Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

12/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPrvý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime

◊  

Vatikán/Fatima 12. mája – Pápež František dnes o 14-tej hodine popoludní odletel z rímskeho letiska Fiumicino na svoju 19. apoštolskú púť do Fatimy. Ešte včera v noci sa podľa svojho zvyku išiel pomodliť pred ikonou Salus Populi Romani do Baziliky Santa Maria Maggiore.

Hlavným dôvodom cesty, ktorej motto znie „S Máriou ako pútnik nádeje a pokoja“ je oslava 100. výročia zjavení Panny Márie trom malým pastierikom: blahoslavným Františkovi a Hyacinte Martovým a ich sesternici Božej služobníčke Lucii.

Na jedno z najznámejších mariánskych pútnických miest prichádza ako pastier všetkých. Božej Matke, ako vysvetlil vo svojom posolstve portugalskému ľudu ešte pred cestou, chce dať „kyticu kvetov“. Sú ňou bratia a sestry z celého sveta nikoho nevynímajúc, ktorých chce zasvätiť Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Svätý Otec zaslal počas trojhodinového letu tradične telegramy predstaviteľom krajín, cez ktoré preletel. Okrem Talianska a Portugalska to boli Španielsko a Francúzsko. Na palube lietadla sa tiež prihovoril 70 novinárom, ktorí ho sprevádzajú, slovami:

„Ďakujem za vašu spoločnosť a prácu, ktorú počas tejto cesty robíte... Je to cesta modlitby, stretnutia s Pánom a so Svätou Božou Matkou.“

Lietadlo spoločnosti Alitalia pristálo krátko po piatej hodine popoludní na letisku Monte Real neďaleko Fatimy. Na letiskovej základni privítali Rímskeho biskupa portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa, miestni biskupi a veriaci. Po oficiálnom privítaní zotrval Svätý Otec v krátkom súkromnom rozhovore s portugalským prezidentom a v kaplnke na letisku zotrval v modlitbe.

Helikoptérou sa následne presunul na štadión vo Fatime, kde ho pozdravil miestny biskup a predstavitelia mesta. Svätý Otec nastúpil do auta a zamieril do Kaplnky Zjavenia, kde po tichej osobnej modlitbe pred obrazom Panny Márie predniesol modlitbu v portugalčine a na záver Panne Márii Fatimskej daroval zlatú ružu.

Ako uvádzajú miestne média, Fatimu zaplavili desaťtisíce veriacich z celého sveta. Vo svätyni pôsobí približne 450 dobrovoľníkov, takmer dve tisícky ich pomáha vo farnostiach v blízkom okolí. Organizátori očakávajú príchod 600-tisíc až milióna pútnikov. Portugalská vláda dokonca udelila svojim zamestnancom voľno, aby sa mohli zúčastniť na slávnostiach so Svätým Otcom. Naopak miestnu políciu, záchranárov a zložky civilnej ochrany posilnili kolegovia zo všetkých kútov Portugalska.  

Medzi pútnikmi, ktorí prišli do Fatimy, je aj Lucas Maeda de Oliveira, otec brazílskeho dieťaťa, ktorého zázračné uzdravenie napomohlo ku kanonizácií dvoch fatimských detí. Pôjde vôbec o prvé deti, ktoré budú svätorečené a ktoré nie sú mučeníkmi.

O pol deviatej večer požehná Svätý Otec František sviece z Kaplnky zjavení a prednesie pozdrav mariánskym pútnikom. Na záver sa s prítomnými pomodli modlitbu ruženca. Už pred cestou do Fatimy pápež pozval veriacich, aby sa modlievali v mesiaci máj ruženec za pokoj vo svete, ku ktorému vo svojich posolstvách fatimským deťom vyzývala Panna Mária. -ej-

inizio pagina

Modlitba pápeža Františka k Ružencovej Panne z Fatimy

◊  

Vatikán/Portugalsko 12. mája – Prinášame v plnom znení modlitbu pápeža Františka, ktorú predniesol v piatok 12. mája 2017 v Kaplnke zjavení počas svojej 19. apoštolskej cesty vo Fatime.

Zdravas’ Kráľovná, blahoslavená Fatimská Panna, Panna Nepoškvrneného srdca, útočisko a cesta, ktorá vedie k Bohu! Ako pútnik Svetla, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, vzdávam vďaku Bohu Otcovi, ktorý v každom čase a na každom mieste koná v dejinách ľudstva; ako pútnik pokoja, ktorý ohlasuješ na tomto mieste, vzdávam chválu Kristovi, nášmu pokoju, a vyprosujem pre svet svornosť medzi všetkými národmi; ako pútnik nádeje, ktorú oživuje Duch, prichádzam ako prorok a posol, ktorý všetkým umyje nohy za jedným stolom, ktorý nás spája.

Zdravas’ matka milosrdenstva, Panna odetá do bieleho rúcha! Na tomto mieste, z ktorého si pred sto rokmi všetkým ukázala plány Božieho milosrdenstva, hľadím na tvoj žiarivý odev a ako biskup odetý v bielom, pripomínam všetkých, ktorí oblečení do krstnej bielosti, chcú žiť v Bohu a modlia sa Kristove tajomstvá, aby vyprosili pokoj.

Zdravas’, život i sladkosť, Buď pozdravená, nádej naša, Ó putujúca Panna, ó Kráľovná celého vesmíru, v najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na radosti človeka, ktorý kráča smerom k Nebeskej vlasti. V najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na bolesti ľudskej rodiny, ktorá kvíli a narieka v tomto údolí sĺz. V najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, ozdob nás leskom šperkov tvojej koruny a urob z nás pútnikov, akou si bola ty. S tvojím panenským úsmevom dodaj silu radosti Kristovej Cirkvi. S tvojím sladkým pohľadom posilni nádej Božích detí. S modliacimi sa rukami, ktoré spínaš k Pánovi, zjednoť všetkých do jednej ľudskej rodiny.

Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Božia Matka Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Pomôž nám, aby sme nasledovali príklad blahoslavených Františka a Hyacinty a všetkých, čo sa zasväcujú ohlasovaniu Evanjelia. Vydáme sa tak každým smerom, pôjdeme ako pútnici pozdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky múry a prekonáme každú hranicu, kráčajúc smerom k všetkým perifériám, prejavujúc Božiu spravodlivosť a pokoj. V evanjeliovej radosti budeme Cirkvou odetou do bieleho, do belosti opranej v Baránkovej krvi preliatej ešte aj dnes vo vojnách, ktoré ničia svet, v ktorom žijeme. A tak budeme ako Ty, obrazom ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje cesty sveta, všetkým ukazujúc, že Boh existuje, že Boh je, že Boh prebýva uprostred svojho národa, včera, dnes i po celú večnosť.

Zdravas’ Matka Pána, Panna Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Požehnaná si medzi ženami, si obrazom Cirkvi odetej do veľkonočného svetla, si cťou nášho ľudu, si víťazstvom nad útokom zla.

Proroctvo Otcovej milosrdnej lásky, Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti Syna, Znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého, nauč nás, v tomto údolí radostí a bolestí, večným pravdám, ktoré Otec zjavuje maličkým.   

Ukáž nám silu tvojho ochranného plášťa. Tvojim Nepoškvrneným srdcom, buď útočiskom hriešnikov a cestou, ktorá vedie k Bohu.

Zjednotený s mojimi bratmi, vo viere, nádeji a láske, sa ti zverujem. Zjednotený s mojimi bratmi sa skrze teba zasväcujem Bohu, ó Ružencová Panna z Fatimy.

A nakoniec ponorený vo Svetle, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, budem vzdávať slávu Pánovi na veky vekov. Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu) -ej-

inizio pagina

Pápež František prijal účastníkov kongresu Vatikánskeho observatória

◊  

Vatikán 12. mája – Cirkev nesmie mať nikdy strach z pravdy, ale mu musí vedieť akceptovať „novostí vedeckých objavov“. S týmito slovami sa dnes pápež František obrátil na účastníkov kongresu s názvom „Čierne diery, gravitačné vlny a jedinečnosť časopriestoru“, ktorých prijal vo Vatikáne. Medzinárodnú konferenciu hostilo v uplynulých dňoch v Castel Gandolfe Vatikánske observatórium.

Podujatie s účasťou významných vedcov z celého sveta si pripomenulo odkaz belgického kozmológa a kňaza Georgesa Lemaîtrea, ktorý sa považuje za otca teórie veľkého trestu a ktorý v rokoch 1960 až 1966 viedol Pápežskú akadémiu vied. Významného bádateľa si pápež František pripomenul nasledovne:

„Mons. Georges Lemaître vo svojom dvojitom povolaní katolíckeho kňaza i kozmológa, teda v neustálom tvorivom napätí medzi vedou a vierou, vždy bránil jasné metodologické rozlíšenie medzi vedou a teológiou. Považoval ich za oblasti s odlišnými kompetenciami, ktoré sa však harmonicky zjednocovali v jeho živote. Toto rozlíšenie, prítomné už vo sv. Tomášovi Akvinskom, bráni tomu, aby medzi vedou ako aj vierou dochádzalo ku skratom, ktoré im obom škodia.“ 

„V nekonečnosti časopriestorového vesmíru,“ pokračoval ďalej vo svojom príhovore pápež František, „môžeme zakúsiť pocit úžasu a našej maličkosti“. Citoval pritom Alberta Einsteina, podľa ktorého „by sa dalo povedať, že večné tajomstvo sveta spočíva v jeho pochopení“. „Bytie a zrozumiteľnosť vesmíru nie sú ovocím chaosu alebo náhody, ale múdrosti Boha, ktorá je prítomná «od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek» (Prís 8,22),“ vysvetlil Petrov nástupca a dodal:

„Netreba mať strach z pravdy, ani sa stiahnuť do postojoch uzavretosti, ale akceptovať novosti vedeckých objavov v úplnej pokore. Kráčajúc smerom k perifériám ľudského poznania, je skutočne možné mať autentickú skúsenosť s Pánom, ktorý je schopný naplniť naše srdce.“ -ej-        

inizio pagina

Pápež sa pred cestou do Fatimy modlil v Bazilike Santa Maria Maggiore

◊  

Vatikán/Portugalsko 12. mája – Svätý Otec František sa dnes o 14-tej hodine rímskeho času vydá na apoštolskú púť do Fatimy. Ešte včera v noci sa podľa svojho zvyku išiel pomodliť pred ikonou Salus Populi Romani do Baziliky Santa Maria Maggiore. Panne Márii zveril svoju 19. apoštolskú cestu.

Hlavným dôvodom pápežovej návštevy jedného z najznámejších mariánskych pútnických miest v Portugalsku je 100. výročie zjavenia Panny Márie trom malým pastierikom. Pri tejto príležitosti zajtra, v sobotu 13. mája, kanonizuje počas omše pred Bazilikou Ružencovej Panny Márie dvoch z troch detí, bl. Františka a Hyacintu Martových. -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pridajte sa ku mne ako pútnici nádeje a pokoja

◊  

Prosím vás všetkých, aby ste sa so mnou zjednotili ako pútnici nádeje a pokoja: nech vaše ruky zopnuté k modlitbe podopierajú tie moje. (Tvít pápeža Františka, 12. mája 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKard. Comastri: Modlitbou ruženca sa spájame s pápežom vo Fatime

◊  

Vatikán 12. mája – Apoštolskú púť pápeža Františka do Fatime si dnes o 17.00 hodine špeciálnym spôsobom pripomenú aj veriaci v Ríme. Generálny vikár pápeža pre mesto Vatikán taliansky arcibiskup Angelo Comastri bude predsedať modlitbe ruženca v Bazilike sv. Petra. Po modlitbe sa všetci zapoja do procesie so sochou Panny Márie Fatimskej po Via della Conciliazione. Viac už Mons. Comastri:

„Je jasné, že chceme byť v spoločenstve so Svätým Otcom a našou modlitbou chceme podporiť všetky úmysly, s ktorými pápež prichádza do Fatimy a ktoré tam zverí Panne Márii. Chceme byť s ním. Chceme byť v spoločenstve s ním. Srdcom sme na ceste s pápežom.

Madona v roku 1917 povedala deťom, že vojna sa skončí. Hovorila o Prvej svetovej vojne. Deťom oznámila: síce sa vojna končí, ak však ľudia neprestanú urážať Boha, ak ľudia neprestanú hrešiť, príde nová vojna, oveľa horšia od tej, ktorá sa končí.

A tu sa treba zamyslieť. Prečo Mária spájala vojnu s hriechom ľudstva? Lebo každý hriech je ako výbušnina, ktorá sa zhromažďuje a zhromažďuje... Lebo keď hrešíme, oddeľujeme sa od Boha, a keď sa oddeľujeme od Boha, je to akoby sme odstránili trám, ktorý podopiera dom ľudstva.

Toto je proroctvo: ak ľudia neprestanú urážať Boha, hriech nahromadí toľko výbušného prachu, že to spôsobí veľké zlo ľudstvu. Toto proroctvo je stále aktuálne. Dokonca aktuálnejšie než vtedy.“ -ej-

inizio pagina

Bl. František a Hyacinta: prví malí svätci bez mučeníckej smrti

◊  

Vatikán/Portugalsko 11. mája – Bl. František a Hyacinta Martoví, ktorých pápež František vyhlási v sobotu 13. mája za svätých vo Fatime, budú prvými svätými deťmi bez mučeníckej smrti. Bývalý prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. José Saraiva Martins v rozhovore pre taliansky časopis Don Oriene Oggi vysvetlil, prečo sa k téme vyjadril nasledovne:

„Sledoval som udalosti spojené s pastierikmi a som presvedčený o tom, že je historicky nesprávne tvrdiť, že deti nemôžu praktizovať čnosti hrdinským spôsobom. Pozrime sa na to, čo sa stalo Hyacinte a Františkovi. Slobodomurári, ktorí mali v Portugalsku v tom čase veľký vplyv, navrhli oklamať tieto deti a prinútiť ich povedať, že ich výpovede nie sú pravdivé, ale sú iba výmyslom ich fantázie.

Aby presvedčili dve deti, Hyacintu a Františka, oddelili ich od Lucie a povedali im: ,Musíte povedať, že zjavenia Panny Márie sú falošné, že je to váš výmysel! Ak to nepoviete, urobíme vám to isté, čo sme urobili Lucii: zabili sme ju hodiac do vriaceho oleja. Ak nepoviete, že je to váš výmysel, skončíte rovnako!’. Oni odpovedali: ,Môžete s nami urobiť čo len chcete, ale my nemôžeme klamať. My sme Pannu Máriu videli’.

Chcel by som vedieť koľko dospelých by preukázalo rovnaké hrdinstvo. Toto je hrdinstvo a je správne, aby deti videlo k blahorečeniu a potom k svätorečeniu. Pastierikovia uprednostnili pravdu a smrť, než by povedali klamstvo,“ odpovedal v interview kardinál Saraiva Martins, bývalý prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. -ej-  

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 12. mája 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina