Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

19/06/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František navštívi v januári 2018 Čile a Peru

◊  

Vatikán/Čile/Peru 19. júna – Pápež František sa po tohtoročnej septembrovej ceste do Kolumbie vráti späť do Latinskej Ameriky v januári na budúci rok. Ako dnes pre médiá potvrdil riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, Svätý Otec prijal pozvanie vládnych predstaviteľov a biskupov Čile a Peru.

Čilské hlavné mesto Santiago a ďalšie dve veľkomestá Temuco a Iquique navštívi od 15. do 18. januára 2018. Z Čile sa Petrov nástupca vyberie do Peru, kde podľa programu navštívi v dňoch od 18. do 21. januára hlavné mesto Limu, a tiež Puerto Maldonado a Trujillo. Podrobný program zverejní Svätá stolica neskôr. -ej- 

inizio pagina

Homília na slávnosť Božieho tela: Eucharistia je pamiatka Božej lásky

◊  

Vatikán 19. júna – V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorej predsedal v nedeľu 18. júna 2017 o 19. hod. na priestranstve pred Lateránskou bazilikou v Ríme.

Pri slávnosti Božieho tela (Corpus Domini) sa viackrát opakuje téma pamäti: «Spomeň si na celú cestu, ktorú Pán tvoj Boh ti dal prejsť [...]. Nezabudni na Pána, [...]ktorý ťa na púšti kŕmil mannou» (porov. Dt 8,2.14.16) – povedal Mojžiš ľudu. «Toto robte na moju pamiatku» (1 Kor 11,24), hovorí nám Ježiš. «Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba» (Jn 6,51) je sviatosťou pamäti, ktorá nám pripomína reálnym a hmatateľným spôsobom príbeh Božej lásky k nám.

„Pamätaj“, hovorí dnes Božie slovo každému z nás. Vďaka spomienke na Pánove činy nabral ľud silu kráčať púšťou. Na spomienke všetkého toho, čo Pán pre nás vykonal, sa zakladá náš osobný príbeh spásy. Spomínanie je zásadne dôležité pre vieru, tak ako voda pre strom: ako nemôže žiť a prinášať ovocie strom bez vody, tak ani viera, ak sa nebude sýtiť spomienkou na to, čo Pán pre nás vykonal.

„Pamätaj.“ - Pamäť je dôležitá, pretože nám umožňuje zostávať v láske, pamätať si, to znamená niesť v srdci, nezabudnúť, kto nás miluje a kto nás pozýva k láske. A predsa sa táto jedinečná príležitosť, ktorú nám Pán dal, v súčasnosti skôr oslabuje. Vo chvate, do ktorého sme ponorení sa mnohé osoby a mnohé skutočnosti akoby len mihnú povedľa nás. Rýchlo obraciame list, bažiac vždy po niečom novom, ale sme chudobní na spomienky.

Takto zahadzujúc spomienky a žijúc okamžikom riskujeme, že zostaneme na povrchu, v prúde udalostí ktoré sa dejú, bez toho, aby sme išli do hĺbky, bez tej hĺbky, ktorá nám pripomína, kto sme a kam ideme. Vonkajší život sa takto stáva rozkúskovaným a vnútorný život ustrnutým.

Ale dnešná slávnosť nám pripomína, že v rozkúskovanosti života nám Pán prichádza v ústrety s láskyplnou krehkosťou, ktorou je Eucharistia. V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje našu pamäť, chorú na uponáhľanosť. Pretože Eucharistia je pamiatka Božej lásky. Tam sa «koná pamiatka jeho umučenia» (Antifóna na Magnificat, Druhé vešpery Slávnosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi), lásky Boha k nám, ktorá je našou silou, oporou v našom putovaní.

Hľa, prečo nám robí tak veľmi dobre eucharistická pamiatka: nie je to pamiatka abstraktná, chladná a informatívna, ale živá a utešujúca pamiatka Božej lásky. V Eucharistii je plná chuť Ježišových slov a činov, chuť  jeho Paschy, vôňa jeho Ducha. Jej prijímaním sa vtláča do nášho srdca istota, že sme milovaní Bohom. A keď toto hovorím, myslím hlavne na vás, chlapci a dievčatá, ktorí ste nedávno prijali Prvé sväté prijímanie a ste tu prítomní vo veľkom počte.

Takto v nás Eucharistia formuje vďačnú pamäť, pretože vnímame, že sme Otcove milované deti, ktoré on nasycuje. [Formuje v nás] slobodnú pamäť, pretože Ježišova láska, jeho odpustenie, uzdravuje rany minulosti a upokojuje spomienky na podstúpené a utŕžené krivdy. [Formuje v nás] trpezlivú pamäť, pretože v protivenstvách vieme, že Ježišov Duch zostáva v nás. Eucharistia nás povzbudzuje: ani na najneschodnejšej ceste nie sme sami, Pán na nás nezabúda a vždy, keď prídeme za ním, nás s láskou posilňuje.

Eucharistia nám pripomína, že nie sme jednotlivci, ale „jedno telo“. Ako ľud na púšti zbieral mannu padajúcu z neba a delil sa s ňou v rodine (porov. Ex 16), tak Ježiš, Nebeský chlieb, nás zhromažďuje, aby sme ho spoločne prijímali a podelili sa s ním medzi sebou. Eucharistia nie je sviatosťou ‚pre mňa‘, ale sviatosťou mnohých, ktorí tvoria jedno telo. Pripomenul nám to sv. Pavol: «Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe» (1 Kor 10,17).

Eucharistia je sviatosť  jednoty. Kto ju prijíma, nemôže nebyť strojcom jednoty, pretože sa v ňom, v jeho „duchovnom DNA“, rodí budovanie jednoty. Tento Chlieb jednoty nás lieči zo ctižiadostivosti prevládať nad ostatnými, z nenásytnosti hrabať pre seba, z podnecovania k rozkolu a šírenia kritiky. Vyvoláva radosť z lásky bez súperenia, závistlivosti a ohováračských rečí.

A teraz prežívajúc Eucharistiu, klaňajme sa Pánovi a ďakujme mu za tento najväčší dar: živú pamiatku jeho lásky, ktorá z nás vytvára jedno telo a vedie nás k jednote.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ab, jb-

inizio pagina

Haitskí biskupi sú vo Vatikáne na návšteve „ad limina“

◊  

Vatikán/Haiti 19. júna – Pápež František dnes prijal biskupov Haiti, ktorí prišli do Ríma na návštevu ad limina. Svätému Otcovi predstavili situáciu a rôzne výzvy, ktorým dnes čelí Haitská republika. Po audiencii u pápeža prelátov čaká návšteva vatikánskych dikastérií.

V krajine s takmer jedenástimi miliónmi obyvateľov tvoria viac než 70% katolíci. Zvyšok sú protestanti a ďalšie vierovyznania, malé percento sa hlási ku skupine vyznávačov vudu, ktorý úrady považujú za oficiálny kult.

Katolícku cirkev na Haiti tvoria dve arcidiecézy a osem diecéz. V roku 2014 pápež František vymenoval prvého haitského kardinála v histórii karibskej krajiny, ktorým sa stal Mons. Chibly Langlois. 

Podľa haitských biskupov je politická i sociálna situácia v krajine vážna. Napriek tomu, že Haiti nie je vo vojnovom stave, na ostrove od roku 2004 pôsobia kvôli nepokojom vojenské mierové sily OSN. Viac než 80% ľudí žije v extrémnych podmienkach a na živobytie disponuje dvoma dolármi na deň.

Krajinu tiež poznačili mnohé závažné prírodné katastrofy vrátane zemetrasenia v roku 2010 a vlaňajšieho hurikánu Matthew. Katolícka cirkev „je často jedinou, ktorá zasahuje a pomáha,“ vysvetlil pre agentúru Apic arcibiskup Cap-Haïtien Mons. Luis Kébreau. „Pracujeme v školách, vo farnostiach, organizujeme rozvojové, výchovné a zdravotnícke projekty na vidieku a v mestských štvrtiach.“ -ej-

inizio pagina

Ruženec spája tajomstvá Kristovho i nášho života - posolstvo Svätého Otca pre Maltu

◊  

Vatikán/Malta 19. júna – Svätý Otec včera večer zaslal videoposolstvo biskupovi maltskej diecézy Gozo Mons. Mariovi Grechovi pri príležitosti slávnostného odhalenia nových mozaík v Sanktuáriu  Panny Márie Ta’ Pinu na Malte. Tri nové mozaiky zobrazujú Pannu Máriu s dieťaťom, Jána Krstiteľa a sv. Pavla a sú umiestnené nad vstupnými bránami svätyne. Mozaiky realizovali pod vedením P. Marka Rupnika umelci z Centra Aletti, ktoré sa zameriava na východnú spiritualitu a založil ho v Ríme kardinál Špidlík.

Pápež František vo svojom videoposolstve adresovanom všetkým, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom odhalení mozaík hovorí o kráse a sile modlitby ruženca:

„Obraz, ktorý dnes slávnostne odhaľujete nám predkladá krásu jednej  kontemplatívnej modlitby – jednoduchej, prístupnej pre všetkých, malých aj veľkých – modlitby posvätného ruženca. Aj ja sa často modlím ruženec pred mozaikou: malou mozaikou Panny Márie s dieťaťom, aj keď sa zdá, že v centre je Mária, v skutočnosti je to On, použijúc jej ruky, ktoré sa stávajú akoby schodišťom, pomocou ktorého Ježiš môže zostúpiť medzi nás. V centre je vždy Ježiš, ktorý sa zníži, aby kráčal s nami ľuďmi, aby sme mohli vystúpiť spolu s ním do neba.“

Ďalej Svätý Otec upozorňuje na úlohu Panny Márie, ktorá nás privádza bližšie k svojmu Synovi s jediným cieľom, aby sme ho „lepšie poznali a viac milovali.“ Pri meditácii nad jednotlivými tajomstvami ruženca prenikáme hlbšie do života Krista, ale nachádzame aj sami seba:

„Keď opakujeme «Zdravas´, Mária», meditujeme nad tajomstvami, nad radostnými, svetlými, bolestnými i slávnostnými úsekmi Kristovho života, ale aj nášho života: pretože my kráčame s Pánom. Táto jednoduchá modlitba nám v skutočnosti pomáha rozjímať nad všetkým, čo Boh vo svojej láske urobil pre nás a pre našu spásu, a nám pomáha pochopiť, že náš život je zjednotený s Kristovým. Modlitbou všetko predkladáme Bohu: ťažkosti, zranenia, obavy, ale aj radosti, dary, našich blízkych... všetko [predkladáme] Bohu. Keď sa modlíme, umožňujeme Bohu vstúpiť do našich životov, aby prijal a premenil všetko to, čo prežívame.“

Svätý Otec vo svojom videoposolstve vyzýva všetkých, aby často používali „tento silný nástroj, ktorým je modlitba ruženca, pretože prináša pokoj do sŕdc, do rodín, do Cirkvi a do sveta.“ Na záver prosí veriacich zhromaždených v Mariánskej svätyni Ta’ Pinu na Malte, aby sa za neho modlili a zveruje ich pod ochranu Panny Márie. -ab-

inizio pagina

Svätého Otca pozdravia zástupcovia 121 utečencov prijatých v Rímskej diecéze

◊  

Rím 19. júna - V dnešný deň, keď začína Rímska diecéza svoj Cirkevný kongres zameraný na sprevádzanie rodín pri výchove dospievajúcich detí, sa pápež František ako Rímsky biskup vo večerných hodinách stretne s jeho účastníkmi v Lateránskej bazilike. Predtým o 18.30 ho pozdravia niekoľkí z utečencov, ktorí boli prijatí v rímskych farnostiach. Ide o zástupcov celkového počtu 121 utečencov, žiadateľov o azyl a medzinárodne chránených osôb, ktorých prichýlili v Ríme rozličné cirkevné inštitúcie. Svätému Otcovi ich predstaví rímsky vikár kardinál Agostino Vallini spolu s riaditeľom Diecéznej charity Mons. Enricom Ferocim.  

Na výzvu pápeža Františka k pohostinnosti voči utečencom, ktorú adresoval celej Cirkvi 6. septembra 2015 pri modlitbe Anjela Pána, reagovalo na území Ríma 38 farských a rehoľných komunít. Podľa informácie Rímskeho vikariátu prichýlili počas dvoch rokov v Ríme 57 osôb vo forme prvého prijatia a 64 osôb vo forme druhého prijatia. Niektorí z nich si počas roka našli samostatne ubytovanie a uvoľnili tak miesta ďalším.

Rímska Diecézna charita na tento účel iniciovala dva projekty, prvý zameraný na inštitúcie a komunity, druhý zameraný na jednotlivé rodiny, ktoré by boli ochotné prijať do domácnosti utečenca. V rámci Ríma sa od júna 2016 našli tri takéto rodiny, ktoré už pod svoju strechu prijali imigranta, ďalšie sú vo formačnom procese, ktorý ich má pripraviť na zvládnutie takéhoto rozhodnutia.

V uplynulú nedeľu pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František pripomenul blížiaci sa Svetový deň utečencov, vyhlásený Organizáciou spojených národov na 20. jún. Jeho téma znie: „Spolu s utečencami. Dnes, viac ako inokedy, musíme stáť na strane utečencov“. Pápež František pri tejto príležitosti pozval veriacich, aby  podporovali pomoc blížnym v núdzi a svojou modlitbou pamätali na obete migrácie:

„Pozornosť sa konkrétne sústredí na ženy, mužov a deti na úteku pred konfliktami, násilím a prenasledovaním. Spomeňme si v našej modlitbe na všetkých tých, čo prišli o život na mori alebo počas úmorného cestovania po súši. Ich príbehy bolesti a nádeje sa môžu stať príležitosťou na bratské stretnutie a pravé vzájomné spoznanie sa. Osobné stretnutie s utečencami totiž rozháňa strach a skresľujúce ideológie a stáva sa činiteľom rastu v ľudskosti, schopnej dať priestor postojom otvorenosti a stavaniu mostov.“ -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Budúcnosť môžeme tvoriť len všetci spolu

◊  

Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, nikoho nevynímajúc. (Tvít pápeža Františka, 19. júna 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSpojené arabské emiráty: Mešitu v Abú Dhabí pomenovali po Márii, Ježišovej Matke

◊  

Spojené arabské emiráty 19. júna – Korunný princ emirátu Abú Dhabí (Abú Zabí) šejk Mohammed Bin Zayed nechal premenovať jednu z mešít na «Mariam, Umm Eisa», čo v arabčine znamená «Mária, Ježišova Matka». Mešita sa nachádza vo štvrti Al Mushrif v centre hlavného mesta Spojených arabských emirátov.  

Zmena má podľa oficiálnej tlačovej agentúry arabskej krajiny za cieľ „podporiť sociálne putá medzi nasledovníkmi rôznych náboženstiev“ a zdôrazniť podobnosti medzi kresťanstvom a islamom. Týmto krokom chce šejk zároveň vyslať signál, že krajina sa snaží šíriť a podporovať náboženskú toleranciu. 

Mešita sa nachádza niekoľko metrov od katolíckej farnosti sv. Jozefa a od biskupského sídla apoštolského vikariátu pre južnú oblasť Arábie Mons. Paula Hindera. O premenovaní mešity sa prelát dozvedel z tlače. Pre Vatikánsky rozhlas prezradil, že bol milo prekvapený.

„Túto správu som prijal s radosťou, i keď to môže vyvolať aj rozpaky. Máme tu našu farnosť sv. Jozefa a hneď vedľa je táto mešita. Treba povedať, že Mária zohráva v Koráne veľmi dôležitú úlohu. Rovnako Ježiš je medzi moslimami uznávaný ako jeden z prorokov. Povedal by som, že je to vyjadrenie istého priblíženia sa a tolerancie voči iným náboženstvám.“

Podľa slov apoštolského vikára pre južnú oblasť Arábie je Mária „dôležitým putom medzi kresťanmi a moslimami“. „Jozef, jej ženích, je patrónom miestnej katolíckej katedrály. Teraz tu máme celú svätú rodinu,“ zažartoval pre miestne médiá Mons. Hinder.

Šejk Mohammed Bin Zayed sa vlani stretol s pápežom Františkom vo Vatikáne. Témou rozhovoru bola aj náboženská tolerancia v regióne. Ako ďalej Mons. Hinder vysvetlil, vzťahy medzi kresťanmi a moslimami v Spojených arabských emirátoch sú dobré:

„Teraz je čas Ramadánu, takže kontakt je intenzívnejší. Inak sú vzťahy dobré. Z času na čas sa uskutočnia stretnutia organizované či už ministrom pre toleranciu alebo miestnymi univerzitami.“

V Spojených arabských emirátoch dnes žije takmer milión kresťanov, čo je viac než 13% celkovej populácie. Väčšina z nich pochádza z Filipín či z Indie. Podľa oficiálnych štatistík existovalo v roku 2015 v krajine 35 kostolov rôznych denominácií. Podľa britskej mimovládnej organizácie Open Doors sa Spojené arabské emiráty nachádzajú na 49. mieste v rebríčku krajín, kde kresťanom hrozí nebezpečenstvo. -ej- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 19. júna 2017

◊  

Pondeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina