštoli, kazatelia, tí prví potrebovali pochopiť, že Boh miloval, vyvolil si, vždy miloval svoj ľud na ceste.“

Každá spoveď je krokom na ceste k stretnutiu s Pánom

Ježiš, pokračoval ďalej vo svojej dnešnej rannej homílii Svätý Otec František, „poslal Ducha Svätého, aby sme mohli kráčať po ceste“ a je to práve „Duch Svätý, ktorý nás k tomu nabáda: toto je to veľké dielo Božieho milosrdenstva“, že „každý z nás je na ceste k plnosti vlastného času“.

Pápež sa veriacich spýtal, či počas spovede okrem hanby za vlastné hriechy vnímajú, že „ten krok, ktorý robím je krokom na ceste k plnosti časov“. „Žiadať Boha o odpustenie nie je niečo automatické,“ dodal na záver Svätý Otec:

„Znamená to, že som na ceste, ľud na ceste a že raz – možno dnes, zajtra alebo o tridsať rokov – sa stretnem tvárou v tvár s tým Pánom, ktorý nás nikdy nenecháva samých, ale vždy nás sprevádza na ceste. Zamyslite sa: keď sa idem vyspovedať, myslím na tieto veci? Že som na ceste? Že je to krok k stretnutiu s Pánom, k mojej plnosti časov? Toto je to veľké dielo Božieho milosrdenstva.“ -ej-

inizio pagina

Pápež František kondoloval rómskej rodine z rímskej periférie

◊  

Vatikán/Rím 11. mája – Pápež František zaslal kondolenčný list rómskej rodine, ktorá z utorka na stredu prišla o tri dcéry vo veku štyri, osem a dvadsať rokov pri požiari v rímskej štvrti Centocelle. Pápežský almužník Mons. Konrad Krajewski osobne odovzdal pozdrav a konkrétnu pomoc rodičom, ktorí sa starajú o ďalších osem detí.

Neznámy páchateľ hodil zapálenú fľašu do obytného voza, v ktorom rodina žila. Karavan zhorel do tla. Nejde o prvý prípad. Podobná udalosť sa stala už pred týždňom. Rodina polícii potvrdila, že v uplynulých dňoch čelila hrozbám. Úrady tvrdia, že išlo skôr o pomstu medzi rómskymi rodinami, než o proti rómsky útok miestnym obyvateľstvom. -ej-         

inizio pagina

Apoštolská púť pápeža Františka do Fatimy - chronologický prehľad

◊  

V chronologickom prehľade prinášame všetky publikované príspevky k 19. apoštolskej ceste pápeža Františka do Fatimy v dňoch 12.- 13. mája 2017.

Harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Fatimy

PRED CESTOU

Videoposolstvo pápeža Františka pred cestou do Fatimy

Pápež František: Vo Fatime chcem Márii zveriť osud ľudstva

Fatima sa pripravuje na príchod pápeža Františka

Logo pápežovej cesty do Fatimy je už známe, obsahuje symbol ruženca

Svätý Otec navštívi Fatimu v dňoch 12. a 13. mája 2017

Kardinál Jozef Tomko: Fatimská storočnica

 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Zajtra sa začína púť vo Fatime

◊  

«S Máriou, ako pútnik nádeje a pokoja» budem zajtra vo Fatime. Hľaďme na ňu: všetko je dar od Boha, našej posily. (Tvít pápeža Františka, 11. mája 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKard. Parolin: Špekulácie o fatimských tajomstvách sú zbytočné

◊  

Vatikán 11. mája – Fatimské posolstvo je centrálnym posolstvom kresťanstva: ohlasuje, že Ježiš vstal z mŕtvych a že je Pánom dejín. Uviedol v predvečer apoštolskej púte pápeža Františka do Fatimy štátny sekretár kardinál Pietro Parolin

„Myslím si, že Svätý Otec chce touto púťou vyjadriť zvlášť rešpekt a pozornosť, ktoré prináša  k mariánskej skúsenosti Božieho ľudu. Okrem toho samozrejme svoju lásku a úctu k Panne Márii, o čom máme mnohé dôkazy, napríklad to, že vždy sa pred a po každej svojej ceste ide pomodliť do rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore pred ikonou Salus Populi Romani.

Rád by som zdôraznil, že Panna Mária sa nezjavila bohatým, nezjavila sa mocným, nezjavila sa vplyvným ľuďom. Zjavila sa deťom, ktoré môžeme v istom zmysle považovať za tak trochu posledných v spoločnosti, ak by sme chceli použiť terminológiu pápeža. Bolo to v čase vojny, teda reč bola o nenávisti, pomste, nevraživosti, stretu. Panna Mária však hovorí o láske, odpustení, hovorí o schopnosti obetovať sa a urobiť so seba dar pre druhých. 

Zdá sa mi, že toto je veľmi aktuálne pre Portugalsko a tak trochu pre celý svet. Táto schopnosť začínať od posledných, oceniť posledných; schopnosť žiť autentické hodnoty, ktoré môžu byť tiež základom pre mierové a solidárne spolunažívanie v každej krajine ako aj medzi jednotlivými krajinami.“ 

Uvažujúc nad mariánskou úctou pápeža Františka, on sám niekoľkokrát povedal, že Mária nám pomáha rozviazať uzly hriechu. Ako môže miesto, akým je svätyňa vo Fatime, pomôcť súčasnému človeku rozviazať uzly jeho srdca?

„Hovorí sa, že svätyne sú nemocnicami Ducha a aj preto pápež nedávno zveril kompetencie mariánskych svätýň Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Myslím si preto, že v svätyniach vždy rezonuje evanjeliová správa Márii, že Bohu nič nie je nemožné. Svätyňa sa stáva miestom duchovného rastu v tom momente, keď pomáha ľuďom odpovedať Máriiným «Tu som».“    

Od zjavení Panny Márii trom pastierikom ubehlo sto rokov. Čo môže Fatima svetu povedať dnes? Prichádzajú mi na myseľ slová pápeža Benedikta XVI. z roku 2010, keď povedal: „Je mylné sa domnievať, že prorocké poslanie Fatimy je u konca“...

„Myslím si, že fatimské posolstvo je centrálnym posolstvom, ktoré žijeme predovšetkým v tomto veľkonočnom období, teda odhlasovaním, že Ježiš vstal z mŕtvych a že žije, že je Pánom dejín. Mnoho sa špekulovalo a ešte stále sa špekuluje o fatimských tajomstvách. Sú to však zbytočné špekulácie, lebo to, čo nám Fatima chcela povedať, povedala nám otvorene a verejne.

A je to práve toto centrálne posolstvo viery, našej kresťanskej viery, našej katolíckej viery. A teda z toho tiež pochádza odlišné chápanie života: života, ktorý sa stáva púťou k Pánovi Ježišovi. Takže prorocké poslanie Fatimy je pripomínať Cirkvi to, čím je, to, čo má byť aj naďalej a čo má hlásať dnešnému svetu. A teda, že je spoločenstvom, ktoré ohlasuje nové nebo a novú zem, očakáva ich a takmer ich predstihuje, ako by povedal koncil, keď silou lásky vniká do tých najtemnejších a najbolestivejších rán dejín, aby ich premenila. Toto je prorocké posolstvo Fatimy a prorocký odkaz Cirkvi, ktoré sa v istom zmysle zhodujú.“ -ej-   

inizio pagina

Cirkev na Balkáne znepokojuje nestabilita v Bosne a Hercegovine

◊  

Bosna a Hercegovina 11. mája – Dvadsaťdva rokov po podpise Daytonskej mierovej dohody, ktorá 14. decembra 1995 ukončila občiansku vojnu v Bosne a Hercegovine katolíckych predstaviteľov Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Slovinska stále znepokojuje napätie v bývalej Juhoslávii.

„Daytonská mierová zmluva skončila krviprelievanie, medzi obyvateľmi však nevytvorila spravodlivosť a rovnosť, ale neprestajný politický konflikt medzi národnými subjektmi a politikmi, čo robí z Bosny a Hercegoviny stále menej stabilnejší štát a bez perspektív,“ napísali v liste predsedovia komisií pre spravodlivosť a pokoj spomínaných balkánskych krajín. 

Ako uvádza vo svojej správe agentúra SIR, cirkevní predstavitelia žiadajú, aby „sa pre všetkých utečencov a vysídlencov vytvorili podmienky na bezpečný a udržateľný návrat“. Zároveň volajú po „ústavnej reforme v zmysle federalizmu, decentralizácie, subsidiarity a právneho zastúpenia utvárajúcich národov a národných menšín“.

Na záver svojho listu píšu, že vítajú správu Európskeho parlamentu z 15. februára 2017. Brusel totiž prejavil ochotu pomôcť účinným spôsobom Bosne a Hercegovine v procese „stabilizácie a prispôsobenia sa európskym štruktúram“.

Ozbrojený konflikt v Bosne a Hercegovine patril k najkrvavejším stretom v bývalej Juhoslávii. Vyžiadal si 200-tisíc ľudských životov a dva milióny ľudí museli opustiť svoje domovy. -ej-   

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 11. mája 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina