Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

17/07/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuNech hlas robotníkov zaznieva v Cirkvi – pápežské posolstvo k 50. výročiu hnutia

◊  

Vatikán/Španielsko 17. júla – „Nech hlas robotníkov aj naďalej zaznieva v lone Cirkvi“ – toto prianie  vyjadril pápež František v posolstve medzinárodnému stretnutiu Svetového hnutia kresťanských robotníkov, ktoré práve prebieha v španielskej Ávile.  Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia hnutia prišlo do mesta sv. Terézie 120 delegátov zo 79 členských krajín.

Posolstvo podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom si všíma tému konferencie „Pôda, bývanie a práca pre dôstojný život“. Zdôrazňuje, že „dôstojnosť človeka je úzko spojená s týmito troma skutočnosťami“, ktoré pripomínajú, že základná skúsenosť ľudskej osoby je „cítiť sa byť zakoreneným vo svete, v rodine a v spoločnosti.“

„Pôda, bývanie a práca znamená bojovať, aby každý človek žil primeraným spôsobom vzhľadom na svoju dôstojnosť a aby nikto nebol skartovaný. V tom nás posilňuje naša viera v Boha, ktorý poslal svojho Syna na svet, aby podieľajúc sa na dejinách svojho ľudu, žijúc v rodine a pracujúc vlastnými rukami mohol oslobodiť a spasiť ľudské bytie svojou smrťou a zmŕtvychvstaním,“ píše sa v posolstve zaslanom v mene pápeža Františka. V závere Svätý Otec povzbudzuje členov Svetového hnutia kresťanských robotníkov, aby „pokračovali s obnoveným elánom v úsilí prinášať Evanjelium do sveta práce.“

Pápež František dokazuje svoj záujem o svet práce či už pravidelnými príhovormi na medzinárodných stretnutiach ľudových hnutí, alebo stretnutiami s ľuďmi práce pri apoštolských cestách. Napr. počas svojej pastoračnej návštevy talianskeho priemyselného mesta Janov v máji tohto roka venoval jedno osobitné stretnutie práve robotníkom. Tiež nedávno 7. júla Svätý Otec prišiel sláviť svätú omšu v kruhu pracovníkov, ktorí sa starajú o technickú údržbu Vatikánu. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteKardinál Leonardo Sandri hodnotí svoju týždňovú návštevu Ukrajiny

◊  

Vatikán/Ukrajina 17. júla – Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné Cirkvi, ukončil svoju návštevu Ukrajiny, na ktorej bol od 11. júla. Včera na záver svojej cesty koncelebroval pri príležitosti národnej púte do mariánskej svätyne v Zarvanici svätú liturgiu s kyjevsko-haličským vyšším arcibiskupom Mons. Svjatoslavom Ševčukom.

V pútnickej svätyni gréckokatolíkov Zarvanica v Ternopoľskej oblasti  sa uchováva milostivá ikona Panny Márie. Pri jej návšteve vatikánsky predstaviteľ znova predniesol modlitbu za mier, žiadajúc ukončiť utrpenie mnohých ľudí a prinášajúc prejavy blízkosti a požehnania od pápeža Františka.

Pre Vatikánsky rozhlas kardinál Sandri zhodnotil svoju účasť na národnej púti takto:

„Pre mňa to bol vrcholný bod celej mojej cesty po Ukrajine, pretože mysliac na stretnutia, ktoré som absolvoval v regiónoch, kde som sa stretol s utrpením utečencov z vojnových oblastí, bolo to ako pozbierať celú túto skutočnosť do duchovného koša darov pre Pannu Máriu a položiť ho k jej nohám. Toto som osobne urobil mysliac na veľkorysosť a lásku Svätého Otca voči Ukrajine. Je to však dielo Ukrajincov, a je to jedna nádhera!

Spoluúčasť na púti – hlavne mladých, počas nočne vigílie – potom včera božská liturgia bola za účasti veľkého množstva veriacich. Deň predtým a počas celej noci sa spovedalo. Modlitby, spovede, úsilie „dostať sa cez Máriu k Ježišovi“. Teda verím, že toto bol pre mňa najkrajší záver tejto cesty: byť pri Máriiných nohách spolu s celou Gréckokatolíckou cirkvou, so všetkými veriacimi, ktorí boli prítomní buď osobne alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. A tak som dal do jej rúk celú budúcnosť, ktorá ako dúfame bude budúcnosťou mieru a svornosti pre túto milovanú krajinu.“

Kardinál Sandri poskytol aj celkové hodnotenie svojho skoro týždenného pobytu na Ukrajine:

„Je to z mojej strany veľmi pozitívna bilancia, aj vďaka tomu, že ma počas celej cesty sprevádzali vyšší gréckokatolícky arcibiskup a apoštolský nuncius. Boli pre mňa oporou v tejto krajine, kde je veľa denominácií a je potrebné reagovať primerane, aby bol človek nestranný. Myslím, že mi veľmi pomohli svojím sprevádzaním.

A tiež, našiel som tam atmosféru nádeje: nádeje vidieť túto krajinu, Ukrajinu, žiť v pokoji, istote a s ašpiráciou byť krajinou prosperity a svornosti pre všetkých. Treba zdôrazniť aj prítomnosť biskupov latinského obradu na všetkých sláveniach. (...)

Toto všetko privádza k zamysleniu: aká je tu rozličnosť, a preto ako veľmi je potrebná jednota a svedectvo. Pripomínam, že sú to dve kľúčové slová Synody pre Blízky východ. Jednota a svedectvo: ako v Latinskej Amerike, odkazom Aparecidy je byť v prvom rade učeníkmi a potom misionármi.

Myslím si preto a dúfam, že táto cesta poslúžila k rastu jednoty s Bohom a medzi bratmi, medzi všetkými cirkvami, a že sme takto mohli svedčiť o Evanjeliu, o milosti a posväcujúcom pôsobení Krista.“ -ab-

inizio pagina

Venezuelčania v referende vyslali signál na záchranu krajiny z krízy

◊  

Venezuela 17. júla - Občania Venezuely sa včera prostredníctvom referenda vyhláseného opozičnými silami pokúsili dať signál na záchranu krajiny pred autoritatívnym režimom. Na hlasovaní, ktoré sa konalo bez podpory vlády a jeho výsledok nemá záväznosť na základe zákona, sa zúčastnilo 7 miliónov občanov. Vyše 98% z nich povedalo „nie“ snahe vlády zmeniť súčasnú demokratickú ústavu. V krajine je registrovaných 19 miliónov voličov.

Dôsledky venezuelskej krízy si odnášajú široké vrstvy obyvateľstva v podobe nárastu chudoby a sociálnych nepokojov. Krajina trpí vážnou politickou, inštitucionálnou a ekonomickou krízou už niekoľko mesiacov. Tá si vyžiadala prepad širokých vrstiev obyvateľstva do chudoby a počet obetí pri verejných protestoch proti vláde už presiahol stovku.

Vláda Nicolasa Madura pokračujúca v marxistickej línii predchádzajúceho lídra Huga Cháveza čelí obvineniam z nerešpektovania ústavnej demokracie. Opozíciu tvorí široké politické spektrum spojené zápasom za vyhlásenie volieb. Prezident Maduro autoritatívne nahradil funkciu parlamentu najvyšším súdom a usiluje sa o zmenu ústavy cez vytvorenie inštitúcie tzv. Ústavodarného zhromaždenia. Hlasovanie o Ústavodarnom zhromaždení je naplánované na 30. júla. Opozícia odmieta tento krok ako pošliapanie demokratického systému a dožaduje sa rešpektovania ústavnosti.

Včera, v deň venezuelského referenda bola na vatikánskom námestí pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána aj veľká skupina veriacich z Venezuely. Svätý Otec František Venezuelčanov krátko pozdravil z okna Apoštolského paláca a ubezpečil ich o svojej modlitbe: „S osobitným pozdravom sa obraciam na venezuelskú katolícku komunitu, v opätovnej modlitbe za vašu krajinu.“ 

Venezuelských biskupov, ktorí vyvíjajú úsilie na pomoc krajine dostať sa z hlbokej krízy, už pred mesiacom prijal pápež František vo Vatikáne. Dňa 8. júna prijal ich delegáciu vedenú predsedom Konferencie biskupov Venezuely arcibiskupom Diegom Padrónom s troma členmi predsedníctva a dvoma venezuelskými kardinálmi.

Miestna cirkev vidí cestu z krízy vo vyhlásení volieb a odmieta súčasnú snahu vlády zmeniť ústavu. Biskupi požiadali „všetkých členov Cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby boli solidárni s tými najzraniteľnejšími“. Okrem podpory včerajšieho referenda biskupi zároveň pozvali k účasti na celonárodnom dni modlitby a pôstu, ktorý vyhlásili na piatok 21. júla.

Venezuelskí biskupi minulú stredu 12. júla na záver svojho plenárneho zasadnutia publikovali ku krízovej situácii vyhlásenie s názvom: „Naliehavé posolstvo katolíkom a všetkým ľuďom dobrej vôle vo Venezuele“. Vyjadrili v ňom plnú podporu ľudovému referendu a aktuálnej vláde prezidenta Madura adresovali dôraznú kritiku: odsúdili násilné potláčanie manifestácií občanov, ktorí žiadajú len rešpektovanie demokracie; pripomenuli väznenie a svojvoľné procesy s tými, ktorí nesúhlasia s vládou, mučenie, porušovanie ľudských práv zo strany predstaviteľov vládnej moci a násilné akcie ilegálnych polovojenských jednotiek podporujúcich vládu.

V texte posolstva biskupi varujú pred zavedením Ústavodarného zhromaždenia na zmenu súčasnej ústavy ako pred krokom smerujúcim „k nanúteniu krajine diktátorského režimu“, nastoleniu „socialistického, marxistického a vojenského štátu s absenciou autonómie moci“ a „s úmyslom odstrániť aktuálne štátne orgány, zvlášť Národné zhromaždenie, ktoré je volené priamo ľudom“.

Biskupi tiež vyzvali ozbrojené sily, aby slúžili ľudu, a nie režimu. Vyslovili požiadavku na otvorenie humanitárneho koridoru, aby mohli do krajiny prichádzať lieky a potraviny, ktoré už mesiace chýbajú.

Prehĺbením humanitárnej krízy sa 52% venezuelského obyvateľstva ocitlo v kategórii chudoby, uviedol zástupca Talianskej katolíckej charity (Caritas italiana) Paolo Beccegato: „Je to výkrik sociálneho utrpenia, nárast extrémnej chudoby v krajine, ktorá už prv bola v ťažkej situácii, s nárastom detskej podvýživy, ktorá podľa štatistiky Caritas Venezuela postihuje už každé štvrté dieťa.“ Nedostatok sa týka celkovej zdravotnej starostlivosti a liekov. -jb-

inizio pagina

Biskup Milan Lach sa lúčil s Prešovom, v piatok prevezme službu v Parme v USA

◊  

Slovensko/USA 17. júla – Novovymenovaný apoštolský administrátor Eparchie Parma v USA Milan Lach SJ sa dnes rozlúčil so svojím doterajším pôsobiskom v Prešove. Pri ďakovnej svätej liturgii v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa mu poďakoval prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ za jeho štvorročnú službu pomocného biskupa a protosynkela Prešovskej archieparchie.

V piatok 21. júla privítajú vladyku Milana Lacha na jeho novom pôsobisku v Parme v štáte Ohio pri archijerejskej svätej liturgii za účasti apoštolského nuncia v USA Mons. Christopha Pierreho. V tamojšom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa bude liturgiu sláviť pittsburský arcibiskup metropolita William Skurla spolu s novým apoštolským administrátorom Parmskej eparchie Milanom Lachom i s jeho predchodcom v úrade, emeritným parmským eparchom Johnom Kudrickom. -jb-

inizio pagina

Oslobodenie sestry Glorie unesenej v Mali urgujú kolumbijskí biskupi

◊  

Mali/Kolumbia 17. júla – Oslobodenia misionárky kolumbijského pôvodu unesenej 7. februára v africkom Mali sa opätovne domáhajú kolumbijskí biskupi. Sestra Gloria Cecilia Narváezová z františkánskej kongregácie Nepoškvrnenej Panny Márie, unesená ozbrojencami hlásiacimi sa k organizácii Al Káida, je podľa videa zverejneného džihádistami 1. júla stále nažive. Videozáznam ju zachytáva spolu s ďalšími piatimi unesenými zahraničnými občanmi.

Opätovne zavrhujeme tento únos a žiadame národnú vládu o nevyhnutné sprostredkovanie, aby táto naša rodáčka bola urýchlene oslobodená a navrátila sa živá a zdravá do svojej komunity,“ žiada nový predseda Konferencie biskupov Kolumbie Mons. Oscar Urbina Ortega, arcibiskup diecézy Villavicencio vo vyhlásení, ktoré priniesla agentúra Fides.

Kolumbijskí katolícki biskupi prijali „s radosťou a nádejou“ informáciu, že sestra Gloria je živá. V krátkom vyhlásení zdôrazňujú, že „únos je nezákonný spôsob pre dosiahnutie akéhokoľvek cieľa, je to proti dôstojnosti osoby, proti základnému právu slobody, proti ľudským právam a proti spoločenskému dobru.

Žiadna osoba nemá byť vystavená tomuto trýzneniu, „únos nebude nikdy spôsob ako podporiť pravdu, spravodlivosť a mier“ zdôrazňujú biskupi. „Urobme všetko pre to, aby úsilie vynaložené zo strany úradov prinieslo žiadané plody v prospech sestry Glorie“ uviedli na záver biskupi a pobádajú všetkých veriacich „pokračovať v modlitbe za zdravie rehoľníčky a za jej okamžité prepustenie.“ -ab-

inizio pagina

Kongo: Ozbrojenci uniesli dvoch katolíckych kňazov v Severnom Kivu

◊  

Kongo 17. júla - Ozbrojenci uniesli dvoch katolíckych kňazov v Severnom Kivu, východnej provincii Konžskej demokratickej republiky. Zanechali za sebou zničené objekty farnosti.

„Farár Charles Kipasa a kaplán Jean-Piere Akili boli počas noci unesení militantmi zo skupiny Mai-Mai, ktorí ich vzali do hôr. Ukradli tiež dve vozidlá a dva motocykle,“ povedal biskup Paluku Sikuli z diecézy Beni-Butembo agentúre AFP.

Únosy sú vo východnej časti krajiny častou záležitosťou. Sú dôsledkami konfliktu medzi tamojšími komunitami Nande a Hunde proti etnickej skupine Hutu, ktorých považujú za cudzincov zo susednej Rwandy.

V roku 2012 uniesli zase rebeli patriaci k „Spojeneckým demokratickým zložkám“ z Ugandy troch kňazov, ktorí sú odvtedy nezvestní.

Východ Konžskej demokratickej republiky je pre svoje minerálne bohatstvo ohniskom konfliktov už dlhé roky. Viaceré ozbrojené skupiny tu páchajú na civilistoch násilnosti ako únosy, znásilnenia a vraždy. -at-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 17. júla 2017

◊  

Pondeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina