Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

05/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuVideoposolstvo pápeža Františka pre kongres „Scholas“ v Jeruzaleme

◊  

Vatikán/Izrael 5. júla – Svätý Otec František dnes prostredníctvom videa zaslal posolstvo účastníkom štvordňového kongresu Pápežskej nadácie Scholas Occurrentes (Scholas), nazývanej aj Školy dialógu, ktorý dnes vyvrcholil v Jeruzaleme. Podujatie s názvom „Medzi univerzitou a školou, budujúc pokoj prostredníctvom kultúry stretnutia“ hostila Hebrejská univerzita, najstaršia a najdôležitejšia univerzita v Izraeli.    

„V tejto chvíli mladí i dospelí Izraela, Palestíny a iných častí sveta, z rozličných národností, vierovyznaní a životných situácií, všetci dýchame ten istý vzduch, kráčame po tej istej zemi, ktorá je naším spoločným domovom.“ Po týchto úvodných slovách pápež František vo videoposolstve vyzdvihol príklad členov Scholas, ktorým sa „podarilo vychádzajúc z ich rozdielnosti vytvoriť jednotu“:   

„Nikto vás to nenaučil. Jednoducho to žijete. Sami ste sa rozhodli hľadieť si do očí, obnažiť si zrak, a to je nevyhnutné k tomu, aby došlo k stretnutiu. V obnaženosti pohľadu neexistujú odpovede, je tam otvorenosť. Otvorenosť voči tomu všetkému, čím nie som ja sám. V obnaženosti pohľadu umožňujeme životu preniknúť do nás.“ 

Svätý Otec ďalej poukázal na to, že „všetci máme v živote zmysel,“ lebo sme súčasťou „stvorenia“. Keď si to uvedomíme, pocítime potrebu oslavovať a hlavným prejavom oslavy je „vďačnosť“:

„Scholas predvídajú, že práve o tom je vzdelanie. Vzdelanie, ktoré nás otvára nepoznanému, ktoré nás privádza na to miesto, na ktorom sa ešte nerozdelili vody. Slobodné od predsudkov. To znamená slobodné od predchádzajúcich predsudkov, ktoré nám bránia, aby sme snívali a hľadali nové cesty. Práve preto my dospelí nesmieme vziať našim deťom a mladým schopnosť snívať či hrať sa, čo v istom zmysle znamená snívať s otvorenými očami. (...)

Toto stretnutie nás naučilo, že je našou povinnosťou počúvať mladých a vytvárať kontext nádeje, aby tak tieto sny rástli a zdieľali sa. Keď zdieľame takýto sen, zmení sa na ideál národa (šp. utopía de un pueblo), na možnosť vytvoriť nový spôsob života. Naším ideálom, nás všetkých, čo nejakým spôsobom tvoríme Scholas, je vytvoriť prostredníctvom tohto vzdelania kultúru stretnutia.

Môžeme sa medzi sebou zjednotiť v oceňovaní rozdielnosti kultúr, aby sme tak dosiahli nie uniformitu, ale harmóniu. Ako veľmi to tento tak roztrieštený svet potrebuje! Tento svet, ktorý má strach z odlišného, ktorý vychádzajúc z tohto strachu častokrát buduje múry, ktoré napokon menia na skutočnosť tú najhoršiu nočnú moru, ktorou je to, že žijeme ako nepriatelia. Ako veľmi potrebuje tento svet vyjsť a stretnúť sa!“

Na záver svojho videoposolstva Svätý Otec František poďakoval akademikom z rôznych svetových univerzít, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, za to, že „sa neuzatvárajú a že svoje vlastné, hodnotné vedomosti vkladajú do služby počúvania“. Mladým z Izraela a Palestíny ako aj hosťom z celého sveta vyjadril vďaku za to, že sa snažia „snívať, hľadať zmysel, vytvárať, ďakovať, oslavovať“, za to, že „vynakladajú svoju myseľ, ruky a srdce, aby sa kultúra stretnutia stala skutočnosťou“.

Školy dialógu založil Svätý Otec pred viac ako 15 rokmi v Buenos Aires ako vtedajší miestny arcibiskup s cieľom spojiť študentov z rôznych typov škôl a rôzneho vierovyznania a vychovávať ich k angažovaniu sa za spoločné dobro. Úlohou  Scholas je tiež snažiť sa zamedziť sociálnemu vylúčeniu šírením kultúry stretnutia a mieru pomocou výchovy.

Iniciatíva, ktorá má dnes status pápežskej nadácie,  je rozšírená v rôznych častiach sveta, najmä v Latinskej Amerike. Začiatkom júna tohto roku pápež František inauguroval novú pobočku Scholas v rímskej časti Trastevere. -ej-

inizio pagina

Sústrasť pápeža Františka: Kard. Meisner sa zasadil za ľudí východu i západu

◊  

Vatikán/Nemecko 5. júla – Vyjadrením sústrasti reagoval Svätý Otec František na správu o náhlej smrti 83-ročného emeritného arcibiskupa Kolína kardinála Joachima Meisnera. V osobne podpísanom telegrame adresovanom kolínskemu arcibiskupovi Rainerovi Woelkimu Svätý Otec píše:

„S hlbokým pohnutím som prijal správu, že kardinála Joachima Meisnera si Boh milosrdenstva náhle a neočakávane povolal z tejto zeme. Som nablízku Vám a všetkým veriacim Kolínskej arcidiecézy v modlitbe za zosnulého duchovného pastiera.

Kardinál Meisner sa s hlbokou vierou a úprimnou láskou k Cirkvi venoval ohlasovaniu Dobrej zvesti. Nech ho Kristus Pán odmení za jeho verné a neohrozené zasadenie sa za dobro ľudí východu i západu a nech mu dá účasť na spoločenstve svätých v nebi.

Zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie všetkým, čo si v modlitbe a obete spomínajú na zosnulého pastiera.“ -jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteZomrel kardinál Joachim Meisner, emeritný arcibiskup Kolína

◊  

Nemecko 5. júla – Vo veku 83 rokov dnes zomrel v Nemecku kardinál Joachim Meisner, emeritný arcibiskup Kolína. Zomrel v bavorskom Bad Füssingu, kde trávil letný oddych.

Kard. Joachim Meisner pochádzal z metropoly Dolného Sliezska Wroclawi, niekdajšieho Breslau, kde sa narodil 25. decembra 1933. Po kňazskej vysviacke v roku 1962 začal svoje kňazské pôsobenie v diecéze Erfurt, na území vtedajšieho Východného Nemecka. V roku 1975 sa stal pomocným biskupom apoštolskej administratúry Erfurt-Meiningen.

V roku 1980 ho sv. Ján Pavol II. vymenoval na čelo Berlínskej diecézy, ktorá pokrývala územia na východ i  na západ od Berlínskeho múru. Sídlo biskupa Meisnera bolo vo východnej časti mesta, no mohol navštevovať i Západný Berlín. V rokoch 1982 – 1989 bol predsedom Berlínskej biskupskej konferencie.

V roku 1983 prijal Joachim Meisner z rúk pápeža Jána Pavla II. kardinálsky titul. Za kolínskeho arcibiskupa metropolitu bol menovaný 20. decembra 1988. Arcidiecézu Kolín spravoval celé štvrťstoročie, až do 28. februára 2014, keď pápež František prijal jeho zrieknutie sa úradu. Vtedy už mal vek 80 rokov.

V roku 1999 bol kardinál Meisner predsedajúcim delegátom Druhého špeciálneho zasadnutia Biskupskej synody, zameraného na Európu. V roku 2005 privítal v Kolíne pápeža Benedikta XVI. na 20. svetových dňoch mládeže s vyše miliónovou účasťou. Ako kardinál sa zúčastnil na dvoch konkláve: v roku 2005 a v roku 2013.

Nemecký kardinál bol známy ako priateľ a veľký podporovateľ Cirkvi na Slovensku. Desiatky rokov navštevoval najmä Spišskú diecézu, s ktorej biskupom Mons. Františkom Tondrom ho spájalo dlhoročné priateľstvo. V roku 2006 mu mesto Levoča udelilo čestné občianstvo. Kardinál Meisner štedro podporil výstavbu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá mu v roku 2011 udelila čestný doktorát.

Po smrti kardinála Joachima Meisnera má kardinálsky zbor 224 členov, z toho 121 s právom voliť. -jb-

inizio pagina

Olomoucká arcidiecéza sa teší z menovania dvoch pomocných biskupov

◊  

Vatikán/Česko 5. júla – Olomoucká arcidiecéza sa dnes teší z menovania dvoch pomocných biskupov. Svätý Otec František vymenoval za titulárnych biskupov 50-ročného Mons. Josefa Nuzíka, v súčasnosti generálneho vikára arcidiecézy a kanonika metropolitnej kapituly v Olomouci, a 61-ročného Mons. Antonína Baslera, kancelára arcibiskupstva a rovnako kanonika olomouckej Metropolitnej kapituly sv. Václava. -jb- 

inizio pagina

Vincentíni slávia 400. jubileum – rozhovor s Emilom Hoffmannom CM

◊  

Vatikán 5. júla – Charizma sv. Vincenta de Paul je dnes rozšírená po celom svete v podobe charitatívnej služby a ohlasovania evanjelia chudobným. O 400. jubileu Vincentskej rodiny, tkoré sa uskutoční 12. – 15. októbra 2017 v Ríme za účasti pápeža Františka hovorí pre Vatikánsky rozhlas P. Emil Hoffmann CM.

AUDIO: 

Z rozhovoru s pátrom Emilom Hoffmannom sa dozvieme o historických okolnostiach vzniku vincentínskej charizmy v roku 1617 vo Francúzsku, o vincentínskom cítení u pápeža Františka, o blížiacom sa sympóziu i o práci vincentínov na Slovensku a vo svete. Sekretár provinciála a provinciálny radca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku hovorí aj o zujímavej skutočnosti, že v široko rozvetvenej Vincentskej rodine zohrali priekopnícku úlohu najmä ženy. Kňazi prichádzali do misie často až po rehoľných sestrách, ktoré vydali svedectvo skutkami dobročinnej lásky.

Rozhovor pripravil Jozef Bartkovjak SJ

inizio pagina

Argentína: Pápež pozdravil poslucháčov z chatrčí na vlnách nového rádia

◊  

Argentína 5. júla – Veriaci v Buenos Aires si môžu od nedele 2. júla naladiť nové katolícke rádio s názvom Cristo de los Villeros, čo v preklade zo španielčiny znamená  „Kristus ľudí z chatrčí“. Rádio v severnej časti argentínskej metropoly spustil miestny farár „Pepe“ Di Paola, ktorý sa venuje pastorácií chudobných. Jeden z prvých hlasov, ktorý sa poslucháčom prihovoril, patril bývalému arcibiskupovi Buenos Aires, dnes pápežovi Františkovi:  

„Ďakujem za prácu, ktorú robíte; ďakujem za to, že riskujete pre dobré veci, pre komunikáciu, pre budovanie mostov a nie stavanie múrov. Ďakujem, že nebudete ničiť klebetami, ale priblížite sa [k ľuďom] s natiahnutou rukou. Len tak ďalej, pokračujte v tejto komunikácii: takto sa buduje krajina bratov, takto sa buduje svet bratov.“

Vzťahy argentínskeho pápeža s kňazmi z chatrčí je veľmi blízky. Keď Svätý Otec František pôsobil ako arcibiskup v Buenos Aires, pravidelne a zblízka sledoval prácu týchto kňazov aktívnych v mnohých farnostiach hlavného mesta Argentíny. Podľa štúdií z roku 2013 žije v argentínskych „villas“, teda v okrajových častiach s chatrčami a nízkou životnou úrovňou, viac než dva a pol milióna ľudí. -ej-  

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 5. júla 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina