Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

09/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František: Kniha Tobiáš učí, ako v kríze nepodľahnúť zúfalstvu

◊  

Vatikán 9. júna – Vo chvíľach ťažkých, smutných a bolestivých, aj vtedy, keď nás urážajú, máme vedome kráčať cestou modlitby, trpezlivosti a dôvery v Boha, bez toho, aby sme podľahli zúfalstva a klamu ničoty. To je v skratke obsah dnešnej rannej homílie Svätého Otca v Dome sv. Marty.

Pápež František vychádzal z prvého čítania z Knihy Tobiáš (11,5-17) a porovnával životný príbeh Tobiho a jeho nevesty Sáry. Tobiášov otec Tobi oslepol, Tobiášova manželka Sára bola v minulosti obviňovaná, že zapríčinila smrť niekoľkých mužov. V tomto čítaní je vidieť, vysvetlil Svätý Otec, ako Pán udržiava „životy ľudí, aj ten náš“, ako je prítomný v ľudských príbehoch.

Tobi a rovnako aj Sára zažili ťažké i pekné chvíle, tak ako to v živote býva, skonštatoval Svätý Otec a pokračoval: Tobi bol „prenasledovaný“, „vysmievali sa mu“, „útočila na neho“ aj vlastná manželka, hoci nebola nejakou zlou ženou – poznamenal pápež –, pretože „pracovala a starala sa o domácnosť, keďže on bol slepý“. A aj Sára si vystála urážky, veľa si vytrpela.

Pápež František upozornil na skutočnosť, že obaja sa vo chvíľach, „keď bolo všetko čierne“, stretli s myšlienkou: „lepšie by bolo zomrieť“. Ďalej načrtol, ako má v takých chvíľach človek reagovať:

Všetci sme prežili drsné, ťažké chvíle, nie až v takej sile ako oni, ale vieme, čo človek cíti v tmavých momentoch, vo chvíľach bolestí, v ťažkých chvíľach, poznáme to. Nuž ona, Sára, uvažuje: ‚Ak sa obesím, spôsobím bolesť mojim rodičom’, a tak sa spamätá a modlí sa. A Tobi si hovorí: ‚Veď toto je môj život, idem ďalej’ a modlí sa znova a znova. Toto je postoj, ktorý nás zachráni v ťažkých chvíľach: modlitba. Trpezlivosť, pretože obaja sú trpezliví vo svojej bolesti. A nádej, že Boh nás vypočuje a dá nám prekonať tieto ťažké chvíle. Vo chvíľach smútku, malého alebo veľkého, v tmavých chvíľach: modlitba, trpezlivosť a nádej. Nezabudnite na to.

V príbehoch Tobiho ako aj Sáry sú potom i pekné momenty. Pápež však upozornil, že tu nejde o nejaký „happy end“ v zmysle romantického príbehu:

Po tejto skúške Pán stojí blízko pri nich a zachraňuje ich. Ale tu ide o skutočne krásne momenty, nie o také, kde je krása vyumelkovaná, kde je všetko hrané, ako ohňostroj, no bez krásy duše. A čo v týchto pekných chvíľach každý z nich robí? Ďakujú Bohu, rozširujú si srdce v modlitbe vďaky.“

Svätý Otec ďalej v homílii povzbudil položiť si otázku, či v rôznych okamihoch nášho života sme schopní rozlíšiť, čo sa v našej duši deje. Či chápeme, že ťažké chvíle predstavujú „kríž“ a že je nevyhnutné „modliť sa, byť trpezliví a mať aspoň trochu nádeje“. Je potrebné vyhnúť sa upadnutiu „do ničoty“ pretože „vždy je tu Pán“, je pri nás a môžeme sa na neho obrátiť v modlitbe, ďakujúc mu aj za radosť, ktorú nám daroval.

Sára vďaka rozlišovaniu pochopila, že nesmie zájsť k tomu, aby si siahla na život. Tobi si uvedomil, že musí „čakať, v modlitbe, v nádeji, na Pánovu záchranu“. Pápež František odporúčal vziať do rúk Sväté písmo a znova sa začítať do Knihy Tobiáš:

„Keď si cez tento víkend budeme čítať túto Knihu, prosme si milosť vedieť rozlišovať, čo sa deje v ťažkých chvíľach nášho života, ako ísť ďalej, a čo sa deje v pekných chvíľach; aby sme sa nenechali oklamať ničotou“. -ab-

inizio pagina

Pápež František prišiel osobne otvoriť taliansku pobočku Škôl dialógu

◊  

Rím 9. júna – Pápež František dnes podvečer svojou návštevou v rímskej časti Trastevere podporil činnosť pobočky Pápežskej nadácie Scholas Occurrentes, nazývanej aj Školy dialógu. V jej sídle v Paláci sv. Kalixta v susedstve známej mariánskej baziliky otvoril nový projekt, ktorý uľahčí prístup ku vzdelaniu deťom zo sťažených sociálnych pomerov.

Vzdelanie nemá mať elitársky charakter, zdôraznil pri otvorení Svätý Otec. Ako výchovnú zásadu, ktorú iniciatíva sleduje, spomenul celostnosť, čiže budovanie celkovej integrity osobnosti. Mladý človek sa tak podľa jeho slov stane schopným používať „tri jazyky: reč rúk, srdca a hlavy“. „Vychovávať znamená začleňovať“, doplnil pápež. Školy dialógu sa riadia aj prísnym zákazom šikanovania.

Čeliac negatívnemu tlaku globalizácie, ktorá potiera rozdiely a vedie k uniformite, Školy dialógu sa podľa pápežových slov usilujú viesť mladých k zachovaniu si vlastnej identity. V tejto súvislosti na ilustráciu použil svoj obľúbený príklad: správnym modelom globalizácie nie je guľa, ale mnohosten.

Školy dialógu založil pred viac ako 15 rokmi v Buenos Aires vtedajší miestny arcibiskup Jorge Mario Bergoglio s cieľom spojiť študentov z rôznych typov škôl a rôzneho vierovyznania a vychovávať ich k angažovaniu sa za spoločné dobro. Úlohou Škôl dialógu je tiež snažiť sa zamedziť sociálnemu vylúčeniu šírením kultúry stretnutia a mieru pomocou výchovy. Iniciatíva je rozšírená v rôznych častiach sveta, najmä v Latinskej Amerike. Novootvorená pobočka Pápežskej nadácie chce propagovať myšlienky Škôl dialógu v Taliansku. -ab, jb-

inizio pagina

Pápež František: Ženy majú dôležitú úlohu v medzináboženskom dialógu

◊  

Vatikán 9. júna – Dnes napoludnie prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii účastníkov plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Tento rok sa pápežská rada pod vedením kardinála Taurana zamerala na úlohu žien na poli dialógu medzi náboženstvami.

K téme stretnutia „Úloha ženy vo výchove k univerzálnemu bratstvu“ pápež František hneď na úvod skonštatoval, ako často je výchovná úloha žien v tomto smere nepovšimnutá a nedocenená. Pripomenul, že v dôsledku násilia sa žena často nemôže riadne zhostiť tejto svojej úlohy: 

„Ženy a deti patria medzi najčastejšie obete slepého násilia. Tam, kde sa nenávisť a násilie dostanú k moci, zraňujú rodinu a spoločnosť a zabraňujú žene spokojne a účinne plniť jej poslanie vychovávateľky, v jednote s mužom čo do úmyslov i činov.“

Pápež František na prvom mieste zdôraznil nutnosť doceniť úlohu ženy a priznať jej pozitívny vplyv v rôznych oblastiach života spoločnosti:

„Prospešným trendom je rastúca prítomnosť žien v spoločenskom živote, v ekonomike a politike na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, nevynímajúc cirkevnú oblasť. Ženy majú plné právo aktívne sa zapájať do všetkých oblastí, a ich právo je treba potvrdiť a garantovať aj právnymi nástrojmi, tam kde sa to ukáže ako nevyhnutné.“

Žena je úzko spojená s tajomstvom života a táto skúsenosť jej pomáha pri šírení ducha bratstva. Úloha vychovávať k bratstvu prislúcha ženám podľa pápeža Františka ako ich „osobitné povolanie“:

„Žena bola vždy v centre rodinnej výchovy, a to nie iba ako matka. Príspevok žien v oblasti výchovy a vzdelávania je neoceniteľný. A vychovávateľstvo má bohaté dôsledky aj pre ženu samotnú.“

Významným poľom, kde sa uplatňujú schopnosti ženy, je vedenie dialógu, pokračoval Svätý Otec. Vysvetlil, že sa to v plnom zmysle vzťahuje aj na medzináboženský dialóg:

„Je evidentné, ako veľmi je výchova k univerzálnemu bratstvu - čo znamená aj naučiť sa vytvárať priateľské a úctivé vzťahy - dôležitá v oblasti medzináboženského dialógu. Ženy sa v  medzináboženskej oblasti angažujú často viac než muži na úrovni „dialógu života“, a tak prispievajú k lepšiemu porozumeniu výzvam typickým pre multikultúrnu realitu.

Ale ženy sa môžu zaradiť v plnom zmysle tiež do vzájomnej výmeny na úrovni náboženskej skúsenosti, a rovnako i na úrovni teologickej. Mnohé ženy sú veľmi dobre pripravené zvládnuť stretnutia medzináboženského dialógu na najvyšších úrovniach, a nielen na katolíckej strane.

To znamená, že prínos žien sa neobmedzuje na tzv. „ženské“ témy alebo len na stretnutia čisto medzi ženami. Dialóg je púť, ktorú žena a muž majú konať spoločne. Dnes je viac než kedykoľvek predtým dôležité, aby tu ženy boli prítomné.“ -ab-

inizio pagina

Pápež František kondoloval Iránu po teroristickom vraždení v Teheráne

◊  

Vatikán/Irán 9. júna – Kondolenciu v súvislosti so stredajšími teroristickými atentátmi v iránskom hlavnom meste Teheráne vyjadril dnes v mene Svätého Otca Františka vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. V telegrame sa uvádza:

„Jeho Svätosť pápež František vyjadruje hlbokú sústrasť všetkým, ktorých zasiahol barbarský útok v Teheráne a vyjadruje poľutovanie nad týmto nezmyselným a ťažkým činom násilia. Zároveň s vyjadrením svojho spolucítenia rodinám v ich žiali nad obeťami, Jeho Svätosť zveruje duše zosnulých milosrdenstvu Všemohúceho a uisťuje ľud Iránu o svojich modlitbách za mier.“   

Dva paralelné teroristické útoky na sídlo iránskeho parlamentu a Chomejního mauzóleum v Teheráne v stredu 7. júna vyhasili 17 ľudských životov, k zodpovednosti sa prihlásil tzv. Islamský štát. -jb- 

inizio pagina

Pápež František prijme nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú

◊  

Vatikán/Nemecko 9. júna – Pápež František prijme na osobnej audiencii nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Ako dnes potvrdil v komunikácii s novinármi riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, súkromná audiencia sa uskutoční v sobotu 17. júna. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Každý z nás je povolaný podporovať jednotu a mier

◊  

Každý z nás, ako živá časť Kristovho tela, je povolaný podporovať jednotu a mier. (Tvít pápeža Františka, 9. júna 2017)

inizio pagina

Pápež v sobotu navštívi talianskeho prezidenta Mattarellu v Kvirinálskom paláci

◊  

Vatikán/Taliansko 9. júna – V sobotu 10. júna o 11. hodine navštívi pápež František Kvirinálsky palác, ktorý je oficiálnym sídlom prezidenta Talianskej republiky, aby sa stretol s hlavou štátu Sergiom Mattarellom. Očakávajú sa prejavy oboch predstaviteľov, ktorí najprv pobudnú v súkromnom rozhovore.

V areáli záhrad sa Svätý Otec i taliansky prezident stretnú s dvoma stovkami detí z oblastí Talianska postihnutých zemetrasením. V paláci, ktorý v minulých storočiach po istú dobu slúžil ako sídlo pápežov, sa Svätý Otec František zastaví aj v tzv. Paulínskej kaplnke z roku 1615. -jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo svetePápež biskupom Panamy: Verte v laikov a dajte šancu mladým

◊  

Vatikán/Panama 9. júna – Obsah včerajšieho stretnutia biskupského zboru Panamy so Svätým Otcom Františkom pri návšteve Ad limina priblížil pre Vatikánsky rozhlas Mons. José Domingo Ulloa Mendieta.

Predseda Konferencie biskupov Panamy a arcibiskup hlavného mesta krajiny charakterizoval  stretnutie s pápežom ako „bratské“. Maličkej krajine, ktorá má pred sebou náročnú úlohu hostiť Svetové dni mládeže (SDM) v januári 2019, dodal pápež František odvahu. Hovorí panamský arcibiskup:

„Opätovne nám pripomenul významnú skutočnosť, aby sme sa nebáli, lebo Peter na SDM bude prítomný. Povzbudil nás pokračovať v práci na tejto veľkej výzve, aby sa Panama premenila na svetové centrum mladých. Povzbudil nás. My sme mu predložili všetky naše plány. Chceme, aby to boli Dni mládeže plne latinskoamerické a stredoamerické.

Tiež nás povzbudil, aby sme zužitkovali prípravu na synodu, ktorá bude v roku 2018, aby sa tak SDM mohlo stať podnetom pre mladých, aby dokázali meniť spoločnosť. Veľmi nám to kládol na srdce. Premena Cirkvi a spoločnosti sa deje vďaka mladým.

Mnohé juhoamerické a s stredoamerické krajiny sú veľmi naklonené myšlienke, že by sa Deň mladých mohol sláviť v predstihu v niektorých z týchto krajín, a potom by nasledovalo veľké podujatie v Paname.“

Ďalší dôraz pápeža pri stretnutí s panamskými biskupmi sa týkal úlohy laikov. Pokračuje arcibiskup Ulloa:

„Pápež nám prízvukoval dve veci: aby sme verili v laikov a nechali im priestor, predovšetkým pri premene spoločnosti, a tiež nám povedal, aby sme verili v mladých a dali im príležitosť.

Vravel nám rovnako aj o ďalšej významnej veci, ktorá sa nás týka ako biskupov: musíme byť bratmi a otcami našich kňazov. A ako vždy, prosil nás, aby sme sa za neho modlili.“ -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 9. júna 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina