Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

16/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež hráčom Juventusu a Lazia: Buďte pre mladých príkladom

◊  

Vatikán 16. mája – Buďte príkladmi lojálnosti a svornosti, predovšetkým pre mladých. Tieto slová dnes pápež František adresoval hráčom futbalových klubov Juventus Turín a Lazio Rím ako aj členom vedenia talianskej Národnej ligy série A, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne. Futbalové hviezdy čaká zajtra finále Talianskeho pohára.

Svätý Otec hráčom dvoch najznámejších futbalových tímov v Taliansku pripomenul, že okrem dosahovania vynikajúcich výsledkov sa môžu tešiť vo svete športu veľkej obľube. „Toto vás ešte viac zaväzuje, aby ste vydávali svedectvo o skutočných hodnotách športu,“ uviedol vo svojom príhovore pápež František a futbalistom pripomenul, aký obrovský vplyv majú na mládež, a teda aj veľkú zodpovednosť:  

„Tí, ktorí sa považujú za «majstrov» sa ľahko stávajú referenčnými bodmi. Preto je každý zápas skúškou vyváženosti, sebaovládania sa a dodržiavania pravidiel. Ten, kto vlastným správaním v tomto všetkom obstojí, stane sa príkladom pre svojich obdivovateľov. A to je to, čo vám všetkým prajem, aby ste boli svedkami lojálnosti, čestnosti, svornosti a ľudskosti.“      

Svätý Otec vo svojom príhovore pozornosť športovcov ďalej upriamil na skutočnosť, že „na štadiónoch sa, bohužiaľ, niekedy vyskytujú prípady násilia, ktoré narušujú hladký priebeh zápasov a zdravú zábavu ľudí“:

„Prial by som si, pokiaľ je to len vo vašej moci, aby ste vždy napomáhali športovej aktivite, aby takou aj zostala, a aby ste osobným úsilím všetkých dávali podnet k súdržnosti medzi športovcami i v celej spoločnosti. Ďakujem vám zo srdca za vašu návštevu a želám vám skutočne dobrý zápas,“ dodal na záver stretnutia s futbalovými hráčmi Juventusu a Lazia pápež František. -ej-

inizio pagina

Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža

◊  

Vatikán 16. mája – Skutočný pokoj nemôžeme vyrobiť sami, je to dar Ducha Svätého. Toto je hlavná myšlienka homílie, ktorú dnes ráno predniesol pápež František v Dome sv. Marty. Svätý Otec tiež podčiarkol, že „pokoj bez kríža nie je Kristov pokoj“ a pripomenul, že len Pán nám môže darovať pokoj v súžení.

Pri svojej homílii pápež František vychádzal z dnešného evanjelia (Jn 14,27-31a), v ktorom Ježiš pri poslednej večeri hovorí učeníkom: ‚Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam‘. Svätý Otec sa pozastavil nad významom pokoja darovaného Pánom. V Prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 14,19-28) sa píše o mnohých súženiach, ktoré zažili Pavol a Barnabáš počas svojich ciest pri ohlasovaní Evanjelia. „Toto je ten pokoj čo dáva Ježiš?“ opýtal sa pápež František. A dodal, že sám Ježiš zdôrazňoval, že pokoj, ktorý on daruje, nie je ten, ktorý dáva svet.

Pokoj, ktorý nám ponúka svet – dodal Svätý Otec – je pokoj bez súženia, ponúka nám umelý pokoj“, je to pokoj, ktorý sa obmedzuje na „nerušenosť“. Je to pokoj, pokračoval pápež, „ktorý sa stará len o seba, o vlastnú istotu, aby nič nechýbalo“, tak ako bol pokoj boháča z podobenstva o Lazárovi. Taký to pokoj človeka „uzatvára“, a on nedovidí „ďalej“.

Svet nás učí ceste pokoja so znecitlivením: znecitlivuje nás, aby sme nevideli inú realitu života: kríž. Preto Pavol hovorí, že do nebeského kráľovstva sa vstupuje cez mnohé súženia. Ale je možné mať pokoj v súžení? Z našej strany nie: my nie sme schopní vytvoriť pokoj, ktorý by bol nerušenosťou, psychologickým pokojom, pokojom, ktorý by sme si vytvorili sami, pretože existuje súženie: či bolesť, či choroba, alebo smrť... tie tu sú. Pokoj, ktorý dáva Ježiš je dar: je to dar Ducha Svätého. A tento pokoj sa odvíja uprostred súžení a ide ďalej. Nie je to nejaký typ stoicizmu, na spôsob fakírov: nie. Je to niečo iné.“

Pokoj Boží je „dar, ktorý nám pomáha ísť ďalej“, pokračoval Svätý Otec. Ježiš po svojom dare pokoja učeníkom trpí v Olivovej záhrade a tu „obetuje všetko Otcovej vôli a trpí, ale nechýba mu útecha od Boha“. Evanjelium hovorí, že sa mu ‚zjavil anjel z neba, aby ho potešil‘“:

„Boží pokoj je reálny pokoj, ktorý ide do reality života, ktorý neneguje život: život je taký. Je tu utrpenie, sú tu chorí, je tu veľa ťažkých vecí, sú tu vojny... ale ten vnútorný pokoj, ktorý je darom, ten sa nestráca, ale ide sa ďalej nesúc kríž a utrpenie. Pokoj bez kríža nie je Ježišovým pokojom: je to pokoj, ktorý sa dá kúpiť. Môžeme ho my vytvoriť, ale nie je dlhotrvajúci: skončí“.

Keď sa niekto nazlostí, dodal Svätý Otec „stratí pokoj“. Keď sa moje srdce znepokojuje – pokračoval pápež – „je to preto, lebo nie som otvorený na Ježišov pokoj“, pretože nie som schopný „žiť život tak ako príde, s krížom a bolesťami, ktoré prináša“. Musíme byť ale schopní prosiť o milosť, vyprosiť si od Pána jeho pokoj:

„‚Musíme vstúpiť do Božieho kráľovstva cez mnohé súženia‘. Milosť pokoja, nestratiť ten vnútorný pokoj. Svätý Augustín povedal: ‚Život kresťana je púť cez prenasledovania sveta a Božiu útechu‘. Nech nám Pán dá dobre pochopiť, aký je ten pokoj, ktorý nám on daruje s Duchom Svätým.“ -ab-

inizio pagina

Pápež František gratuluje v liste Emmanuelovi Macronovi

◊  

Vatikán/Francúzsko 16. mája – Pápež František zaslal novému francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi pri príležitosti uvedenia do úradu gratulačný list. „Modlím sa, aby Vás Boh posilnil, aby sa tak Vaša krajina vo vernosti voči rozmanitému bohatstvu svojich morálnych tradícií a svojho duchovného dedičstva poznačeného tiež kresťanskou tradíciou, vždy starala o budovanie spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti,“ napísal v liste šéfovi Elyzejského paláca pápež František.

Svätý Otec vyjadril nádej, že Francúzsko sa bude „v lone Európy a vo svete“ snažiť „uprednostniť hľadanie pokoja a spoločného dobra, rešpektovanie života ako aj ochranu dôstojnosti každého človeka a všetkých národov“. „Na Vás osobne a na všetkých obyvateľov Francúzka zvolávam z celého srdca Pánovo požehnanie,“ zakončil vlastnoručne podpísaný telegram Rímsky biskup. -ej- 

inizio pagina

Program pastoračnej návštevy pápeža Františka v Janove

◊  

Vatikán/Taliansko 16. mája – Svätá stolica zverejnila podrobný program pastoračnej návštevy pápeža Františka v Janove. Polmiliónové prístavné mesto na severozápadne Talianska navštívi Svätý Otec v sobotu 27. mája 2017. Po príchode na letisko a oficiálnom privítaní sa presunie na stretnutie so zástupcami sveta práce, pri ktorom bude odpovedať na ich otázky.

O 10.00 hodine sa Rímsky biskup v Katedrále sv. Vavrinca stretne s miestnymi biskupmi, kňazmi, seminaristami a osobami zasväteného života, ako aj s laickými spolupracovníkmi kúrie a zástupcami iných denominácií. Po pozdrave miestneho arcibiskupa kardinála Angela Bagnasca Svätý Otec odpovie na otázky štyroch predstaviteľov duchovného spoločenstva Janova.

Podobne bude pápež František viesť rozhovor s mládežou, s ktorou sa na poludnie stretne vo Svätyni Panny Márie Strážkyne (Santuario della Madonna della Guardia). Stretnutie budú sledovať prostredníctvom telemostu aj odsúdenci z miestnej väznice, ktorým sa na záver pápež František špeciálne prihovorí.    

Chrám z 15. storočia, ktorý v roku 1915 pápež Benedikt XV. povýšil na baziliku minor, ročne pritiahne státisíce pútnikov. V priestoroch pri mariánskej svätyni zasadne Svätý Otec k obedňajšiemu stolu spolu s chudobnými, utečencami, ľuďmi bez strechy nad hlavou a väzňami.

Po obede pápež František navštívi miestnu Pediatrickú nemocnicu, kde sa okrem detí rôznych vekových kategórii z rozličných oddelení zvíta aj s personálom zdravotníckeho zariadenia. Odtiaľ sa autom presunie na Kennedyho námestie, kde bude o 17.00 hod. sláviť svätú omšu v predvečer Siedmej veľkonočnej nedele. Ešte pred odletom Svätý Otec požehná sochu Panny Márie z Loreta. -ej-    

Harmonogram pastoračnej cesty pápeža Františka do Janova v sobotu 27. mája 2017

07.00 Odchod autom z Domu sv. Marty

07.30 Odlet z rímskeho letiska Ciampino

08.15 Príchod na letisko v Janove

08.30 Stretnutie so svetom práce v podniku ILVA – odpovede Svätého Otca Františka na štyri otázky

10.00 Stretnutie s biskupmi talianskeho regiónu Ligúria, s kňazmi, seminaristami a osobami zasväteného života z severozápadného regiónu, ako aj s laickými spolupracovníkmi kúrie a zástupcami iných denominácií v Katedrále sv. Vavrinca – odpovede Svätého Otca Františka na štyri otázky, pozdrav kardinála Angela Bagnasca

12.15 Stretnutie s mládežou, ktorá sa aktívne zapája do diecéznej misie v Svätyni Panny Márie Strážkyne (stretnutie s mladými budú televíznym spojením sledovať aj odsúdenci z miestnej väznice v Janove) – odpovede Svätého Otca Františka na otázky, krátky pozdrav pápeža väzňom 

13.00 Obed s chudobnými, utečencami, ľuďmi bez strechy nad hlavou a väzňami v sále svätyne

15.15 Stretnutie s deťmi z rôznych oddelení v Pediatrickej nemocnici „Giannina Gaslini“

16.30 Prevoz autom na Kennedyho námestie

17.00 Eucharistická slávnosť na Kennedyho námestí – homília Svätého Otca Františka, pozdrav kard. Angela Bagnasca

18.30 Presun na letisko, kde pred odletom Svätý Otec požehná sochu Loretskej Panny Márie

18.45 Odlet z Janova

19.30 Prílet na rímske letisko Ciampino, prevoz autom do Vatikánu

inizio pagina

Rímsky prezidentský palác Kvirinál privíta po druhýkrát pápeža Františka

◊  

Vatikán/Taliansko 16. mája – V sobotu 10. júna navštívi pápež František Kvirinálsky palác, ktorý je oficiálnym sídlom prezidenta Talianskej republiky, aby sa stretol s hlavou štátu Sergiom Mattarellom. Informáciu pre médiá potvrdil riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.

Týmto gestom chce Svätý Otec nadviazať na návštevu talianskeho prezidenta vo Vatikáne v apríli 2015. Pôjde o druhú návštevu, prvýkrát navštívil argentínsky pápež Kvirinál v novembri 2013, niekoľko mesiacov po zvolení na Petrov stolec, aby sa stretol s vtedajším prezidentom Talianskej republiky Giorgiom Napolitanom.

Kvirinálsky palác slúžil počas mnohých storočí ako hlavné sídlo pápežov. Od roku 1870 až do roku 1939 žiaden pápež neprekročil prah Kririnálu. Od tej doby vstúpil do dnešného sídla talianskej hlavy štátu ako prvý pápež Pius XII., ktorý navštívil vtedajšieho kráľa Vittoria Emanuela III. Dôvodom bola snaha presvedčiť panovníka, aby sa Taliansko nezapojilo do Druhej svetovej vojny.

V období republiky malo Taliansko dvanásť prezidentov a v tom istom čase Cirkev viedlo osem pápežov, piati z nich boli Taliani a traja inej národnosti. Z nich jedine Ján Pavol I., pápež, ktorý riadil Katolícku cirkev len 33 dní, nenavštívil Kvirinál. V paláci, kde dnes žije taliansky prezident, sa tiež v roku 1846 konalo posledné konkláve pred zjednotením Talianska, z ktorého vyšiel ako pápež Pius IX. -ej-    

inizio pagina

Pápež František túži v roku 2018 navštíviť Peru

◊  

Vatikán/Peru 16. mája – Svätý Otec František túži v roku 2018 navštíviť Peru. Povedal to pri pondelňajšom stretnutí s biskupským zborom tejto krajiny v rámci návštevy Ad limina apostolorum. Arcibiskup Limy kardinál Juan Luis Cipriani Thorne spolu so štyrmi desiatkami biskupov vyjadril veľkú radosť nad túžbou pápeža Františka, s ktorou sa s nimi podelil počas trojhodinového stretnutia vo Vatikáne. Pre Vatikánsky rozhlas kardinál uviedol, že hoci v pápežovom kalendári ešte nie je zarezervovaný dátum, predsa je to pre biskupov a peruánsky ľud „nádherná správa“.

Pri rozhovore s biskupmi Svätý Otec kládol dôraz na misijnosť a na blízkosť ľuďom, prezradil o obsahu audiencie arcibiskup Limy. Argentínsky pápež navyše veľmi dobre pozná charakter veriacich v Peru, pokračoval kardinál Cipriani:

„Vyjadrenie viery nášho ľudu je veľmi blízke jeho srdcu a vyzval nás, aby sme šli ďalej touto cestou ľudovej nábožnosti, tak ako pri mariánskej úcte. Hovoril aj o sv. Martinovi de Porres a sv. Ružene z Limy, od smrti ktorej slávime 400 rokov. A jeho ďalšie povzbudenie: ľudia túžia po tom, aby sme my biskupi boli pastiermi – tak ako sám neustále hovorí – stojaci pri ľuďoch, prežívajúci ich problémy zblízka. Potrebujú cítiť ozajstného otca, pastiera. Povzbudil nás tiež lepšie nažívať vo vzájomnom spoločenstve, pretože jednota je živým svedectvom, znamením pre ľudí.“

Biskupi priniesli ako symbolický dar pre pápeža veľký obraz sv. Martina de Porres. Dominikánsky rehoľník bol synom španielskeho šľachtica a bývalej čiernej otrokyne afrického pôvodu, žil v Peru v rokoch 1579 – 1639. -jb-

inizio pagina

Cirkev si pripomína 100 rokov od vydania prvého Kódexu kanonického práva

◊  

Vatikán/Taliansko 16. mája – Pri príležitosti 100. výročia vydania prvého Kódexu kánonického práva pápežom Benediktom XV. zorganizovala dnes tzv. študijný deň Pápežská Lateránska univerzita.

Odborné podujatie s témou „100 rokov od prvej kodifikácie“ zapadá do série troch akcií v rôznych miestach Talianska. Prvá sa konala vo februári na Katolíckej univerzite v Miláne a záverečná bude v októbri v Padove. Jednotlivé stretnutia sa konajú v spolupráci s odborným časopisom Monitor Ecclesiasticus, ktorý je známy ako najstarší medzinárodný časopis venujúci sa kánonickému právu.

Kódex kánonického práva označovaný aj ako Piov-Benediktov kódex bol promulgovaný 27. mája 1917 a do platnosti vstúpil 19. mája nasledujúceho roka. Katolícka cirkev latinského obradu sa ním riadila až do roku 1983, keď pápež Ján Pavol II. vydal v súčasnosti platný Kódex kánonického práva. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Hľaďme na Ježiša, poznajme ho a milujme

◊  

Ježiš nás prosí, aby sme na neho hľadeli, aby sme ho rozpoznali a aby sme ho milovali. (Tvít pápeža Františka, 16. mája 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteHolandskí biskupi zverili svoje diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

◊  

Holandsko 16. mája –  Holandskí biskupi zverili svoje diecézy 13. mája, v deň osláv 100. výročia fatimských zjavení, Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Slávnosť v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie v Maastrichte na juhu krajiny viedol arcibiskup Utrechtu kardinál Wim Eijk. Vo svojej homílii zhrnul zjavenia vo Fatime a poukázal na to, že prvé tajomstvo Fatimy sa týkalo „vízie pekla a výzvy k modlitbe, obráteniu a pokániu na spásu duší“

Holandský prelát tiež poznamenal, že mnohí dnešní katolíci stále popierajú alebo ignorujú existenciu pekla. „Máriino varovanie musíme brať vážne,“ vysvetlil kardinál Eijk a dodal, že Panna Mária sa zjavila trom malým pastierikom v čase, keď Portugalsko bolo pod vplyvom slobodomurárov.

Antiklerikálna vláda vtedy zakázala nosiť kňazský odev, zrušila rehole, v školách sa nesmelo učiť náboženstvo. Očakávalo sa, že v priebehu dvoch generácií sa podarí vykoreniť katolícku vieru z Portugalska. To sa však nestalo aj vďaka oživeniu viery po zjavení vo Fatime, pripomenul kardinál z Holandska, ktoré je v súčasnosti jednou z najsekulárnejších krajín v Európe.

Fatimské posolstvo je podľa slov kardinála Eijka aktuálne aj dnes. „Situácia Cirkvi sa nepochybne v tomto storočí nezlepšila. Kresťanstvo je jedným z najprenasledovanejších náboženstiev na svete,“ dodal kardinál Wim Eijk, podľa ktorého zverenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie znamená dve veci. Po prvé je to „úplné zasvätenie sa Kristovi“ napodobňujúc Božiu Matku. Po druhé je to „vyjadrenie, že sa zverujeme jej materinskej starostlivosti“

Arcibiskup Utrechtu kardinál Wim Eijk na záver svojej homílie odovzdal každú holandskú diecézu do rúk Panny Márie, o ktorej sv. Ján Pavol II. povedal, že mu pri atentáte v roku 1981 zachránila život. -ej- 

inizio pagina

Arcibiskup Crotonu reagoval na organizovaný zločin v centre pre migrantov

◊  

Taliansko 16. mája – V meste Isola Capo Rizzuto v provincii Crotone na južnom cípe Talianska vykonala v pondelok 15. mája raziu špeciálna polícia zameraná na boj s organizovaným zločinom. Zatkla 68 osôb, z ktorých mnohí patria do kalábrijskej mafie ´Ndrangheta. Medzi obvinenými sú aj miestny farár Edoardo Scordio a vedúci regionálnej sekcie „Konfraternity Misericordie“ Leonardo Sacco.

Spomenutá charitatívna organizácia prevádzkovala azylové centrum financované príspevkami z eurofondov. Odhaduje sa, že zo 106 miliónov vyčerpaných v období 2006 až 2015 až tretina putovala do vreciek mafie. Podozriví čelia obvineniam zo spolupráce s mafiou, z vydieračstva, z nelegálneho držania zbraní, z falošnej evidencie majetku, zo spreneverenia voči štátu či z daňových podvodov.

Arcibiskup Crotonu Mons. Domenico Graziani pre Vatikánsky rozhlas uviedol, že aktivity združenia nepatrili do aktivít farnosti a od konania kňaza a správcu charitatívneho centra sa dištancuje. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 16. mája 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina