Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

19/05/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František v homílii: Pravá náuka zjednocuje, ideológia rozdeľuje

◊  

Vatikán 19. mája – Pravá náuka zjednocuje a ideológia naopak rozdeľuje, povedal dnes ráno pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojom príhovore vychádzal z čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 15,22-31), pričom podotkol, že aj v prvotnej kresťanskej komunite „bola žiarlivosť, boje o moc“, aj tam sa našiel nejaký ten „chytrák, čo chcel získať a kúpiť si vplyv“. Teda, „vždy boli problémy“, „sme ľudia, sme hriešni“ a ťažkosti tu sú, aj v Cirkvi, pokračoval pápež s vysvetlením, že uvedomovanie si, že sme hriešnici, nás vedie k pokore a k priblíženiu sa k Pánovi „ako záchrancovi v našich hriechoch“.

V texte o pohanoch, ktorých „Duch Svätý povolal stať sa kresťanmi“ pápež poukázal na to, ako apoštoli a starší vybrali spomedzi seba zástupcov a poslali ich spolu s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Opisujú sa tu dve skupiny ľudí: tí, čo „silne diskutujú“, avšak v „dobrom duchu“ a naopak „tí, čo vytvárajú chaos“:

Skupina apoštolov, ktorí chcú diskutovať o probléme, a tí ďalší, ktorí idú a vytvárajú problémy, rozdeľujú. Rozdeľujú Cirkev, hovoria, že to čo hlásajú apoštoli nie je to, čo Ježiš povedal. Že nehovoria pravdu,“ vysvetlil Svätý Otec.

Apoštoli medzi sebou diskutujú, a nakoniec sa dohodnú:

Nie však politická dohoda, ale inšpirácia Duchom Svätým ich vedie k výroku: nijaké bremeno, nijaké nároky. Len tie, ktoré vymenujú: nejesť mäso obetované modlám, pretože by to znamenalo spájať sa s modlami, zdržiavať sa krvi udusených zvierat a nelegitímnych zväzkov.“

Pápež František vyzdvihol „slobodu Ducha“, ktorá viedla k „dohode“: takto mohli pohania vstúpiť do Cirkvi „bez toho že by prešli obriezkou“. Išlo tu v zásade o „prvý koncil“ v Cirkvi - „Duch Svätý a oni, pápež s biskupmi, všetci spolu“, zhromaždení „kvôli vyjasneniu náuky“. A tak aj nasledujúce [koncily] počas stáročí, napríklad ten Efezský či Druhý vatikánsky, pretože „je povinnosťou Cirkvi vyjasňovať náuku“ aby „sa dobre rozumelo, čo Ježiš povedal v evanjeliách, aký je Duch evanjelií“, uviedol Svätý Otec a pokračoval:

Ale vždy sa našli takí ľudia, čo bez poverenia išli znepokojovať kresťanskú komunitu rečami, ktoré rozrušujú duše: ‚Ale nie. Ten, čo to povedal, je heretik, toto neslobodno povedať, toto nie, náuka Cirkvi je táto...‘ A sú fanatickí vo veciach, čo nie sú jasné, tak ako tí fanatici, čo rozosievali kúkoľ, aby rozdelili kresťanskú komunitu. A toto je ten problém: keď sa náuka Cirkvi, tá čo vyplýva z evanjelia, tá čo je inšpirovaná Duchom Svätým – pretože Ježiš povedal: ‚On vás naučí a pripomenie vám, čo som vás učil‘ – keď sa táto náuka stane ideológiou. A toto je veľký omyl týchto ľudí.“ 

Tieto osoby – vysvetľuje pápež – „neboli veriaci, boli zideologizovaní“ mali ideológiu, „ktorá uzatvárala srdce pred účinkovaním Ducha Svätého“. Naopak apoštoli mali zaiste búrlivú diskusiu, ale neboli zideologizovaní: „mali srdce otvorené tomu, čo hovorí Duch. A po diskusii: videlo sa dobre Duchu i nám“ - pokračoval Svätý Otec. Na záver dodal, že je dôležité nezľaknúť sa „názorov ideológov náuky“. Cirkev „má svoje vlastné magistérium, učiteľský úrad pápeža, biskupov, koncilov“  a musíme ísť tou cestou, „ktorá vychádza z Ježišovho ohlasovania a z učenia a asistencie Ducha Svätého“, ktorá je „vždy otvorená, vždy slobodná, pretože náuka zjednocuje, koncily zjednocujú kresťanskú komunitu“, zatiaľ čo „ideológia rozdeľuje“. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pamätajme na nesmiernu métu, pre ktorú žijeme

◊  

Snažme sa držať v živote vždy na výške, pamätajúc pre akú nesmiernu métu žijeme, pracujeme, zápasíme a trpíme. (Tvít pápeža Františka, 19. mája 2017)

inizio pagina

„Posvätná krása“ bude už po štvrtý raz súčasťou festivalu v Cannes

◊  

Vatikán/Francúzsko 19. mája – Súčasťou práve prebiehajúceho jubilejného 70. ročníka Filmového festivalu v Cannes je aj sprievodný program s názvom „Posvätná krása“. Iniciatíva zameraná na duchovný rozmer v kinematografii sa v rámci tohto významného celosvetového festivalu dostáva na scénu už po štvrtý krát.

Vo štvrtok 25. mája budú v Cannes spoločne diskutovať na tému „Spiritualita a kino“ prefekt vatikánskeho Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Viganò a známy nemecký režisér Wim Wenders. Autor filmu „Nebo nad Berlínom“ a nositeľ Zlatej palmy z Cannes z roku 1984 sa nedávno priamo zapojil do spolupráce s Vatikánom pri realizácii historických záberov z otvorenia Jubilejného roka milosrdenstva pápežom Františkom. -ab- 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKonflikt vo Venezuele vyriešia voľby, tvrdia biskupi i kardinál Parolin

◊  

Venezuela 19. mája – „Znovu potvrdzujeme svoju blízkosť ľudu, ktorý vyjadruje svoj názor v uliciach a v ďalších oblastiach spoločnosti, chrániac tak svoje práva, ktoré sú porušované tým, kto sa snaží znesvätiť ústavu.“ Týmito slovami reagujú na stupňujúce sa nepokoje vo Venezuele miestni biskupi.

Konferencia biskupov Venezuely publikovala po včerajšom mimoriadnom zasadnutí pastoračnú výzvu, v ktorej označili vládny návrh reformovať konštitúciu za nepotrebný a „nebezpečný pre venezuelskú demokraciu“. Katolícka cirkev vo Venezuele vyzýva ľud, aby sa pokojným spôsobom dožadoval svojich práv.

Venezuelský najvyšší súd nedávno zbavil Národné zhromaždenie legislatívnych právomocí. Poslanci, ktorých si právoplatne zvolil ľud, považujú tento súdny verdikt za puč a za pokus o zavedenie diktátorského režimu prezidenta Nicolása Madura. Viac o dramatickej situácii v latinskoamerickej krajine pre Vatikánsky rozhlas prezradil predseda Konferencie biskupov Venezuely Mons. Diego Padrón:    

„Opäť zdôrazňujeme, že sme pastiermi Božieho ľudu a teda, v Božom mene, žiadame náš ľud, aby si bol vedomý závažnosti tejto chvíle a zároveň, aby uprednostnil všetko to, čo vedie k životu a odsúdil to, čo vedie k smrti. Chceme zdôrazniť, že ľud má právo vyjadriť svoje názory. Ide tu tiež o boj názorov, pretože existujú dva rozdielne pohľady na situáciu: reštriktívny pohľad vlády, ktorá považuje za správne len to, čo navrhuje, a pohľad ľudu, ktorý využíva svoje právo vyjadriť sa proti vláde.“

Venezuelský prezident nedávno zvolal ústavodarné zhromaždenie, ktoré by malo prepísať zákon tejto latinskoamerickej krajiny. Biskupi bijú na poplach a vládny návrh reformovať ústavu považujú za nebezpečný. Ďalej už Mons. Padrón:  

„Nemôžeme uznať toto ústavodarné zhromaždenie, lebo je úplne proti ústave, ktorá definuje charakter nášho štátu, ako štátu demokratického, čo znamená dať možnosť ľudu vyjadriť sa.“  

Súčasné nepokoje vo Venezuele sú najhoršie za posledné tri roky. Strety s políciou počas protivládnych demonštrácií, ktoré žiadajú Madurovo odstúpenie, si od začiatku apríla vyžiadali takmer tridsať mŕtvych, 400 zranených a 1600 ľudí skončilo vo väzení. Podľa slov predsedu Konferencie biskupov Venezuely si ľudia môžu vybrať „medzi životom a smrťou, medzi demokratickým štátom a diktatúrou“:  

„Musíme si uvedomiť, že stojí za to bojovať v uliciach, inak tu budeme mať diktatúru, zotročenie a systém, ktorý nakoniec nefunguje, lebo so sebou prináša len chudobu a biedu... Sami sme toho svedkami. Za posledné dva roky, aj my biskupi, zažívame nedostatok jedla, životná úroveň klesá.

Preto opakujem: musíme vyjsť do ulíc, protestovať je prirodzené, ústavné právo. Nežiadame od ľudí, aby obetovali život, ale chceme, aby si ľud uvedomil, že musíme život chrániť“. 

Na zhoršujúcu situáciu reagoval aj vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin, ktorý na otázku novinárov, či je mediácia zo strany Svätej stolice stále možná, odpovedal nasledovne:

„Veríme, že vždy je tu možnosť... Môžeme teda vyjadriť našu nádej, že sa to skončí, lebo to, čo sa deje je skutočne dramatické a existuje riziko, že sa to zhorší. Znovu však opakujem, v tejto chvíli sú skutočným riešením voľby: dať ľudu možnosť vyjadriť sa, dať mu zvrchovanosť a dovoliť mu určiť svoju prítomnosť a svoju budúcnosť.“ -ej-

inizio pagina

Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok slávi storočnicu

◊  

Vatikán 19. mája – Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok slávi svoju storočnicu. Členky inštitútu sa pri tejto príležitosti stretli v Turíne – Valdoccu, na mieste, kde ho 20. mája 1917 založil blahoslavený Filippo Rinaldi, tretí nástupca sv. Jána Bosca.

Don Boscove dobrovoľníčky sú laičky, ktoré žijú svoje zasvätenie vo svete, v saleziánskom duchu, dosvedčujúc Božiu lásku v každodennosti, bez vonkajších znakov, ktoré by ich odlišovali od iných. Dobrovoľníčok je viac ako 1200 v 58 krajinách sveta a sú aktívne aj na Slovensku.

Ako informovalo vedenie inštitútu, na stretnutí od 19. do 21. mája si spoločne „pripomenú svojich prvých sto rokov prežitých pre Boha a pre svet“. Začnú dnes večer slávnostnou modlitbou v izbách sv. Jána Bosca.

Sobota 20. mája, presne deň výročia, je vyhradený samotným don Boscovým dobrovoľníčkam, zatiaľ čo v nedeľu 21. mája sa stretnutie rozšíri na celú Saleziánsku rodinu. Prítomní budú členovia Svetového konzultu, na ktorom sa podieľajú predstavení 31 skupín Saleziánskej rodiny a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, ktorý bude sláviť svätú omšu v turínskej Bazilike Panny Márie Pomocnice. -ab-

inizio pagina

V Austrálii vyrábajú z ľudských embryí šperky

◊  

Austrália 19. mája – Nielen katolíkov v krajine protinožcov pobúrila najnovšia módna novinka z dielne miestnej spoločnosti. Baby Bee Hummingbirds začala rodičom vyrábať z „nadpočetných“ ľudských embryí, ktoré vznikli z metódy umelého oplodnenia in vitro (IVF), šperky na pamiatku.   

Zakladateľka firmy Amy McGladová tvrdí, že ide o umelecké dielo. „V tomto sakrálnom umení sme priekopníci a otvárame tým dvere novým možnostiam pre rodiny na celom svete,“ vysvetlila pre médiá. Za posledné tri roky vytvorili päťdesiat kusov šperkov zo spopolnených embryí a približne štyritisíc z materského mlieka, placenty, vlasov či pupočnej šnúry. Cena jedného kusu sa pohybuje od 80 do 600 dolárov.    

„Nemám na to slov. Neviem kam zaradiť človeka, ktorý si myslí, že toto je dobrý nápad,“ uviedla pre agentúru CNA Jennifer Lahlová, zakladateľka a riaditeľka Centra pre bioetiku a kultúru v Kalifornii. Napriek tomu, že nie je katolíčka, učenie Katolíckej cirkvi v tejto oblasti považuje „za bohaté a dôležité“. „Myslím si, že Katolícka cirkev pochopila túto problematiku celkom správne. Ak sa pozriete na dôkazy a lekársku literatúru, iba to posilní učenie Katolíckej cirkvi,“ dodala Jennifer Lahlová.

Inštukcia Donum vitae už v roku 1987 upozorňovala na nebezpečenstvo „oplodnenia vajíčka v skúmavke (oplodnenie in vitro)“ a vytvorenia „nesmierneho množstva oplodnení a zničenia ľudských embryí“. Vatikánsky dokument vysvetľuje, že „niektoré zárodky, bežne označované ako ,nadpočetné’, sa zničia alebo zamrazia“. „Takéto úmyselné usmrcovanie ľudských bytostí alebo ich používanie na rozličné účely, na úkor ich celistvosti a života“ je v rozpore s učením Katolíckej cirkvi.

„Riešením je prestať vytvárať ,nadpočetné’ embryá. Riešením je zastaviť zmrazovanie ľudských embryí, aby tak rodičia neboli ponechaní napospas týmto etickým dilemám,“ vysvetlila pre CNA Jennifer Lahlová a dodala: „Ak nič iné, minimálne to vytvára obrovský komplex etických problémov, nový spôsob nerešpektovania ľudského života“. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 19. mája 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina