Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

27/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuNedeľná katechéza pápeža Františka: Petrov primát a spoločenstvo Cirkvi

◊  

Vatikán 27. augusta – Jednota, spoločenstvo v Kristovi a láska Boha, ktorý miluje každého boli hlavné témy katechézy pápeža Františka, ktorú dnes napoludnie predniesol pred modlitbou Anjel Pána z okna Apoštolského paláca. Podnet k úvahe našiel v dnešnom Evanjeliu podľa Matúša, ktorý hovorí o primáte apoštola Petra (Mt 16,13-20).

Plné znenie katechézy pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium tejto nedele (Mt 16,13-20) nám prináša kľúčovú pasáž z cesty Ježiša so svojimi učeníkmi: moment, kedy si chce overiť, pokiaľ až siaha ich viera v neho. Najskôr chce vedieť, čo si o ňom myslia ľudia; a ľudia si myslia, že Ježiš je prorok, čo je pravda, avšak nevystihuje to jadro jeho osoby a jeho poslania.

Následne kladie učeníkom otázku, ktorá mu najviac leží na srdci, a teda pýta sa ich priamo: «Ale za koho ma pokladáte vy?» (porov. v. 15). A s týmto ,ale’ Ježiš zásadne oddeľuje apoštolov od masy, ako keby povedal: ale vy, ktorí ste so mnou každý deň a poznáte ma zblízka, čo viac ste sa dozvedeli? Učiteľ očakáva od svojich vznešenejšiu a inú odpoveď než je verejná mienka.

A vskutku, práve taká odpoveď vytryskuje zo srdca Šimona nazývaného Peter: «Ty si Mesiáš, Syn živého Boha» (v. 16). Šimon Peter nachádza na perách slová väčšie od neho; slová, ktoré nepochádzajú z jeho prirodzených schopností. Možno ani nechodil do školy a je schopný povedať tieto slová, silnejšie než on! Lebo sú inšpirované Nebeským Otcom (porov. v. 17), ktorý zjavuje prvému z dvanástich skutočnú identitu Ježiša: On je Mesiáš, Syn poslaný Bohom, aby spasil ľudstvo.

A z tejto odpovede Ježiš porozumel, že vďaka darovanej viere od Otca, je tu pevný základ, na ktorom môže postaviť svoje spoločenstvo, svoju Cirkev. Preto hovorí Šimonovi: «Ty si Peter – čo znamená skala, kameň – a na tejto skale postavím svoju Cirkev» (v. 18).

Rovnako s nami chce dnes Ježiš pokračovať v budovaní svojej Cirkvi, toho domu s pevnými základmi, kde však nechýbajú pukliny, a ktorý neprestajne potrebuje byť opravovaný. Stále. Cirkev neprestajne potrebuje, aby bola reformovaná, opravovaná ako za čias Františka z Assisi.

My sa samozrejme necítime ako skaly, ale len ako malé kamienky. Napriek tomu, žiaden malý kameň nie je nepotrebný, naopak, v Ježišových rukách sa aj tej najmenší kamienok stáva vzácnym, lebo on ho berie, hľadí naň s obrovskou nehou, pracuje na ňom so svojim Duchom a umiestňuje ho na správne miesto, nad ktorým vždy uvažoval, a kde môže byť užitočnejší pre celú konštrukciu. Každý z nás je malá skala, avšak v rukách Ježiša sa zúčastňuje na budovaní Cirkvi.

A my všetci, nech sme akokoľvek malí, sme jeho láskou premenení na «živé kamene» – lebo, keď Ježiš berie do ruky svoj kameň, robí ho svojim, robí ho živým, plným života, plným života Ducha Svätého, plným života – a tak máme miesto a poslanie v Cirkvi: ona je živým spoločenstvom, utvoreným z mnohých kameňov, odlišných jeden od druhého, ktoré tvoria jedinú stavbu v znamení bratskosti a spoločenstva. 

Dnešné Evanjelium nám pripomína, že Ježiš chcel pre svoju Cirkev tiež viditeľné jadro spoločenstva v Petrovi – ani on nie je veľkou skalou, je malou skalou, avšak vzatá Ježišom sa stála jadrom spoločenstva – teda v Petrovi a v tých, ktorí by po ňom nasledovali v tej istej zodpovednosti primátu, ktorí boli od počiatku označovaní za biskupov Ríma, mesta, kde Peter a Pavol vydali svedectvo krvi.  

Zverme sa Márii, Kráľovnej apoštolov, Matke Cirkvi. On stála vedľa Petra vo večeradle, keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov a povzbudil ich, aby vyšli a ohlasovali všetkým, že Ježiš je Pán. Nech nás naša Matka dnes podopiera a sprevádza so svojim príhovorom, aby sme naplno zrealizovali tú jednotu a to spoločenstvo, za ktoré sa Ježiš a apoštoli modlili a položili život.“ -ej-   

inizio pagina

Pápež sa opäť zastal prenasledovaných Rohingov v Mjanmarsku

◊  

Vatikán 27. augusta – Na záver dnešnej modlitby Anjel Pána sa pápež František opäť prihovoril za ohrozovanú moslimskú menšinu Rohingov, ktorá žije najmä na juhozápade prevažne budhistického Mjanmarska a patrí medzi najprenasledovanejšie menšiny na svete: 

„Objavili sa smutné správy o prenasledovaní náboženskej menšiny našich bratov Rohingov. Chcel by som im vyjadril svoju úplnú blízkosť; prosme spoločne Pána, aby ich zachránil a vzbudil mužov a ženy dobrej vôle na ich pomoc, ktorí by im dali ich plné práva.“

Pápež František sa za práva Rohingov prihovoril už vo februári tohto roku počas generálnej audiencie. Na spiatočnej ceste z Azerbajdžanu dokonca vyslovil túžbu navštíviť Indiu a Bangladéš, kde sa moslimská menšina tiež nachádza. K ceste by malo podľa mnohých komentátorov dôjsť na konci novembra tohto roku. Namiesto Indie by však Svätý Otec mal navštíviť práve Mjanmarsko. Svätá stolica zatiaľ žiadne bližšie informácie nepotvrdila.    

V uplynulých dňoch došlo na hranici medzi Mjanmarskom a Bangladéšom k stretom medzi vojakmi zo strany Rohingov a mjanmarskou políciou. Konflikt si vyžiadal najmenej 71 obetí vrátane 12 členov bezpečnostných síl.

OSN vo štvrtok 24. augusta vyzvala mjanmarské autority, aby vynaložili väčšie úsilie o integráciu moslimských Rohingov do spoločnosti. Ani Mjanmarsko, ani Bangladéš im nie sú ochotné udeliť občianstvo a snažia sa ich vysťahovať na neobývateľné miesta. Podľa príslušníkov menšiny sa mjanmarské bezpečnostné sily systematicky dopúšťajú hromadného znásilňovania žien, upaľujú celé rodiny a zabíjajú deti. Radikálni budhisti dokonca existenciu rohinského etnika popierajú.

Svätý Otec sa tiež na záver dnešnej modlitby Anjel Pána prihovoril za Bangladéš, Nepál a Indiu, ktoré v uplynulých dňoch zažívajú obrovské záplavy. „Vyjadrujem týmto národom svoju blízkosť a modlím sa za obete a za tých, ktorí trpia kvôli tejto kalamite," uviedol pápež František. Záplavy  na juhu Ázie postihli viac než 40 miliónov ľudí. Doteraz si vyžiadali najmenej 950 obetí. -ej- 

inizio pagina

Svätý Otec František katolíckym politikom: Budujte mosty dialógu

◊  

Vatikán 27. augusta – Neúnavné úsilie preniknuté morálnym a sociálnym učením Cirkvi v prospech budovania ľudskejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tak znela hlavná myšlienka pápeža Františka, ktorý sa dnes v Klementínskej sále prihovoril účastníkom konferencie Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov (International Catholic Legislators’ Network).

Svätého Otca teší, že účasť na stretnutiach z roka na rok rastie a že veľký záujem o medzinárodnú iniciatívu prejavujú najmä politici z afrických krajín. Pápež prítomných povzbudil, aby po návrate do vlasti zúročili reflexiu o kresťanskej vízii človeka a o tom, „ako kresťanská viera vedie k spravodlivému chápaniu človeka“:

„Zákony, ktoré schvaľujete a aplikujete, by mali budovať mosty dialógu medzi rôznymi politickými pohľadmi, dokonca aj keď odpovedajú na presné ciele, aby podporili väčšiu starostlivosť o bezmocných a marginalizovaných, predovšetkým mnohých tých, ktorí sú nútení zanechať vlasť, ako aj aby podporili správnu ľudskú a prírodnú ekológiu.“ 

Pápež František katolíckych politikov a zákonodarcov z celého sveta stretnutia povzbudil, aby „uprostred utrpení národov pokračovali v hľadení na Krista“. „Kiež vždy budete vo svojej práci prinášať Radostnú zvesť o Ježišovi, že nikto nie je zanedbateľný, nikto nesmie byť skartovaný nech je v akejkoľvek životnej fáze,“ dodal na záver Svätý Otec. -ej-        

inizio pagina

Tvít pápeža Františka na sviatok sv. Moniky

◊  

Koľko mám dnes vylieva slzy ako sv. Monika, aby sa ich vlastní synovia navrátili ku Kristovi! Nestrácajte nádej v Božiu milosť. (Tvít pápeža Františka, 27. augusta 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteMons. Urbina: Pápež nájde Kolumbiu zranenú, no túžiacu po uzdravení

◊  

Kolumbia 24. augusta – Cirkev v Kolumbii sa pripravuje na prijatie pápeža Františka, ktorý ako tretí pápež v histórii navštívi latinskoamerickú krajinu v dňoch od 6. do 11. septembra tohto roku. Napriek tomu, že kolumbijská vláda pred rokom podpísala s jednotkami FARC mierovú zmluvu, krajina sa ešte stále spamätáva z dlhého vojnového konfliktu.

Kolumbiu nájde Svätý Otec František síce zranenú, ale zároveň túžiacu po uzdravení. Prezradil pre Vatikánsky rozhlas v nasledujúcom rozhovore predseda Konferencie biskupov Kolumbie Mons. Oscar Urbina Ortega.  

Akú úlohu zohrávajú kolombskí biskupi v zmierovacom procese?

„Zohrávajú tú najzáväznejšiu úlohu, lebo ide o zmierovanie sŕdc Kolumbijčanov, aby sme mohli predovšetkým vybudovať ideál krajiny a mohli začať kráčať všetci spoločne ako skutoční bratia. Je potrebná pedagogika stretnutia, ako aj pedagogika dialógu. Stretnutia a dialóg sa musia stať dvoma základnými piliermi. Stretnutie, lebo znamená uznať, prijať a kráčať k druhému a dialóg, ktorý znamená pravdu o skutočnosti a prijatie rozdielov, aby sa tak obohatili vzájomné procesy, ktoré sa snažíme dosiahnuť.“    

Na čo by sa mala Cirkev v Kolumbii v najbližšej dobe – po návšteve pápeža Františka – zamerať?

„Odkaz, ktorý nám pápež zanechá, nesmieme stratiť. To znamená, rozvíjať ho. Čo sa týka našej diecézy, tak ide napríklad o evanjelizáciu. Evanjelizácia v Kolumbii má však konotáciu, ktorá sa volá zmierenie. Lebo zmierenie znamená uzdravenie nás samých pred Bohom a uzdravenie vo vzťahu s druhými a so stvorením.“ 

Myslíte si, že vonkajšie snahy napomôcť procesu zmierenia v Kolumbii boli účinné?

„Áno, boli veľmi účinné. Na jednej strane sa s nami podelili o vlastné skúsenosti. A učiť sa treba aj od druhých, tak ako sa teraz my snažíme obracať na krajiny, ktoré hľadajú pokoj a mier. Teda toto spoločenstvo skúsenosti bolo skutočne veľmi dôležité. Na druhej strane nám prejavili aj finančnú pomoc. Napríklad Nemecko prostredníctvom projektov, ktoré nám pomohli vytvárať pokoj a zmierenie.“   

Pápež František povedal, že príde do Kolumbie vtedy, keď sa podpíše mier a tak sa aj stane. Myslíte si, že tieto pápežove slová boli podnetom a impulzom k jeho uzavretiu?

„Nepochybne tieto slová, ktorými sa na nás obrátil na Kube a v USA počas stretnutia sa s rodinami, keď nám povedal: ,Niet cesty späť. Počet obetí je strašne veľký. Treba vykročiť smerom k mieru. Urobte tak rešpektujúc obete a jurisdikciu súdnych organizmov na národnej úrovni a tiež medzinárodné zákony. Tieto slová skutočne zohrali významnú úlohu a aj vďaka tomu sme dnes tam, kde sme.“

Existujú rok po podpísaní mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a vojenskými jednotkami FARC vážne riziká, ktoré ohrozujú mierový proces?

„Každé ľudské dielo má svoje riziká. Verím však v silnú vôľu, rozhodnutie, schopnosť, ktoré my Kolumbijčania máme, keď sa rozhodneme niečo urobiť a urobiť to dobre.“

Pápeža Františka poznáte osobne. Aký odkaz od neho očakávate počas jeho apoštolskej cesty?

„Áno, samozrejme, poznáme sa. Mal som viackrát tú možnosť sa s ním stretnúť. Som členom ekonomickej komisie Populorum progressio, ktorá je nadáciou s cieľom pomáhať práve krajinám v Latinskej Amerike, sú to napríklad rôzne projekty pre rozvoj a pomoc pôvodnému obyvateľstvu.

Na jednej strane by som chcel Svätému Otcovi vyjadriť radosť z jeho príchodu do Kolumbie a na územie, kde pôsobím. A zároveň prejaviť veľkú nádej, ktorú pre nás znamenajú jeho slová. Som presvedčený o tom, že nás povzbudia, posilnia vo viere a predovšetkým v záväzku voči láske, ktorý pre nás znamená vytvárať zmierenie, pokoj a odpustenie v Kolumbii.“

Akých konkrétnych tém sa podľa vás pápež František dotkne počas svojej apoštolskej návštevy?

„Sú tu štyri hlavné body. V Bogote sa dotkne témy života a rodiny. V Medellíne to budú laici ako učeníci – misionári a tiež osoby zasväteného života. Vo Villavicenciu sa zmierime s Bohom ako Kolumbijčania a napokon Cartagene to bude obrana ľudských práv. Práve na tomto mieste sa nachádza hrob veľkého zástancu ľudských práv, ktorým bol sv. Peter Klaverský.“ 

Akú úlohu zohrali v mierovom procese ženy?

„Obrovskú, lebo práve ony boli tými najväčšími obeťami konfliktu. A práve vďaka svojej nehe majú schopnosť a možnosť zasievať základné hodnoty pre odpustenie a mier.“

Pápež František bude tretím pápežom, ktorý navštívi Kolumbiu. Krajina prechádza obrovskými zmenami. Akú Kolumbiu nájde Svätý Otec, keď priletí do Bogoty?

„Kolumbiu zranenú, avšak s veľkou túžbou po uzdravení.  S túžbou využiť svoje ľudské i prírodné bohatstvá na to, aby vytvorila krajinu bratov, kde je pre všetkých miesto. Kde sme schopní svedčiť pred svetom, že tam, kde je nenávisť, je možné zasadiť pokoj.“ -ej-     

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 27. augusta 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina

Týždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 27. augusta 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne.

    

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina