Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

17/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKardinál Re vyslancom Svätého Otca na 300-ročnici v brazílskej Aparecide

◊  

Vatikán/Brazília 17. augusta – Svätý Otec vymenoval kardinála Giovanniho Battistu Re, emeritného prefekta Kongregácie pre  biskupov a emeritného predsedu Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku za svojho špeciálneho vyslanca na oslavách 300 rokov od nájdenia sochy Našej Panej z Aparecidy. V národnej svätyni Brazílie sa oslavy budú konať 10. až 12. októbra tohto roku.

Mariánska svätyňa v Aparecide je po svätyni v Guadalupe druhým najnavštevovanejším mariánskym pútnickým miestom v Latinskej Amerike. Samotný pápež František ju navštívil v roku 2013 v rámci programu počas stretnutia s mladými na 28. svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro.

História úcty k Božej Matke z Aparecidy siaha do roku 1717. Vtedy sa miestnym rybárom zachytila do siete soška Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorej však chýbala hlava. Znovu spustili sieť do rieky Paraíba a vylovil aj hlavu sošky. Pätnásť rokov stála soška „Nájdenej“ Panny Márie, podľa významu slova „aparecida“ v dome jedného z rybárov. Susedia tam začali prichádzať a modliť sa pred ňou.

Úcta k Panne Márii sa v Brazílii hlboko zakorenila. V roku 1929 pápež Pius XI. vyhlásil Pannu Máriu z Aparecidy za „Kráľovnú a patrónku Brazílie“. O päť rokov (v roku 1934) tu bola postavená aktuálna „Stará bazilika“ a v r. 1955 sa rozhodlo o stavbe „Novej baziliky“, ktorá je dnes po Bazilike sv. Petra v Ríme druhým najväčším kresťanským chrámom sveta. Požehnal ju v roku 1980 sv. Ján Pavol II. a udelil jej titul basilica minor.

Od roku 1984 je bazilika v Aparecide národnou svätyňou. Ročne ju navštívi viac ako 7 miliónov pútnikov. Zaujímavosťou je, že soška Panny Márie má mestické (miešanecké) črty tváre, čiže ako typická obyvateľka Brazílie, a je znázornená ako žena v požehnanom stave, zaodetá plášťom, ktorý nosia indiánske ženy čakajúce dieťa. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Žiť a rásť v priateľstve s nebeským Otcom

◊  

Nech vám nič nebráni žiť a rásť v priateľstve s nebeským Otcom a vydávať svedectvo všetkým o jeho nekonečnej dobrote a milosrdenstve. (Tvít pápeža Františka, 17. augusta 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSestra Ruth Pfauová (1929-2017) zanechala v Pakistane svedectvo Kristovej lásky

◊  

Pakistan 17. augusta – Meno rehoľnej sestry Ruth Pfauovej, ktorá zomrela 10. augusta  vo veku 87 rokov v Pakistane, nie je u nás všeobecne známe. V 200 miliónovej moslimskej krajine by sme však dnes asi ťažko našli človeka, ktorý by nevedel, že krutá choroba lepra sa dostala v ich vlasti pod kontrolu vďaka žene, ktorú nazývajú aj „pakistanskou Matkou Terezou“. O úcte a uznaní, aké meno sestry Ruth v krajine požíva svedčí skutočnosť, že Pakistanská islamská republika sa s ňou rozlúči štátnym pohrebom.

Telo sestry Ruth Katheriny Marthy Pfauovej bude v sobotu 19. augusta po pohrebnej svätej omši v Katedrále sv. Patrika v Karáči uložené na tamojšom kresťanskom cintoríne. Práve v Karáči, dnes už 27-miliónovej pakistanskej metropole, sa sestra Ruth v roku 1960 stretla s ťažkými podmienkami ľudí nakazených leprou, čo bolo podnetom pre zrod veľkého diela nasledujúceho polstoročia. Ako 31-ročná doktorka medicíny a členka Kongregácie  sestier Máriinho srdca vtedy náhodne zavítala do kolónie pri železničnej stanici v Karáči, kde mali svoje príbytky ľudia chorí na malomocentvo. 

Sestra Ruth, ktorá mala neskôr aj pakistanské občianstvo, bola pôvodom Nemka. Narodila sa v roku 1929 v Lipsku v protestantskej rodine. Počas štúdia medicíny v 50. rokoch prešla vnútorným obrátením v kontakte s istou holandskou kresťankou, ktorá prežila koncentračný tábor. Ruth bola prijatá do Katolíckej cirkvi a zapojila sa do života farnosti v Marburgu. Ako doktorka medicíny sa venovala klinickým bádaniam a mala vážny vzťah, ktorý však napokon nevyústil do manželstva, pretože Ruth objavila, že Boh ju volá na cestu zasväteného života. Podľa jej svedectva ju tom období výrazne ovplyvnilo dielo teológa Romana Guardiniho „Pán“.          

Pevne presvedčená o svojom duchovnom povolaní Ruth Pfauová vstúpila do Kongregácie  sestier Máriinho srdca. Bolo to v Paríži v roku 1957. Rehoľa ju po nejakom čase poslala do južnej Indie, no z dôvodu víz nakoniec zostala v pakistanskom Karáči. Venovala sa službe chorým, za ktorými cestovala aj do iných častí krajiny. V tom čase sa dostala do kontaktu s chorými na lepru a priamo v kolónii pri železničnej stanici v jednom z barakov začala s ich liečbou. 

V roku 1962 sestra Ruth založila kliniku špecializovanú na liečbu malomocenstva - Marie Adelaide Leprosy Centre, ktorú vyhľadávali pacienti z celého Pakistanu. Niektorí prichádzali aj zo susedného Afganistanu. Pakistanská vláda v roku 1979 oficiálne vymenovala Dr. Ruth Pfauovú za poradkyňu Federálneho ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí pre oblasť boja s leprou. Prichádzala do rozličných miest krajiny, aby za pomoci podporovateľov z Nemecka i od domácich Pakistancov postupne vytvorila sieť až 150 zariadení na liečbu lepry, čiže tzv. Hansenovej choroby.

Na baktériové ochorenie existovali prvé účinné lieky už v 40. rokoch minulého storočia, no širšie dostupnou sa liečba stala až v 60. až 70. rokoch. V Pakistane to zostane navždy spojené s menom nemeckej rehoľníčky. Na znak uznania udelila pakistanská vláda v roku 1988 sestre Ruth Pfauovej občianstvo Pakistanu. Vďaka jej vytrvalej práci mohla v roku 1996 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásiť Pakistan za jednu z prvých ázijských krajín, ktoré úspešne zvládli boj s leprou a dostali ju pod kontrolu.

Sestra Ruth svoju duchovnú skúsenosť v rehoľnom a lekárskom povolaní opísala v knihe reflexií a spomienok s titulom „Zapáliť sviecu“ z roku 1987, neskôr vyšlo ďalších osem kníh o jej životnom svedectve. Členka Kongregácie  sestier Máriinho srdca o svojom boji s malomocenstvom pred niekoľkými rokmi pre Vatikánsky rozhlas povedala:

„Pracovali sme na celom území a nakoniec sa nám podarilo splniť úlohu, ktorú žiadny projekt nedokázal dotiahnuť do konca. Dostali sme malomocenstvo pod kontrolu a sme veľmi spokojné. V tom, čo sme vykonali, nám bola obrovská časť darovaná. Vo svojich najodvážnejších snoch by som si nikdy nepredstavovala, že nad leprou zvíťazíme.“

O tom, že Pakistanci, ktorí v drvivej väčšine, až 96%, patria k moslimskému náboženstvu, považujú sestru Ruth Pfauovú za významnú osobnosť dejín svojho národa, svedčia vyjadrenia viacerých osobností. Všimnime si niektoré z nich, tak ako ich po úmrtí pakistanskej Matky Terezy priniesla agentúra Asia News.

Kakkazai Aamir, moslimský spisovateľ a vedec:

„My Pakistanci si budeme pamätať sestru Ruth ako symbol obetavosti a maják nádeje pre chorých na lepru. Nikdy nezabudneme na jej službu. Po smrti Edhiho [Abdul Sattar Edhi (1928-2016), známy pakistanský filantrop inšpirovaný Matkou Terezou z Kalkaty, pozn. red.], niektorí radikálni islamisti tvrdili, že išiel určite do pekla. Dojatá Dr. Pfauová odpovedala: «My neslúžime ľudstvu kvôli odmene alebo kvôli nebu, pracujeme, aby sme uľavili v ťažkostiach nášmu ľudu. Pracujeme pre liečenie chorôb ľudstva». Okrem toho sestra zvyčajne opakovala: «Prosím Boha, aby mi po mojej smrti dal miesto vedľa Edhiho». Som si istý, že toto je to posledné, že doktorka Ruth nepotrebuje naše modlitby, aby jej Boh odpustil. Ale zaiste, my sa musíme modliť, aby sme si zaslúžili miesto po ich boku.“

Hamza Arshad, moslimský laik a vychovávateľ:

„Ruth Pfauová sa ukázala ako anjel milosrdenstva pre Pakistan, kde majú vlády sklon ignorovať programy pre verejné zdravotníctvo. Doktorka Ruth ošetrovala pacientov s leprou, ktorí boli odmietnutí a zavrhnutí. Viedla skutočnú vojnu proti tomuto nešťastiu a takmer ho porazila. V roku 1996 bol Pakistan prvá krajina v regióne, ktorá získala kontrolu nad leprou. Doktorke v tomto boji nebola poskytnutá pomoc, hlavne zo strany verejných funkcionárov. Vždy mala podporu ľudí. Nikdy si nemyslela, že  sú potrebné svetlá reflektorov médií pre zviditeľnenie a ekonomickú podporu jej služieb, tak ako to mnohí takzvaní ‚sociálni pracovníci’ zvyknú robiť. Teraz, keď nás opustila pre svoj večný domov, modlíme sa za jej dušu. Viem si ju predstaviť v nebi sediacu vedľa Svätej Márie, ako jej rozpráva o svojom nasadení pre núdznych a ako oživila ‚dotyk Uzdravovateľa’ so svojou obetavosťou a zápasom. Môžem počuť Božích anjelov spievať na ňu chválu, zatiaľ čo požehnané duše ju zahŕňajú kvetmi, prinášajúc svoje dary. Verím, že bude aj naďalej myslieť na chorých a na svojich pacientov, ktorí v nej stratili svätú matku.“

Advokát a riaditeľ internetového denníka Mukaalma (Dialóg) Inam Rana:

„Osoby ako doktorka Pfauová obetujú svoje dnes pre zajtrajšok iných. Ona je ešte viac hodná úcty, lebo sa neobetovala pre vlastnú krajinu, ale pre cudzinu. Sestra Ruth je jedným z posledných zábleskov kresťanského misionárskeho systému, ktorý vytvoril veľké osobnosti milujúce Boha cez jeho stvorenia a slúžili Bohu slúžiac ľudstvu, bez ohľadu na náboženstvo. Bola a zostane symbolom lásky, ľudskosti a obety. Láska a starostlivosť, ktorú preukázala chorým na malomocenstvo nebola len dôležitá a nevyhnutná, ale aj revolučná. Zvlášť v spoločnosti, akou je Pakistan, kde sú malomocní považovaní za odsúdených a predurčených zomrieť sami. Doktorka Pfauová ukázala, že to, čo sa považovalo za ‚božie prekliatie‘, môže byť porazené.“

Zástupca Pakistanskej katolíckej charity Rojar Noor Alam:

„Doktorka Ruth Pfauová dala nádej mnohým ľuďom a ukázala cez svoju nezabudnuteľnú prácu, že služba ľudstvu nepozná hranice. Sme hrdí na jej službu pre tento národ a určite ostane v našich srdciach ako žiarivá ikona pre budúce generácie. Ona je príkladom pre našich mladých. Je vzorom pre všetkých, ktorí veria v ľudskosť.“

Biskupi Katolíckej cirkvi v Pakistane reagovali na úmrtie sestry Ruth Pfauovej v tlačovej správe s podpisom Mons. Josepha Arshada a ďalších členov Komisie pre spravodlivosť a pokoj pri Konferencii biskupov Pakistanu. Okrem iného píšu:

„Na doktorku Pfauovú budeme vždy spomínať ako na národnú hrdinku, legendu, ktorej služby pre ľudstvo neboli ničím iným ako čistou manifestáciou Božej lásky. Prázdne miesto, ktoré zostáva po jej smrti, nemôže nič nahradiť.“

Komisia tiež vyjadrila vďačnosť za rozhodnutie predsedu vlády Pakistanu Shahida Khaqana Abbasiho usporiadať pre sestru Ruth Pfauovú štátny pohreb. Po pohrebných obradoch 19. augusta v Katedrále sv. Patrika v Karáči uložia telesné pozostatky pakistanskej Matky Terezy na kresťanskom cintoríne Gora Qabristan. -ab, jb-

inizio pagina

Kenskí biskupi vyzvali politické strany vyhnúť sa ďalšiemu násiliu

◊  

Keňa 17. augusta – Na napätú situáciu v Keni po prezidentských voľbách reagovali vo svojom vyhlásení biskupi tejto východoafrickej krajiny. Podľa informácií Červeného kríža si protesty spojené s pouličnými nepokojmi zástancov oboch strán doteraz vyžiadali najmenej 23 mŕtvych a okolo 100 zranených. V ťažkom období vyzýva Cirkev k pokoju a národnej jednote.

Po prezidentských voľbách 8. augusta 2017 sa vyhlásil za víťaza doterajší kenský prezident Uhuru Kenyatta. Tento výsledok neakceptovala opozícia vedená Railom Odingom, ktorý zároveň obžaloval políciu z používania násilných metód.

Konferencia biskupov Kene vo svojom vyhlásení vyzvala prezidenta a jeho vládu, aby „rýchlo konali v prospech zjednotenia krajiny, rozdelenej počas obdobia volieb.“ Biskupi vyzývajú všetky strany, aby reagovali v mene „jednoty, mieru a zmierenia“ a vyslovujú nádej, „že žiadna komunita nebude izolovaná kvôli svojim politickým názorom.“

Cirkev ocenila podiel poriadkových síl na zabezpečení priebehu nedávnych volieb, no zároveň prosí „o vyhnutie sa použitiu sily počas protestov, rešpektujúc tak posvätnosť života“, pretože ich úloha je „chrániť obyvateľov Kene a ich dobro. Žiadny život nesmie byť stratený z dôvodu volieb“, tvrdia biskupi.

Ohľadne protestov opozície voči výsledkom volieb predstavitelia Cirkvi žiadajú zainteresované strany, aby pre nájdenie riešenia „použili právne nástroje zakotvené v ústave“. Všetkých obyvateľov biskupi nabádajú „zachovať pokoj a toleranciu v každej chvíli“. -ab-

inizio pagina

Grécky pravoslávny patriarchát v Jeruzaleme bojuje o nelegálne predané budovy

◊  

Svätá zem 17. augusta – Grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III. ďalej bojuje za záchranu nelegálne predaných nehnuteľností v Jeruzaleme. Ide o tri budovy Patriarchátu v historickej časti  Starého mesta pri Jaffskej bráne. Sporný odpredaj Hotela Petra, Hotela Imperial a obytnej budovy organizácii židovských kolonistov Ateret Cohanim sa udial v roku 2004, ešte za predchádzajúceho patriarchu. Patriarchát odpredaj posúdil ako nezákonný a neautorizovaný, kvôli čomu musel predchádzajúci patriarcha Irenej v roku 2005 dokonca odstúpiť z úradu.

Podľa agentúry Asia News, jeruzalemský Okresný súd najnovšie nevyhovel žiadosti Patriarchátu o vyhlásenie neplatnosti predaja a potvrdil naopak platnosť transakcie v prospech skupiny Ateret Cohanim. Patriarcha Teofil reagoval ostrým nesúhlasom s rozsudkom. Na tlačovej konferencii 12. augusta v jordánskom Ammáne ho označil za „bezprecedentný“ a „politicky motivovaný“. Patriarchátom predložené dôkazy o „konšpirácii, korupcii a nekalých úmysloch“ pri podpise zmluvy Okresný súd podľa jeho slov neakceptoval.

Patriarcha Teofil oznámil svoje rozhodnutie obrátiť sa na izraelský Najvyšší súd. Podľa patriarchu záležitosť, ktorá „zasiahne aj do srdca kresťanskej štvrte v Starom meste, prichádza v delikátnom momente a bude mať zaručene najnegatívnejšie následky na kresťanskú prítomnosť vo Svätej zemi“. Patriarchát sa obrátil s výzvou v tejto veci aj na všetky kresťanské cirkvi prítomné vo Svätej zemi.

Už roky vyvíjajú skupiny Izraelčanov úsilie dostať sa k vlastníctvu priestorov vo vnútri mesta politickými a ekonomickými tlakmi na arabských obyvateľov, kresťanov či moslimov. Pre Palestínčanov je trvalý pobyt v Jeruzaleme tiež nevyhnutný na získanie dokumentu, ktorý im umožní pracovať a cestovať, dodáva agentúrna správa Asia News. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 17. augusta 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina