Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

20/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuAnjel Pána s pápežom Františkom: Modliť sa vytrvalosťou a odvahou

◊  

Vatikán 20. augusta - Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána dnes Svätý Otec František poukázal na silu vytrvalej modlitby s dôverou, akú opisuje Evanjelium sv. Matúša v udalosti Ježišovho stretnutia s Kanaánčankou, odvážne prosiacou o uzdravenie dcéry.

Pápež František dnes zvlášť vyzval k modlitbe za oslobodenie sveta od násilia terorizmu. Na tento úmysel sa osobitne pomodlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra, ktorým sa prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, vo svojich srdciach nosíme bolesť nad teroristickými činmi, ktoré v týchto dňoch zapríčinili mnohé obete: v Burkine Faso, v Španielsku a vo Fínsku. Modlime sa za všetkých zosnulých, za zranených a za ich príbuzných. A vyprosujme od Pána, Boha milosrdenstva a pokoja, aby oslobodil svet od tohto neľudského násilia.“      

Plné znenie príhovoru pred modlitbou Anjel Pána

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium (Mt 15,21-28) nám podáva jedinečný príklad viery v stretnutí Ježiša s istou kanaánskou ženou, cudzinkou vo vzťahu k Židom. Scéna so odohráva počas Ježišovej cesty smerom k mestám Týru a Sidonu, severozápadne od Galiley: tu kanaánska žena úpenlivo prosí Ježiša, aby uzdravil jej dcéru, ktorú – ako hovorí evanjelium – „hrozne trápi zlý duch“ (v. 22).

Na prvý pohľad sa nezdá, že by Pán načúval ženinmu volaniu preniknutému bolesťou, a to až tak, že to podnietilo zásah učeníkov, ktorí sa za ženu prihovárajú. Ježišov zdanlivý odstup ale túto matku neodradí; tá vo svojej naliehavej prosbe pokračuje ďalej.

Vnútornú silu, ktorá tejto žene pomáha prekonať každú prekážku, treba hľadať v jej materinskej láske a v dôvere, že Ježiš môže jej žiadosť vypočuť. Toto ma privádza k myšlienke na silu, akú majú ženy. Svojou pevnosťou dokážu veľké veci. Poznáme takých mnoho.

Môžeme povedať, že je to láska, ktorá pohýna vieru, a viera sa zas zo svojej strany stáva odmenou lásky. Srdcervúca láska k vlastnej dcére privádza ženu k zvolaniu: «Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov!» (v. 22). A vytrvalá viera v Ježiša jej umožňuje nenechať sa odradiť ani napriek jeho prvotnému odmietnutiu; žena sa mu teda «poklonila a povedala: „Pane, pomôž mi!“» (v. 25).

Nakoniec, zoči-voči toľkej vytrvalosti, Ježiš zostáva udivený, až užasnutý nad vierou tejto pohanskej ženy. Vyhovie jej teda a povie: «„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá» (v. 28). Táto pokorná žena je Ježišom označená za príklad neotrasiteľnej viery. Jej vytrvalé dovolávanie sa Kristovho zásahu je pre nás povzbudením nenechať sa odradiť; nestrácať nádej, keď v živote zažívame ťažké skúšky.

Pán sa od nás neodvráti bokom, keď niečo potrebujeme, a ak sa niekedy zdá byť nevnímavým na prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej viery. Musíme naďalej volať tak, ako táto žena: „Pane, pomôž mi. Pane, pomôž mi!“ Takto, s vytrvalosťou a odvahou. V našej modlitbe potrebujeme takúto odvahu.

Táto evanjeliová udalosť nám pomáha pochopiť, že všetci potrebujeme rásť vo viere a spevňovať našu dôveru v Ježiša. On nám môže pomôcť nájsť smer, keď sme na našej ceste stratili kompas; keď je pred nami cesta, ktorá už nie je hladká, ale drsná a ťažká; keď je namáhavé zostať vernými našim záväzkom. Je dôležité každodenne živiť našu vieru pozorným počúvaním Božieho slova, slávením sviatostí, osobnou modlitbou ako „výkrikom“ k nemu: „Pane, pomôž mi!“, a tiež konkrétnymi postojmi lásky k blížnemu.

Zverme sa Duchu Svätému, aby nám pomáhal vytrvať vo viere. Duch Svätý vlieva do sŕdc veriacich odvahu; dáva nášmu životu a nášmu kresťanskému svedectvu presvedčivú silu; povzbudzuje nás prekonať nedôverčivosť voči Bohu a ľahostajnosť voči bratom.

Nech nám Panna Mária pomáha vždy viac si uvedomovať, že potrebujeme Pána a jeho Ducha. Nech nám vyprosí silnú vieru, plnú lásky, a lásku, ktorá je schopná úpenlivej a odvážnej prosby k Bohu.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, mk-

inizio pagina

Tvít Svätého Otca: Objavujme Pánovu lásku a milosrdenstvo

◊  

Potrebujeme stále znova a znova objavovať Pánovu lásku a milosrdenstvo, aby sme mohli rozvíjať dôverný vzťah s Bohom. (Tvít Svätého Otca Františka 20. augusta 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteBarcelona slávila omšu za obete atentátov a pokoj pre svet

◊  

Španielsko 20. augustaV barcelonskej Bazilike Sagrada Familia dnes dopoludnia slávili omšu za obete nedávnych atentátov v Barcelone a Cambrils. Omša za účasti 1800 osôb bola obetovaná aj za pokoj a svornosť. Na slávení, ktorému predsedal miestny arcibiskup metropolita kard. Juan José Omella za účasti emeritného arcibiskupa kardinála Sistacha a ďalších biskupov, kňazov a diakonov sa zúčastnili početní verejní predstavitelia. Prítomný bol španielsky kráľovský pár, portugalský prezident, španielsky predseda vlády, predseda Autonómneho spoločenstva Katalánska či primátorka trojmiliónového mesta Barcelony.

Kardinál Omella na úvod prečítal sústrastný telegram Svätého Otca Františka zaslaný štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a tlmočil aj slová samotného pápeža Františka, ktorý včera večer osobne zatelefonoval barcelonskému arcibiskupovi,  aby ho uistil o svojom duchovnom spojení s celým spoločenstvom počas slávenia svätej omše v Barcelone. „Som s vami v tejto bolestnej chvíli. Som vám veľmi nablízku. Nech vás Boh žehná. Modlím sa za vás a vy sa modlite za mňa“ – reprodukoval pápežove slová kardinál Omella. 

V homílii pripomenul, že baziliku Svätej rodiny projektoval Antonio Gaudí ako tzv. odprosujúci chrám, čiže miesto pre odprosujúcu modlitbu za hriechy sveta. „Nie je to najťažší hriech, zaútočiť na život nám podobných, našich blížnych, na nevinné bytosti a na deti?“ Po tejto otázke barcelonský kardinál pokračoval: „Naše mlčanie a naša modlitba, naša prítomnosť na tomto svätom mieste je znakom odsúdenia atentátu a je modlitbou prosiacou Boha, Otca všetkého dobra, aby zmenil naše srdcia z kameňa a dal nám srdce z mäsa, plné citov ľudskosti, bratstva, milosrdenstva a pokoja.“

Kardinál poukázal na silu modlitby podľa evanjeliového čítania o stretnutí Ježiša s Kanaánskou ženou, keď vypočul jej úpenlivé prosby o uzdravenie dcéry (porov. Mt 15,21-28). Potom prítomných vyzval k modlitbovému gestu týmito slovami:

„Vložme do našich sŕdc a do našich rúk mená obetí týchto atentátov, vložme tam aj mená krajín, ktoré sú vo vojne, a predložme Pánovi túto prosbu: Pane, daj, aby zavládol pokoj vo svete i v našich srdciach.“

Kardinál Omella poďakoval bezpečnostným silám za ich obetavé nasadenie v uplynulých dňoch, ako aj zdravotníckym pracovníkom a celkovo občanom mesta za solidárnosť. „V našej krajine máme veľký potenciál ľudskosti“ skonštatoval na záver barcelonský arcibiskup a zveril všetkých do materinskej ochrany Panny Márie z Montserratu, patrónky Katalánska a tiež patrónky mesta Barcelona, kde si ju ctia s prívlastkom „Virgen de la Merced“.  -jb-

inizio pagina

RubrikaDokument Svätej stolice o boji s drogovými a inými závislosťami

◊  

K problematike boja so závislosťami ničiacimi osobnosť človeka vydalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj osobitné posolstvo s podpisom jeho prefekta kardinála Petera Turksona. Posolstvo vyšlo pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorý určilo OSN na dátum 26. júna. Prinášame plný text posolstva v preklade, ktorý publikovala Konferencia biskupov Slovenska.

Posolstvo prefekta Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorý vyhlásilo OSN, je významnou príležitosťou na to, aby sa pozornosť svedomia upriamila na fakt, že omamné látky naďalej „vyčíňajú, v prekvapivých formách a rozmeroch“1. Tento fenomén je živený – aj v dôsledku pokleskov a kompromisov inštitúcií – „hanebným trhom, ktorý prekračuje hranice štátov i kontinentov“2 a je prepojený na mafiu a obchodovanie s narkotikami.

Dnes čelíme scenáru závislostí, ktorý sa oproti nedávnej minulosti veľmi zmenil.3 Drogy sa stali konzumným tovarom, ktorý má miesto v každodennom živote, spája sa s rekreačnými aktivitami a dokonca aj so snahou o blahobyt.

Konzumácia kokaínu je spojená s väčším rozšírením heroínu, ktorého vysoká spotreba sa ukazuje v tom, že „závislí na heroíne predstavujú najvyšší percentuálny podiel (80%) nových žiadostí o liečenie v súvislosti s opiátmi v Európe“4. Okrem toho sú na trhu za nízku cenu a anonymne cez internet dostupné nové psychotropné toxické látky, ktoré prenikajú aj do väzníc a zapájajú do dílerstva mnohé osoby, ktoré sú najímané z chudobných periférií, kde zároveň nachádzajú nových odoberateľov.

Prvenstvo v spotrebe však patrí marihuane, pričom na medzinárodnej úrovni práve prebieha diskusia o jej legálnom sprístupnení. V nej sa prejavuje tendencia opomenúť etické posúdenie jej užívania – ktoré je samo osebe negatívne, ako pri akejkoľvek inej droge5 – a sústrediť sa na možné terapeutické využitie, čo je oblasť, v ktorej sa ešte len čaká na podporné vedecké údaje z monitorovaných období, s čím by malo byť spojené každé oprávnené predloženie experimentu na verejné posúdenie.

Skôr než sa bude rozhodovať o tejto veci – začínajúc predsudkami najrôznejšieho druhu – by sme mali lepšie pochopiť, aké sú trendy v používaní marihuany, škody spojené s jej konzumáciou a tiež následky politických regulácií v rôznych krajinách. Tie totiž často vedú k tomu, že nelegálny trh vyvíja nové produkty určené na to, aby ovplyvnili konzumné modely a zdôraznili primát túžby, ktorá sa nutkavo uspokojuje pomocou týchto látok.

Aj patologické alebo hazardné hráčstvo už dlhšiu dobu predstavuje šíriacu sa pohromu, ktorá prináša ďalšie typy závislostí. Legalizácia hazardných hier – hoci aj vedená s úmyslom demaskovať kriminálne prevádzky – má za následok exponenciálny nárast počtu patologických hráčov. Popritom rastúci výber daní zo strany štátu treba z etického hľadiska považovať za sporný a protirečiaci preventívnym opatreniam. Ak chceme tomuto fenoménu čeliť, je nadmieru žiaduce, aby sa stanovili intervenčné modely a adekvátne monitorovacie systémy, spojené so zaručenými dotáciami.

Pokým škála závislostí sa čoraz viac diverzifikuje, ľahostajnosť a niekedy aj nepriame spolupodieľanie sa na týchto skutočnostiach prispieva k presmerovaniu pozornosti verejnej mienky a vlád, ktoré sa sústreďujú na iné nebezpečenstvá. Zaoberanie sa týmito problémami, ktoré nás denne prekvapujú, si vyžaduje úsilie, zdroje a reakcie. Často však  prevládnu krízové riešenia nad serióznou kultúrou prevencie, schopnou poskytnúť ciele, nástroje a zdroje, ktoré by zaistili trvalé a konštantné zaoberanie sa týmto problémom.

Po páde programového úsilia, inštitucionálnych služieb a zdrojov sa táto skutočnosť potvrdila v mnohých krajinách, kde sa ponuka opatrení, ktoré desiatky rokov bránili rozširovaniu závislostí, často zredukovala len na akýsi obranný val, s cieľom spomaliť rozširovanie spúšte vytvorenej v dôsledku rokov nezáujmu.

Dnešný obraz stavu závislostí v mnohých prípadoch ukazuje práve medzery v plánovaní, politike a perspektívach, poukazujúc na ich mdlé a neadekvátne tempo zoči-voči drogovému trhu, ktorý je veľmi konkurenčný a flexibilný vzhľadom na dopyt. Zároveň je vždy pripravený ponúknuť nový tovar, napríklad nedávno vytvorené extrémne silné syntetické opiáty, extázu a amfetamín.

Práve rastúca a rozširujúca sa spotreba extázy môže slúžiť ako indikátor toho, ako užívanie nelegálnych látok už preniklo do každodenného prostredia a ako za drogovo závislého už nemožno považovať len toho, kto je závislý na heroíne, ale aj konzumenta viacerých drog, ktorý sa podľa okolností utieka k rôznym omamným látkam a súčasne k alkoholu.

V dôsledku toho nemôžu byť zásahové stratégie len úzko špeciálne zamerané alebo zredukované len na odstraňovanie škôd, ani nemožno drogu chápať len ako fenomén spojený so sociálnymi problémami, či ako istú deviáciu. Redukovanie škôd musí nevyhnutne zahŕňať tak úsilie v oblasti odstraňovania závislosti, ako aj podporu v podobe osobných terapeutických programov psycho-sociálneho charakteru, zabraňujúcich vytvoreniu chronickej závislosti, ktorá poškodzuje osobu a je eticky neprijateľná.

Zníženie rizika, ktoré má zabrániť vedľajším škodám závislostí, zahŕňa, naopak, skôr epidemiologické, než terapeutické postupy vo forme stratégie spoločenskej kontroly a hygienickej profylaxie. Skutočné riziko spočíva v tom, že aseptickým a menej viditeľným spôsobom to môže – na rozdiel od fyzickej smrti – viesť až k psychickej a sociálnej smrti drogovo-závislého.

Považovať závislé osoby za neliečiteľné predstavuje akt kapitulácie, ktorý popiera existenciu psychologických síl vedúcich ku zmene a ponúka alibi pre nezáujem o drogovo závislých, aj o inštitúcie, ktorých úlohou je prevencia a liečenie. Inak povedané, nemožno akceptovať to, že spoločnosť bude užívanie drog považovať len za chronický znak danej epochy, podobne ako alkoholizmus alebo fajčenie, a tak sa vzdá citlivej diskusie o hraniciach slobody štátu a občana vzhľadom na užívanie návykových látok.

Rovnako nemožno podceňovať ani osobitné typy závislostí s komplexnými charakteristikami, súvisiace s preexistujúcimi klinickými príznakmi alebo s následkami používania psychotropných látok. Ide tu o tzv. „dvojitú diagnózu“, ktorá spadá medzi psychiatrické poruchy a vo fáze liečenia si vyžaduje zvláštnu pozornosť.

„Je zrejmé, že neexistuje len jedna príčina drogovej závislosti. Prispievajú k nej mnohé faktory, medziiným chýbajúce rodinné zázemie, spoločenské tlaky, propagovanie drog predajcami a túžba po nových zážitkoch. Každý závislý má svoju jedinečnú osobnú históriu, ktorú si treba vypočuť, pochopiť, zamilovať, a pokiaľ je to možné, uzdraviť ju a očistiť. Nemožno upadnúť do nespravodlivosti tým, že budeme narkomanov zaraďovať, akoby to boli predmety alebo pokazené mechanizmy; každú osobu si treba vážiť a ceniť v jej dôstojnosti, aby mohla byť uzdravená“6.

Oproti rezignovanej štandardizácii alebo delegovaniu povinností na pár ľudí dobrej vôle, nám „dobré mravy“ pripomínajú, že máme povinnosť starať sa aj o prevenciu, zaujať angažovaný postoj voči „starostlivosti“, v zmysle podpory zdravia v tom najširšom a najúplnejšom zmysle slova. Širšie zamerané politiky a stratégie, založené na primárnej prevencii, musia osloviť všetkých sociálnych aktérov a od základu vychádzať z výchovnej povinnosti.

Scenár, s ktorým sme všetci konfrontovaní, je poznačený stratou dávneho primátu rodiny a školy, vyprázdnením pojmu „autorita dospelých“ a ťažkosťami objavujúcimi sa na úrovni rodičovstva. To svedčí o skutočnosti, že na vyriešenie tohto problému nestačia jednotlivci, ale sú potrebné celé „siete“, ktoré sú schopné reaktivovať výchovné spoločenské „synapsy“ tým, že prekonajú neužitočné formy súperenia, delegovania právomoci a zbavovania sa zodpovednosti.

Ak sa chceme vyhnúť tomu, že mladí ľudia budú rásť bez „starostlivosti“, skôr „chovaní“, než vychovávaní, priťahovaní „pomocnými barličkami“ – akými sa drogy môžu často javiť – každý spoločenský aktér sa musí zapojiť a vložiť sily do spoločnej oblasti základných a nevyhnutných výchovných hodnôt zameraných na integrálnu formáciu osoby. Tu by sme si mali všimnúť angažovanosť a vytrvalosť profesionálov a dobrovoľníkov z privátneho sociálneho sektoru, ktorí boli pri počiatkoch objavenia sa drogového problému prví, čo reagovali. Ich často málo ocenená práca si zasluhuje konkrétnu podporu a náležitú pozornosť. Práve od terapeutických komunít prichádzajú signály na zmenu, ktoré majú veľkú edukačnú hodnotu a sú užitočné pre rehabilitačné postupy, no ešte viac pre oblasť prevencie.

Najmä v zraniteľnom a nedovŕšenom období dospievania, keď sa striedajú intenzívne okamihy objavovania a zvedavosti, ale aj depresie, apatie a správanie, ktoré symbolicky či reálne ohrozuje život – je výchovný aspekt základný. Tieto formy správania, ktoré sú zámerne transgresívne, sú zamerané na prekonanie utrpenia spôsobeného pocitom, že sa nachádzajú pred neprekonateľným múrom prítomnosti, ktorá nikdy nekončí, a budúcnosti, ktorú nemožno predvídať. Ide v nich o výzvu smerom k životu, ale aj výzvu o pomoc a podporu, ktorými sa obracajú na dospelých, schopných odovzdať im nadšenie pre život i to, v čom spočíva jeho hodnota7.

Mladí ľudia, ako konštatuje pápež František, sa „usilujú rôznymi spôsobmi o ,závrat‘, ktorý im umožní pocítiť, že žijú. Dajme im ho teda! Podporme všetko, čo im pomôže premeniť ich sny na projekty, aby mohli odhaliť, že celý ich potenciál je mostom, prechodom k povolaniu (v tom najširšom a najkrajšom zmysle slova). Ponúknime im veľké ciele a výzvy a pomôžme im ich realizovať; pomôžme im dosiahnuť ich ciele. Nenechajme ich samých. Provokujme ich viac, ako oni provokujú nás. Nedovoľme, aby im iní, ktorí často neváhajú vystaviť ich život riziku, poskytli tento ,závrat‘: dajme im ho my! No ten správny ,závrat‘, čo uspokojí ich túžbu hýbať sa, ísť vpred“ 8.

Prchavému šťastiu pochádzajúcemu zo závislosti možno vzdorovať vtedy, ak máme tvorivú lásku a dospelých, schopných vyučovať a praktizovať zdravú starostlivosť o seba samých. Duchovná vízia života, zameraná na hľadanie zmyslu a otvorená pre stretnutie s druhými ľuďmi, predstavuje najväčšie výchovné bohatstvo, ktoré si dnes generácie musia viac ako inokedy odovzdávať.

Na rozdiel od toho, závislosti prispievajú k zabíjaniu ľudskosti, pretože dobre vieme, že ten, kto nemiluje sám seba, nie je schopný ani milovať svojho blížneho.

Vatikán, 26. júna 2017

kard. Peter Kodwo Appiah Turkson

Prefekt Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja

_____

1. Papa FRANTIŠEK: Príhovor k účastníkom 31. ročníka Medzinárodnej konferencie o šírení drog (International Drug Enforcement Conference), 20. jún 2014.

2. Tamže.

3. ODDELENIE PRE BOJ PROTI DROGÁM: Výročná správa pre parlament o používaní omamných látok a toxických závislostiach v Taliansku za rok 2016 (Relazione annuale al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia per l’anno 2016).

4. EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM OHĽADOM DROG A ZÁVISLOSTÍ: Európska správa o drogách, 2017.

5. Pápež FRANTIŠEK vyhlásil viackrát: „Nie každému druhu drogy“. Porov. napr. Generálna audiencia 7. mája 2014.

6. Pápež FRANTIŠEK: Príhovor k účastníkom stretnutia o narkotikách organizovaného Pápežskou akadémiou vied: Problémy a riešenia tejto celosvetovej témy, 24. novembra 2016.

7. Porov. LE BRETON, David: Cambiare pelle. Adolescenti e condotte a rischio, Bologna, EDB, 2016.

8. Pápež FRANTIŠEK: Príhovor na diecéznom pastoračnom seminári na tému „Nenechajme ich samých! Sprevádzať rodičov pri výchove dospievajúcich detí“, 19. jún 2017.

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 20. augusta 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.  

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie z 20. augusta 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina