Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

06/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuZomrel Joaquín Navarro-Valls, hovorca po boku sv. Jána Pavla II.

◊  

Vatikán 6. júla – Vo veku 80 rokov včera zomrel Joaquín Navarro-Valls, vatikánsky komunikátor, ktorý stál vyše dvadsať rokov po boku sv. Jána Pavla II. Zomrel vo svojom dome v Ríme v dôsledku rakoviny pankreasu.

Španielsky novinár, niekdajší vojnový korešpondent a zároveň vyštudovaný lekár v odbore psychiatrie viedol Vatikánske tlačové stredisko v rokoch 1984 – 2006. Ako vôbec prvý laik na tomto poste sa Navarro-Valls svojou odbornou angažovanosťou a životným svedectvom stal príkladom úlohy laika v Cirkvi.

Správu o úmrtí Joaquína Navarro-Vallsa, ktorý bol členom personálnej prelatúry Opus Dei, oznámil súčasný vatikánsky hovorca Greg Burke prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Jeho osobnú charizmu v skratke charakterizoval ako „grace under pressure“, čiže ako dar konať s odvážnou gracióznosťou i pod veľkým  tlakom, ktorý na neho doliehal.

Navarro-Valls zohral dôležitú úlohu pri apoštolských cestách pápeža Jána Pavla II. do všetkých kútov sveta a tiež pri oficiálnej komunikácii s novinármi vo Vatikánskom tlačovom stredisku. Svätú stolicu reprezentoval aj ako delegát na konferenciách OSN.

Pri príležitosti svätorečenia sv. Jána Pavla II. sa jeho niekdajší hovorca Navarro-Valls vyjadril pre Vatikánsky rozhlas o tajomstve úspechu poľského pápeža takto:

„Keď mu ľudia dávali za pravdu, nehovorili to preto, že dávali za pravdu jeho krásnemu hlasu alebo úžasným komunikatívnych schopnostiam. Za pravdu sa dáva niekomu, kto hovorí to, čo je pravda! V ňom, tak sa mi vidí, sa krása, dobro a pravda prejavovali v takej jednote, že sa kvalita komunikácie jasne chápala ako obsah toho, čo práve komunikoval. Skrátka, on komunikoval Boha, ukazoval krásu cnosti, predkladal ponuky, ktoré dokázali naplniť ľudskú existenciu. Myslím si že v tomto bola schopnosť jeho komunikatívnosti, nie iba v aspekte čisto formálnom.“

Ako informovala prelatúra Opus Dei, posledná rozlúčka so zosnulým Joaquínom Navarro-Vallsom bude v piatok 7. júla o 11. hod. v Bazilike sv. Eugena v Ríme. Pohrebným obradom bude predsedať generálny vikár prelatúry Mons. Mariano Fazio. -jb-

inizio pagina

P. Lombardi spomína na osobnosť Joaquína Navarro-Vallsa

◊  

Vatikán 6. júla – „Vždy som ho považoval za majstra v spôsobe, akým vykonával svoju službu a nikdy mi ani len nenapadlo, že sa raz stanem jeho nástupcom.“ Týmito slovami si zaspomínal na včera zosnulého bývalého riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice Joaquína Navarro-Vallsa páter Federico Lombardi:

„Poznal som ho osobne, keď som prišiel začiatkom roku 1991 pracovať do Vatikánu ako programový riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu. Začal som pravidelne sledovať činnosť Tlačového strediska Svätej stolice ako nevyhnutný zdroj informácií a zúčastňoval som sa na rôznych cestách Jána Pavla II. Stal som sa teda súčasťou komunity ,pápežského sprievodu’, ktorej bol samozrejme Navarro-Valls stabilným, dôležitým a zároveň príjemným, priateľským a srdečným členom.“  

Akú povesť mal medzi novinármi?

„Ja som ho poznal s povesťou brilantného a kompetentného ,hovorcu’ pápeža, i keď to nebolo presné označenie jeho úlohy, bol totiž ,riaditeľom Tlačového strediska Svätej stolice’. Treba však povedať, že v jeho prípade to bolo celkom vhodné označenie.

Už od začiatku bolo veľmi jasné, že pre Navarro-Vallsa bolo úplne nevyhnutné mať priamy vzťah s pápežom, a to takým spôsobom, aby s istotou a jasnosťou poznal jeho názor a jeho smerovanie, a aby ich tak mohol ako spoľahlivý interpret prezentovať svetu tlače a verejnej mienke.“ 

Ako ho ľudia vnímali v súvislosti s postavou Jána Pavla II.?

„Niet pochýb, že počas celej dlhej služby, ktorú vykonal počas pontifikátu Jána Pavla II., od roku 1984 až po pápežovu smrť v roku 2005, bol skutočne veľmi blízko pápežovi. A to takým spôsobom, že ho považovali za jednu z významných osobností toho výnimočného pontifikátu. A to nielen pre jeho zjavnú viditeľnosť na verejnosti, ale tiež pre jeho úlohu intervencie a poradenstva. Ján Pavol II. mal v neho nepochybne veľkú dôveru a spoliehal sa na jeho službu.

Nie pre nič za nič bol tiež stálym členom rôznych delegácií Svätej stolice a svetových konferencií OSN osobitného významu, kde vďaka svojej skúsenosti a komunikačnej schopnosti zohrával úlohu prvoradého významu. Tak napríklad zohral aj ,diplomatickú’ úlohu v príprave alebo počas ciest historickej dôležitosti, ako bola cesta kardinála Casaroliho do Ruska v roku 1988 alebo cesta Jána Pavla II. na Kubu.“

Čo mu podľa Vás najviac pomáhalo vykonávať úrad ,hovorcu’ pápeža Jána Pavla II.?     

„Jeho inteligencia, elegancia a schopnosť udržiavať vzťahy boli vynikajúce. K tomu sa ešte pridalo úžasné poznanie jazykov a skutočná genialita v predstavovaní správ a informačných obsahov brilantnou, pútavou a výstižnou formou. Tieto všetky vlastnosti z neho robili ideálneho človeka ako referenčný bod vo Vatikáne pre zahraničných novinárov, ale tiež pre vzťahy s verejnosťou ako aj s osobnosťami veľkého významu a vplyvu vo svete komunikácie, politiky a vzťahov.“

Prečo si Ján Pavol II. zvolil za hovorcu laika?

„Voľba Navarro-Vallsa za riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice zo strany Jána Pavla II. bola nepochybne veľmi dobrou voľbou. Na rozdiel od jeho predchodcov išlo na tejto pozícii o laika – a už to bol v istom zmysle odkaz – o laika profesionálne kompetentného a váženého zo strany jeho kolegov.  

Zároveň ako numerár osobnej prelatúry Opus Dei bol človekom, na ktorého odhodlanie a vernú lásku voči Cirkvi a pápežovi sa dalo skutočne spoľahnúť. Dlhá a výnimočná služba Navarro-Vallsa ako riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice, jeho spoľahlivosť, výkonnosť a kvalita jeho práce, poukazujú na to, že jeho vedenie bolo obdobím, ktoré pravdepodobne ostane jedinečným v histórii vatikánskej komunikácie.“ -ej-    

inizio pagina

Mons. Auza v OSN: Fenomén starnutia je výzvou aj pre politiku

◊  

Vatikán 6. júla – Je nevyhnutné rešpektovať dôstojnosť ľudí v pokročilom veku, ktorí sú zdrojom bohatstva pre spoločnosť. S touto výzvou sa obrátil na pracovnú skupinu na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku v rámci diskusie o starnutí svetovej populácie stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Mons. Bernardito Auza.

„Odpovedať na potreby starších ľudí a rozvíjať praktické opatrenia, ktoré by zabezpečili, že ich práva sú bránené a chránené, sú naliehavými prioritami,“ vysvetlil Mons. Auza. Apoštolský nuncius pripomenul slová Svätého Otca Františka z vlaňajšej marcovej generálnej audiencie (4. marca 2015):

„Vďaka pokrokom v medicíne sa život predĺžil. Spoločnosť sa však neotvorila do väčšej šírky voči životu! Počet starších ľudí sa zvýšil, avšak naše spoločnosti sa dostatočne nezorganizovali, aby pre nich vytvorili miesto, s náležitou úctou a ohľaduplnosťou k ich krehkosti a k ich dôstojnosti.“ 

Starší ľudia sú podľa slov Mons. Auzu oveľa „krehkejší v mnohých ohľadoch, vrátane tých, ktoré súvisia s chudobou, opustenosťou a zdravím“. „Ešte kritickejšie účinky so sebou prinášajú prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty či finančné krízy, lebo prístup k pohotovostným službám pre starších ľudí sa stretáva s väčšími obmedzeniami spôsobenými napríklad zníženou schopnosťou ich pohybu a vekom“

Dôchodcovia, pokračoval ďalej stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, „sú často príliš vylúčení z aktívnej účasti na spoločnosti. Politické trendy a postoje tak dokážu vysunúť na okraj tých ľudí, ktorí kedysi boli v centre našej komunity“. Oni sú však, ako to často opakuje pápež František „zdrojom múdrosti nášho ľudu“.   

Mons. Auza tiež poukázal na dôležitosť pracovať na šírení takých politík a praktík, ktoré by posilnili zapojenie sa starších ľudí do politiky a do rozhodovacích procesov. „Zároveň je tiež nevyhnutné zabezpečiť adekvátny dôchodok a prístup k stálej formácii,“ vysvetlil vatikánsky diplomat.

„Starší ľudia trpiaci chorobami, zdravotným znevýhodnením a poznávacím deficitom a tí, čo žijú v izolovanosti, nemôžu prispievať do rozvoja spoločnosti. Nachádzajú sa vo fáze veľkej núdze. A je to práve v týchto okolnostiach, kedy im musíme preukázať našu lásku a rešpekt,“ dodal na záver svojho príhovoru na pôde OSN v New Yorku Mons. Auza. -ej-     

inizio pagina

Na Nádvorí hľadajúcich v Ríme diskutovali o etickej výzve umelej inteligencie

◊  

Vatikán 6. júla - V rámci cyklu Nádvorie hľadajúcich diskutovali dnes v Ríme na tému „Umelá inteligencia - etická výzva?“ odborníci z rôznych univerzít, vedeckých a spoločenských inštitúcií. Podujatie organizovalo Talianske veľvyslanectvo pri Svätej stolici spolu s Pápežskou radou pre kultúru.

Cieľom stretnutia, ktoré otvorili za účasti predsedu pápežskej rady kard. Gianfranca Ravasiho bolo zamyslieť sa nad vplyvom umelej inteligencie na „ľudskosť“ človeka vzhľadom na viaceré možné scenáre vychádzajúce z rozvoja umelej inteligencie a jej technologických aplikácií.

Diskutujúci si kládli aj otázku, aké miesto má pri rozvoji vedy ľudské svedomie. Svedomie totiž predstavuje rozlišujúci prvok medzi takým bytím, ktoré je schopné vybrať si a rozhodnúť sa a  byť tak zodpovedným za vlastné činy, a medzi umelým systémom, ktorý napodobňuje ľudské konanie, no je ďaleko od vlastnenia autentickej slobody. -ab-  

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteOrlando hostilo druhý ročník Národného stretnutia katolíckych lídrov

◊  

USA 6. júla – Prinášať evanjelium do periférií spoločnosti, ktorá je stále viac sekularizovaná a rozdelená. S týmto predsavzatím sa skončilo zasadnutie amerických katolíckych lídrov v Orlande na Floride, na ktorom sa v dňoch od 1. do 4. júla zišlo viac než 3-tisíc laikov, 160 biskupov a zástupcov dvoch stoviek katolíckych združení. Motto podujatia znelo „Radosť z evanjelia v Amerike“.  

Išlo o druhý ročník národného amerického zhromaždenia, ktoré zvolala Konferencia biskupov USA. Medzi mnohými témami boli aktuálna politická a kultúrna klíma, rast veriacich, vplyv sociálnych sietí, potreby a prínos Hispáncov, rasizmus a sociálne vylúčenie. V Orlande sa hovorilo aj o pomoci zraneným rodinám a pastoračnej starostlivosti o osoby s homosexuálnou orientáciou. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 6. júla 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina