Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

30/08/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuKatechéza pápeža Františka: Spomienka na povolanie oživuje nádej

◊  

Vatikán 30. augusta – Pamätať na Ježiša a na radosť zo stretnutia s ním oživuje nádej. Tak znela hlavná myšlienka katechézy pápeža Františka, ktorú dnes predniesol na Námestí sv. Petra. Pútnikov neodradili ani horúčavy. Svätého Otca si prišli zo Slovenska vypočuť veriaci z Liptovskej Lúžnej.   

Plné znenie katechézy pápeža Františka

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel vrátiť k dôležitej téme: vzťahu medzi nádejou a pamäťou so zvláštnym odkazom na spomienku na povolanie. A ako obraz si zoberiem povolanie Ježišových učeníkov. V ich pamäti ostala táto skúsenosť tak vtlačená, že niekto dokonca zaznamenal hodinu: «Boli asi štyri hodiny popoludní» (Jn 1,39). Evanjelista Ján opisuje príhodu ako živú spomienku mladosti, ktorá zostala nedotknutá v jeho pamäti starca: lebo Ján napísal tieto slová, keď už bol v pokročilom veku. 

K stretnutiu došlo v blízkosti rieky Jordán, kde Ján Krstiteľ krstil; a títo mladí Galilejčania si zvolili Krstiteľa ako duchovného vodcu. V jeden deň prichádza Ježiš a necháva sa pokrstiť v rieke. Nasledujúci deň sa opäť vrátil a vtedy ten, čo krstil – teda Ján Krstiteľ – povedal dvom svojim učeníkom: «Hľa, Boží Baránok» (v. 36).

A pre týchto dvoch to je ,iskra’. Nechávajú svojho prvého učiteľa a nasledujú Ježiša. Na ceste sa k nim obrátil a položil im zásadnú otázku: «Čo hľadáte?» (v. 38). Ježiš sa v evanjeliách javí ako odborník na ľudské srdce. V tej chvíli sa stretol s dvoma hľadajúcimi mladíkmi, zdravo nepokojnými. Vskutku, aká mládež je mládežou uspokojenou, tá bez otázky zmyslu? Mladí, ktorí nič nehľadajú nie sú mladými, sú ľuďmi na dôchodku, sú predčasne zostarnutými. Je smutné vidieť mladých na dôchodku.

A Ježiš sa prostredníctvom celého Evanjelia, vo všetkých stretnutiach, ku ktorým dochádza na ceste, javí ako ,ten, čo zapaľuje’ srdcia. Z toho vyplýva tá jeho otázka, ktorá sa snaží podnietiť túžbu po živote a šťastí, ktoré každý mladý človek nosí v sebe: «Čo hľadáš?». Aj ja by som sa chcel dnes spýtať mladých, ktorí sú tu prítomní na námestí a tých, čo počúvajú skrze médiá: ,Ty, ktorý si mladý, čo hľadáš? Čo hľadáš vo svojom srdci?’.  

Jánovo a Ondrejovo povolanie sa začína takto: je to začiatok priateľstva s Ježišom, ktoré je tak silné, že si vyžaduje spoločenstvo života a vášni s ním. Títo dvaja učeníci sa pripoja k Ježišovi a okamžite sa menia na misionárov, lebo keď sa skončilo stretnutie, nevracajú sa domov pokojní: a to až tak, že ich vlastní bratia – Šimon a Jakub – sú čoskoro zatiahnutí do sledu udalostí. Išli k sebe domov a povedali: ,Našli sme Mesiáša, našli sme veľkého proroka’: oznamujú zvesť. Sú misionármi toho stretnutia. Išlo o stretnutie tak dojemné, tak plné šťastia, že učeníci si navždy zapamätali ten deň, ktorý osvietil a nasmeroval ich mladosť.

Ako možno objaviť vlastné povolanie v tomto svete? Možno ho objaviť toľkými spôsobmi, avšak táto stránka Evanjelia nám hovorí, že prvým indikátorom je radosť zo stretnutia s Ježišom. Manželstvo, zasvätený život, kňazstvo: každé skutočné povolanie sa začína stretnutím s Ježišom, ktorý nám dáva radosť a novú nádej, a ktoré nás vedie aj prostredníctvom skúšok a ťažkostí k stále plnšiemu stretnutiu s ním a k plnosti v radosti.

Pán nechce mužov a ženy, ktorí za ním kráčajú neochotne, bez toho, aby mali v srdci vietor radosti. Vy, čo ste na námestí, pýtam sa vás – každý nech zodpovie sám pre seba – máte v srdci vietor radosti? Každý nech sa spýta: ,Mám v sebe, v srdci, vietor radosti?’. Ježiš chce ľudí, ktorí zakúsili, že byť s ním prináša nesmierne šťastie, ktoré možno v živote obnoviť každý deň.

Učeník Božieho kráľovstva, ktorý by nebol radostný, ktorý by neevanjelizoval tento svet, je smutný človek. Nestávame sa ohlasovateľmi Ježiša tým, že naostrujeme zbrane rétoriky: môžeš hovoriť, hovoriť, hovoriť, ale ak tam nie je niečo viac... Ako sa možno stať ohlasovateľmi Ježiša? Tak, že si v očiach zachováme iskru skutočného šťastia. Vidíme toľkých kresťanov, aj medzi sebou, ktorí očami odovzdajú radosť viery: očami! 

Z toho dôvodu kresťan – [rovnako] ako Panna Mária – stráži oheň svojho zaľúbenia: zaľúbení do Ježiša. Samozrejme, sú tu aj životné skúšky, sú tu chvíle, kedy treba ísť vpred napriek chladu a vetrom, ktoré vejú oproti nám, napriek toľkým utrpeniam. Kresťania však poznajú cestu, ktorá vedia k tomu posvätnému miestu, ktorý ich raz a navždy zapálil.  

Prosím vás však, žiadam: nevšímajme si znechutených a nešťastných ľudí; nepočúvajme tých, ktorí cinicky radia nestarať sa o nádeje života; nedôverujme tomu, ktorý uhasí už na počiatku každé nadšenie hovoriac, že žiadna firma nestojí za obetovanie celého života; nepočúvajme ,zostarnutých’ srdcom, ktorí hasia mládežnícku eufóriu. Choďme sa starcami, ktorí majú oči žiariace nádejou!

Pestujme skôr zdravé utópie. Boh chce, aby sme boli schopní snívať ako on a s ním, zatiaľ čo kráčame pozorní na realitu [okolo nás]; snívať o inom svete. A ak nejaký sen zhasne, vráťme sa späť k jeho snívaniu, s nádejou čerpajme na pamäti počiatky, tie tlejúce uhlíky, ktoré – po živote nie celkom dobrom – prikrýva popol nášho prvého stretnutia s Ježišom. 

Toto je základná dynamika kresťanského života: pamätať na Ježiša. Pavol hovoril svojmu učeníkovi: «Pamätaj na Ježiša Krista» (porov. 2Tim 2,8); toto je tá rada veľkého sv. Pavla: «Pamätaj na Ježiša Krista». Pamätať na Ježiša, na oheň lásky, s akým sme raz prijali náš život ako dobrý plán, a  týmto plameňom znovu oživiť našu nádej.“ -ej-   

inizio pagina

Pápež František pripravil s patriarchom Bartolomejom posolstvo o ekológii

◊  

Vatikán 30. augusta – Svätý Otec František dnes na záver generálnej audiencie vyzval pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý Katolícka cirkev slávi spolu s Pravoslávnou cirkvou 1. septembra, k „postoju rešpektu a zodpovednosti voči stvorenstvu“:

„Pri tejto príležitosti sme spolu s drahým bratom Bartolomejom, Konštantínopolským ekumenickým patriarchom, pripravili posolstvo. Pozývame v ňom všetkých, aby zaujali postoj rešpektu a zodpovednosti voči stvorenstvu. Okrem iného vyzývame tých, ktorí zaujímajú vplyvné pozície, aby počuli výkrik zeme a výkrik chudobných, ktorí najviac trpia kvôli ekologickým nerovnováham.“  

Pápež ustanovil Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2015. Ovocie encykliky Laudato si’ o starostlivosti o náš spoločný domov je výsledkom ekumenických snáh. Pravoslávna cirkev si tento úmysel 1. Septembra v modlitbách pripomína už od roku 1989. Svätý Otec v liste ustanovujúcom tento deň napísal:

„Každoročný Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti, vyprosujúc si jeho pomoc pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo pre hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme.

Slávenie tohto dňa s rovnakým dátumom spolu s Pravoslávnou cirkvou bude plodnou príležitosťou svedčiť o našom upevňujúcom sa spoločenstve s bratmi pravoslávnymi. Žijeme v dobe, v ktorej všetci kresťania čelia rovnakým a dôležitým úlohám, na ktoré musíme dať spoločné odpovede, aby sme boli dôveryhodnejšími a účinnejšími. Z toho vyplýva moje želanie, aby tento deň mohol zahrnúť určitým spôsobom aj iné cirkvi a cirkevné spoločenstvá a mohol byť slávený v súlade s iniciatívami, ktoré v súvislosti s touto témou vyvíja Svetová rada cirkví.“ -ej-

inizio pagina

Futbalisti Chapecoense dostali od pápeža požehnanie

◊  

Vatikán/Brazília 30. augusta – Pápež František dnes na generálnej audiencii špeciálne pozdravil hráčov, koučov a zamestnancov brazílskeho futbalového mužstva AF Chapecoense, ktorí boli prítomní na Námestí sv. Petra.

„Mojou túžbou pre vás je, aby ste rástli v múdrosti, ktorá pochádza od Boha,“ odkázal Svätý Otec všetkým portugalsky hovoriacim pútnikom, vrátane svetových športovcov, „aby ste tak, stanúc sa expertmi na Božie veci, boli schopní komunikovať druhým jeho nehu a jeho lásku“.

Tragédia brazílskeho klubu Chapecoense vlani otriasla futbalovým svetom. Lietadlo sa s hráčmi 28. novembra zrútilo na ceste z Bolívie do Kolumbie. Nehoda si vyžiadala 71 obetí, šesť ľudí prežilo vrátane troch hráčov. Práve dvaja z nich, Jackson Follman a Alan Ruschel sa zúčastnili spolu s terajšími spoluhráčmi na dnešnej audiencii a osobne sa stretli so Svätým Otcom. 

Hráči venovali Petrovmu nástupcovi futbalovú loptu vo farbách brazílskeho tímu, teda v bielej a zelenej. Prezident klubu Plinio David de Nes pre novinárov prezradil, že to bol pre nich špeciálny deň. „Pápež František nám preukázal svoju lásku už po tragickom momente leteckej nehody. Tím sa pomaličky dostáva z tých rán. Dnes sme dostali požehnanie od pápeža a za to ďakujeme Bohu,“ podelil sa o svoje pocity po stretnutí so Svätým Otcom prezident futbalového klubu Chapecoense. -ej-    

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Evanjelium nás pozýva odpovedať Bohu

◊  

Evanjelium predovšetkým pozýva odpovedať Bohu, ktorý nás miluje a ktorý nás zachraňuje, rozpoznajúc ho v blížnom.  (Tvít pápeža Františka 30. augusta 2017)   

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteFilipíny: Katedrála v Marawi po troch mesiacoch obliehania oslobodená

◊  

Filipíny 30. augusta – Filipínskym vojenským zložkám sa podarilo oslobodiť katedrálu v moslimskom meste Marawi, ktorú pred troma mesiacmi obsadili členovia islamistickej skupiny „Maute“. Teroristi sa hlásia k Islamskému štátu. Pri prepade uniesli pätnástich veriacich spolu s generálnym vikárom a viacerými rehoľnými sestrami. Doteraz sa o nich nič nevie.

Vojaci zverejnili video, píše denník L’Osservatore Romano, v ktorom vidieť v múroch katedrály stopy po guľkách a na zemi kúsky ikon a zničených kresťanských symbolov. Vážne poškodený bol aj oltár, vedľa ktorého ležala socha so sťatou hlavou. Biskup Marawi Mons. Edwin de la Peña vyhlásil, že teritoriálna prelatúra môže teraz myslieť do budúcnosti: nielen čo sa rekonštrukcie týka, ale tiež pastorácie veriacich. „Dôležitejšie než obnoviť katedrálu je obnoviť komunitu kresťanov a vzťahy s moslimami,“ vyhlásil Mons. Peña.

Napriek vojenskej intervencii v Marawi, tridsať z dvesto extrémistov, ktorí v máji získali kontrolu nad mestom, naďalej zostáva hrozbou. Podľa analytikov sa Islamskému štátu podarilo preniknúť na juh Filipín vďaka aktivite niektorých miestnych skupín, ktoré pôsobia na mieste, kde sa v minulosti koncentrovala islamistická gerila. Naďalej však ostáva nejaské, koľko pomoci sa týmto skupinám dostalo zo strany IS.   

Pôvodne sa hovorilo o tom, že táto pomoc bola dosť obmedzená, avšak najnovšia štúdia, ktorú vypracoval Inštitút pre analýzu konfliktov so sídlom v Jakarte zaznamenal, že centrála Islamského štátu v Sýrii za uplynulý rok poslala filipínskym militantom   desiatky tisíc dolárov, čím im pomohla v obliehaní Marawi. -ej- 

inizio pagina

Južná Kórea: Katolícku cirkev znepokojuje test balistickej rakety KĽDR

◊  

Severná Kórea 30. augusta – Pokračovať v dialógu za každú cenu. Tak znie výzva, ktorú v utorok 29. augusta zverejnila Komisia pre spravodlivosť a pokoj Konferencie biskupov Kórey. Stalo sa tak v deň, keď Severná Kórea po prvýkrát vypálila cez Japonsko balistickú strelu stredného doletu, ktorá je schopná miesť jadrové zbrane. 

Komisia pod vedením Mons. Lazzara You Heung-sika, tedžonského biskupa sa vo svojom vyhlásení nechala inšpirovať nasledujúcimi slovami z encykliky Jána XXIII Pacem in Terris: „Pravý pokoj medzi národmi môže zabezpečiť jedine vzájomná dôvera, a nie rovnováha vo vyzbrojení“ (Encyklika Jána XXIII. Pacem in Terris, 40).

Ako ďalej agentúra SIR uvádza, kórejská Komisia pre spravodlivosť a pokoj zároveň vyjadrila „hlboké znepokojenie“ nad vyhlásením juhokórejskej vlády, že chce použiť protiraketový systém Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) na likvidáciu potenciálnych útokov zo Severnej Kórey. Komisia odporúča „znovu premyslieť rozostavenie systému Thaad, ktoré môže vyvolať veľké problémy nielen vo vzťahoch medzi dvoma Kóreami, ale tiež v medzinárodných vzťahoch“.

Členovia komisie tiež pripomenuli vyhlásenie kórejských biskupov z 15. júla 2016 a z 15. augusta tohto roku, v ktorom napísali, že „Cirkev v Kórei rozhodne odsudzuje všetky neuvážené provokácie KĽDR a  stavia sa proti všetkým činom, ktoré zvyšujú napätie na kórejskom polostrove a zabraňujú presadzovaniu mieru“. To znamená, že biskupi sa stavajú „proti pokračujúcim testom balistických rakiet“, ako aj proti „tým, ktorí chcú zintenzívniť zbrojenie v tejto krajine kvôli týmto testom,“ dodáva kórejská komisia pre spravodlivosť a pokoj.

V závere vyhlásenia sa pripomína záujem Cirkvi o chudobných. „Cirkev existuje, aby pomáhala ľuďom a pracuje pre záchranu celého ľudstva, musí sa však neprestajne pýtať, kto sú tí najslabší v našej spoločnosti, ktorým je potrebné dať prednosť,“ aby tak „urobila, čo je v jej silách a pomáhala konkrétnym, praktickým a solidárnym spôsobom“.

OSN vyhlásila 29. august za Medzinárodný deň proti jadrovým skúškam. Svätý Otec odsúdil „šírenie zbraní, zvlášť hromadného ničenia“ vo svojom prejave počas 70. valného zhromaždenia OSN v septembri 2015. Aj v marci tohto roku zaslal pápež František posolstvo na rokovanie OSN s témou zákazu jadrových zbraní, v ktorom zdôraznil, že „Etika a právo založené na hrozbe vzájomného zničenia – a prípadne aj zničenia celého ľudstva – sú v protiklade voči duchu samotnej Organizácie spojených národov“. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 30. augusta 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina