Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

08/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František prijal delegácie biskupov z Venezuely, Nigérie a Panamy

◊  

Vatikán 8. júna – Svätý Otec dnes dopoludnia prijal na osobitných audienciách biskupov troch krajín: Venezuely, Nigérie a Panamy.

Predseda Konferencie biskupov Venezuely arcibiskup Diego Rafael Padrón Sánchez spolu s troma členmi predsedníctva ako aj dvoma venezuelskými kardinálmi prišli do Vatikánu v snahe napomôcť vyriešeniu humanitárnej a politicko-ekonomickej krízy v krajine. Svätá stolica nevydala komuniké o obsahu stretnutia.

Je všeobecne známe, že dôsledky venezuelskej krízy si odnášajú široké vrstvy obyvateľstva v podobe nárastu chudoby, akútneho nedostatku liekov a potravín a sociálnych nepokojov. Vláda Nicolasa Madura pokračujúca v marxistickej línii predchádzajúceho lídra Huga Cháveza čelí obvineniam z nerešpektovania ústavnej demokracie. Miestna cirkev vidí cestu z krízy vo vyhlásení volieb.

Svätý Otec dnes dopoludnia prijal na osobitnej audiencii aj delegáciu z nigérijskej diecézy Ahiara sprevádzanú arcibiskupom Abudže kardinálom Onaiyekanom, predsedom Konferencie biskupov Nigérie Mons. Kaigamom a biskupom Ahiary Mons. Okpalekem. Delegácia, v ktorej bolo niekoľko kňazov, rehoľná sestra, ako aj  tradičný etnický náčelník Stanley Pius Iwu, prišla do Ríma na návštevu Ad limina apostolorum, pri ktorej navštívila hroby apoštolov Petra a Pavla, Baziliku Santa Maria Maggiore a dnes ráno sa zúčastnila na súkromnej svätej omši pápeža Františka.

„Stretnutia delegácie z Ahiary so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a predstavenými Kongregácie pre evanjelizáciu národov sa v predchádzajúcich dňoch venovali hĺbkovej analýze zložitej situácie Cirkvi v Ahiare“, píše  sa v komuniké Vatikánskeho tlačového strediska. Ako sa ďalej uvádza, „pri dnešnej audiencii Svätý Otec po pozornom zhodnotení hovoril o neakceptovateľnosti situácie v Ahiare a vyhradil si právo prijať patričné opatrenia, pričom zveril Diecézu Ahiara do materskej opatery Panny Márie.“

Ako je známe, diecézu Ahiara v súčasnosti spravuje ako apoštolský administrátor kardinál John Onaiekan. Biskup Peter Ebere Okpaleke, vymenovaný za biskupa Ahiary pápežom Benediktom XVI. v roku 2012, sa stretol vo svojej diecéze s vážnymi prekážkami pre vykonávanie úradu, ktoré môžu mať súvis s etnickým pozadím.

Treťou veľkou skupinou, ktorú dnes Svätý Otec prijal na audiencii, bol biskupský zbor Panamy v rámci úradnej návštevy Ad limina apostolorum. Delegáciu viedol predseda Panamskej biskupskej konferencie José Domingo Ulloa Mendieta, arcibiskup Panamy. Toto obdobie je veľmi dôležité pre panamskú Cirkev, ktorá sa pripravuje na prijatie veľkého počtu mládeže zo všetkých kútov sveta na Svetových dňoch mládeže 22. - 27. januára 2019.

V 3,5-miliónovej stredoamerickej krajine sa ku katolíckej viere hlási 85% obyvateľstva. Cirkev v Paname je rozdelená do 11 diecéz. Medzi hlavné výzvy a problémy, na ktoré sa snaží panamská Cirkev odpovedať patrí ochrana života, rodiny a manželstva, pastoračné sprevádzanie zranených rodín, ochrana mladistvých, problémy so vzdelávaním, rozmach siekt, sociálna nespravodlivosť, násilie a rozvinutá korupcia.  V rámci pobytu vo Vatikáne panamskí biskupi postupne navštívia aj jednotlivé úrady Rímskej kúrie. -ab, jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pokora a nežnosť nie sú cnosti slabých

◊  

Pokora a nežnosť nie sú cnosti slabých, ale silných. (Tvít pápeža Františka, 8. júna 2017)

inizio pagina

Kardinál Turkson: Oceány si zasluhujú koordinovanú ochranu

◊  

Vatikán/OSN New York 8. júna – O význame, úlohe a ochrane oceánov a morí hovoril dnes na pôde OSN v New Yorku kardinál Peter Turkson. Vedúci delegácie Svätej stolice na konferencii s názvom „Naše oceány, naša budúcnosť“ upozornil, že oceány si zasluhujú koordinovanú ochranu. V súčasnosti totiž neexistuje medzinárodná dohoda a ani inštitúcia, ktorá by sa zaoberala starostlivosťou a ochranou morských zdrojov.

Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kard. Turkson vo svojom príspevku upozornil na významnú úlohu oceánov a morí ako obnoviteľných zdrojov energie a bohatstvo po biologickej i nerastnej stránke. Oceány sú zdrojom potravy a surovín, plnia nezastupiteľné funkcie pre životné prostredie akou je napr. čistenie ovzdušia a majú významnú úlohu pri stabilite klímy, v odpadkovom cykle a pri udržateľnosti podmienok pre život na zemi. Práve dnešný deň 8. jún je Medzinárodným dňom oceánov. -ab-

inizio pagina

Úloha ženy ako téma medzináboženského dialógu – rozhovor s kard. Tauranom

◊  

Vatikán 8. júna – „Úloha ženy vo výchove k univerzálnemu bratstvu“ je téma práve prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Členovia a konzultori rady zasadajú v Ríme od 7. do 9. júna. Kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg pre Vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti vysvetlil dôležitosť otázky o postavení a úlohe ženy, a to zvlášť v dnešnej dobe:

„Ženy majú rovnakú dôstojnosť ako muži, a predovšetkým my, ako kresťania, vieme, že sme údmi jediného tela, ktorého hlavou je Kristus, a z tohto vyplýva, že tu musí byť rovnocenný (paritný) vzťah. Pred Bohom, ako hovorí sv. Pavol, nie sú otroci alebo slobodní, všetci sme Kristovými údmi.“

Podľa vás toto posolstvo ešte plne nepreniklo do spoločnosti?

„Nie, predovšetkým pri kríze rodiny. Treba povedať, že napr. prvú veľkonočnú zvesť zveril Ježiš ženám, ktoré sú prvými misionárkami!“

Toto plenárne zasadnutie zdôrazňuje úlohu ženy pri výchove k bratskosti. Je žena v istom zmysle privilegovaná k tejto úlohe, aj preto, že je matkou?

„Áno, vďaka tomuto jemnocitu... Pápež na to často poukazuje. Žena zo svojej podstaty, pretože je matkou, má istý jemnocit, schopnosť načúvania, opatery, záujmu, a toto je univerzálne posolstvo.“

Na plenárnom zasadnutí bude Pápežská rada pre medzináboženský dialóg rozoberať „úlohu ženy vo výchove k univerzálnemu bratstvu“ z rôznych pohľadov, počnúc od biblických aspektov až po otázku budovania mieru. Vystúpia štyri odborníčky: španielska biblistka prof. Nuria Calduch-Benagesová z Pápežskej Gregorovej univerzity, talianska františkánka Raffaella Petriniová z Pápežskej univerzity Angelicum, ktorá je odborníčkou na sociálnu náuku Cirkvi, ďalej francúzska špecialistka na detské práva Marie Derainová z Paríža a napokon zástupkyňa Svetovej rady cirkví Clare Amosová.

Kardinál Tauran vysvetľuje, prečo sa Pápežská rada rozhodla pre takýto prístup k problematike:

„Aby sme ukázali, že žena má nielen spomenutú úlohu jemnocitu, materstva, ale má aj svoje miesto v spoločnosti. Ženy sú schopné mať tak ako muži svoje zodpovednosti a tak je dobré počuť tieto uhly pohľadu pre nadobudnutie kompletnej vízie ženy vnímanej ako rovnej mužovi pred Bohom i pred spoločnosťou. Ženy majú mať rovnaké zodpovednosti, možnosť prevziať tie isté zodpovednosti.“

(Zdroj: Debora Donnini, Talianska redakcia VR) -jb-

inizio pagina

Gregoriana pripravuje kongres o ochrane maloletých v digitálnom svete

◊  

Vatikán 8. júna – Poznať riziká internetu a predchádzať im je výzva, na ktorú sa chcú pokúsiť odpovedať organizátori medzinárodného kongresu s názvom „Dôstojnosť neplnoletých v digitálnom svete“. Podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. - 6. októbra 2017 na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme počíta s účasťou okolo 140 expertov z rôznych oblastí sveta.

Dnes je viac ako 800 miliónov mladých vystavených úplne novým formám útokov a zneužití, sem patria trolling (erotický videohovor), kyberbullying (elektronické šikanovanie), sextortion (sexuálne vydieranie) a grooming (manipulácia smerujúca k sexuálnemu obťažovaniu).

Predstavitelia akademického a ekonomického sveta, zástupcovia občianskej spoločnosti, ale tiež politickí a náboženskí činitelia sa stretnú, aby sa podelili o svoje skúsenosti a spoločne hľadali riešenia. Na programe budú spoločné zasadnutia i práca v skupinách. Organizátori chcú dať možnosť zúčastniť sa na časti programu aj širokej verejnosti.

Výstupom medzinárodnej konferencie bude „Deklarácia o dôstojnosti neplnoletých v digitálnom svete“, ktorú predstavia pápežovi Františkovi. Ako povedala britská ministerka pre bezpečnosť internetu barónka Joanna Shieldsová, „je nutné dosiahnuť väčšiu koalíciu pre spoločné úsilie“ v tejto oblasti.

K pripravovanej konferencii poskytol rozhovor Vatikánskemu rozhlasu jeden z jej organizátorov jezuita Hans Zollner, riaditeľ Centra pre ochranu mladistvých na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Na otázku ako bojovať proti temným stránkam internetu páter Zollner odpovedá:

„V súčasnosti sme skutočne v štádiu diskusií a hľadania styčného bodu rôznych iniciatív. Tento kongres je v istom zmysle niečo nové: je veľa iných kongresov, ktoré sa venujú tejto téme, ale cieľom nášho je umožniť hovoriť spoločne, diskutovať a tiež spoločne plánovať, čo sa tu dá urobiť v súčinnosti rôznych sektorov spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o túto oblasť.

Medzi inými sú to poriadkové sily, polície rôznych krajín, podniky, ktoré ponúkajú online služby a sociálne médiá, cez ktoré sa často šíria veľmi škaredé veci. Potom je tu svet vlád, politiky, mimovládnych organizácií, to znamená tých, ktorí sa už dlhý čas angažujú v boji za spravodlivosť a práva detí. Tiež je tu svet vedy – ľudia, ktorí už dlhý čas pracujú na skúmaní profilov zneužívateľov, ako aj na možnostiach čo najlepšej ochrany detí a dospievajúcich. A nakoniec je tu Cirkev, ktorá sa chce zasadiť za práva maloletých a chce o tom vydať svedectvo.“

Myšlienka organizovania tejto konferencie bola predložená aj Svätému Otcovi. Páter Zollner, ktorý je aj členom Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, vysvetľuje podrobnosti:

„Niekoľkí zástupcovia organizačného výboru sme išli za pápežom Františkom, tesne pred Vianocami, aby sme mu predstavili prvý  plán a požiadali aj o audienciu počas kongresu. Vypočul si pozorne motiváciu a hneď odpovedal, že bude k dispozícii, pretože toto dôsledne zapadne do jeho boja proti zneužívaniu tých najzraniteľnejších, maloletých, osôb ktoré sú najviac ohrozené. Je to boj, ktorý spája všetko, čo bolo vykonané za posledné štyri roky Pápežskou komisiou pre ochranu maloletých, so všetkými opatreniami, ktoré sa rozhodol zaviesť počas svojho pontifikátu, a tiež s tým, čo sme mohli urobiť my v Centre na ochranu mladistvých Gregorovej univerzity s jeho osobnou podporou.“ -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSvätého Otca pozdravili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA

◊  

Rím 8. júna – Na generálnej audiencii vo Vatikáne v stredu 7. júna sa zúčastnili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA. Svätého Otca Františka v závere audiencie osobne pozdravili Mons. Robert Siffrin, generálny vikár Youngstownskej diecézy a Mons. Peter Polando, rektor katedrály v Youngstowne, ktorí sú v týchto dňoch v Ríme na pravidelnej pracovnej návšteve.

Konferencia slovenského kléru v USA je združenie amerických kňazov, ktorí majú slovenský pôvod a dlhodobo podporujú formou študijných štipendií formáciu a doktorandské štúdiá kňazov v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Predseda Konferencie slovenského kléru v USA Mons. Siffrin a Mons. Polando v popoludnajších hodinách navštívili aj Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. Stretli sa s rektorom kolégia ThDr. Pavlom Zvarom, vicerektorom Viliamom Zemančíkom a kňazmi-študentmi. -pz, jb-

inizio pagina

Umelecké predstavenie o sv. Jánovi Pavlovi II. uvedú v Poprade

◊  

Slovensko 8. júna - Vyše 130 umelcov bude účinkovať v unikátnom predstavení o svätom Jánovi Pavlovi II., ktoré uvedú v Poprade. V stredu 28. júna o 18. hod. v hale Zimného štadióna vystúpi 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členný detský zbor a sólisti.

Ako informoval komunikačný tím koncertu, záštitu nad podujatím prevzal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Dielo, ktoré už dvakrát predstavili v Košiciach, bude tentoraz sprievodnou akciou Levočskej púte. -jb- 

inizio pagina

Synoda o mladých v centre pozornosti rakúskych biskupov

◊  

Rakúsko 8. júna – Príprava na budúcoročnú Biskupskú synodu o mladých je hlavnou témou najbližšieho plenárneho zasadnutia Biskupskej konferencie Rakúska. V dňoch 12. až 14. júna sa rakúski biskupi stretnú na známom mariánskom pútnickom mieste v Mariazelli. Stretnutie povedie predseda biskupskej konferencie kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup.

Stretnutie sa ponesie v znamení mariánskej úcty. Biskupi si pripomenú nedávno oslávenú storočnicu zjavenia Panny Márie vo Fatime a pri tejto príležitosti obnovia zasvätenie Rakúska a rakúskeho ľudu Matke Božej. Ako informovala agentúra Sir, medzi témami reflexie budú aj otázky sociálnej bezpečnosti a bezpečnosti v kostoloch. -ab- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 8. júna 2016

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina