Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

16/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Máme poklad v hlinených nádobách

◊  

Vatikán 16. júna – Buďme si vedomí, že sme slabí, zraniteľní a hriešnici. Jedine Božia moc zachraňuje a uzdravuje. Tak znela jedna z kľúčových myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty.

Potrebujeme Božiu moc, aby sme boli spasení

Nikto nemôže „zachrániť sám seba“, potrebujeme „Božiu moc“, aby sme boli spasení, pokračoval ďalej vo svojej kázni Svätý Otec, pričom uvažoval nad dnešným čítaním z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom (2 Kor 4,7-15). Apoštol v ňom hovorí o poklade, ktorý máme „v hlinených nádobách“. Nasledovníkov Krista tak vyzýva, aby si „uvedomili“, že sú „z hliny, slabí, hriešni“ a že bez Božej moci nemôžeme „kráčať vpred“.

Tento Kristov poklad, vysvetlil  pápež František, máme „v našej krehkosti: my sme tou hlinou“. Lebo je to „Božia moc, Božia sila, ktorá zachraňuje, ktorá uzdravuje, ktorá stavia na nohy“. A práve to je „realita našej zraniteľnosti“:

„My všetci sme zraniteľní, krehkí, slabí a potrebujeme byť uzdravení. A sv. Pavol hovorí: zo všetkých strán nás sužujú, sme bezradní, sme prenasledovaní, zrážaní [k zemi], čo je prejav našej slabosti, slabosti Pavlovej, prejav hliny. A toto je naša zraniteľnosť. Jednou z najťažších vecí v živote je priznať si vlastnú zraniteľnosť. Niekedy sa snažíme zraniteľnosť zakryť, aby ju nebolo vidieť, alebo ju zamaskovať, aby nebola na očiach, alebo ju zastierať... Samotný Pavol na začiatku tejto kapitoly hovorí: ,Zriekli sme sa hanebnej pretvárky’. Pretvárky sú hanebné, vždy. Sú pokrytecké.“ 

Popierať našu krehkosť je pokrytectvom

Okrem „pokrytectva voči druhým“, pokračoval ďalej vo svojej úvahe Svätý Otec, existuje ešte pokrytectvo „voči nám samotným“. To znamená vtedy, keď si o sebe namýšľame, že „sme niečo iné“, že „nepotrebujeme uzdravenie a pomoc“. Keď jednoducho hovoríme: „nie som stvorením z hliny“, mám „vlastný poklad“.      

„Toto je cesta vedúca k márnosti, k pýche, k zahľadenosti do seba, keď človek nevníma, že je hlinou, ale hľadá spásu a naplnenie sám zo seba. Avšak je to Božia moc, čo nás zachraňuje v našej zraniteľnosti; a Pavol to uznáva, keď hovorí: ,Sme sužovaní, ale nie sme stiesnení’. Nie sme stiesnení, lebo Božia moc nás zachraňuje. ,Sme bezradní, – uznáva – ale nepoddávame sa’. Je tu niečo Božie, čo nám dáva nádej. ,Sme prenasledovaní, ale nie opustení; zrážajú nás, ale nehynieme.’ Neprestajne tu vidíme vzťah medzi hlinou a mocou, hlinou a pokladom. Máme poklad v hlinených nádobách. Avšak pokušenie je vždy to isté: zakryť, utajiť, neveriť, že sme hlina. To je pokrytectvo voči nám samým.“

Hlina je schopná prijať poklad len v poníženosti

Apoštol Pavol, podčiarkol ďalej pápež František, týmto spôsobom „zmýšľania, uvažovania, ohlasovania Božieho slova“ nás napokon privádza k dialógu „medzi pokladom a hlinou“. K dialógu, ktorý musíme neprestajne viesť, ak chceme byť čestní.

A práve tu zohráva podľa Svätého Otca dôležitú úlohu „pocit zahanbenia“. Ako upozornil, vyznanie našich hriechov v spovedi by inak bolo len ako zoznam cien na trhovisku, s úmyslom „trošku obieliť tú hlinu“, aby sme boli silnejší. My však musíme naopak akceptovať svoju slabosť a zraniteľnosť, i keď je to „ťažké“ urobiť.

„Je to zahanbenie, čo nám rozširuje srdce, aby vstúpila Božia moc, Božia sila. Zahanbenie, že sme hlina a nie nádoba zo striebra či zlata. Že sme hlinou. A ak sa dostaneme do tohto bodu, budeme šťastní. Budeme veľmi šťastní. Teda dialóg medzi Božou mocou a hlinou: spomeňme si na umývanie nôh, keď sa Ježiš priblížil k Petrovi a Peter povedal: ,Nie, mne nie, Pane, prosím nie! Čo to robíš?’. Peter vtedy nepochopil, že je hlinou, že potrebuje Pánovu moc, aby sa spasil.“ 

Ide tu teda o „veľkodušnosť“ v schopnosti uznať, že „sme zraniteľní, krehkí, slabí a hriešnici“. Len vtedy, keď akceptujeme, že sme hlina, dodal na záver dnešnej rannej homílie Svätý Otec František, „sa na nás prejaví výnimočná Božia moc a dá nám plnosť, spásu, šťastie, radosť z toho, že sme spasení“. Vtedy budeme schopní prijať „poklad“ Pána. -ej- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Láska si vyžaduje konkrétne činy, nielen dobré úmysly

◊  

Láska si vyžaduje kreatívnu a konkrétnu odpoveď. Nestačia len dobré úmysly, tí druhí nie sú čísla, ale bratia, o ktorých sa treba postarať. (Tvít pápeža Františka, 16. júna 2017)

inizio pagina

Pápež František vymenoval nunciov pre Peru a Dánsko

◊  

Vatikán 16. júna – Svätý Otec vymenoval apoštolského nuncia pre Peru. Je ním titulárny arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, 60-ročný taliansky diplomat, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius pre viacero ostrovných štátov karibskej a stredoamerickej oblasti.

V tomto týždni pápež František vymenoval aj apoštolského nuncia pre Dánsko. Stal sa ním titulárny arcibiskup Mons. James Patrick Green, ktorý pôsobí od apríla 2017 ako apoštolský nuncius vo Švédsku a na Islande. Mons. Green pochádza z USA a má 67 rokov. -ab- 

inizio pagina

Pápež František vymenoval sekretára Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

◊  

Vatikán 16. júna – Pápež František vymenoval do funkcie sekretára Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj francúzskeho kňaza Bruna Marie Duffého. 65-ročný kňaz Lyonskej arcidiecézy je spoluzakladateľom a riaditeľom Inštitútu ľudských práv na Katolíckej univerzite v Lyone. Zároveň pôsobí ako profesor sociálnej a zdravotnej etiky pri Regionálnom centre pre boj proti rakovine v Lyone.

Páter Duffé je autorom viacerých publikácií na tému ľudských práv. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych medzinárodných misiách ako odborník s mandátom vysokého komisára OSN pre ľudské práva a utečencov v spolupráci s organizáciami ako Medzinárodná katolícka charita či Lekári bez hraníc. -ej-

inizio pagina

Mons. Gänswein: Prítomnosť Benedikta XVI. je tichá, ale aktívna cez modlitbu

◊  

Taliansko 16. júna – Život emeritného pápeža Benedikta XVI. spočíva v tichej modlitbe, v ďakovaní a v pripravovaní sa na to, o čom často kázal a písal – uviedol v sídle dolnej komory Talianskeho parlamentu počas prezentácie obrázkovej biografie s názvom „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Fotografie jedného života“ osobný sekretár emeritného pápeža Mons. Georg Gänswein. Kniha z dielne Marie Giuseppiny Buonannovej a Lucu Carusa vyšla v Taliansku pri príležitosti 90. narodenín emeritného pápeža už začiatkom apríla.

„Pri príležitosti 90. narodenín emeritného pápeža Benedikta XVI. bolo publikovaných množstvo kníh v rôznych jazykoch, s rôznym obsahom a takmer vo všetkých bolo možné vidieť istú sympatiu, čo sa pred niekoľkými rokmi nedalo predstaviť. Zdá sa, že svet – nielen ten katolícky  – chcel venovať pápežovi dar prostredníctvom týchto kníh, kde cítiť veľa lásky, ktorej predtým nebolo, podpory, odvahy a napokon aj veľa vďačnosti.

Čo sa týka prítomnosti emeritného pápeža, je to veľmi tichá prítomnosť, avšak aktívna skrze modlitbu. Dalo by sa povedať, že hovorí, avšak nie slovami, a to pomáha mnohým ľuďom, pomáha to Božiemu ľudu, celej Cirkvi.

Každý večer ideme na krátku prechádzku modliac sa ruženec. Napriek tomu, že fyzických síl ubúda, sila srdca však stále narastá. Začíname pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách, urobíme taký malý okruh a vrátime sa späť. Toto sa stalo akýmsi symbolom pápežovej prítomnosti. Benedikt XVI. chce byť takto prítomný modliac sa, pomáhajúc, ďakujúc a pripravujúc sa na to, o čom toľkokrát kázal, písal a čomu venoval celý svoj život,“ uviedol počas prezentácie knihy o Josephovi Ratzingerovi v stredu 14. júna osobný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. Mons. Gänswein. -ej-  

inizio pagina

Pápežská akadémia sv. Tomáša Akvinského: Kongres o Stvoriteľovi a stvorení

◊  

Vatikán 16. júna - Pápežská akadémia sv. Tomáša Akvinského dnes v Ríme začala svoje 17. plenárne zasadanie, ktorého téma je zameraná na „náuku o Bohu stvoriteľovi a stvorení ako spoločnom dome v tomistickej perspektíve“.

Pápežskú akadémiu sv. Tomáša Akvinského založil v roku 1879 pápež Lev XIII. a v roku 1999 ju zreformoval sv. Ján Pavol II. v duchu encykliky Fides et ratio. Jej úloha spočíva vo výskume a sprístupňovaní náuky veľkého dominikánskeho teológa stredoveku sv. Tomáša Akvinského so zohľadnením súčasného kultúrneho kontextu.

Na dvojdňovom zasadnutí vystúpia dve desiatky prednášateľov v celosvetovom zastúpení. V záverečný deň budú účastníci sláviť eucharistiu pri hrobe sv. Petra spolu s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom Svätej stolice. -jb-

inizio pagina

Polícia v Turíne vypátrala odcudzený relikviár sv. Dona Bosca

◊  

Taliansko 16. júna – Včera v ranných hodinách talianska polícia zadržala podozrivého z odcudzenia relikvie sv. Dona Bosca umiestnenej v medenom relikviári. V byte 42-ročného muža v Pinerole neďaleko Turína našli ukradnutú relikviu v neporušenom stave.

Ako zadržaný vypovedal, nazdával sa, že relikviár, v ktorom sa uchováva mozog svätca, je z čistého zlata. Z Baziliky Dona Bosca na Colle Don Bosco ho 2. júna ukradol s úmyslom speňažiť vzácny kov.

Oblastný predstavený saleziánov Don Enrico Stasi poďakoval v mene všetkých členov rehole a ctiteľov Don Bosca talianskym karabinierom za úspešné vypátranie vzácnej relikvie. V rovnakom duchu vydal vyhlásenie aj turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteFrantiškáni oslavujú 800 rokov od príchodu do Svätej zeme

◊  

Svätá zem 16. júna – Františkáni oslavujú tento rok osemsto rokov od svojho príchodu do Svätej zeme, kde spravujú mnohé sväté miesta vrátane Božieho hrobu. V meste Akko na severe Izraela si 11. júna pripomenulo významné výročie viac než sedemdesiat bratov z Jeruzalema a z Galiley.

„Prišli sme až sem, aby sme oslávili začiatok našej prítomnosti vo Svätej zemi práve na mieste, kde sa pred ôsmimi storočiami vylodili prví menší bratia a začali dobrodružstvo františkánskej prítomnosti vo Svätej zemi, ktorej sme my dnes dedičmi,“ uviedol v homílii kustód Svätej zeme páter Francesco Patton. 

Počas liturgickej slávnosti si františkáni symbolicky obnovili večné sľuby. Po omši čakal na oslávencov v meste Akko koncert detí zo Svätej zeme na tému pokoja. Ešte predtým si mohli pozrieť historické mesto v sprievode archeológa kustódie pátra Augenia Alliatu. Akko v minulosti považovali vďaka jeho prístavu a strategickej polohe za „kľúč do Palestíny“. -ej- 

inizio pagina

Rubrika„Slovenské žalmy z Bojnej“ zaznejú v Ríme pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda

◊  

Slovensko/Vatikán 16. júna - „Slovenské žalmy z Bojnej“ zaznejú v Ríme pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Cyrila a Metoda, štátneho sviatku Slovenskej republiky a sviatku spolupatrónov Európy. Koncertný program s mottom „K tebe, Pane, dvíham svoju dušu“ (Ž 25) s husľovým virtuózom Daliborom Karvayom a sólistami Dušanom Jarjabekom, Sisou Lelkes-Sklovskou a Otokarom Kleinom sa uskutoční v utorok 20. júna o 19.30 v Bazilike sv. Praxedy. Účinkovať bude aj zbor pod vedením Adriána Kokoša.

Organizátorom slávnostného podujatia je Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Záštitu nad podujatím prevzali minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 16. júna 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina