Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

01/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuNa sviatok sv. Ignáca pápež František obedoval s jezuitmi

◊  

Rím 1. augusta – Včera, na sviatok zakladateľa jezuitov sv. Ignáca z Loyoly (1491-1556), navštívil komunitu generálneho domu jezuitov v Ríme Svätý Otec František. Pri spoločnom obede sa stretol s rehoľnými spolubratmi za účasti generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pátra Artura Sosu Abascala a povzbudil ich v plnení ich poslania.

Večer o 19. hodine páter Arturo Sosa predsedal slávnostnej liturgii v rímskom kostole zasvätenom Najsvätejšiemu menu Ježiš za účasti vyše stovky kňazov a veľkého počtu veriacich z krajín celého sveta. V homílii sa zameral na základ rehoľného zasvätenia sa jezuitu a vzájomnej jednoty členov spoločenstva, ktorým je osobná láska k Ježišovi Kristovi. Ako povedal, „prvým krokom, ako sa stať kresťanom a jezuitom je preto zamilovať sa do Ježiša, stať sa jeho priateľom a zdieľať jeho život a poslanie spolu so spoločníkmi, ktorí sú rovnako zamilovaní a zjednotení v jeho mene, aby slúžili Cirkvi.“

Láska k Ježišovi Kristovi je aj základom jednoty myslí a sŕdc členov Spoločnosti Ježišovej, pripomenul páter Sosa, s odkazom na sv. Ignáca, autora rehoľných Konštitúcií:

„Spoločnosť Ježišova investuje veľa času a energie do intelektuálnej prípravy svojich členov, presvedčená, že má v intelektuálnej aktivite vzácny apoštolský nástroj na sprítomňovanie Ježišovej radostnej zvesti vo všetkých rozmeroch ľudského života, v každom čase, v každej kultúre a na každom mieste. Ale jednota myslí znamená mať myseľ zameranú na prvom mieste na Boha, a teda na povolanie, ku ktorému sme volaní.“

Rovnako aj jednota sŕdc je možná jedine vtedy, pokračoval páter Arturo Sosa, „ak láska ku Kristovi kompletne napĺňa našu oblasť citov a takto nás oslobodzuje od všetkých našich «neusporiadaných náklonností», čiže od citov, ktoré nesmerujú čisto k Bohu.

Zdalo by sa jednoduchším zjednotiť srdcia, než mysle, ale nie je to tak. V srdci každého z nás sa množia tieto neusporiadané náklonnosti, ktoré nás pripútavajú k osobám, miestam, apoštolským prácam, a stávajú sa takými silnými putami, že strácame našu vnútornú slobodu, tú «indiferenciu», o ktorej hovorí základný princíp a fundament Duchovných cvičení, a ktorá umožňuje, že «z našej strany nechceme radšej zdravie ako chorobu, radšej bohatstvo ako chudobu, radšej česť ako potupu, radšej dlhší ako kratší život a tak dôsledne vo všetkom ostatnom, túžiac po tom a voliac si jedine to, čo nás lepšie vedie k cieľu, pre ktorý sme stvorení» (Duchovné cvičenia, 23).

Na záver, po zapálení sviece pri hrobe zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, jezuiti spoločne so svojím generálnym predstaveným predniesli modlitbu obetovania seba samých Bohu slovami svätého Ignáca z Duchovných cvičení.

Páter Sosa, ktorý pochádza z Venezuely, po svojom zvolení 14. októbra 2016  už absolvoval cesty na viacero kontinentov, aby sa stretol s jezuitmi plniacimi svoju misiu v rámci 85 provincií. Za deväť mesiacov navštívil Indiu, Peru, Španielsko, Nemecko, Rwandu a Burundi, Kongo, Keňu, Indonéziu a Kambodžu, a len včera predpoludním sa vrátil  z Belgicka.

Výzvy pre Spoločnosť Ježišovu v súčasnosti zhrnul páter Arturo Sosa v nedávnom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas ako výzvu k angažovaniu sa v službe zmierenia v jej mnohých rozmeroch, vrátane dialógu medzi kultúrami a náboženstvami. Na druhom mieste je to výzva prispôsobiť rehoľu, aby dokázala účinnejšie plniť svoje poslanie v súčasnosti. Ide predovšetkým o výzvu k obráteniu na osobnej, komunitnej i inštitucionálnej úrovni. -jb-

inizio pagina

Posolstvo pápeža Františka mladým do Brazílie: Mária je znakom nádeje

◊  

Vatikán/Brazília 1. augusta – „Vy ste nádej Brazílie a sveta, nemajte strach bojovať proti korupcii.“ Týmito slovami sa v dnes vydanom posolstve prihovára pápež František brazílskej mládeži, ktorí sa v týchto dňoch zúčastňujú na projekte s názvom „Rota 300“. Iniciatívu v tomto mariánskom roku zastrešuje Konferencia biskupov Brazílie pri príležitosti 300. výročia zjavenia Panny Márie z Aparecidy.

Svätý Otec sa v liste nechal inšpirovať svojim Posolstvom k 32. svetovému dňu mladých, ktoré bude v roku 2019 hostiť Panama: „Panna Mária je cenným príkladom pre všetkých mladých a veľkou pomocou na ceste života“. Aby sme si uvedomili túto pravdu, netreba podľa pápežových slov veľkých úvah, je skôr potrebné zastaviť sa a kontemplovať obraz Božej Matky.

Pápež František sa v posolstve obrátil na mladých s vďakou za ich svedectvo viery, za ich zápal, s akým čelia každodenným výzvam. Povzbudil ich zároveň, aby kráčali vpred na misijnej ceste pod Máriinou ochranou rukou, ktorá vzbudzuje nádej v celom brazílskom národe.

„Drahí mladí,“ píše Svätý Otec, „uprostred nejasností a každodenných neistôt, uprostred nestability, ktoré vytvárajú okolo vás situácie nespravodlivosti, máte jednu istotu: Mária je znakom nádeje, ktorá vás vie povzbudiť s veľkou misijnou horlivosťou. S jej pozornosťou a materskou nehou vám pomôže pochopiť, že nie ste sami,“ dodal pápež František.     

Argentínsky pápež opäť raz pripomenul dobre známy príbeh chudobných rybárov, ktorí po neúspešnom love znovu hodili svoje siete do rieky Paraiba do Sul a na ich veľké prekvapenie našli zablatenú milostivú sošku „Našej Panej“. „Táto skutočnosť,“ vysvetlil Svätý Otec, „v sebe nesie veľmi významnú symboliku: to, čo bolo rozdelené, sa opäť spojí, ako srdcia tých rybárov, ako koloniálna Brazília, zničená múrom otroctva, ktorá naopak nachádza svoju jednotu vo viere, ku ktorej inšpirovala čierna tvár Našej Panej“ (Príhovor brazílskym biskupom, 27. júla 2013).   

Svätý Otec preto pozýva mladých Brazílčanov, aby sa nechali premeniť stretnutím s Matkou z Aparecidy. „Kiež ona premení ,siete’ vášho života: siete priateľov, sociálne siete, siete materiálne a virtuálne – skutočnosti, ktoré sú často rozdielne, v niečo významnejšie: kiež sa stanú spoločenstvom! Misijným spoločenstvom ,na ceste vpred’! Komunitou, ktorá je svetlom a kvasom spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti,“ dodal v posolstve mladým v Brazílii pápež František.

Na záver svojho listu tiež Svätý Otec pripomenul tohtoročné posolstvo Rade biskupských konferencií Latinskej Ameriky a požiadal mladých, aby nemali strach „riskovať a usilovať sa o budovanie novej spoločnosti, prenikajúc tak s mocou evanjelia do sociálneho, politického, ekonomického a univerzitného prostredia“.

„Nebojte sa bojovať proti korupcii a nenechajte sa ňou zviesť,“ zdôraznil pápež a dodal: „Zverujúc sa Pánovi, ktorého prítomnosť je zdrojom plného života, a pod plášťom Márie, budete môcť znovu objaviť kreativitu a silu stať sa protagonistami kultúry spojenectva a tak vytvárať nové paradigmy, ktoré budú viesť život v Brazílii“. -ej-

inizio pagina

V auguste pozýva Svätý Otec k modlitbe za umelcov

◊  

Vatikán 1. augusta - V mesiaci auguste pozýva Svätý Otec František prostredníctvom svojej svetovej modlitbovej siete Apoštolát modlitby pripojiť sa k jeho úmyslu, ktorý znie:

Za umelcov dnešných čias, aby využitím svojho talentu mnohým pomohli objaviť krásu stvorenia.“

Slovenskí biskupi vybrali na august tento úmysel:

Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký Boží dar stvorenia.“ -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka v deň sv. Alfonza Máriu de Liguori

◊  

Dobro konáme účinne predovšetkým vtedy, keď ho robíme bez hľadania odmeny, v konkrétnych situáciách každodenného života. (Tvít pápeža Františka, 1. augusta 2017)

inizio pagina

Vyšlo vatikánske posolstvo k Svetovému dňu cestovného ruchu

◊  

Vatikán 1. augusta – Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes publikovalo posolstvo k Svetovému dňu cestovného ruchu, ktorý sa slávi 27. septembra. Posolstvo pod názvom „Udržateľný cestovný ruch: nástroj rozvoja“ podpísané prefektom dikastéria kardinálom Petrom Kodwo Appiah Turksonom svoj titul prevzalo od Medzinárodnej organizácie pre cestovný ruch.

Vo svojom texte okrem pripomenutia dôležitosti cestovného ruchu pre svet práce a rozvoj jednotlivých krajín, ponúka Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj všetkým zainteresovaným reflexiu o cestovnom ruchu zameranom na dobro človeka a jeho rozvoj vo svetle Evanjelia. V závere cituje slová pápeža Františka, ktoré povedal na pôde OSN v New Yorku v roku 2015: „Spoločný domov všetkých ľudí sa má budovať aj v duchu určitej posvätnosti stvorenej prírody.“ -ab-

inizio pagina

Sto rokov od vydania listu pápeža Benedikta XV. proti „nezmyselnému vraždeniu“

◊  

Vatikán 1. augusta – Dnešný deň si Cirkev pripomína 100. výročie od vydania posolstva pápeža Benedikta XV. adresovaného „vodcom znepriatelených národov“ Prvej svetovej vojny. Tento dokument, ktorý síce nemal vo svojej dobe veľký vplyv, načrtol hlavné línie pápežskej diplomacie v boji za mier a pomohol Svätej stolici získať si medzinárodné uznanie v priebehu 20. storočia. 

Napriek tomu ostáva pápež Benedikt XV. neznámym či niekedy zabudnutým. Dňa 3. septembra 1914 v čase, keď Európa zažívala jeden z najhorších momentov svojej histórie, sa hlavou Katolíckej cirkvi stal Giacomo della Chiesa. Tento taliansky prelát, ktorý bol menovaný za kardinála až na poslednom konzistóriu Pia X. 25. mája 1914, prijal meno Benedikt XV.

Pápež, ktorému pripadla neľahká úloha viesť Katolícku cirkev aj v krajinách, ktoré vojna postavila proti sebe, pôsobil pred zvolením na Petrov stolec v diplomacii a v službách vatikánskeho štátneho sekretariátu. Veľmi dobre si uvedomoval o čo sa hrá na bojových poliach na severe Francúzska a na západe Ruska.

Svoju prvú apoštolskú exhortáciu Ubi Primum publikoval 8. septembra 1914, aby vyzval mocnosti vedúce vojnu zložiť zbrane. Avšak neúspešne. Napriek tomu Benedikt XV. nešetril svojimi silami počas nasledujúcich štyroch rokov, aby pokračoval v tejto výzve. Viac už bývalý profesor francúzskej univerzity v Nantes, historik a autor publikácie «Benedikt XV., pápež za mier», Marcel Launay:

„Diplomacia Benedikta XV. sa odohráva v dvoch etapách. Najskôr ako pápež varuje mocnosti pred týmto strašným nebezpečenstvom v súvislosti s vypuknutím Prvej svetovej vojny vo svojej encyklike Ad beatissimi apostolorum v roku 1914. V dokumente samozrejme odsudzuje vojnu a jej následky. V druhej etape, od roku 1915 podniká viac menej tajné vyjednávania, napríklad prostredníctvom svojich nunciov v zahraničí.“

Počas prvej svetovej vojny bol pápež Benedikt XV. osamelým hlasom volajúcim po zastavení tohto „nezmyselného vraždenia“. Osemdesiatpäť rokov neskôr, keď kardinál Joseph Ratzinger prijal meno Benedikt XVI., nazval svojho predchodcu „odvážnym prorokom mieru“. -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteNový biskup na čele diecézy Hong Kong: Mons. Michael Yeung

◊  

Vatikán/Čína 1. augusta – Čínska diecéza Hong Kong má od 1. augusta na svojom čele nového duchovného pastiera. Ako dnes informovalo vatikánske Tlačové stredisko, Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu zo strany doterajšieho biskupa, 78-ročného kardinála Johna Tong Hona. Biskupský stolec po ňom preberá doterajší biskup-koadjútor hongkongskej diecézy, 70-ročný Mons. Michael Yeung Ming-cheung.

Nový biskup pochádza zo Šanghaja, v roku 1978 prijal kňazskú vysviacku v diecéze Hong Kong, neskôr absolvoval vyššie štúdiá na univerzitách v USA v odboroch masmédiá a pedagogika. Bol tiež členom Pápežskej rady Cor unum, zameranej na charitatívnu činnosť Cirkvi. V novembri 2016 pápež František vymenoval Mons. Michaela Yeunga za biskupa-koadjútora. -jb-

inizio pagina

Kard. Parolin: Vatikán chce pomôcť vyriešiť krízu vo Venezuele

◊  

Vatikán/Venezuela 1. augusta – Svätý Otec František ako aj vatikánsky štátny sekretariát sú „silne zaangažovaní“ v úsilí o nájdenie riešenia krízy vo Venezuele. Toto riešenie musí byť „mierové a demokratické“, vysvetlil pri nedeľnom stretnutí s novinármi štátny sekretár kard. Pietro Parolin.

Podľa vatikánskeho diplomata cieľom mediácie zo strany Svätej stolice je snaha pomôcť „všetkým bez výnimky, vyzývajúc každého k vlastnej zodpovednosti“. Hlavným „kritériom by malo byť jedine dobro tohto národa,“ dodal kardinál Parolin. Pri protestoch proti novému Ústavodarnému zhromaždeniu, voľby do ktorého sa konali v nedeľu 30. júla, zomrelo za posledné dva dni najmenej 17 ľudí.

Rovnako miestna Cirkev zaujala voči autoritárskej politike venezuelského prezidenta Nicolasa Madura kritický postoj. Reformu v podobe novej ústavy považuje za hrozbu demokracie. Ako uviedli 27. júla v oficiálnom vyhlásení, zvolanie Ústavodarného zhromaždenia považujú za „protiústavné“, ako aj „zbytočné, nepohodlné a nebezpečné pre venezuelský ľud“.

Prostredníctvom oficiálneho profilu Konferencie biskupov Venezuely na sociálnej sieti Twitter rozoslali 30. júla správu, v ktorej prosia Pannu Máriu, nebeskú patrónku Venezuely, aby „oslobodila krajinu z pazúrov komunizmu a socializmu“. Do modlitby za pokoj v latinskoamerickej krajine sa pridali aj panamskí biskupi, ktorí v sobotu 29. júla zvolali deň modlitby za Venezuelu.

Humanitárna situácia v krajine je naďalej kritická, vysvetľuje pre Vatikánsky rozhlas dobrovoľníčka latinskoamerickej asociácie, ktorá sa zaoberá humanitárnymi projektami, Ingrid Dussi:

„Z nášho združenia sa snažíme posielať pomoc, avšak nestačí to vzhľadom na potreby populácie, ktorú tvorí viac než 30 miliónov obyvateľov. Okrem chronických ochorení sa pridávajú zranení z pouličných stretov s políciou, ktorí nemôžu ísť do nemocnice, lebo by ich zatkli. Akútne potrebujeme antibiotiká a zdravotnícke zariadenia, aby sme sa mohli postarať o zranených. Ľudia sú hladní, zomierajú od hladu. Nechápem, prečo nezasahujú veľké medzinárodné organizácie.“  

Pripomeňme, že Svätý Otec František prijal na začiatku júna biskupov Venezuely, s ktorými hovoril aj o kritickej situácii v krajine. Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vidí riešenie vo vyhlásení nových parlamentných volieb. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 1. augusta 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina