Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/09/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František prijal 3-tisíc členov komunity Shalom

◊  

Vatikán 4. septembra – Pápež František dnes v Aule Pavla VI. prijal približne tritisíc členov medzinárodnej komunity Shalom, ktorá pred 35 rokmi vznikla v Brazílii. Medzi prítomnými z 26 krajín nechýbali zástupcovia mladej generácie. Práve traja z nich po úvodnom pozdrave zakladateľa komunity Moysésa Azeveda vystúpili s krátkym svedectvom a Svätému Otcovi položili otázku.

Prvým zástupcom mladých bol 26-ročný Juan z Čile, ktorý žil bez Boha a zmysel života po stretnutí s komunitou Shalom našiel v modlitbe a v evanjelizácii. Mladíka zaujímalo, ako možno prejavovať milosrdenstvo v tomto svete „poznačenom beznádejou a ľahostajnosťou“. Svätý Otec mladých povzbudil, aby sa nebáli vyjsť zo seba, vykročili v ústrety druhým a vždy mali na pamäti, že na nás čaká milosrdný Otec plný lásky:

„Milosrdenstvo je niečo absolútne, o milosrdenstve sa nedá len hovoriť, treba o ňom svedčiť, treba sa oň podeliť... Teda vydať svedectvo: nebyť uzavretý sám v sebe, vo svojich záujmoch, ale vyjsť von; vyjsť von hľadajúc Boha. Hľadať Boha nie je jednoduché, je to cesta. Vyjsť von, aby sme druhým povedali, že Boh je dobrý, že Boh ťa čaká aj v tých najhorších momentoch života.“ 

Narcizmus berie radosť a plodí smútok

Ako druhá so svojim svedectvom vystúpila 25-ročná Justine z Francúzska, ktorá prijala krst počas Jubilejného roku milosrdenstva. Na otázku «Aká je úloha mladých v živote a v poslaní Cirkvi?», Svätý Otec reagoval úvahou o pokušení narcizmu, s ktorou v dnešnej konzumnej spoločnosti mladí bojujú:

„Jedna z vecí, ktorá charakterizuje mladosť a večnú mladosť Boha, lebo Boh je večne mladý, je radosť. Na opačnej strane stojí smútok... Mladý človek, ktorý žije len sám pre seba, končí plný egocentrizmu. Táto kultúra, v ktorej žijeme, ktorá je veľmi egoistická, veľmi zahľadená do seba, má veľkú dávku narcizmu. A narcizmus plodí smútok, lebo žiješ robiac si starosti, aby si vyzeral lepšie, než v skutočnosti si. Je to choroba zrkadla. Mladí, nehľaďte do zrkadla, lebo zrkadlo klame. Pozerajte mimo seba, hľaďte na druhých.“      

Drogy vedú k vykoreneniu človeka

Poslednú otázku položil Svätému Otcovi 26-ročný Mateus z Brazílie, ktorý bol drogovo závislý, a ktorý spoznal Boha vďaka misionárom z komunity Shalom. Práve drogy sú podľa pápežových slov „jedným z nástrojov dnešnej spoločnosti, aby vládla“ nad svetom:

Drogy nás vedú k popieraniu všetkého... Vykoreňujúe ťa a spôsobujú, že žiješ vo svete bez koreňov, vytrhnutý zo všetkého: z projektov, z prítomnosti, z minulosti, z tvojej vlasti, rodiny, odtrhnutý od tvojej lásky, od všetkého. Človek potom žije vo svete bez koreňov. A toto je dráma drogy. Mladí úplne vykorenení. Bez skutočných záväzkov.

Chcem sa vás spýtať, uvedomujete si korene, ktoré sú vo vašom srdci? Uvedomujete si vaše korene, vaše lásky, vaše projekty, vašu kreatívnu schopnosť, že ste poetmi, aby ste v tomto svete vytvorili niečo nové a krásne? Opustiť drogy znamená uvedomiť si všetko toto.“

Svätý Otec tiež mladých povzbudil, aby boli odvážni v nezištnom dávaní, ktoré naplňuje dušu“ a na seniorov sa obrátil so slovami: „Služba, ktorá sa od vás žiada je dialóg; dialóg medzi vami, medzi mladými a staršou generáciou; odovzdať štafetu,“ zakončil svoj dnešný spontánny príhovor členom komunity Shalom pápež František. -ej-     

inizio pagina

Pápež František zaslal pred cestou kolumbijskému ľudu videoposolstvo

◊  

Vatikán/Kolumbia 4. septembra – Buďme prvými v milovaní, vo vytváraní mostov, vo vytváraní bratstva. Odkázal pápež František krátko pred svojou apoštolskou cestou do Kolumbie latinskoamerickému národu vo videoposolstve. Do krajiny prichádza ako pútnik nádeje a pokoja.

Videoposolstvo pápeža Františka adresované kolumbijskému národu pred svojou apoštolskou návštevou v dňoch od 6. do 11. septembra

„Drahý národ Kolumbie, o pár dní navštívim vašu krajinu. Prídem ako pútnik nádeje a pokoja, aby som s vami oslávil vieru v nášho Pána a tiež aby som sa učil od vašej lásky a vašej vytrvalosti v hľadaní pokoja a harmónie.

Srdečne vás zdravím a ďakujem pánovi prezidentovi republiky a biskupom biskupskej konferencie za pozvanie navštíviť Kolumbiu. Rovnako ďakujem každému jednému z vás, ktorý ma privítate vo svojej zemi a vo svojom srdci. Viem, že ste pracovali – a pracovali ste veľa, aby ste pripravili toto stretnutie. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí spolupracovali a naďalej tak robia, aby sa to stalo skutočnosťou.

«Urobme prvý krok» je témou tejto cesty. Pripomína nám, že v akejkoľvek činnosti a projekte je vždy potrebné urobiť prvý krok. Rovnako nás nabáda byť prvými v milovaní, vo vytváraní mostov, vo vytváraní bratstva. Urobiť prvý krok nás povzbudzuje vyjsť v ústrety druhému, natiahnuť ruku a dať si znak pokoja.

Pokoj je to, čo Kolumbia hľadá už dlhý čas a pracuje na jeho dosiahnutí. Pokoj stabilný, trvalý, aby sme na seba hľadeli a aby sme sa k sebe správali ako bratia, nikdy nie ako nepriatelia. Mier nám pripomína, že všetci sme synmi toho istého Otca, ktorý nás miluje a utešuje nás.

Cítim sa poctený, že môžem navštíviť túto zem bohatú na históriu, kultúru, vieru, mužov a ženy, ktorí s húževnatosťou a vytrvalosťou pracovali na tom, aby sa stala miestom, kde kraľuje harmónia a bratstvo, kde je Evanjelium známe a milované, kde povedať brat a sestra neznamená niečo cudzie, ale skutočný poklad, ktorý treba chrániť a brániť.

Dnešný svet potrebuje poradcov pre mier a dialóg. Aj Cirkev je povolaná v tejto oblasti, aby šírila zmierenie s Pánom a s bratmi, a  zmierenie so životným prostredím, ktoré je tiež stvorením Boha, a ktoré využívame barbarským spôsobom. Nech je táto návšteva bratským objatím pre každého jedného z vás, a počas ktorej pocítime Pánovu útechu a nehu.

Drahí kolumbijskí bratia a sestry, želám si prežiť tieto dni s vami v radostnom duchu, s vďačnosťou k Pánovi. S láskou vás objímam a prosím Pána, aby vás požehnal, aby ochraňoval vašu krajinu a daroval vám pokoj. A našu Matku, Svätú Máriu, aby vás chránila. A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem a dovidenia!“ -ej-

inizio pagina

Biskupi Hondurasu sú v Ríme na návšteve ad limina apostolorum

◊  

Vatikán/Honduras 4. septembra – Pápež František dnes vo Vatikáne prijal biskupov Hondurasu, ktorí sa v týchto dňoch nachádzajú v Ríme na návšteve ad limina apostolorum. Svätému Otcovi predstavili situáciu v tejto stredoamerickej krajine a rôzne výzvy, ktorým v súčasnosti Honduraská republika čelí.

Na audienci sa zúčastnili desiati biskupi spolu s honduraským kardinálom Oscarom Andrésom Rodríguezom Maradiagom. Po stretnutí s pápežom Františkom čaká prelátov návšteva jednotlivých vatikánskych dikastérií. Honduras má viac než 8,8 milióna obyvateľov, pričom väčšina sa hlási ku Katolíckej cirkvi, malé percento tvoria protestanti. Až 66% ľudí žije v chudobe, pričom jeden z piatich ľudí žije v extrémnej chudobe s menej než dvoma dolármi na deň. -ej-  

inizio pagina

Svätý Otec ďakoval v liste spoluzakladateľovi Cesty za knižný dar

◊  

Vatikán 4. septembra – „Nech Boh pomáha Ceste, aby v každej chvíli zasievala Evanjelium s radosťou a bez výhrad, s vierou a s pokornou poslušnosťou.“ Týmito slovami povzbudil v liste pápež František spoluzakladateľa Neokatechumenátnej cesty Kika Arguella, ktorého dnes prijal na súkromnej audiencii. Vo vlastnoručne podpísanom telegrame Svätý Otec ďakuje za knižný dar a to španielske vydanie denníkov spoluzakladateľky Cesty Carmen Hernandez z obdobia rokov 1979-1981. V blízkej dobe bude kniha k dispozícií aj v taliančine.  

„Teším sa, že tieto stránky odhaľujú svedectvo o veľkej láske k Ježišovi, ktorého svetlo mení utrpenie na obetu, únavu na radosť, život na čas evanjelizovania,“ napísal Petrov nástupca a dodal: „Nech Boh pomáha Ceste, aby v každej chvíli zasievala Evanjelium s radosťou a bez výhrad, s vierou a s pokornou poslušnosťou, robiac tak zo skúšok a z ťažkostí dôvod svojej chvály v Pánovi Ježišovi (porov. 2 Kor 12)“.   

Svätý Otec zakončil list prosbou o modlitby. Pápežov telegram s dátumom 18. augusta zastihol Kika Arguelliho v medzinárodnom komunitnom dome v Porto San Giorgio na východe Talianska. Práve odtiaľ sa dnes viac než štyristo kňazov, seminaristov a mladých z mnohých krajín patriacich k Ceste vydáva na týždennú misiu do rôznych častí stredného Talianska. -ej-   

inizio pagina

Rím bude hostiť seminár o mladých v rámci príprav na biskupskú synodu 2018

◊  

Vatikán 4. septembra – V rámci príprav na biskupskú synodu, ktorá sa v roku 2018 bude venovať téme „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, sa bude v Ríme v dňoch od 11. do 15. septembra konať medzinárodný seminár o situácií mladých. Miestom stretnutia bude auditórium na Generálnej kúrii Spoločnosti Ježišovej neďaleko Námestia sv. Petra v Ríme.

Na konferencii sa okrem odborníkov z celého sveta zúčastnia aj viacerí mladí, ktorí budú zastupovať svojich rovesníkov z rôznych sociálno-kultúrnych a náboženských prostredí. Na programe sú okrem prednášok aj výmena skúseností a prehĺbenie jednotlivých tém v skupinách. Hlavnými témami stretnutí, ktoré sú otvorené pre verejnosť, sú mladí a identita, mladí a rôznosť, mladí a plánovanie, mladí a technológie, mladí a transcendentnosť. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Ježiš je prítomný v našom utrpení

◊  

Ježiš je prítomný v toľkých našich bratoch a sestrách, ktorí dnes trpia podobne ako On. (Tvít pápeža Františka, 4. septembra 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteEmeritného biskupa Vrableca pochovajú 7. septembra v Závode

◊  

Slovensko 2. septembra – Posledná rozlúčka s emeritným bratislavsko-trnavským pomocným biskupom a titulárnym tasbaltským biskupom Mons. Štefanom Vlablecom, ktorý zomrel v piatok 1. septembra vo veku 92 rokov v Nitre, bude vo štvrtok 7. septembra v Trnave a v Závode.

Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, veriaci budú môcť vzdať poslednú úctu telesným pozostatkom biskupa Vrableca v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa už od 8.30 hod. Zádušná svätá omša sa začne o 10.00 hod.

Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa veriacim prihovorí ako predseda Konferencie biskupov Slovenska. Po svätej omši prevezú telesné pozostatky biskupa Vrableca do farnosti Závod, kde sa narodil.

Pohrebná svätá omša spolu s obradmi uloženia do hrobu v rodisku Mons. Štefana Vrableca sa začne o 16.00 hod. Následne bude pochovaný do hrobu na miestnom cintoríne. -ab-

inizio pagina

Kolumbia slávi Týždeň za mier v čase, keď krajinu navštívi pápež František

◊  

Kolumbia 4. septembra – „Mnoho krokov za mier a za zmierenie.“ Tak znie téma tohtoročného 30. týždňa za mier v Kolumbii, ktorý latinskoamerická krajina slávi od 3. do 10. septembra, a ktorý sa tento rok prekrýva s návštevou pápeža Františka. Iniciatívu podporujú Konferencia biskupov Kolumbie, Pápežská univerzita Javeriana a Centrum pre výskum a národný vzdelávací program za mier (CINEP).

Hlavným cieľom je poukázať na úsilie tisícok ľudí, ktorí sa deň čo deň snažia budovať mier a iniciatívy, ktoré pomáhajú navrátiť dôstojnosť života. Viac o projekte pre Vatikánsky rozhlas prezradil riaditeľ Charity v Kolumbii Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria:

„Hlavnou myšlienkou je, aby to bol týždeň veľkej mobilizácie spoločnosti. V týchto dňoch chceme nielenže žiadať, aby sa uviedli do praxe podpísané dohody, aj tiež, aby sa skoncovalo s nepriateľstvom... A práve preto chceme trvať na tom, aby sa naozaj vytvorila klíma pokoja a mieru.

Mobilizáciu spoločnosti budeme môcť vidieť najmä v súvislosti s príchodom pápeža Františka. V meste Villavicencio budeme mať 8. septembra veľké stretnutie, kde Svätý Otec bude hovoriť o zmierení. Témou tohto dňa je práve „Zmierme sa s Bohom, s Kolumbijcami a s prírodou“.

Prítomné budú mnohé organizácie verejnej spoločnosti. Niektorí členovia napríklad ponesú v procesii obraz Krista pochádzajúci z kaplnky v meste Bojayá. Práve na tomto mieste pred pätnástimi rokmi došlo k najväčšiemu masakru celého vojnového konfliktu, pri ktorom zahynulo viac než sto ľudí. Po bombovom útoku na kostol, ktorý bol plný ľudí, sa všetko zapálilo. Časť veľmi dôležitého obrazu Krista sa však zachránila a práve s ňou prídeme až do Villavicencio v procesii.

Treba tiež pripomenúť, že Týždeň za mier sa uskutoční presne v týchto dňoch, pretože Kolumbia chcela, aby sa slávil v čase sviatku sv. Petra Klaverského, veľkého ochrancu otrokov privezených z Afriky,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas riaditeľ národného sekretariátu sociálnej pastorácie Charity v Kolumbii Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 4. septembra 2017

◊  

Pondeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina