Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

11/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätá stolica zakročila proti eutanázii v rehoľných nemocniciach v Belgicku

◊  

Vatikán/Belgicko 11. augusta – Pápež František nariadil členom rehoľnej kongregácie s názvom „Bratia dobročinnej lásky“ (Frères de la Charité) skoncovať s umožňovaním eutanázie vo svojich psychiatrických nemocničných zariadeniach v Belgicku. Svätý Otec tak urobil prostredníctvom vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života, ktorej nariadenie v prípade neuposlúchnutia nesie so sebou kánonické dôsledky až po možnosť exkomunikácie.

Bratia dobročinnej lásky, kongregácia pápežského práva založená začiatkom 19. storočia v belgickom Gente, v súčasnosti pôsobí na piatich kontinentoch. V Belgicku prevádzkuje 15 psychiatrických nemocníc, vyše 50 bežných i špeciálnych škôl a niekoľko fyzioterapeutických stredísk.

V máji tohto roka regionálny predstavený v rámci Belgicka povolil lekárom v spomenutých psychiatrických nemocniciach vykonávať eutanáziu v zmysle civilných zákonov platných v krajine.

V Belgicku podobne ako aj v Holandsku zákon dovoľuje usmrtenie na vlastnú žiadosť mentálne chorého pacienta, ktorý je v stave „neúnosného utrpenia“, a to za súhlasu trojčlennej lekárskej komisie, v ktorej musí byť aspoň jeden psychiater.

Regionálny predstavený brat Raf De Dycke vo svojej smernici uviedol, že eutanázia sa v ich nemocniciach môže vykonať, s tým, že to môže byť len vtedy, keď nie je k dispozícii „rozumná alternatívna liečba“ a keď sa každá žiadosť o eutanáziu posúdi s „maximálnou starostlivosťou“.

Proti takémuto postupu belgického predstaveného ešte v máji zakročil generálny predstavený Bratov dobročinnej lásky so sídlom v Ríme, brat René Stockmann. Vyhlásil, že dovoliť eutanáziu znamená ísť proti základným princípom Katolíckej cirkvi.

„Toto je po prvý raz, keď nejaká kresťanská organizácia tvrdí, že eutanázia je bežným lekárskym výkonom a že spadá pod terapeutickú slobodu lekára“, uviedol generálny predstavený vo svojej odpovedi do Belgicka a dodal, že ide o počin „nelojálny, škandalózny a neakceptovateľný“.

Generálny predstavený René Stockmann, ktorý je sám lekárom a odborníkom v odbore psychiatrie, odsúdil silný vonkajší nátlak vyvíjaný v Belgicku na kongregáciu, aby eutanáziu vo svojich zariadeniach tolerovala. „Toto však neznamená, že sa máme vzdať“, vyhlásil brat Stockmann, pričom skonštatoval, že  „kongregáciu v Belgicku pustoší sekularizácia“.

V uplynulých mesiacoch si generálny predstavený vyžiadal jasný postoj zo strany belgických biskupov a po informovaní Svätej stolice začal vyšetrovanie prípadu. Začiatkom augusta tak dostali Bratia dobročinnej lásky príkaz prestať s vykonávaním eutanázie priamo z vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, orgánu Rímskej kúrie v službe Svätého Otca Františka.

Praktizovanie eutanázie v Belgicku za posledné desaťročie výrazne vzrástlo. Hlavná časť pacientov, ktorí o ňu v rámci Belgicka žiadajú sú chorí na rakovinu alebo na nervovo degeneračné ochorenia. Z celkového počtu 4000 osôb každoročne usmrtených v Belgicku eutanáziou tvoria psychiatrickí pacienti tri percentá. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Načúvajme Ježišovmu hlasu v našom srdci

◊  

Keď na nás dolieha nejaké utrpenie, načúvajme Ježišovmu hlasu v našom srdci: „Neboj sa, kráčaj vpred! Ja som s tebou!“ (Tvít pápeža Františka, 11. augusta 2017)

inizio pagina

Pápež František: Stop násiliu na bohoslužobných miestach

◊  

Vatikán 11. augusta - Pri generálnej audiencii v stredu 9. augusta vyzval pápež František k zastaveniu násilia, ktoré na niektorých miestach Afriky v poslednej dobe zasiahlo bohoslužobné miesta katolíckych komunít, pričom ide o rozlične motivované násilie. Pápež František povedal:

„Som hlboko zarmútený masakrom, ktorý sa udial uplynulú nedeľu v Nigérii, vo vnútri kostola, kde boli zavraždené nevinné osoby. A žiaľ, dnes ráno prišla správa o vražedných násilnostiach v Stredoafrickej republike, proti kresťanským spoločenstvám. Kiež sa skoncuje s každou formou nenávisti a násilia a neopakujú sa viac hanebné zločiny spáchané na bohoslužobných miestach, kde sa veriaci zhromažďujú na modlitbu. Modlime sa za našich bratov a sestry v Nigérii a Stredoafrickej republike.“

V nigérijskom Ozubulu ďalej pokračuje vyšetrovanie krvavého útoku, ktorý  spáchal neznámy útočník počas slávenia nedeľnej omše. Zanechal za sebou 12 mŕtvych a dve desiatky zranených. Polícia zadržala niekoľkých podozrivých, zatiaľ však motív trestného činu nie je objasnený, pričom úrady hovoria o pravdepodobnom boji gangov.

Prípady násilia sú o to závažnejšie, že ich terčom sú priamo bohoslužobné objekty, ako sa to udialo aj v stredoafrickom Bangassu, kde došlo 21. júla pri bojoch medzi skupinami militantov k útoku na katolícku katedrálu. Tentoraz útočili jednotky radikálov s kresťanským pozadím proti moslimským utečencom prichýleným v areáli kostola, ktorých biskup a kňazi museli pred nimi chrániť vlastnými telami.

Stredoafrická republika trpí už niekoľko rokov ozbrojenými nepokojmi medzi skupinami, ktoré využívajú aj náboženskú rétoriku, ale ide tu v prvom rade o mocenský boj. Neraz nie je jednoduché posúdiť, kto je v skutočnosti páchateľom násilných činov alebo za ne nesie zodpovednosť. Zložitosť situácie vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas misionár páter Aurelio Gazzera z Rádu bosých karmelitánov, ktorý pôsobí v Stredoafrickej republike už 25 rokov:

„Je komplikované to poznať, pretože je to predovšetkým hra o moc medzi viacerými bandami. Sú tu bandy Ex-Seleka [koalície militantných zložiek z radov moslimov], ktoré zaútočili a dostali sa k moci v roku 2013; pochádzajú z východu, majú mnohé čadské a sudánske prvky, a uprostred nich sú mnohé frakcie, ktoré sú medzi sebou vo vojne. Potom sú tu nemoslimské milície Anti-Balaka, aj tie sú viac-menej rozdelené, a žiaľ sú podporované bývalými ministrami, ktorí pokračujú v rozdúchavaní všetkého tohto aj preto, aby potom mohli mať miesto za stolom pri rokovaniach.“

Návšteva pápeža Františka v Stredoafrickej republike v roku 2015 priniesla upokojenie, ale to sa obmedzuje prakticky len na hlavné mesto Bangui.

„Po návšteve pápeža sa situácia ďalej vyvíjala dosť dobre, ale to bolo predovšetkým v hlavnom meste“, vysvetľuje ďalej páter Gazzera a dodáva:

„Skutočnosť, že Bangui je dostatočne pokojné umožňuje vláde i medzinárodnému spoločenstvu cítiť so srdcom na mieste, v tom zmysle, že sa už veľmi netrápia nad tým, čo sa deje mimo.“

Ani prímerie sprostredkované Komunitou sv. Egídia a podpísané 19. júna tohto roku neprinieslo zatiaľ očakávaný efekt, konštatuje karmelitánsky misionár:

„Tieto dohody majú so sebou spojené mnohé nejasnosti, aj preto, lebo sa nevie nakoľko boli reprezentatívnymi osoby, ktoré ich podpísali.“

Aj ďalšie nedávne prípady násilia postihli v Stredoafrickej republike kresťanské komunity, či už priamo alebo nepriamo. Napr. na misii v Gambo boli zabití traja pracovníci Červeného kríža, desiatky obetí ozbrojených skupín boli zaznamenané na iných miestach.

Ako priame násilie, tak aj dôsledky humanitárnej krízy postihujú stredoafrické obyvateľstvo bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. -jb-

inizio pagina

Združenie sv. Petra a Pavla prispelo na ubytovanie sýrskych utečencov vo Vatikáne

◊  

Rím 11. augusta – Dobročinné združenie sv. Petra a Pavla podporilo finančnou zbierkou projekt zameraný na pomoc utečencom. Organizácia, ktorej členmi sú katolíci žijúci a pôsobiaci v Ríme, každý rok organizuje charitatívnu večeru. Finančné príspevky počas nej vyzbierané odovzdáva pápežskému almužníkovi arcibiskupovi Konradovi Krajewskému.

Tento rok sa peniaze použili na zabezpečenie dôstojného ubytovania rodinám sýrskych vojnových utečencov, a to priamo vo Vatikáne. Združenie sv. Petra a Pavla takto odpovedalo na výzvu pápeža Františka k solidarite s utečencami, ktorú predniesol počas svojej historickej cesty na grécky ostrov Lesbos.

Rímske združenie sv. Petra a Pavla, ktoré má dnes už vyše 70-ročnú tradíciu, malo od svojich počiatkov inšpiráciu v charizme sv. Vincenta. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteOsvienčim: Výzva mladým generáciám Európanov k trvalému úsiliu o mier

◊  

Poľsko 11. augusta – V Osvienčime sa dnes zišli mladí účastníci medzináboženského seminára s cieľom podporiť dialóg, zmierenie a pokoj. Organizátori z Nadácie Maximiliána Kolbeho si symbolicky vybrali za miesto stretnutia práve koncentračný tábor, ktorý pripomína hrôzy 20. storočia. Medzi účastníkmi je zastúpených 14 krajín, okrem domácich prišli aj mladí z Ruska, Ukrajiny, Spojených štátov amerických a Nemecka. Delegáciu Medzináboženskej rady Bosny a Hercegoviny tvoria zástupcovia pravoslávnej, katolíckej, moslimskej aj židovskej komunity.

Mons. Ludwig Schick, arcibiskup nemeckého Bambergu a predseda Komisie pre Cirkev vo svete pracujúcej pod Konferenciou biskupov Nemecka pripomenul, ako je dnes dôležité poznať minulosť, aby sme podporili zmierenie.

„V Európe ešte treba v tejto oblasti veľa urobiť. Niet mieru bez stáleho úsilia a mier sa bez neho neudrží. Zmierenie a mier sú trvalé záväzky, ktoré nepoznajú expiráciu. Kto zanechá toto úsilie, stratí mier,“ citoval slová arcibiskupa Schicka vatikánsky denník L´Osservatore Romano.

Nadácia nesúca meno svätého františkánskeho mučeníka sa s výzvou k vytrvalému budovaniu mierovej budúcnosti obracia na mladé generácie Európanov práve na mieste, kde Maximilián Kolbe obetoval svoj život, pokračoval bamberský arcibiskup: 

„Mladí z celej Európy sa musia stať podporovateľmi mieru. A to aj mimo európskych hraníc: v Afrike, v Ázii a v Latinskej Amerike. Osvienčim je miesto kde je možné vidieť hrozné následky konfliktu medzi ľuďmi, národnosťami a krajinami. Osvienčim dosvedčuje viac ako ktorékoľvek iné miesto na svete, až pokiaľ sú ľudia schopní zájsť v ubližovaní jeden druhému. Hrôzy Osvienčimu sa nesmú  zopakovať na žiadnom mieste na svete. Svätý Maximilián Kolbe je naším patrónom a vzorom.“

Na šesťdňovom seminári, ktorý potrvá do 16. augusta,  sa zúčastní okrem iných aj poľský prímas, hniezdniansky arcibiskup Mons. Wojciech Polak. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 11. augusta 2017

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina