Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

29/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubriky

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKardinál Turkson sa zúčastní na EXPO 2017 v Kazachstane

◊  

Vatikán/Kazachstan 29. augusta – Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson sa v dňoch od 30. augusta do 2. septembra zúčastní na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v kazašskej Astane. Témou stretnutia je „Energia budúcnosti“. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja a zachovania prírodných zdrojov.   

Svätá stolica sa do výstavy zapojí vlastným pavilónom s názvom „Energia pre spoločné dobro; starostlivosť o spoločný dom“ a na jeho realizácii sa podieľa aj miestna Cirkev. V tomto poslaní bude kardinála Turksona, ktorého Vatikán nominoval ako špeciálneho komisára Svätej stolice na EXPO 2017, sprevádzať apoštolský nuncius v Kazachstane Mons. Francis Chullikatt. 

S využitím digitálnych technológií pomocou fotografií, umeleckých, kultúrnych a duchovných diel uvádza návštevníkov do štyroch tém: láska Boha ako počiatok stvorenia človeka a zeme; energia ako nástroj v rukách človeka, ktorý ho nie vždy použil správne; energia využitá na integrálny rozvoj človeka a  starostlivosť o spoločný domov; sila duchovna so zvláštnym dôrazom na modlitbu, hľadanie zmyslu a medzináboženský dialóg. 

Kardinál Turkson sa vo štvrtok 31. augusta zapojí do medzináboženskej konferencie pri Paláci pokoja a zmierenia v Astane. Na tomto podujatí, ktoré organizuje Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg, s apoštolskou nunciatúrou v Kazachstane a ďalšími, sa zúčastnia aj zástupcovia islamu, členovia židovskej komunity a rôznych kresťanských denominácií z rôznych krajín sveta. -ej-

inizio pagina

Apoštolským administrátorom v Kirgizsku sa stal americký jezuita

◊  

Vatikán/Kirgizsko 29. augusta – Svätý Otec František dnes vymenoval za apoštolského administrátora Apoštolskej administratúry v Kirgizsku pátra Anthonyho Jamesa Corcorana SJ. V tejto 6-miliónovej krajine ležiacej v strednej Ázii prevládajú moslimovia (suniti) a kresťania (pravoslávni a protestanti).

53-ročný páter Corcoran pochádza z Arizony v USA. Vo svojich 22 rokoch vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a po odbornej aj teologickej formácii prijal v roku 1995 kňazskú vysviacku. O dva roky neskôr začal pôsobiť na misiách v Rusku v meste Novosibirsk, kde sa venoval formácii budúcich kňazov a farskej pastorácii. Posledných šesť rokov bol predstaveným jezuitov pôsobiacich v Rusku. -ab-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteLibanon: Najväčšia socha sv. Šarbela na svete bude slúžiť aj ako relikviár

◊  

Libanon 28. augusta – Libanonskú dedinu Faraya neďaleko Bejrútu od nedele 20. augusta zdobí gigantická socha jedného z najuctievanejších maronitských svätcov – sv. Šarbela (1828-1898). Dielo miestneho sochára Nayefa Alwana má takmer 24 metrov a váži 40 ton. Priestranstvo v okolí sochy na Vrchu kríža pojme viac než 6-tisíc ľudí. Miestni veriaci chcú miesto využívať na rôzne slávnosti a sväté omše pod holým nebom.

Monument bude slúžiť zároveň aj ako relikviár. Úlomok z kosti patróna Libanonu, pustovníka z kláštora sv. Marona v Annaya, bude uložený do sochy počas slávnostnej inaugurácie na sviatok Povýšenia svätého Kríža, ktorý Katolícka cirkev oslávi 14. septembra. Slávnosti bude predsedať maronitský patriarcha kardinál Bechara al-Rahi.

Sv. Šarbel Machlúf sa narodil 8. mája 1828 v mestečku Békaa Kafra na severe Libanonu. Pochádzal zo skromnej rodiny, v útlom veku mu zomrel otec. Kňazom a mníchom sa stal aj napriek protestom príbuzných. Svoj život zasvätil modlitbe a práci. Po niekoľkých rokoch v kláštore mu predstavení dovolili odísť do pustovne sv. Petra a Pavla, kde žil v cele s rozmermi šesť metrov štvorcových.

Patrón Libanonu zomrel 24. decembra 1898 v povesti svätca. Po smrti ostalo jeho telo dlhý časť nedotknuté a  menu sv. Šarbela boli pripísané početné zázraky. Za blahoslaveného ho šesťdesiatsedem rokov po jeho smrti vyhlásil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pápež Pavol VI. a o ďalších dvanásť rokov za svätého. -ej-

inizio pagina

RubrikyRozhovor s o. Ľubomírom Majtánom o Slovenskej katolíckej misie v Ríme

◊  

Rím/Slovensko 29. augusta – Slovenskú katolícku misiu v Ríme duchovne viedol a uplynulé štyri roky spravoval kňaz Ľubomír Majtán. Spolu so Slovákmi, ktorí žijú v Ríme, sa pravidelne zúčastňoval na rôznych podujatiach Rímskej diecézy či sláveniach s pápežom Františkom.  

Jednou z najkrajších spomienok, ktoré si odnáša zo života misie vo Večnom meste, je nepochybne účasť členov Slovenskej katolíckej misie v Ríme na rannej omši so Svätým Otcom v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Rozhovor s otcom Majtánom pripravila naša redaktorka Eva Jánošíková. 

Vo funkcii duchovného správcu Slovenskej katolíckej misie v Ríme ste pôsobili uplynulé štyri roky. V čom vás táto služba najviac obohatila?

V prvom rade by som chcel poďakovať za to veľké množstvo ľudí zo všetkých častí Slovenska, ktorých som mohol stretnúť a ktorí ma obohatili. Človek už pozná ich príbehy, ich mená, pamätá si situácie a udalosti, ktoré sme spolu zažili.

Aké sú najväčšie výzvy, s ktorými sa musí duchovný správca Slovákov žijúcich vo Večnom meste najviac popasovať?

Práca s ľuďmi je vždy špecifická. Nepracujeme s vecami, nepracujeme s predmetmi, pracujeme s dušami, s ľuďmi. Určite bol iný prístup k ľuďom, ktorí v Ríme pracujú alebo študujú už niekoľko rokov alebo študenti, ktorí prichádzali na krátke obdobie. Základ bol týchto ľudí pritiahnuť, centralizovať a nájsť spôsob, ako im pomôcť.

Slovenská katolícka misia v Ríme má tú výhodu v porovnaní s inými misiami vo svete, že je blízko Svätého Otca. Myslíte si, že to pozitívne vplývalo na život spoločenstva?

Ľudia vo Svätom Otcovi vidia vzor i duchovnú a spoločenskú autoritu. Aj pre Slovákov je pápež magnetom. Veľa ľudí prichádza, aby sa s ním stretli na audienciách, pri svätých omšiach.

Aj my, ako Slovenská katolícka misia v Ríme, sme sa často zúčastňovali na stretnutiach so Svätým Otcom. Spomeniem napríklad januárové stretnutie zahraničných komunít, ktoré žijú v Ríme.

Okrem toho sme mali pred pár rokmi možnosť zúčastniť sa ako slovenská komunita na svätej omši v Kaplnke sv. Marty vo Vatikáne. Svätý Otec sa nám priamo prihovoril. Vtedy vyzdvihol krásu rodín na Slovensku a veľkú vieru.

V priebehu štyroch rokov ste zorganizovali množstvo akcií a podujatí, či už duchovného alebo kultúrneho či spoločenského charakteru. Mohli by ste spomenúť tie najdôležitejšie?

Sviatky akými sú Vianoce či Veľká noc sú pre väčšinu ľudí sviatkami rodiny. Nie všetky sa však môžu vrátiť späť domov počas týchto dní a byť v kruhu najbližších. Dá sa povedať, že Slovenská katolícka misia v Ríme slúži aj ako rodina?

Vždy sme sa snažili pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v Ríme a nemôžu ísť cez sviatky domov, vytvoriť akúsi náhradnú rodinu. Je to aj jeden zo zmyslom Slovenskej katolíckej misie či už v Ríme alebo v iných mestách.

V priebehu štyroch rokov ste zorganizovali množstvo akcií a podujatí, či už duchovného alebo kultúrneho či spoločenského charakteru. Mohli by ste spomenúť tie najdôležitejšie?

Pre Slovákov v Ríme sme sa vždy snažili priniesť trochu Slovenska a to vďaka divadelným či hudobným skupinám alebo jednotlivcom. Počas uplynulých štyroch rokov sme pozvali do Večného mesta množstvo kostolných zborov, divadelných súborov a mnoho ďalších hostí. Nielen oni mali pekný zážitok z Ríma, z púte, ale aj my sme boli vďační a obohatení.

Myslíte si, že popri množstvu duchovného programu, ktorý sa veriacim vo Večnom meste ponúka, má Slovenská katolícka misia zmysel?

Samotná skutočnosť, že sa v minulosti vznikli slovenské misie v zahraničí bola v istom zmysle odpoveďou a reakciou na nejakú potrebu. Vieme, že v 50. rokoch minulého storočia zo Slovenska mnoho ľudí odchádzalo do Ríma. Bolo logické, aby sa o týchto ľudí niekto postaral, nielen po národnej alebo aj po duchovnej stránke.

Slovenská katolícka misia dodnes spĺňa túto úlohu, že sa stará o ľudí, ktorí nie sú na Slovensku, pomáha im pri vybavovaní dokumentov, hľadaní si ubytovania, vytvára pre nich spoločenstvo, aby mali okolo seba ľudí, o ktorých sa môžu oprieť.

S kým ste počas vašej služby duchovného správcu Slovenskej katolíckej misie v Ríme najviac spolupracovali?

Myslím, že by som mohol vymenovať desiatky a stovky mien ľudí, ktorých si pamätám a za každým jedným z nich sa skrýva nejaký príbeh, nejaké spoločenstvo.

Rád by som poďakoval a vyjadril úctu za rôzne formy pomoci slovenským veľvyslanectvám pri Taliansku i pri Svätej stolici. Ďalej Slovenskému ústavu a kolégiu sv. Cyrila a Metoda a ďalším mnohým inštitúciám, ktoré sa starajú o našich krajanov v Ríme.  

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 29. augusta 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina