Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

22/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKard. Parolin v Moskve rokoval s ministrom Lavrovom a navštívil patriarchu Kirilla

◊  

Vatikán/Rusko 22. augusta - Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pokračuje v oficiálnej návšteve Ruskej federácie, ktorú začal včera v Moskve. Po pondelňajších stretnutiach najprv s katolíckymi biskupmi krajiny a potom s reprezentantom Ruskej pravoslávnej cirkvi pre zahraničné vzťahy metropolitom Hilarionom sa dnes dopoludnia kardinál Parolin stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom. Popoludní navštívil patriarchu Moskvy a celej Rusi Kirilla, ktorý je prímasom Ruskej pravoslávnej cirkvi.

Kardinál Parolin spoločne s ministrom Lavrovom dnes vystúpili na tlačovej konferencii po ich dopoludňajšom pracovnom stretnutí. Vatikánsky štátny sekretár sa poďakoval predstaviteľom Ruska za pozvanie a srdečné prijatie v krajine a skonštatoval, že doterajšie rozhovory preukázali v rámci bilaterálnych vzťahov spokojnosť  s rozvojom na viacerých úsekoch, počnúc častými kontaktmi vysokých predstaviteľov oboch strán, cez kultúrne výmeny až po spoluprácou medzi vedeckými a zdravotníckymi inštitúciami.

Za potvrdenie úmyslu oboch strán naďalej pokračovať v tomto smerovaní označil okrem iného aj podpis dohody medzi Štátnym sekretariátom Svätej stolice a Vládou Ruskej federácie o  výnimkách z vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov. Dokument bol podpísaný za účasti médií tesne pred tlačovou konferenciou.

Ako uviedol kardinál Parolin, „rozhovor ponúkol aj príležitosť diskutovať o niektorých konkrétnych otázkach týkajúcich sa života Katolíckej cirkvi v Ruskej federácii, medzi ktorými sú ešte stále pretrvávajúce ťažkosti s udeľovaním povolení pobytu pracovného charakteru pre neruský náboženský personál a reštitúcia niektorých chrámov, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre pastoračnú starostlivosť o katolíkov v krajine.“

Kardinál Parolin sa vyjadril, že sa u partnerov rozhovoru stretol s veľkou pozornosťou pre vyriešenie týchto problémov a vôľou konať. Pokiaľ ide o záležitosti medzinárodného charakteru, kardinál Parolin uviedol, že zo svojej strany pri rozhovore „predovšetkým zdôraznil prianie, aby sa hľadali spravodlivé a trvalé riešenia konfliktov, ktoré sužujú osobitne Blízky východ, Ukrajinu a rôzne ďalšie oblasti sveta. Ak Svätá stolica v takýchto dramatických situáciách vyvíja priamejšiu aktivitu v úsilí o podporu iniciatív na zmenšenie utrpenia obyvateľstva, zároveň vyjadruje jasnú výzvu, aby sa presadzovalo spoločné dobro a principiálne spravodlivosť, zákonnosť, pravdivosť faktov a zdržanie sa ich manipulácie, nedotknuteľnosť a dôstojné životné podmienky civilného obyvateľstva.“

Vatikánsky štátny sekretár dodal, že „Svätá stolica, zatiaľ čo nemieni a nemôže sa stotožňovať s niektorou z politických pozícií, poukazuje na povinnosť striktne sa pridŕžať veľkých princípov medzinárodného práva, ktorého rešpektovanie je neodmysliteľné ako pre ochranu medzinárodného poriadku a mieru, tak pre obnovenie zdravého ovzdušia vzájomného rešpektu v medzinárodných vzťahoch.“

Medzi body, v ktorých sa postoje Svätej stolice a Ruskej federácie vzájomne približujú, hoci s odlišnými prístupmi, kardinál Parolin menoval „veľkú ustarostenosť nad situáciou kresťanov v niektorých krajinách Blízkeho východu a na africkom kontinente, ako aj v ďalších regiónoch sveta.“ V tejto súvislosti je Svätá stolica „dlhodobo ustarostená o to, aby sa chránila náboženská sloboda v ktoromkoľvek štáte  a v akejkoľvek politickej situácii“.  

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo svojom vystúpení pripomenul dlhodobú tradíciu vzájomných diplomatických vzťahov, keďže už v roku 1817, čiže pred 200 rokmi, bolo otvorené prvé permanentné zastupiteľstvo Svätej stolice v Rusku. V súčasnosti vyzdvihol fungujúce vzťahy kultúrne, humanitárne a v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, napr. program pre ťažko choré deti. V medzinárodnej problematike spomenul najmä spoločný záujem o Blízky východ a vyriešenie početných konfliktov v krajinách ako Sýria, Irak, Líbya či Jemen.

Rozhovor s vatikánskym predstaviteľom podľa jeho slov ukázal zhodu v záujme podporovať dialóg a zároveň bojovať proti teroristom a extrémistom, vytvárať podmienky pre politické urovnanie v záujme všetkých hlavných náboženských a etnických skupín rozličných krajín. Spomenul dohodu o deeskalačných zónach a tiež ocenil mierové úsilie Vatikánu napr. podporou mierových rokovaní v Astane.

Sergej Lavrov pozitívne hodnotil tiež vatikánsku podporu Minského procesu ohľadom Ukrajiny a pozície zaujaté Svätou stolicou. Napokon spomenul zhodu v záujme podporovať vyriešenie venezuelskej krízy. Kardinál Parolin na otázku zo strany novinárov potvrdil, že Svätá stolica je presvedčená že Ruská federácia môže zohrať významnú úlohu v úsilí o vyriešenie venezuelskej krízy.  

Počas štvordňovej návštevy Ruskej federácie sprevádza kardinála Parolina apoštolský nuncius v Rusku Mons. Celestino Migliore a radca nunciatúry Mons. Visvaldas Kulbokas z vatikánskeho Štátneho sekretariátu.

Pripomeňme, že včera sa kardinál Parolin stretol s katolíckymi biskupmi krajiny a spolu s nimi vo večerných hodinách slávil eucharistiu v moskovskej Katedrále Nepoškvrneného Počatia za bohatej účasti miestnych veriacich, pričom sa po slávení stretli aj na agapé. Prejaviť miestnej katolíckej komunite blízkosť a lásku Svätého Otca Františka je jedným z hlavných cieľov súčasnej návštevy Ruska, ako to sám kardinál Parolin povedal pre médiá.

Významnou súčasťou cesty kardinála Parolina je rozvíjanie ekumenických vzťahov s Ruskou pravoslávnou cirkvou. Včera popoludní sa stretol v Moskve s pravoslávnym arcibiskupom Hilarionom, metropolitom Volokolamska, ktorý je na čele Oddelenia pre zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu. Dnes popoludní kardinál Parolin navštívil moskovského patriarchu Kirilla.

Ako sa vyjadril kardinál Parolin, významnou súčasťou upevňovania ekumenických vzťahov bola aj nedávna púť relikvií sv. Mikuláša z Bari v Moskve a Petrohrade. Vatikánsky štátny sekretár už pred cestou v rozhovore s novinármi vysvetlil, že obsahom jeho návštevy nie je eventuálna cesta pápeža Františka do Ruska, čím uviedol na pravú mieru mediálne špekulácie.

V stredu 23. augusta má šéf vatikánskej diplomacie na programe stretnutie s prezidentom Vladimírom Putinom, za ktorým zacestuje do známeho čiernomorského letoviska Soči. Návrat kardinála Parolina do Ríma sa očakáva vo štvrtok dopoludnia. -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boh ma miluje, on ma neopustí

◊  

Keď na nás doľahne smútok, keď sa zdá, že všetko ide nedobrým smerom, uvedomme si: „Boh ma miluje, on ma neopustí.“ (Tvít pápeža Františka 22. augusta 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteFrancúzski biskupi vyzývajú k bdelosti nad správnym využitím kostolov

◊  

Francúzsko 22. augusta – Dialóg, obozretnosť, nádej – to sú tri kľúčové slová, ktoré v skratke vystihujú reflexiu francúzskych biskupov nad aktuálnym stavom využitia kostolov v krajine. Konferencia biskupov Francúzska publikovala dokument pod názvom „Kostoly, ktoré tvoria Cirkev“. Na internetovej stránke biskupskej konferencie dokument bližšie predstavil biskup diecézy Sées Mons. Jacques Habert, člen Rady pre hnutia a združenia veriacich a tiež zodpovedný za pracovnú skupinu „Kostoly, nová pastoračná výzva.“

Ako Mons. Habert vysvetlil, kostoly nie sú len miestom kultu, kde sa slávi eucharistia, ale musia byť viac otvorené aj v zmysle prijatia ľudí, vyučovania a katechézy. Musia sa stať oblasťou, do ktorej „Boží ľud môže a má investovať“.

„Môže byť 42-tisíc francúzskych kostolov v budúcich rokoch čisto pod zodpovednosťou správcu farnosti?“ - kladie si otázku séeský biskup. Pri odpovedi je potrebné si uvedomiť, že využitie kostolov je vo Francúzsku úzko spojené s otázkami kultúry a kultúrneho dedičstva a je tiež ovplyvnené zákonmi o oddelení Cirkvi od štátu z rokov 1905-1907. Vo vzťahu medzi vierou a kultúrou je v prvom rade potrebné rozvíjať dialóg, pokračuje biskup, a to dialóg s politikmi, so svetom umenia, s miestnymi obyvateľmi, ktorí majú prvé miesto v starostlivosti o posvätné miesta.

Je tu však tiež potrebná obozretnosť, upozorňuje Mons. Habert. Aj keď Kódex kánonického práva hovorí o podmienkach, za akých sa môže v kostole konať kultúrne vystúpenie, tento spôsob využitia musí byť predmetom pozorného skúmania: «Nemôže sa prejsť od kultu ku kultúre každého druhu», zdôrazňuje biskup.

Dokument napokon zdôrazňuje kritérium „nádeje“. Nestačí len spolužitie so svetom kultúry alebo štátneho vlastníctva. Takýto vzťah musí vzbudzovať „nádej, že naša Cirkev je vždy prostredníctvom svojich kostolov miestom stretnutia, prijatia a dialógu“, tvrdí francúzsky biskup. Aj napriek finančnej a materiálnej záťaži v určitých situáciách, katolíci musia kostoly stále pokladať „za šancu a nie za bremeno, ktoré treba niesť“.

Na záver Mons. Habert pozýva každú diecézu vytvoriť „jednotky bdelosti“, ktorých úlohou bude kontrolovať a strážiť čo najlepšie využitie kostolov. -ab-

inizio pagina

V Írsku predstavili program „Amoris“ – prípravu na Svetové stretnutie rodín

◊  

Írsko 22. augusta – V írskom mariánskom pútnickom mieste Knock včera predstavili program Svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať v Dubline od 21. do 26. augusta 2018. Ako povedal Mons. Diarmuid Martin, dublinský arcibiskup, program stretnutia s témou „Evanjelium rodiny - radosť pre svet“ vychádza z učenia obsiahnutého v posynodálnej apoštolskej exhortácii Svätého Otca Františka Amoris Laetitia o láske v rodine.

Na dlhodobú prípravu počas najbližšieho roka budú slúžiť multimediálne materiály s názvom „Amoris – Hovorme o rodine! Buďme rodina!“  (Amoris: Let's Talk Family! Let's be Family!). Od jesene dajú pripravujú organizátori šesťdielny cyklus, ktorý bude obsahovať krátke videá, animácie a podnety k diskusii.

Samotný program 9. svetového stretnutia rodín v Dubline potrvá šesť dní a bude pozostávať zo štyroch častí. Po slávnostnom zahájení vo všetkých írskych diecézach v utorok 21. augusta bude nasledovať kongres od stredy do piatku 22. - 24. augusta. Sobota bude patriť festivalu rodín a v nedeľu 26. augusta 2018 sa všetci účastníci stretnú na záverečnej slávnostnej svätej omši.

Bližšie informácie o prebiehajúcej príprave si záujemcovia môžu nájsť vo svetových jazykoch na oficiálnej webovej stránke stretnutia worldmeeting2018.ie. Stručné informácie v slovenčine sú na stránke Konferencie biskupov Slovenska v sekcii Rady KBS pre rodinu. -ab-

inizio pagina

RubrikaMladí z Hnutia Svetlo-Život prišli do Ríma na netradičné duchovné cvičenia

◊  

Slovensko/Rím 22. augusta - Dvadsaťčlenná skupina mladých ľudí z hnutia Svetlo-Život prišla do Večného mesta, aby na posvätných miestach absolvovala duchovné cvičenia v rámci Oázy III. stupňa. Modlia sa na miestach spätých s koreňmi viery a prežívajú spoločenstvo v kontakte s živou realitou Cirkvi dneška. V Ríme s týmto cieľom navštevujú rozličné komunity, aby sa obohatili nahliadnutím do ich života a ich štýlu plnenia poslania v službe Krista a jeho Cirkvi.

Pútnici zo Starej Ľubovne a ďalších miest východného Slovenska, ktorí sa duchovne prehlbujú pod vedením p. Otílie Gáborovej a v sprievode otcov redemptoristov Metoda Marcela Lukáčika a Miroslava Bujdoša, sa so svojou skúsenosťou z netradičných duchovných cvičení podelili na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu.

AUDIO: 

Pripravil Jozef Bartkovjak SJ

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 22. augusta 2017

◊  

Utorňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

 

inizio pagina