Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuVideoposolstvo Svätého Otca na august: Modlime sa za umelcov

◊  

Vatikán 4. augusta – Modlitbové videoposolstvo Svätého Otca Františka na mesiac august pozýva k modlitbe za umelcov. Dnes, v prvý piatok mesiaca, ho ako zvyčajne zverejnilo ústredie Apoštolátu modlitby – Svetovej siete modlitby pápeža. Svätý Otec sa v ňom prihovára týmito slovami:

„Umenie vyjadruje krásu viery a ohlasuje zvesť o veľkosti Božieho stvorenia. Preto keď obdivujeme nejaké umelecké dielo alebo prírodnú krásu, objavujeme, ako nám všetko rozpráva o Bohu a o jeho láske. Modlime sa za umelcov našich čias, aby nám dielami svojej kreativity pomáhali odhaľovať krásu stvorenstva.“

Videoposolstvo v sebe spája modlitbový úmysel vybraný Svätým Otcom na tento mesiac s myšlienkami na tému umenia, s ktorými sa pápež František podelil pri stretnutiach s podporovateľmi Vatikánskych múzeí 19. októbra 2013 a s redakciou časopisu La Civiltà Cattolica 14. júna 2013. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: V mene Ježiša je mier možný

◊  

V mene Ježiša môžeme naším svedectvom ukázať, že mier je možný. (Tvít pápeža Františka, 4. augusta 2017)

inizio pagina

Vatikán vyzýva Venezuelu upustiť od zmien ústavy prehlbujúcich krízu

◊  

Vatikán/Venezuela 4. augusta – Je potrebné rešpektovať ľudské práva a základné slobody a je nevyhnutné vyjednať riešenie. S touto výzvou sa dnes, v deň, keď po prvýkrát zasadá novozvolené Ústavodarné zhromaždenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, obracia na Venezuelu Svätá stolica.

Ako sa uvádza vo vyhlásení vatikánskeho štátneho sekretariátu, pápež František znovu vyjadruje „svoje hlboké znepokojenie nad radikalizáciou a zhoršením krízy vo Venezuelskej bolívarovskej republike s nárastom obetí, zranených a uväznených“. Svätá stolica žiada všetkých politických aktérov, a to predovšetkým vládu, aby sa zamedzili alebo pozastavili prebiehajúce iniciatívy, ktoré „namiesto presadzovania zmierenia a pokoja, podnecujú klímu napätia a stretu a zaťažujú budúcnosť dlhom“.

Venezuelská vláda by mala mať pri hľadaní riešenia na pamäti veľké utrpenie obyvateľstva, ktorému chýbajú základné potraviny a lieky, ako aj osobná bezpečnosť. Svätý Otec uisťuje všetkých Venezuelčanov o svojich modlitbách a veriacich na celom svete vyzýva, aby sa tiež úpenlivo modlili na tento úmysel. 

Plné znenie vyhlásenia vatikánskeho štátneho sekretariátu ku kritickej situácii vo Venezuele

„Svätá stolica znovu vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad radikalizáciou a zhoršením krízy vo Venezuelskej bolívarovskej republike s nárastom obetí, zranených a uväznených. Svätý Otec, priamo ako aj prostredníctvom štátneho sekretariátu, zblízka sleduje túto situáciu a jej humanitárne, sociálne, politické, ekonomické a tiež duchovné následky a ubezpečuje o svojej neustálej modlitbe za krajinu a za všetkých Venezuelčanov, zatiaľ čo pozýva veriacich na celom svete, aby sa úpenlivo modlili na tento úmysel.

Svätá stolica zároveň žiada všetkých politických aktérov, predovšetkým vládu, aby sa zabezpečilo plné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, ako aj platnej ústavy; aby sa zamedzili alebo pozastavili prebiehajúce iniciatívy akou je nové Ústavodarné zhromaždenie, ktoré namiesto presadzovania zmierenia a pokoja, podnecujú klímu napätia a stretu a zaťažujú budúcnosť dlhom; aby sa vytvorili podmienky pre vyjednané riešenie v súlade s vyjadrenými odporúčaniami v liste Štátneho sekretariátu zo dňa 1. decembra 2016, majúc na pamäti veľké utrpenia národa, ktoré spôsobujú ťažkosti zohnať si základne potraviny a lieky a ktoré spôsobujú nedostatok bezpečnosti.

Svätá stolica sa napokon obracia s naliehavou výzvou na celú spoločnosť, aby sa vyhla každej forme násilia, pozývajúc predovšetkým bezpečnostné sily, aby sa zdržali nadmerného a neprimeraného použitia sily.“ -ej-    

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteMilánski biskupi prosia o modlitbu za ťažko chorého kardinála Tettamanziho

◊  

Taliansko 4. augusta – O modlitbu za ťažko chorého kardinála Dionigiho Tettamanziho, 83-ročného emeritného arcibiskupa Milána, požiadali veriacich predstavitelia miestnej cirkvi.

Novovymenovaný milánsky arcibiskup Mons. Mario Delpini spolu so svojím predchodcom kardinálom Angelom Scolom dnes prostredníctvom médií informovali, že zdravotný stav dlhodobo chorého kardinála Tettamanziho sa v týchto hodinách vážne zhoršil.

„Pozývame celé diecézne spoločenstvo a všetkých, čo si ho vážia, k modlitbe v tejto hodine skúšky,“ píšu duchovní pastieri najväčšej talianskej diecézy. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 4. augusta 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina