Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

15/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František vojakom do Lúrd: Buďte tvorcami pokoja

◊  

Vatikán/Francúzsko 16. mája – „V týchto ťažkých časoch je veľmi dôležité uvedomiť si, že pokoj je dar, o ktorý ľudia nesmú nikdy prestať prosiť“ Boha. Týmito slovami sa Svätý Otec František obracia vo svojom posolstve na účastníkov 59. medzinárodnej vojenskej púte do Lúrd.

Témou podujatia, ktoré bude mariánske pútnické miesto na juhu Francúzska hostiť od 19. do 21. mája, je „Daruj nám pokoj“. Organizátori očakávajú, že do Lúrd príde približne 12-tisíc vojakov a vojenských kaplánov zo štyridsiatich krajín. Chýbať nebudú ani pútnici z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Pápež František v liste, podpísanom štátnym sekretárom kard. Pietrom Parolinom ďakuje všetkým, ktorí pracujú na „obnove alebo udržaní svetového mieru“. Adresátov pozýva, aby sa modlili za zmierenie a pripomína, že „Boh vždy odpovedá na túto modlitbu svojich detí“ a „odpovedá konkrétnou formou, vzbudzujúc tvorivých umelcov pokoja, bratstva a solidarity“.  

Na záver svojho posolstva Svätý Otec František povzbudzuje vojakov, aby vždy hľadeli na Krista, lebo tak zvíťazia „nad zlom a nenávisťou“ a budú „skutočnými svedkami pravdy“. Tým, ktorí „sú obzvlášť v nebezpečenstve“ kvôli svojej práci vyjadruje svoju blízkosť a všetkých zveruje pod ochranu Panny Márie Lurdskej. -ej- 

inizio pagina

Pri návrate z Fatimy pápež František vysvetlil stav otázky Medžugoria

◊  

Vatikán/Fatima 14. mája - Pri spiatočnom lete z apoštolskej púte do Fatimy pápež František odpovedal pri tlačovej konferencii na otázky novinárov. Za najdôležitejší odkaz svojej púte označil vytúžený pokoj pre svet, pričom potvrdil, že fatimské posolstvo zostáva stále platné a jeho interpretácia, ktorú už Cirkev v minulosti vyjadrila, zostáva bezo zmeny.

Portugalskú novinárku Fátimu Ferreirovú z Radiotelevisione zaujímalo, aký odkaz má pre dnešný svet a Cirkev Fatima.

Pápež František: „Posolstvo pokoja. Chcel by som povedať jednu príhodu, ktorá sa ma dotkla. Ešte pred odletom [do Fatimy] som prijal vedcov z viacerých náboženstiev, ktorí mali odborné stretnutie vo Vatikánskom observatóriu v Castel Gandolfe, vrátane agnostikov a ateistov. Jeden ateista mi povedal: ,Ja som ateista’. Nepovedal mi, akej je národnosti alebo odkiaľ pochádza. Hovoril po anglicky, takže som nevedel a nespýtal som sa ho. ,Chcem vás poprosiť o jednu láskavosť: povedzte kresťanom, aby mali viac radi moslimov,’ povedal. Ide o posolstvo pokoja.“

Na žiadosť talianskych novinárov Svätý Otec vysvetlil súčasný stav úradného posúdenia otázky Medžugoria. Výsledok práce komisie vedenej kardinálom Ruinim z prelomu rokov 2013-2014 označil za veľmi kvalitný materiál. Vo vysvetlení súčasného stavu posudzovania pápež František otázku prehľadne rozčlenil na tri časti.

Prvou zložkou je skúmanie počiatočnej fázy zjavení, keď boli vizionári v mladom veku. V tomto skúmaní je podľa slov Svätého Otca potrebné ďalej pokračovať. Ohľadom druhej zložky, ktorou sú v súčasnosti údajne pokračujúce zjavenia, vyjadril pápež František ako súkromný názor svoje pochybnosti. Treťou zložkou, ktorú Svätý Otec označil za skutočné jadro správy kardinála Ruiniho o otázke Medžugoria, je nepopierateľné pastoračné ovocie duchovných obrátení ľudí prichádzajúcich do Medžugoria, keď sa na tomto mieste stretnú s Bohom a zmenia svoj život.

Taliansky vatikanista Mimmo Muolo z denníka Avvenire sa pápeža Františka v zastúpení celej skupiny talianskych novinárov opýtal:

„Včera a dnes sme vo Fatime videli veľké svedectvo ľudovej viery, spolu s Vami. Rovnaké, aké nachádzame napr. v iných mariánskych svätyniach, ako Medžugorie. Čo si myslíte o tých zjaveniach – ak sú to zjavenia – a o náboženskom oduševnení, ktoré vyvolali, keďže ste sa rozhodli vymenovať delegovaného biskupa pre pastorálne aspekty?

A ak si môžem dovoliť druhú otázku, o ktorej viem, že veľmi leží na srdci aj Vám, okrem nás Talianov: Mimovládne organizácie boli obvinené z paktovania s prevádzačmi na člnoch, obchodujúcimi s ľuďmi. Chcel by som vedieť: čo si o tom myslíte?“

Pápež František: „Začnem s druhou otázkou. Čítal som v novinách, ktoré si ráno listujem, že tu bol tento problém, ale zatiaľ nepoznám aké sú podrobnosti. A preto si nemôžem urobiť názor. Viem že je tam problém a že vyšetrovania pokračujú. Prajem tomu, aby celá pravda vyšla na povrch.

K prvej otázke: Medžugorie. Všetky zjavenia alebo údajné zjavenia patria do súkromnej oblasti, nie sú súčasťou verejného riadneho Magistéria Cirkvi. Medžugorie: bola vytvorená komisia na čele s kardinálom Ruinim. Ustanovil ju Benedikt XVI. Ja som koncom roku 2013 alebo začiatkom roku 2014 dostal od kardinála Ruiniho výsledok. Komisia skvelých teológov, biskupov, kardinálov; skvelých, skvelých, skvelých.

Ruiniho správa je veľmi, veľmi dobrá. Potom tu boli nejaké pochybnosti na Kongregácii pre náuku viery a Kongregácia považovala za vhodné zaslať každému z členov zhromaždenia, tzv. „feria quarta“, celú dokumentáciu, aj veci, ktoré sa zdali byť proti Ruiniho správe. Dostal som to na vedomie: spomínam si, že to bolo v sobotu večer, vo večerných hodinách.

Nezdalo sa mi to byť správne: bolo to ako dať na dražbu – prepáčte za výraz – Ruiniho správu, ktorá bola veľmi dobre vypracovaná. A v nedeľu ráno prefekt Kongregácie pre náuku viery dostal odo mňa list, v ktorom som ho požiadal, aby oznámil, že názory sa majú zasielať priamo mne, a nie na „feria quarta“. Tieto názory boli preštudované, a všetky zdôrazňujú hutnosť Ruiniho správy.

Áno, principiálne sa musia rozlišovať tri veci. O prvých zjaveniach, keď [vizionári] boli mladí, správa viac-menej hovorí, že je potrebné pokračovať vo vyšetrovaní.

Ohľadom údajných aktuálnych zjavení správa vyjadruje svoje pochybnosti. Ja osobne som tu skôr „zlý“: preferujem Madonu ako matku, našu Matku, a nie Madonu ako vedúcu telegrafického oddelenia, ktorá denne rozosiela posolstvo o určitej hodine... toto nie je Ježišova mama.

Tieto údajné zjavenia nemajú takú hodnotu. A toto hovorím ako osobný názor. Ale ak niekto uvažuje tak, že by Panna Mária vravela: ‚Príďte, lebo zajtra o tej a tej hodine poviem posolstvo tomuto vizionárovi‘, toto nie. [V Ruiniho správe] sa rozlišujú tieto dvoje zjavenia.

A po tretie, pravým a ozajstným jadrom Ruiniho správy je duchovná skutočnosť, pastoračná skutočnosť, ľudia, ktorí tam prichádzajú a obrátia sa, ľudia, ktorí sa stretnú s Bohom, ktorí zmenia život... Na to neexistuje nejaká čarodejná palička, a túto duchovno-pastoračnú skutočnosť nemožno poprieť.

Teraz, aby sme videli záležitosť so všetkými týmito údajmi, s odpoveďami, ktoré mi zaslali teológovia, bol menovaný tento biskup [pozn.: osobitný pápežský vyslanec arcibiskup Henryk Hoser] – skvelý, pretože je skúsený –, aby sa pozrel, ako funguje pastoračná časť. A nakoniec príde nejaké vyjadrenie.“

Pápež František v rozhovore s novinármi  ďalej potvrdil pokračovanie ekumenického úsilia o jednotu s evanjelikmi ako aj snahy o obnovenie jednoty s lefébvristami. Odpovedal aj na otázku o jeho blížiacom sa stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to v zmysle dialogického postoja otvorenosti pre osobné stretnutie s každým človekom.

Claudio Lavanga z americkej televízie NBC sa na pápeža Františka obrátil s otázkou o jeho blížiacom sa stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom: „Včera ste prosili veriacich, aby zbúrali všetky múry. A predsa, 24. mája sa stretnete s hlavou štátu, čo vyzýva k budovaniu múrov: to trochu protirečí Vaším slovám, a ako sa zdá, má názory a rozhodnutia odlišné od Vás aj v iných otázkach, napr. o nutnosti reagovať proti globálnemu otepľovaniu či ohľadom prijímania migrantov. Pred blížiacim sa stretnutím, aký názor ste si urobili na politiku ktorú doposiaľ presadzuje prezident Trump v týchto otázkach, a čo očakávate od stretnutia s hlavou štátu, ktorá, ako sa zdá, myslí a koná opačne ako Vy?“

Pápež František: „Nuž, k prvej otázke – ale môžem odpovedať na obe –: nikdy si nerobím úsudok o niekom bez toho, aby som ho vypočul. Som presvedčený, že to nemám robiť. Počas vzájomného rozhovoru sa veci ukážu: ja poviem, čo si myslím, on povie, čo si myslí. Ale nikdy, nikdy som nemal vôľu posudzovať bez toho, aby som si človeka vypočul. A druhá [otázka] bola, čo si myslím...“

Claudio Lavanga: „Čo si myslíte zvlášť ohľadom tých tém, ako je prijímanie migrantov...“

Pápež František: „Ale toto viete dobre!“

Claudio Lavanga: „Druhá [otázka] teda je, čo očakávate od stretnutia s hlavou štátu, ktorá zmýšľa opačne ako Vy.“

Pápež František: „Vždy sú tu dvere, ktoré nie sú zatvorené. Treba hľadať dvere, ktoré sú aspoň pootvorené, aby sme nimi vošli a hovorili o spoločných veciach a postúpili ďalej. Krok po kroku. Pokoj je dômyselným remeslom: tvorí sa každý deň. Aj priateľstvo medzi ľuďmi, vzájomné poznanie a uznanie je remeslom a tvorí sa každodenne. Úcta k inému, povedať, čo si myslím, ale s rešpektom, kráčať spolu... Niekto uvažuje určitým spôsobom: treba to vysloviť, byť veľmi úprimnými v tom, čo si každý myslí.“

Claudio Lavanga: „Myslíte si, že po tomto [stretnutí] zjemní svoje rozhodnutia...?“

Pápež František: „Toto je politická kalkulácia, ktorú si ja nedovolím robiť. Ani v náboženskej rovine, ja nie som propagátor (tal. „proselitista“). Ďakujem.“

Pápež František potvrdil, že si vo Fatime pripomenul aj 25 rokov od chvíle, keď mu oznámili jeho menovanie za pomocného biskupa Buenos Aires. V odpovediach na otázky novinárov Svätý Otec vysvetlil ďalšie napredovanie v riešení káuz sexuálneho zneužívania kňazmi. Vyjadril sa aj k paradoxu, že v krajine, ktorá sa formálne hlási ku Katolíckej cirkvi akou je napr. Portugalsko, sa konkrétna politika neraz orientuje v rozpore s morálnymi postojmi Cirkvi.

Portugalská vatikanistka Joana Hadererová z agentúry Lusa sa Petrovho nástupcu opýtala, čo si myslí o tom, že v mnohých západných krajinách – vrátane Portugalska – sa väčšina obyvateľstva hlási ku Katolíckej cirkvi, v Portugalsku takmer 90%, pričom však tamojšie  spoločnosti sú v mnohých otázkach, akými sú zväzky homosexuálnych párov, potraty či eutanázia, veľmi liberálne.

Pápež František: „Myslím si, že je to politický problém. A tiež, že toto katolícke presvedčenie nie je často tým katolíckym presvedčením úplnej príslušnosti k Cirkvi a že za tým je nedostatok širokospektrálnej katechézy, ľudskej katechézy. Inými slovami, Katechizmus Katolíckej cirkvi je príkladom niečoho seriózneho a širokospektrálneho.

Myslím si, že chýba formácia a tiež kultúra. Je to zvláštne: v niektorých iných regiónoch, napríklad v Taliansku či v Latinskej Amerike, sú ľudia veľkými katolíkmi, ale sú antiklerikálni, ,požierači kňazov’ (smiech). Je to fenomén, ktorý ma znepokojuje.

Práve preto hovorím kňazom, treba si to prečítať: ,Utekajte od klerikalizmu’, lebo klerikalizmus vzďaľuje ľudí. ,Utekajte pred klerikalizmom’, a dodávam: je to mor v Cirkvi. Ale ide tu tiež o prácu na vyučovaní kresťanskej náuky, na zvyšovaní povedomia, na dialógu, vrátane ľudských hodnôt. Ďakujem.“        

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, ab, ej-

Aktualizované 15. 5. 2017, 16:03

inizio pagina

Biskupi Peru začali návštevu Ad limina apostolorum vo Vatikáne

◊  

Vatikán/Peru 15. mája – Dnes začali úradnú návštevu Ad limina apostolorum biskupi Peru. 43-členná delegácia, ktorú dnes prijal na osobitnej audiencii pápež František, je vedená predsedom biskupskej konferencie Salvadorom Piñeiro García-Calderonom, arcibiskupom Ayacucha.

V juhoamerickej krajine s takmer 28 miliónmi obyvateľov sa podľa posledných štatistických údajov hlási približne 88 % obyvateľstva ku katolíckej viere. Cirkev v Peru je rozdelená do 7 arcidiecéz a 19 diecéz, 10 územných prelatúr, 8 apoštolských vikariátov a vojenského ordinariátu. Toto zložité členenie je zapríčinené ťažkou dostupnosťou niektorých peruánskych území.

Medzi najzávažnejšie otázky, ktorými sa musí zaoberať Cirkev v Peru patrí pokles praktizujúcich veriacich a povolaní, ochrana života a rodiny. Cirkev sa aktívne zapája do riešenia sociálnych konfliktov v krajine. Peruánskych katolíkov silne poznačili aj prípady sexuálneho zneužívania zo strany kňazov.

Návšteva Ad limina peruánskych biskupov potrvá do 20. mája. Okrem stretnutia so Svätým Otcom delegáti postupne navštívia jednotlivé vatikánske úrady. -ab- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Nasledujme Ježiša nielen slovami, ale skutkami

◊  

Aby sme verne nasledovali Ježiša, prosme o milosť robiť to nielen slovami, ale skutkami, a mať trpezlivosť pri znášaní nášho kríža. (Tvít pápeža Františka, 15. mája 2017)

inizio pagina

Mauritánia má prvého nuncia v dejinách

◊  

Vatikán/Mauritánia 15. mája – Prvým apoštolským nunciom v Mauritánii sa stal Mons. Michael Wallace Banach. Diplomatické vzťahy medzi Svätou stolicou a Mauritánskou islamskou republikou sa oficiálne začali 9. decembra 2016. Od roku 1973 existovala len tzv. apoštolská delegácia pre Mauritániu. Táto bývalá francúzska kolónia, kde sa 99% obyvateľov hlási k islamu, sa osamostatnila v roku 1960.

Mons. Banach je tiež nunciom v Senegale, Kapverdoch a Guinejsko-bissauskej republike. Biskupi týchto štyroch afrických krajín napriek jazykovým a kultúrnym rozdielom tvoria jednu biskupskú konferenciu. 54-ročný prelát pôvodom z USA v rokoch 2013 až 2016 pôsobil aj na nunciatúre v Papue - Novej Guinei a na Šalamúnových ostrovoch. -ej-   

inizio pagina

Pápež František vymenoval nového nuncia pre Írsko

◊  

Vatikán/Írsko 15. mája – Svätý Otec vymenoval nového nuncia pre Írsko, ktorým je Mons. Jude Thaddeus Okolo. 60-ročný titulárny arcibiskup pochádza z Nigérie a doteraz pôsobil ako nuncius v Dominikánskej republike a zároveň ako apoštolský delegát pre Portoriko. V minulosti bol Mons. Okolo apoštolským nunciom v Stredoafrickej republike a Čade. Predtým pracoval ako diplomat na vatikánskych zastupiteľstvách na Srí Lanke, na Haiti a Malých Antilách, vo Švajčiarsku, v Českej republike a v Austrálii. -ab- 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteZverejnili logo Svetových dní mládeže 2019 v Paname

◊  

Panama 15. mája – V Paname včera predstavili logo Svetových dní mládeže, ktoré sa budú konať od 22. do 29. januára 2019. Logo má formu srdca, v ktorom je symbolicky naznačený panamský prieplav ako cesta pútnika, ktorý objaví v Márii prostredníčku ku stretnutiu s Ježišom.

Vrchný oblúk srdca v modrých odtieňoch znázorňuje obrysy Panamy. V ľavej dolnej časti je pútnický kríž červenej farby. V pravej časti je silueta Panny Márie, nad ktorou je umiestnených päť bielych bodiek symbolizujúcich päť svetadielov, z ktorých prídu mladí na tieto Svetové dni mládeže. Použité farby zodpovedajú farbám vlajky organizátorskej krajiny.

Logo vyberali zo 103 zaslaných návrhov. Autorkou je dvadsaťročná študentka architektúry Ambar Calvová. Mladá autorka chcela vyjadriť „nežnosť a dôveru Márie“ vo chvíli keď povedala: „Nech sa stane tvoja vôľa“.

Pri slávnostnom predstavení loga arcibiskup Panamy Mons. José Domingo Ulloa Mendieta vyjadril dojatie nad talentom mladých z Panamy. Zvlášť vyzdvihol dielo študentky Ambary, „ktorá dokázala zachytiť posolstvo, ktoré chceme poslať mladým vo svete, drobné rozmery našej krajiny, ale tiež veľkosť nášho srdca, otvoreného pre všetkých bez vylúčenia kohokoľvek, držiac sa za ruku Panny Márie, odvážnej, angažovanej a obetavej mladej ženy, ktorá vedela povedať ‚Áno‘ na Božie pozvanie.“

A biskup ďalej dodal: „mladi sú morálnym a ľudským rezervoárom našej spoločnosti i samotnej Cirkvi, sú schopní ju celkovo a pozitívne premeniť, podujať sa na riziko rovnako ako dospievajúca Mária z Nazaretu. Len musíme byť schopní naučiť ich milovať, ako Ježiš miloval nás.“ -ab-

inizio pagina

Biskupi celej Latinskej Ameriky vyzývajú na pomoc Venezuele

◊  

Venezuela 15. mája – Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM) včera zakončila plenárne zasadnutie v Salvádore silnou výzvou „nájsť riešenia“ pre ukončenie politickej, ekonomickej a sociálnej krízy vo Venezuele. Cirkevní zástupcovia celého amerického kontinentu vyzvali venezuelský národ „k vyvarovaniu sa akejkoľvek formy násilia“.

Za uplynulý mesiac si nepokoje vyžiadali štyridsať obetí a osemsto zranených. Ďalších tisíc ľudí zatkla polícia. V krajine je nedostatok základných potravín, chýbajú spotrebný tovar a lieky. „Vyzývame, aby sa urgentne konkretizovali riešenia aktuálnej krízy ústavným spôsobom a zachovali sa demokratické hodnoty,“ píšu latinskoamerickí biskupi vo svojom vyhlásení.

Členovia Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky vyjadrili venezuelskému ľudu svoju „blízkosť, solidaritu a podporu“. Na záver sa obrátili s prosbou o pomoc na medzinárodné humanitárne organizácie. -ej-

inizio pagina

Unesený indický salezián opäť prosí vo videu o pomoc

◊  

Jemen 15. mája – Indický salezián don Tom Uzhunnalil, ktorého islamskí radikáli držia v zajatí už štrnásť mesiacov, prosí opäť o pomoc v novom videozázname. Vychudnutý misionár hovorí o svojom zhoršujúcom sa zdravotnom stave a vysvetľuje, že potrebuje byť okamžite hospitalizovaný.  

Väznený kňaz v takmer 90-sekundovom videu tvrdí, že únoscovia niekoľkokrát kontaktovali indickú vládu, ako aj biskupa z Abú Dhabí, s odpoveďou však neboli spokojní. Salezián prosí svoju rodinu, aby vo veci jeho prepustenia urobili všetko, čo je len možné.

Ide o druhý videozáznam s dátumom 15. apríla 2017. Prvýkrát islamskí radikáli publikovali video s uneseným saleziánom vlani v decembri, v ktorom tiež prosil o pomoc. Minister zahraničných vecí Indie však na sociálnej sieti Twitter zverejnil správu, v ktorej tvrdí, že indická vláda by urobila čokoľvek, aby ho oslobodila.

Indický kňaz don Tom Uzhunnalil SDB, ktorý pracoval ako misionár v Jemene, bol 4. marca unesený skupinou džihádistov s napojením na tzv. Islamský štát. Pri útoku vtedy ozbrojenci surovo zavraždili štyri sestry Matky Terezy. -ej-  

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 15. mája 2017

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina