Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

02/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Boží ľud treba pásť s pokorou a láskou

◊  

Vatikán 2. júna – Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, aby pásol Boží ľud s pokorou a s láskou, a to aj napriek svojim chybám a hriechom. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý slúžil v ranných hodinách omšu v Dome sv. Marty.

Svätý Otec našiel podnet pre svoju kázeň v dnešnom evanjeliu (Jn 21,15-19). Sv. Ján  opisuje konverzáciu medzi zmŕtvychvstalým Kristom a Petrom na brehu jazera, tam, kde ho na začiatku svojho verejného účinkovania povolal. Ide o pokojný rozhovor medzi priateľmi, všimol si pápež František, v atmosfére zmŕtvychvstania Pána.

Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, pričom mu trikrát kladie otázku, či ho miluje. „Ježiš si vyberá najväčšieho hriešnika z apoštolov, ostatní utiekli, tento ho zaprel: ,Nepoznám ho’. A Ježiš sa ho pýta: ,Miluješ ma viac, než tamtí?’. Ježiš si volí najväčšieho hriešnika, ... aby pásol Boží ľud. A to nás nabáda k uvažovaniu,“ zamyslel sa Svätý Otec. Ježiš požiadal Petra, aby pásol jeho ovce s láskou:

„Nie pásť so vztýčenou hlavou, ako nejaký veľký vládca. Nie! Pásť s pokorou, s láskou, ako to robil Ježiš. Toto je poslanie, ktoré dal Ježiš Petrovi. Áno, s hriechmi a s chybami. A to natoľko, že hneď po tomto rozhovore sa Petrovi pokĺzne jazyk, pochybí, keď v pokušení zvedavosti hovorí Pánovi: ,A tento učeník, kam pôjde, čo bude robiť?’ Nuž, s láskou, uprostred svojich chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’ hovorí Pán. ,Miluj. Ak si môj priateľ, musíš byť ich priateľom’.“

Svätý Otec si vo svojej homílii zaspomínal, ako Peter zaprel Ježiša pred slúžkou veľkňaza. Bol si taký istý v zapieraní Pána, ako si bol istý pri vyznaní: «Ty si Kristus, Syn živého Boha» (Mt 16,16). Pápež rovnako pripomenul pohľad Ježiša, ktorý sa stretol s tým Petrovým, keď ho zaprel. A apoštol, tak „odvážny v zapieraní, je schopný trpko zaplakať“:  

„A potom, po celoživotnej službe Pánovi, skončil tak ako Pán: na kríži. Nevychvaľuje sa však: ,Skončím ako môj Pán!’. Naopak žiada: ,Prosím, daj ma na kríž s hlavou dole, lebo takto aspoň bude jasné, že nie som Pán, ale služobník’. Toto je to, čo si môžeme vziať z tohto rozhovoru, z tohto tak krásneho, tak pokojného, tak priateľského, tak cnostného dialógu. Nech nám Pán dá vždy milosť kráčať v živote so sklonenou hlavou: s hlavou hore vďaka dôstojnosti, ktorú nám Boh dal, ale s hlavou dole, vediac, že sme hriešnici a že jediným Pánom je Ježiš, my sme služobníci.“ -ej- 

inizio pagina

Pápež František stredoškolákom: Zmeňte svet otvoreným srdcom

◊  

Vatikán 2. júna – Svet sa môže zmeniť, ak otvoríme srdce pre druhých a ak budeme odpovedať dobrom na zlo. S touto myšlienkou sa dnes pápež František obrátil v Aule Pavla VI. na približne 6-tisíc mladých z talianskych stredných škôl, ktoré sú blízke katolíckemu hnutiu Comunione e Liberazione

Svätý Otec viedol s mladými zvedavcami počas hodinového stretnutia spontánny rozhovor. Na otázku o utrpení detí reagoval, že „v živote existujú otázky a situácie, ktoré nedokážeme vysvetliť“. „Ak Boh dovolil, aby jeho Syn za nás tak trpel,“ dodal pápež ukazujúc na Ježiša na kríži, „niečo na tom musí byť, že to má zmysel“. -ej-  

inizio pagina

Júnové videoposolstvo pápeža Františka proti obchodovaniu so zbraňami

◊  

Vatikán 2. júna – V mesiaci jún pápež František vyzýva veriacich na celom svete, aby sa pripojili k modlitbe za skoncovanie s obchodovaním so zbraňami. Apoštolát modlitby pri tejto príležitosti pripravil videoposolstvo, v ktorom sa Svätý Otec prihovára nasledovne:

„Je absurdným protirečením hovoriť o pokoji, rokovať o mieri a zároveň šíriť alebo povoľovať obchod so zbraňami.

Ide v tejto či tamtej vojne skutočne o vyriešenie problémov, alebo sú to komerčné vojny, aby sa nelegálne predali zbrane a obchodníci smrti tak zbohatli?

Skoncujme s touto situáciou. Modlime sa všetci spoločne za predstaviteľov krajín, aby sa s rozhodnosťou zaviazali skoncovať s obchodovaním so zbraňami, ktoré zapríčiňuje toľko nevinných obetí.“

Všeobecný úmysel Apoštolátu modlitby na mesiac jún znie: „Za predstaviteľov národov, aby sa rozhodne postavili za ukončenie obchodovania so zbraňami, ktoré má za následok smrť mnohých nevinných obetí.“

Úmysel slovenských biskupov„Aby nám Duch Svätý pomohol spoznať, čo je dobré a čo zlé, posilnil nám vôľu konať dobro a odmietať zlo.“ -ej-  

inizio pagina

Pripravme sa na Turíce modlitbou, povedal pápež členom Charizmatickej obnovy

◊  

Vatikán 2. júna – Už teraz sa v modlitbe pripravme na príchod Ducha Svätého; Ducha jednoty, pokoja a odvahy. To sú slová pápeža Františka, ktoré v krátkom videu adresoval členom Katolíckej charizmatickej obnovy:

„Prosím všetkých bratov a sestry, aby sa už teraz začali modliť a pripravili sa tak na Turíce 2017. Rok modlitby celej Cirkvi prosiac o silu a príchod Ducha Svätého, ktorý je Duchom jednoty, pokoja a odvahy.

Bratia a sestry, vpred! Nenechajte klesnúť svoje ruky. Pamätajme na Mojžiša: vtedy keď zdvihol svoje ruky k modlitbe, ľud vyhrával. Vždy pre náš verný svätý Boží ľud. Nech vás Pán žehná v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Pri príležitosti osláv tohtoročného zlatého jubilea vzniku Katolíckej charizmatickej obnovy sa Svätý Otec stretne v sobotu 3. júna s tisíckami veriacich na ekumenickej vigílii v Ríme. Zo Slovenska sa zúčastní okolo 160 členov viacerých spoločenstiev. -ej-

inizio pagina

Pápež František prijal na audiencii lotyšského prezidenta Raimondsa Vējonisa

◊  

Vatikán/Lotyšsko 2. júna – Svätý Otec prijal dnes ráno na súkromnej audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Raimondsa Vējonisa. Predstaviteľ pobaltskej krajiny sa vzápätí stretol so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Gallagherom.

Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké, stretnutie sa nieslo v „srdečnej atmosfére“ a obe strany potvrdili „dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Lotyšskom“, konštatujúc pozitívnu úlohu Cirkvi v lotyšskej spoločnosti.

Vo vzájomnom rozhovore sa predstavitelia Vatikánu a Lotyšska venovali otázkam prijímania utečencov a budúcim perspektívam európskeho projektu, aj niektorým regionálnym otázkam. -ab-

inizio pagina

Vatikánske posolstvo k Ramadánu: Zem je spoločný domov kresťanov aj moslimov

◊  

Vatikán 2. júna – Pápežská rada pre medzináboženský dialóg zaslala tak ako po iné roky posolstvo moslimom pri príležitosti slávenia ich hlavného pôstneho obdobia – Ramadánu. Posolstvo s titulom: „Kresťania a moslimovia: spoločne v starostlivosti o spoločný domov“,  je inšpirované encyklikou pápeža Františka Laudato si´ - o starostlivosti o náš spoločný domov“, ktorá je určená nielen pre katolíkov a kresťanov, ale pre celé ľudstvo.

V úvode vatikánskeho posolstva moslimom sa píše:

„Drahí moslimskí bratia a sestry, chceme vás ubezpečiť o našej zbožnej solidarite v tomto čase pôstu v mesiaci Ramadán a pri záverečnom slávení vášho sviatku ‘Id al-Fitr, posielajúc vám zo srdca naše najsrdečnejšie pozdravy a priania vyrovnanosti, radosti a bohatých duchovných darov.“

Po pripomenutí si významných posolstiev, ktoré boli od roku 1964 pri tejto príležitosti adresované moslimom, text pokračuje výzvou k uvedomeniu si spoločnej zodpovednosti za životné prostredie v duchu encykliky Laudato si´:

„Žiadna osoba, národ alebo ľud nemôže zaviesť svoje vnímanie planéty ako jediné možné. Preto pápež František pozýva «obnoviť dialóg o spôsobe, akým budujeme budúcnosť našej planéty ... pretože výzva životného prostredia, ktorá stojí pred nami, a tiež jej ľudské korene, sa týkajú a dotýkajú nás všetkých» (č. 14).“ 

Posolstvo poukazuje na súvis náboženskej viery so vzťahom k prírode: „Náš vzťah s Bohom má byť vždy väčšmi zjavný cez spôsob ako sa správame k svetu okolo nás. Naše povolanie byť správcami Božieho diela nie je ľubovoľná ani okrajová vec v našom náboženskom snažení ako kresťanov a moslimov: je to jeho podstatná časť.“

Posolstvo k tohtoročnému Ramadánu, ktorý sa začal 27. mája a potrvá do 25. júna, podpísali predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Jean-Louis Tauran spolu so sekretárom rady Mons. Guixotom. -ab-

inizio pagina

Zreštaurované Katakomby sv. Domitilly predstavil verejnosti kard. Ravasi

◊  

Rím 2. júna – Výsledok reštaurátorských prác v Katakombách sv. Domitilly predstavila v uplynulom týždni Pápežská komisia pre posvätnú archeológiu na čele s kardinálom Gianfrancom Ravasim. Kardinál, ktorý je zároveň predsedom Pápežskej rady pre kultúru privítal v priestoroch katakomb dňa 30. mája odborníkov a novinárov.  Spolu s duchovným odkazom miesta vyzdvihol hodnotou zreštaurovaných fresiek, ako aj náučnú úlohu novozriadeného archeologického múzea pri katakombách.  

Domitilline katakomby sú najrozsiahlejšími v rámci Večného mesta. Nachádzajú sa neďaleko katakomb sv. Kalixta a sv. Šebastiána. Pod 10 hektárovým územím v lokalite Ardeatina sa nachádza 12 km chodieb na 4 úrovniach. Je tu 26 schodíšť, 39 svetlíkov, 228 kubikulov (hrobiek pre viacero osôb) a  650 arkosolií (hrobov v klenutej nike). Archeológovia v týchto priestoroch evidujú 82 nástenných malieb. Celkový počet hrobových miest je vyše 26-tisíc.

Návštevníci múzea pri Katakombách sv. Domitilly majú k dispozícii odborný popis objektov podľa príslušnosti pochovaných osôb k jednotlivým zložkám spoločnosti starého Ríma. Na Domitilline katakomby, ako aj ďalšie starokresťanské pohrebiská pod povrchom Ríma i iných miest Talianska dohliada Pápežská komisia pre posvätnú archeológiu. -jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteMiestom blahorečenia Titusa Zemana bude bratislavská Petržalka

◊  

Slovensko 2. júna 2017  – Slávnosť blahorečenia slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny. O mieste slávenia a časovom harmonograme informovala Slovenská provincia Saleziánov don Bosca, ktorá program organizuje v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou.

Už v piatok 29. septembra večer o 20.00 bude v Dóme sv. Martina modlitbová vigília. Samotná omša, pri ktorej bude Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného, sa začne v sobotu 30. septembra o 10.30 v Bratislave Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny. Na popoludnie o 16.00 je pripravený slávnostný ceremoniál v bratislavskej HANT Aréne. V nedeľu 1. októbra sa v rodisku Titusa Zemana, vo Vajnoroch, uskutoční o 10.30 omša na poďakovanie za blahorečenie. -jb-

inizio pagina

Kresťania v Sudáne musia žiť bez povolenia k stavbe bohoslužobných miest

◊  

Sudán 2. júna – Počnúc februárom tohto roku miestne autority Sudánu rozhodli o zbúraní 25 budov slúžiacich na bohoslužbu miestnym kresťanským komunitám. V minulých dňoch boli zadržaní na niekoľko hodín dvaja pastori Paul Salah a Naji Abdullah po tom, ako bol zbúraný kostol vo štvrti Soba al-Aradi v Chartúme. Medzi kresťanmi, ktorí tvoria podľa neoficiálnych údajov 26% obyvateľstva Sudánu, rastú obavy z násilia.

Po vyhlásení nezávislosti Južného Sudánu od Chartúmu v roku 2011, keď sa mnohí kresťania presťahovali do nového štátu, sudánska vláda vyhlásila, že nebude viac udeľovať povolenia k stavbe kostolov. Dôsledkom toho nové kostoly boli postavené bez dovolenia a tieto chce teraz vláda v Sudáne dať zbúrať.

Kresťanskí lídri protestujú proti kladeniu prekážok pri stavbe nových kresťanských kostolov. Tieto problémy postihujú iba kresťanov, a to napriek tomu, že náboženská sloboda je garantovaná ústavou Sudánu.

Svedectvo o situácii v Chartúme poskytol pre Vatikánsky rozhlas sudánsky kňaz, ktorý z bezpečnostných dôvodov ostal v anonymite:

To, čo sa deje nie je nič nové, deje sa to už dlho. Zdá sa však, že v tomto momente, keď Európska únia vyslala človeka, aby skúmal dodržiavanie ľudských práv, táto situácia vyplávala na povrch.“

Na otázku, o ktoré kostoly ide a ako zdôvodňujú úrady ich zatváranie, kňaz odpovedá:

„Všetky kostoly, evanjelické i katolícke. Ako dôvod uvádzajú, že nemajú doklady, povolenie k stavbe na danom mieste. Ale už od 90-tych rokov vláda  nedáva nijaké stavebné povolenia žiadnej komunite.“

Ako za takýchto podmienok prežíva miestna kresťanská komunita?

„Robíme to takto: ideme na miesto, kde sú kresťania, kúpime pozemok bez toho, že by sme hovorili, že tam bude kostol. Postavíme štyri múry, dnu postavíme prístrešok a tam sa modlíme...“

Aké má dnes zloženie kresťanská komunita v Sudáne?

„V Sudáne je kmeň Nuba, ktorý žije v južnej časti krajiny, a väčšina tohto ľudu sú kresťania. A keďže aj oni žijú vo vojne, tak sú rozptýlení po celom Sudáne v dôsledku týchto konfliktov. Tiež tú žijú Eritrejci, ktorí utiekli z Eritrey do Sudánu. Ide o 200 tisíc Eritrejcov, ktorí žijú v Chartúme a všetci sú kresťania: pravoslávni alebo katolíci východného obradu. Zatiaľ čo Nuba sú katolíci latinského obradu.“ -ab-

inizio pagina

Reakcia amerických biskupov na odstúpenie USA od klimatickej dohody

◊  

Vatikán/USA 2. júna – Napriek tomu, že parížska klimatická dohoda nie je jediným možným mechanizmom pre zníženie globálneho otepľovania, nedostatok aktuálne účinnej alternatívy je vážnym znepokojením. Týmito slovami reagovala Konferencia biskupov USA na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od dohody o znížení skleníkových plynov.

„Konferencia biskupov Spojených štátov amerických vyjadrila podporu pre činnosť a rozvážny dialóg o klimatických zmenách počnúc jej vyhlásením v roku 2001 s názvom «Globálne klimatické zmeny: dôvod pre dialóg, rozvážnosť a spoločné dobro»,“ cituje oficiálne komuniké amerických biskupov agentúra Fides.

V liste americkému kongresu v roku 2015, biskupi USA spoločne s predsedami Katolíckej charity a s katolíckou humanitárnou organizáciou Catholic Relief Services povzbudili USA, aby podpísali parížsku klimatickú dohodu. „Pápež František a Svätá stolica tiež súhlasne vyjadrili podporu parížskej dohode,“ uvádza sa v závere správy.

Spojené štáty americké sú po Číne druhým najväčším emitentom skleníkových plynov vo svete. Donald Trump chce po odstúpení od parížskej klimatickej dohody začať rokovania o jej opätovnom prijatí, ale s lepšími podmienkami pre USA, alebo o prijatí novej dohody. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 2. júna 2017

◊  

Sobotňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina