Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

14/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuEkologické posolstvo pápeža Františka do Ria: Úcta k prírode a medziľudské vzťahy

◊  

Vatikán/Brazília 14. júla Význam ekológie a odkaz Encykliky Laudato si´ o starostlivosti o spoločný dom pripomenul pápež František v posolstve do brazílskeho Ria de Janeiro pri príležitosti medzinárodnej konferencie venovanej ekologickým problémom veľkomiest. Vyzval k zodpovednému pestovaniu postoja úcty k prírode a k vytváraniu si vzťahu k prostrediu, v ktorom človek žije.

Medzinárodný kongres s názvom «Laudato si´ a veľkomestá» včera v Riu de Janeiro otvoril kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Priblížme si myšlienky pápežského posolstva (originál v španielčine) jeho účastníkom, ktoré sa člení do troch bodov: úcta, zodpovednosť a pestovanie vzťahov.

Pápež František vo svojom posolstve adresuje novú naliehavú výzvu vládam, aby sa starali o životné prostredie, nezostali nečinné voči znečisteniu ovzdušia a vody. Rešpektovať stvorenie je jednou z našich „základných úloh“, zdôrazňuje Svätý Otec. Citujúc svoju encykliku Laudato si´ ozrejmuje, že „nemôžeme zostať so založenými rukami, keď pozorujeme veľké zníženie kvality ovzdušia alebo nárast produkcie odpadu, s ktorým nesprávne nakladáme.

Tieto situácie, poznamenáva pápež, „sú dôsledkom nezodpovedného správania sa voči stvoreniu a žiadajú praktizovať aktívnu zodpovednosť v prospech všetkých.“ Žiaľ, pokračuje pápež František, pozorujeme „nezáujem o náš spoločný domov“, „pasivitu“ a „prejavy straty zmyslu pre zodpovednosť“. Je dôležité, aby každá vláda „zodpovedne reagovala“ v záujme rešpektovania životného prostredia, v ktorom všetci žijeme.

Úcta k stvorenstvu je povinnosťou aj vzhľadom na budúce generácie, pripomína Svätý Otec a dodáva, že „tejto starostlivosti sa musíme učiť a odovzdávať ju.“ Pápež konkrétne dáva dôraz na význam zachovania čistej a pitnej vody, ku ktorej prístup má byť „základným právom“, garantovaným pre všetkých.

V posolstve pápeža Františka nechýba ani dôraz na dôležitosť medziľudských vzťahov, ktoré sa práve vo veľkých mestách zdajú byť stále väčším problémom. Niekedy sa spoločnosť uzavrie a žije v nedôvere, chýbajú korene a vzniká izolácia, ktorej dôsledkom je chudoba. Preto, vyzýva pápež, je nevyhnutné spoločné úsilie na úrovni politickej, výchovnej a náboženskej pre „vytvorenie medziľudských vzťahov“, ktoré „zbúrajú múry“ vyraďujúce ľudí. -ab-

inizio pagina

Mons. Gallagher: Po porážke ISIS-u treba ešte veľa urobiť pre návrat kresťanov

◊  

Vatikán/Taliansko 14. júla – „Aj pred barbarstvami tzv. ISIS-u sa kresťania a tiež iné menšiny cítili byť obyvateľmi druhej kategórie.“ Túto závažnú skutočnosť verejne pripomenul sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher, ktorý včera vystúpil na konferencii v Ríme. Upozornil tiež, že na porážku diskriminačnej ideológie nestačí  čisto vojenská porážka extrémistov.

Podujatie s témou „Ochrana náboženských komunít“ organizovalo talianske Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s Inštitútom pre štúdium medzinárodnej politiky. Cieľ organizátorov prezrádza podtitul konferencie: „Investovať do mladých, ktorí sú aktérmi novej éry stretávania, dialógu a mierového spolunažívania medzi národmi.“ Pri tejto príležitosti oznámili aj vytvorenie inštitúcie Pozorovateľa pre náboženské menšiny vo svete a pre rešpektovanie náboženskej slobody.

Je potrebné si jasne povedať, že rétorika diskriminačnej ideológie nebude porazená len jednoduchou porážkou Islamského štátu na Blízkom východe“, zdôraznil vatikánsky prelát. Na porazenie diabolskej rétoriky je podľa neho nutné zvýšiť úsilie o vytvorenie nového spôsobu, ako o tejto téme hovoriť. Podľa Mons. Gallaghera totiž „vojenské prostriedky na porazenie nepriateľa nie sú zárukou. Rétorika diabolskej ideológie bude porazená. Aby sa tak stalo, musíme zvýšiť naše úsilie o vytvorenie opačného diskurzu (kontra-naratívu) k tejto ideológii.

Vatikánsky sekretár dodal, že „zrekonštruovať budovy v Iraku bude jednoduchšou časťou, ale znovu vybudovať spoločnosť v Iraku  bude oveľa náročnejšie: vytvoriť sociálne, ekonomické a politické vzťahy, aby ľudia mali dôveru vrátiť sa a položiť základ pre mierové spolužitie.“

Navyše prítomnosť kresťanov na Blízkom východe má nezanedbateľnú úlohu, pokračoval Mons. Gallagher: „Kresťanstvo je zásadne dôležité pre identitu Blízkeho východu. Rôznorodosť, ktorá ho charakterizovala od nepamäti,  predstavuje podstatnú charakteristiku a garantuje mierové spolužitie medzi osobami rôzneho vierovyznania a etnickej príslušnosti.

Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi tiež spomenul, že „od minulej jesene bola väčšina území okupovaných Islamským štátom na severe Iraku oslobodená, vrátane kresťanských dedín na Ninivskej planine. Žiaľ, napriek túžbe po návrate do vlastných domov, len málo ľudí z radov kresťanov a iných skupín bolo schopných vrátiť sa. Domy, školy a kostoly sú ešte stále v ruinách. Napriek oslobodeniu týchto území od nepriateľa je treba ešte veľa urobiť na pomoc kresťanom a iným menšinám, aby sa mohli bezpečne vrátiť do svojich miest a do svojich domovov.“ -ab-

inizio pagina

Nové dikastérium pre laikov, rodinu a život už funguje aj na internete

◊  

Vatikán 14. júla – Dikastérium pre laikov, rodinu a život, zriadené pápežom Františkom len pred necelým rokom (15. augusta 2016), dnes sprístupnilo verejnosti svoju novú webovú stránku. Svoj nový portál dikastérium charakterizuje ako „pohostinné a rodinné miesto  pre laikov a pre rodiny, ponúkajúce všetkým možnosť byť vypočutí“. Realizátori myšlienky vkladajú nádej do využitia sociálnych sietí, ktorým venovali veľký priestor. „Dúfame, nám dovolia vstúpiť do dialógu s tým, kto nás chce sledovať,“ píšu v tlačovej správe.

Nová webová stránka má ambíciu poskytovať obsahy okrem taliančiny aj v angličtine, španielčine, francúzštine a portugalčine. Záujemcovia tu nájdu správy týkajúce sa aktivít dikastéria, novinky na sociálnych sieťach a tiež internetové videá.

Hlavným vizuálnym prvkom je nové logo Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Predstavuje Berniniho kolonádu ako „objatie, ktoré zahŕňa všetkých laikov a všetky rodiny sveta“. V ľavej časti loga so zaplneným námestím pred bazilikou sv. Petra je vyobrazené vzájomné spojenie laikov a symbolický Berniniho oblúk zakončuje ratolesť mieru. Námestie zapĺňajú siluety členov Božieho ľudu,  tak ako ho definuje v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium pápež František: je to ľud, ktorý má misijný sen priblížiť sa ku všetkým (EG 31). Autorkou loga je talianska výtvarníčka Anna Formaggio. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteNa poslednej rozlúčke s kard. Meisnerom v Kolíne budú aj zástupcovia Slovenska

◊  

Nemecko 14. júla – V kolínskom katedrálnom Dóme sv. Petra bude zajtra o 10. hodine posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Joachimom Meisnerom, emeritným arcibiskupom Kolína. Nemecký kardinál, ktorý zomrel 5. júla, bol mužom Cirkvi, ktorý sa usiloval byť mostom medzi východom a západom v čase, keď Európu rozdeľovala železná opona a samotné mesto Berlín pretínal múr. Kardinál Joachim Meisner je známy aj ako priateľ a veľký podporovateľ Cirkvi na Slovensku.

Ako informovalo Spišské biskupstvo, na pohrebe sa zúčastní aj spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a rovnako aj  generálny vikár Mons. Anton Tyrol a Mons. František Dlugoš, levočský dekan a rektor levočských bazilík. Kardinál Meisner desiatky rokov navštevoval Spišskú diecézu, s ktorej biskupom Mons. Františkom Tondrom ho spájalo dlhoročné priateľstvo. V roku 2006 mu mesto Levoča udelilo čestné občianstvo. Kardinál Meisner štedro podporil výstavbu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá mu v roku 2011 udelila čestný doktorát.

Kardinálsky titul prijal Joachim Meisner z rúk pápeža Jána Pavla II. v roku 1983. Za kolínskeho arcibiskupa metropolitu bol menovaný 20. decembra 1988. Arcidiecézu Kolín spravoval celé štvrťstoročie. -jb-

inizio pagina

RubrikaByť priateľmi kňazov - myšlienky pápeža Františka hnutiu Serra

◊  

Priateľstvo v plnom zmysle tohto slova je témou, na ktorú sa pápež František pred časom (23. júna 2017) prihovoril svojim hosťom. Išlo o audienciu účastníkov organizácie Serra International, pomenovanej po františkánskom svätcovi Juniperovi Serrovi, patrónovi Kalifornie, ktorého pápež František svätorečil pri svojej návšteve Spojených štátov v septembri 2015 vo Washingtone.

Poslaním medzinárodnej laickej organizácie je podporovať kňazské povolania a povolania do zasväteného života, a to nielen finančne, ale v prvom rade prostredníctvom modlitby a priateľstva.

Sv. Junipero Serra je pochovaný vo františkánskom kláštore v mestečku Karmel v kalifornskom Monterrey, kde zomrel v roku 1784. Jeho sochu nájdeme aj v budove washingtonského Kapitolu.

Na Slovensku je organizácia Serra International takmer neznáma, no v USA a mnohých krajinách Ameriky má bohatú históriu. V Ríme slávili jej členovia koncom júna svoj jubilejný 75. kongres s mottom „Stále vpred – odvaha povolania“.

Veľkú časť svojho príhovoru pri stretnutí v Aule Pavla VI. venoval pápež František úvahe o priateľstve. Členov hnutia Serra International nazval „výnimočnými priateľmi“, ktorí sú darom od Pána pre seminaristov a kňazov. Svätý Otec okrem iného povedal:

„Slovo „priateľ“ sa dnes stalo trochu „ošúchaným“. Žijúc a bývajúc vo veľkomestách, každý deň sa stretávame s rôznymi ľuďmi, ktorých často nazývame „priateľmi“, ale je to len určitý hovorový spôsob. A tiež v oblasti virtuálnej komunikácie je slovo „priateľ“ jedným z najpoužívanejších. Napriek tomu vieme, že povrchné poznanie nestačí na nadobudnutie tej skúsenosti stretnutia a blízkosti, na ktorú slovo „priateľ“ poukazuje.

Keď toto slovo používa Ježiš, poukazuje na nepohodlnú pravdu: pravé priateľstvo je tu len vtedy, keď ma stretnutie zainteresuje do života iného až po darovanie seba samého. Skutočne, Ježiš hovorí svojím učeníkom: «Už vás nenazývam sluhami [...]. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca» (Jn 15,15). On nastoľuje nový vzťah medzi človekom a Bohom, ktorý presahuje zákon a  zakladá sa na dôvernej láske. Súčasne Ježiš oslobodzuje priateľstvo od sentimentalizmu a odovzdáva nám ho ako zodpovedný záväzok, ktorý zasahuje život: «Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov» (Jn 15,13).

To znamená, že sme priateľmi len vtedy, ak stretnutie nezostane vonkajšie alebo formálne, ale stane sa zdieľaním osudu toho druhého, spolucítením, zaangažovaním sa, ktoré vedie až po darovanie sa pre druhého.

Robí nám dobre myslieť na to, čo koná priateľ: pridáva sa diskrétne a citlivo k mojej ceste; hlboko ma počúva a chápe aj za hranicou slov; je milosrdný voči nedostatkom a slobodný od predsudkov; vie zdieľať moju cestu a dať mi tak pocítiť radosť z toho, že nie som sám; nepritakáva mi vždy, ale práve preto, že mi chce dobre, povie mi  úprimne to, s čím nesúhlasí; je pripravený pomôcť mi vstať zakaždým, keď padnem.

Toto priateľstvo sa snažíte vy darovať aj kňazom. Klub Serra je miestom, kde rastie toto krásne povolanie: byť laikmi, ktorí sú priateľmi kňazov. Ako priatelia, ktorí ich vedia sprevádzať a podporovať so zmyslom pre vieru, s vernosťou v modlitbe a s apoštolským nasadením; priatelia, ktorí vedia spoločne žasnúť nad povolaním, nad odvahou definitívnej voľby, zdieľať radosti a starosti služby; priatelia, ktorí vedia byť blízko kňazom, ktorí sa vedia pozerať s pochopením a jemnosťou na ich veľké nadšenie, spolu s ľudskými slabosťami. S týmito postojmi môžete byť pre kňazov ako ten dom v Betánii, kde Ježiš skladal u Marty a Márie svoju únavu a vďaka ich pozornosti si oddýchol a občerstvil sa. (...)

Drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás, aby ste boli pravými priateľmi seminaristov a kňazov, preukazujúc vašu lásku voči nim v podporovaní povolaní, v modlitbe a v pastoračnej spolupráci. A pripomínam: vždy v pred! Vpred v nádeji, vpred s vaším poslaním, hľadiac vždy ďalej, doširoka otvárajúc obzory, dávajúc priestor mladým a pripravujúc budúcnosť. Cirkev a kňazské povolania vás potrebujú. Presvätá Mária, Matka Cirkvi a kňazov, nech vás sprevádza. A prosím, modlite sa aj za mňa.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 15. júla 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina