Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

13/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKomisia Chorvátov a Srbov o kardinálovi Stepinacovi dospela k otvorenému záveru

◊  

Vatikán 13. júla – Vydaním spoločného záverečného komuniké sa dnes uzavrela ročná práca zmiešanej komisie chorvátskych a srbských odborníkov na interpretáciu historických otázok spätých so životom záhrebského arcibiskupa, bl. kardinála Alojzija Stepinaca (1898-1960).

Na šiestich zasadnutiach komisie, ktorá vznikla pred rokom na podnet Svätého Otca sa zúčastňovali zástupcovia Katolíckej cirkvi v Chorvátsku a Srbskej pravoslávnej cirkvi, historici a ďalší predstavitelia oboch strán. Zasadania moderoval páter Bernard Ardura, predseda Pápežského výboru pre historické vedy.

Komisia bola poverená vykonať vedeckú prácu podľa metodológie historických vied, založenú na dostupnej dokumentácii s jej uvedením do kontextu, pričom nemala kompetenciu zasahovať do procesu kanonizácie bl. kardinála Alojzija Stepinaca, ktorý prislúcha striktne Svätej stolici.

Ako sa uvádza v záverečnom komuniké, prítomní uznali veľkomyseľnosť pápeža Františka, ktorý bol ochotný ustanoviť komisiu na žiadosť srbského pravoslávneho patriarchu Ireneja. „Všetci členovia sú vďační za srdečnú atmosféru, v ktorej pri plnej slobode slova  mohli naplniť mandát zverený komisii, čiže spoločne prehodnotiť život kardinála Stepinaca,“ uvádza sa ďalej v texte spolu s uznaním, „že každá cirkev má vlastné kritériá ohľadom kanonizácie“.

Okrem konštatovania prínosu spoločnej práce pre hlbšie poznanie osobnosti kardinála Stepinaca komisia „dospela k uzáveru, že rozličné udalosti, vystúpenia, písomnosti, mlčanie či zaujaté pozície sú stále predmetom rozdielnych interpretácií. V prípade kardinála Stepinaca prevažujúce interpretácie zo strany katolíckych Chorvátov a pravoslávnych Srbov zostávajú naďalej odlišné.“

„Skúmanie života kardinála Stepinaca ukázalo, že v dejinách všetky cirkvi kruto trpeli rôznymi prenasledovaniami a majú svojich mučeníkov a vyznávačov viery. Vzhľadom na to sa členovia komisie zhodli na možnosti budúcej spolupráce s výhľadom na spoločné dielo na vzájomné podelenie sa s pamiatkou mučeníkov a vyznávačov oboch cirkví,“ píše sa v závere spoločného komuniké.

Na záverečnom zasadnutí komisie 12. – 13. júla v Dome sv. Marty vo Vatikáne sa stretlo desať členov komisie za účasti arcibiskupa Záhrebu kardinála Josipa Bozaniča na čele delegácie Konferencie biskupov Chorvátska a zo strany Svätej synody Srbskej pravoslávnej cirkvi za účasti metropolitu Čiernej Hory a Pobrežia Amfilohija. -jb-

inizio pagina

Pred vatikánsky súd predstúpia bývalí funkcionári nemocnice Bambino Gesù

◊  

Vatikán 13. júla – Civilný súd Mestského štátu Vatikán začne súdne pojednávanie proti dvom bývalým členom vedenia vatikánskej detskej nemocnice. V kauze neoprávneného použitia financií Nadácie Bambino Gesù sú obvinení 55-ročný Giuseppe Profiti a 57-ročný Massimo Spina, bývalý prezident a tajomník nadácie.

Na účely nesúvisiace s inštitúciou bola v období 2013 – 2014 použitá suma vo výške 422 tisíc eur, z čoho profitovala súkromná talianska firma. Išlo o rekonštrukciu obytných priestorov vo vlastníctve vatikánskeho Governatorátu, konkrétne bytu emeritného štátneho sekretára kardinála Bertoneho.

O súdnom predvolaní dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. Prvé súdne vypočúvanie je naplánované na 18. júla. -jb-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteV Moskve si prišlo uctiť relikvie sv. Mikuláša 1,75 milióna pútnikov

◊  

Rusko 13. júla – Putovanie relikvií svätého biskupa Mikuláša po Rusku sa teší mimoriadnej pozornosti tamojších veriacich. Podľa agentúry Interfax počas vystavenia relikvií Moskve si ich prišlo uctiť vyše 1,75 milióna pútnikov. Za jediný deň 10. júla navštívilo pravoslávnu Katedrálu Krista Spasiteľa s vystaveným relikviárom svätca 64 tisíc osôb.

Relikvie patróna Ruska, ktoré zapožičala Katedrála sv. Mikuláša v talianskom Bari, boli v Moskve sprístupnené od 22. mája. Práve dnes 13. júla sa presúvajú do Sankt Peterburgu, kde budú k dispozícii pre pútnikov ďalšie dva týždne. -jb-

inizio pagina

Lyonský súd potvrdil, že kardinál Barbarin bol obvinený neprávom

◊  

Francúzsko 13. júla – Lyonský arcibiskup kardinál Philipe Barbarin bol obvinený neprávom. Francúzsky súd dospel k záveru, že kardinál Barbarin nijako neporušil zákon a obvinenie z údajného nenahlásenia pedofilného kňaza z jeho diecézy polícii nebolo podložené.

Kardinál Barbarin sa musel vyše roka brániť pred súdom a čeliť rozsiahlemu mediálnemu lynčovaniu po tom, ako bol vo februári 2016 obvinený z trestného činu „nenahlásenia sexuálnej agresie a neposkytnutia pomoci osobe v ohrození v súvislosti so skutkami, z ktorých bol obvinený kňaz Jérôme Billioud v rokoch 1990 a 1993.“

Súd uzavrel, že kardinál v tomto prípade nepochybil, keďže poškodenej osobe, ktorá v roku 2009 už bola dospelá dal radu, aby riadne nahlásila udanie, čo sa aj stalo. Dekrétom štátneho prokurátora v Lyone z 11. decembra 2016 bol súdny prípad obvinenia proti kard. Barbarinovi odložený ad acta.

Lyonská arcidiecéza pred dvoma dňami oficiálne informovala o tejto skutočnosti spolu s vyslovením želania, aby sa médiá, ktoré v roku 2016 doširoka prezentovali obvinenie, teraz s rovnakou starostlivosťou venovali informovaniu o rozhodnutí sudcov.

„Kardinál Barbarin sa teší, že súd priniesol pravdu a pokoj po vášnivých a neraz  očierňujúcich polemikách,“ uvádza sa v komuniké. Lyonský arcibiskup napokon žiada, aby „boli rešpektované jeho práva a zákonné rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú“ a zdôrazňuje „svoju hlbokú podporu, disponibilitu a spolucítenie voči všetkým obetiam“. -jb-

inizio pagina

Katolícka cirkev v Mongolsku slávi 25. výročie prítomnosti v krajine

◊  

Mongolsko 13. júla – Katolícka cirkev v Mongolsku slávi tento rok 25. výročie svojej prítomnosti v tejto postkomunistickej krajine. Ako informovala misijná agentúra Fides, slávnostnú svätú omšu pri príležitosti osláv „strieborného jubilea“, celebroval 9. júla v Katedrále sv. Petra a Pavla v Ulanbátare biskup Wenceslao Padilla, apoštolský prefekt v Mongolsku.

Biskup Padilla vyjadril vo svojom príhovore vďačnosť Bohu a všetkým spolupracovníkom za všetko čo sa urobilo v priebehu predchádzajúcich 25 rokov:

Teraz môžem skutočne povedať a chcem kričať do sveta slová proroka Izaiáša: «Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno» (Iz 12,4). Boh našich otcov bol skutočne bohato milostivý, láskavý, chránil a viedol každý náš krok na ceste viery a naše malé spoločenstvo v Mongolsku“.

Apoštolský prefekt ďalej zdôraznil, že „stabilita Cirkvi v Mongolsku a jej prítomnosť v rôznych oblastiach spoločnosti stále rástla a posilňovala sa. Príchod misionárov z rôznych rehoľných spoločenstiev a z rôznych národností, spolupráca a viera mnohých Mongolov sa podieľali na vytváraní solídnej prítomnosti Cirkvi v Mongolsku.

Tento rok sa oslavuje tiež 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Mongolskom. Po tom ako ázijský štát získal v 90. rokoch minulého storočia nezávislosť a demokraciu, požiadali jeho predstavitelia o diplomatické vzťahy so Svätou stolicou.

Ako pripomenul na slávnosti v Ulanbátare Mons. Marco Sprizzi, prvý radca apoštolskej nunciatúry pre Južnú Kóreu a Mongolsko, „Svätá stolica  bola medzi prvými štátmi, ktoré uznali Mongolsko ako samostatný štát. Odvtedy sú vzájomné vzťahy veľmi dobré.

Mons. Sprizzi na záver dodal: „Pápežovi Františkovi leží na srdci duchovné i materiálne dobro mongolského ľudu. Keďže tu nejde o náš vlastný prospech, ale ide nám predovšetkým o prospech ľudu Mongolska, sú vzájomné vzťahy veľmi dobré a pokračujeme v službe ľudu v tejto krajine.“ -ab-

inizio pagina

Venezuelskí biskupi dôrazne odsúdili nedemokratické počínanie vlády

◊  

Venezuela 13. júla – Venezuelskí biskupi publikovali novú naliehavú výzvu ku krízovej situácii v krajine. Včera na záver svojho plenárneho zasadnutia publikovali dokument s názvom: „Naliehavé posolstvo katolíkom a všetkým ľuďom dobrej vôle vo Venezuele“. Reagujú v ňom na stále sa prehlbujúcu politickú, inštitucionálnu a  ekonomickú krízu v krajine, ktorá si od prepuknutia v apríli vyžiadala už viac ako 100 mŕtvych.

Venezuelskí biskupi adresujú aktuálnej vláde prezidenta Madura dôraznú kritiku: odsudzujú „neľudské potláčanie“ manifestácií občanov, ktorí žiadajú len rešpektovanie demokracie; pripomínajú väznenie a svojvoľné procesy  s tými, ktorí nesúhlasia s vládou, mučenie, porušovanie ľudských práv zo strany predstaviteľov vládnej moci a násilné akcie „ilegálnych polovojenských jednotiek“ na strane vlády.

Biskupi povedali jasné «nie» ústavodarnému zhromaždeniu zavedenému súčasnou vládou, pretože je odmietané ľudom a smeruje „k nanúteniu diktátorského režimu krajine“ nastolením „socialistického, marxistického a vojenského štátu s absenciou autonómie moci“ a „s úmyslom odstrániť aktuálne štátne orgány, zvlášť národné zhromaždenie, ktoré je volené priamo ľudom“.

Cirkevní predstavitelia vyjadrili plnú podporu ľudovému referendu vyhlásenému Národným zhromaždením na 16. júla, ktoré má umožniť občanom vyjadriť svoje áno alebo nie voči návrhu zmeny ústavy. Posolstvo konštatuje, že v krajine sa porušuje ústava a „Najvyšší súd a Národná volená rada pritakávajú návrhom vlády, nedržiac sa základných princípov participatívnej demokracie“. Od ozbrojených síl sa vo výzve biskupov žiada, aby slúžili ľudu a nie režimu.

Na záver venezuelskí biskupi žiadajú „otvorenie humanitárneho koridoru, aby mohli do krajiny prichádzať lieky a potraviny“, ktoré už mesiace chýbajú. -ab-

inizio pagina

Malta predefinovaním manželstva ochudobňuje spoločnosť, reagujú biskupi

◊  

Malta 13. júla – Manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou, zdôrazňuje s rozhodnosťou Katolícka cirkev na Malte po tom, ako včera miestny parlament schválil legalizáciu sobášov medzi osobami rovnakého pohlavia. Norma bola schválená 66 hlasmi, pričom proti bol len jeden hlas.

Ako vo svojom vyhlásení uvádzajú maltskí biskupi, „manželstvo ostane vždy výlučným vzťahom medzi jedným mužom a jednou ženou, otvoreným pre plodenie detí. Manželstvo muža a ženy je modelom, ku ktorému sa ľudstvo vždy hlásilo, a to nie len z pohľadu kresťanstva.

Dokument podpísaný arcibiskupom Malty Mons. Charlesom Sciclunom a gozovským biskupom Mariom Grechom poukazuje aj na ďalší problém, a ten sa týka rodiny:

Zavedúc neutrálny koncept civilného manželstva, otvoreného každému typu dvojice, zákon odsúva nabok rozdiely a prirodzenú vzájomnosť, ktorá jestvuje medzi mužom a ženou.“ Avšak, „odstrániac tieto rozdiely, budú vytrhnuté antropologické korene rodiny.“ Toto povedie k „ochudobneniu spoločnosti“, pretože „miesto toho, aby sa akceptovala rozdielnosť, nanucuje sa uniformita v spôsobe, akým sa vyjadrujú ľudské vzťahy.

Maltskí biskupi súčasne zdôrazňujú, že „Cirkev plne rešpektuje dôstojnosť každého človeka, nezávisle od rozhodnutí a vzťahov, v ktorých žije“, pretože „pre Cirkev je každý dôležitý, nakoľko je stvorený na Boží obraz a podobu.“ -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 13. júla 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

 

inizio pagina