Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

05/09/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František prosí v tvíte o modlitby pred cestou do Kolumbie

◊  

Drahí priatelia, prosím, modlite sa za mňa a za celú Kolumbiu, kam sa vyberiem na apoštolskú cestu v znamení zmierenia a pokoja. (Tvít pápeža Františka 5. septembra 2017)

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Nech je nám Matka Tereza príkladom

◊  

Tak ako Matka Tereza, otvorme horizonty radosti a nádeje pre tých ľudí, ktorí nemajú nádej a potrebujú pochopenie a nehu. (Tvít pápeža Františka, 5. septembra 2017) 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteSvätá stolica odsúdila obchodovanie s migrantmi na konferencii OSN vo Viedni

◊  

Vatikán/Rakúsko 5. septembra – Jedine koordinovanou činnosťou na medzinárodnej úrovni medzi jednotlivými politickými inštitúciami, ekonomickým a akademickým svetom, verejnosťou a spoločenstvom veriacich je možné brániť sa proti globálnemu fenoménu pašovania migrantov, obchodovania s ľuďmi a moderným formám otroctva.

Tak znela hlavná výzva podsekretára sekcie pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj pátra Michaela Czerného SJ, ktorý vystúpil na medzinárodnej konferencii o migrantoch vo Viedni organizovanej OSN. Dôraz sa na pracovných stretnutiach, ktoré sa dnes skončili, kládol najmä na identifikáciu, ochranu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

V súčasnosti ide najmä o migrantov. Podľa vlaňajšej správy o globálnom obchodovaní s ľuďmi tvoria viac než polovicu ženy, 20% sú maloleté dievčatá, 21% sú muži a 8% chlapci. Ich celkový počet sa odhaduje na 21 až 46 miliónov. Ide o formy moderného otroctva, akými sú nútená práca či sexuálnej zneužívanie.

„Napriek veľkým výsledkom dosiahnutým vďaka medzinárodným dohodám,“ vysvetlil páter Czerny, „žiadatelia o azyl a migranti, ktorí riskujú život pri hľadaní bezpečia a nového domova, sú stále zraniteľnejší, predovšetkým voči zločineckým organizáciám,“ ktoré riadia obchodovanie s ľuďmi. Za touto zraniteľnosťou stojí začarovaný kruh chudoby, nezamestnanosti, nedostatok vzdelania či diskriminácia žien a dievčat.

„Otroctvo nesmie byť nevyhnutným aspektom hospodárskej činnosti,“ dodal na záver podsekretár sekcie pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj páter Michael Czerny. Medzi účinnými nástrojmi boja proti obchodovaniu s ľuďmi sú napríklad medzinárodne koordinované vyšetrovania, zdieľanie informácií, právna ochrana migrantov, pomoc a psychologická asistencia obetiam obchodovania s ľuďmi ako aj politiky, ktoré by zabezpečovali ochranu dôstojnosti zúčastnených osôb. -ej-     

inizio pagina

Apoštolský nuncius v Kolumbii: Pápež príde ako pútnik nádeje a zmierenia

◊  

Vatikán/Kolumbia 5. septembra – Neupadnúť do spárov korupcie a polarizácie, ale pri budovaní novej Kolumbie nachádzať rovnováhu v pravde a v milosrdenstve. Aj s touto výzvou sa podľa apoštolského nuncia v Kolumbii arcibiskupa Ettoreho Balestrera obráti pápež František na Kolumbijčanov počas svojej 20. apoštolskej cesty.

Svätý Otec sa vydá na šesťdňovú cestu do Kolumbie už zajtra 6. septembra o 11.00 hodine z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino. Okrem hlavného mesta Bogota navštívi mestá Villavicencio, Medellín a Cartagena. Hovorí Mons. Balestrero:

„Pápež príde ako pútnik nádeje a zmierenia. Samozrejme je očakávaný s veľkou radosťou ako priateľ, ktorý môže pomôcť urobiť krok vpred: krok k Bohu – a teda k bratom – a prejaviť tak lásku, budovať mosty. Pápež v Kolumbii nepochybne vyzve neupadnúť do spárov korupcie, polarizácie, ale pri budovaní novej Kolumbie nachádzať rovnováhu v pravde a v milosrdenstve.“ 

V akom stave z pohľadu sociálneho a ekonomického zanechal päťdesiatročný vojnový konflikt krajinu? Prebieha premena jednotiek FARC, otázka pôdy je stále nejasná, obchod s drogami pokračuje...

„Týchto uplynulých päťdesiattri rokov zanechalo za sebou nepochybne rany, ale aj veľkú múdrosť a vštiepili do národa živú nádej. Kolumbia je dnes krajinou, ktorá prechádza veľkou premenou. Zatvorila za sebou síce kapitolu konfliktu s jednotkami FARC, avšak ešte neuzatvorila tú, ktorá sa týka realizovania dohody s nimi. Teda je to krajina, ktorá bohužiaľ naďalej pozná problém násilia, obchodovania s drogami.

Napriek tomu všetkému však zažíva značný ekonomický rozvoj, vlastniac mnohé prírodné a ľudské zdroje a vďaka nim sa môže snažiť získať tie, ktoré sú rozvinuté v západných demokraciách. Na druhej strane však samozrejme pozná aj slabosti a pokušenia tých istých demokracií. A práve preto môže pápežova návšteva pomôcť pri budovaní vyváženej budúcnosti, budúcnosti rešpektu voči Bohu a ľuďom.“ 

Spomenuli ste proces pacifikácie s jednotkami FARC. Treba povedať, že okrem toho došlo nedávno k dialógu s ľavicovými povstalcami zo skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN)...

„Najdôležitejšie je, aby sa čo najskôr skončili všetky násilnosti v tejto skupine, a to najmä únosy, nábor detí, útoky na životne dôležitú infraštruktúru krajiny či dokonca umiestňovanie nášľapných mín. Myslím si, že jedine tak sa vôľa zmeniť stane dôveryhodnou.“ 

Akú úlohu zohrala Cirkev na ceste zmierovacieho procesu v Kolumbii?

„Cirkev je povolaná sprevádzať a byť nablízku svojmu ľudu, presne tak ako to urobili diecézny kňaz Armero a biskup Arauca, ktorí boli zavraždení kvôli nenávisti k viere a ktorých pápež práve počas tejto cesty bude blahorečiť vo Villavicencio.

Čo sa týka jednotiek FARC, Cirkev nebola súčasťou vyjednávania, avšak chcela spolupracovať na niektorých aspektoch, vrátane veľmi delikátneho a to: uvedomenia si, že obete musia byť v centre riešenia konfliktu.“ 

Citovali ste dvoch kolumbijských mučeníkov. Pred niekoľkými týždňami bol v Kolumbii zavraždený mladý kňaz. Ako možno chápať túto tragédiu? V súvislosti s obchodovaním s drogami, alebo išlo o zločin zo strany gerily, ale o kriminalitu?

„Bohužiaľ, násilie v Kolumbii sa neskončilo, pretože tu máme rôznych aktérov a násilníkov. Nepochybne však násilie v uplynulých rokoch, a najmä v minulom roku, rapídne klesli, predovšetkým to zo strany gerily.

Na druhej strane existujú aj iné druhy násilia, ktoré boli a bohužiaľ naďalej sú prítomné, ako násilie v rodinách... A tieto násilnosti si vyžadujú úsilie zo strany všetkých a väčšiu súdržnosť medzi vierou a životom Kolumbijčanov.“ 

Svätý Otec sa stretne s obeťami gerily. Čo možno očakávať od tohto stretnutia?

„Zvlášť sa bude modliť v meste Villavicencio pred krížom, ktorý bol v roku 2002 svedkom masakru v Bojaya. A bude sa tiež modliť za to, aby všetci tí, ktorých ľudská dôstojnosť bola pošliapaná, a ktorí zraňujúc blížneho zranili tiež vlastnú dôstojnosť, mohli vlastným pokáním pochopiť, že Božie milosrdenstvo je pre všetkých.

Je však nevyhnutná spolupráca zo strany všetkých, aby sa všetci podieľali na vytváraní budúcnosti nádeje. Myslím si, že toto je odkaz, ktorý platí nielen pre Kolumbiu, ale aj pre všetky ostatné krajiny v tomto regióne.“

Kolumbia v tomto čase tiež zažíva neľahkú situáciu týkajúcu sa migrácie, zvlášť z Venezuely. Aké kontakty máte s venezuelskou Cirkvou a v čom konkrétne môže Cirkev pomôcť?

„Osobne sa teším z úsilia, s akým kolumbijské a venezuelské diecézy, predovšetkým tie na hraniciach, intenzívne spolupracujú pri zvládaní tejto migračnej krízy. Napríklad kolumbijská diecéza Cúcuta a venezuelská diecéza San Cristóbal. Skutočne tieto hraničné diecézy sa chcú zjednotiť v pastoračnom pláne.     

Pri riešení tejto situácie sa Venezuelčanom, ktorí prichádzajú do Kolumbie, ponúka neustála základná pomoc ako aj pomoc právneho charakteru. Pozývame Kolumbijcov, aby videli v týchto bratoch Ježiša Krista a tak v nich nehľadali možnosť zbohatnúť, ale aby na nich hľadeli ako na Krista, ktorý potrebuje pomôcť.“ -ej-

inizio pagina

Rok po svätorečení sa Matka Tereza stane spolupatrónkou Kalkaty

◊  

Vatikán 4. septembra – «Tak ako Matka Tereza, otvorme horizonty radosti a nádeje pre tých ľudí, ktorí nemajú nádej a potrebujú pochopenie a nehu.» Tak znie správa, ktorú dnes pápež František pri príležitosti liturgickej spomienky a 20. výročia smrti sv. Matky Terezy z Kalkaty rozposlal cez sociálnu sieť Twitter.

Od svätorečenia zakladateľky Misionárok lásky Svätým Otcom Františkom uplynul 4. septembra jeden rok. Petrov nástupca vo svojej homílii počas kanonizácie na zaplnenom Námestí sv. Petra povedal, že „azda budeme mať trochu ťažkosti nazývať ju ,svätou Teréziou’“, lebo ako vysvetlil: „jej svätosť je nám taká blízka, je tak nežná a plodná, že jej budeme naďalej spontánne hovoriť ,Matka Teraza’“. Pápež na záver svojej kázne dodal:

„Nech nám táto neúnavná pracovníčka milosrdenstva vždy pomáha väčšmi chápať, že jediným kritériom nášho konania je nezištná láska, slobodná od každej ideológie a od každého puta, a prejavená voči všetkým bez rozdielu jazyka, kultúry, rasy alebo náboženstva.“ 

Matka Tereza svojim konaním vydávala svedectvo o tom, že chudobní sprítomňujú Boha. Ide však nielen o ľudí trpiacich materiálnou núdzou: 

„Cítim, že ak sa svet dnes opäť obráti k chudobným, obráti sa ku Kristovi. Práca je iba prostriedkom na to, aby naša láska voči Kristovi začala pôsobiť. Preto musím iba zmeniť spôsob práce, prostriedky, pracovať pre tých najchudobnejších. Moje povolanie bolo teda pokračovaním toho, že patrím Kristovi a že som iba jeho.“

„Existujú dva druhy chudoby. Je tu materiálna chudoba, napríklad niektoré miesta ako India, Etiópia a ďalšie, kde ľudia majú naozaj hlad po kúsku chleba, skutočného chleba. Existuje však ešte väčší a hlbší hlad a je ním hlad po láske. (Je to) tá strašná samota a vedomie, že nie sme chcení, milovaní, že sme všetkými opustení.“

Sv. Matka Teraza z Kalkaty sa spolu so sv. Františkom Xaverským stane patrónkou kalkatskej arcidiecézy. Pre média to prezradil arcibiskup Kalkaty Mons. Thomas D’Souza. Dekrét prečíta 6. septembra popoludní miestneho času v Katedrále sv. Pavla v Kalkate apoštolský nuncius v Indii a v Nepále Mons. Giambattista Diquattro.  

Matka Teraza bola príkladom neúnavnej lásky pre všetkých a bola milovaná nielen kresťanmi. Dôkazom toho je aj medzináboženské stretnutie pri hrobe svätice, na ktorom sa v pondelok 4. septembra zúčastnili predstavitelia hinduizmu, islamu, budhizmu, iných kresťanských denominácií a ďalší.

Arcibiskup D’Souza ďalej pre agentúru AsiaNews prezradil, že „každý náboženský líder prečítal posolstvo a krátko sa pomodlil“. Podujatie silne podporila aj premiérka indického spolkového štátu Západné Bengálsko Mamata Banerjee, ktorá sa zúčastnila aj na kanonizácií Matky Terezy v Ríme 4. septembra 2016. -ej-  

inizio pagina

Poslaním rehoľných sestier v Afrike nie sú len skutky, ale aj ich prítomnosť

◊  

Tanzánia 5. septembra – Viac než stopäťdesiat zasvätených žien z deviatich afrických štátov sa v uplynulom týždni v hlavnom meste Tanzánie Dar es Salaam zúčastnili na 17. plenárnom zasadnutí Združenia zasvätených žien vo východnej a strednej Afrike (ACWECA). Témou stretnutia bolo „Znovu oživiť našu solidaritu pre hlbšiu evanjelizáciu v komplexnej realite súčasnosti v regióne“.

Stretnutie poukázalo na potrebu „veľmi hlbokej formácie sestier, ktoré chcú byť prorockým hlasom v spoločnosti,“ uviedla pre média zástupkyňa Medzinárodnej únie generálnych predstavených v Ríme sestra Patricia Murrayová, ktorá sa na stretnutí zúčastnila. Ako ďalej prezradila, „je potrebné aby táto formácia bola zároveň pozorná zvlášť na dramatické kontexty v krajinách akými sú Južný Sudán, Eritrea a Sudán.

Úlohou sestier je byť nablízku ľuďom a nie byť „jednoduchými poskytovateľmi služieb“. Práve v krajinách, kde je situácia nebezpečná a nestabilná, rehoľné sestry ostávajú, aj keď sa stretávajú s veľkými problémami pri prežívaní nielen svojho zasväteného života, ale aj toho každodenného. V tomto kontexte sestra Murrayová pripomenula tragickú smrť slovenskej rehoľnej sestry Veroniky Rackovej SSpS:

„Všetci si veľmi dobre spomíname na Veroniku Rackovu z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého; lekárku, ktorú zabili v máji  2016 v Južnom Sudáne a na mnohé ďalšie setry, ktorých život je v ohrození v oblastiach, kde rebeli unášajú, znásilňujú a zabíjajú,“ uviedla sestra Murrayová a dodala:

„I keď tieto sestry vedia, že riskujú život, nikdy neopustili krajinu, v ktorej žijú. Sama si spomínam, že keď som žila v Južnom Sudáne, od mnohých ľudí som počula: ,Sestry nás nikdy neopustili’. Verím, že prítomnosť – mnoho krát nenápadná, jednoduchá – odvážnych žien po boku trpiaceho ľudu je veľkým znakom, a som si istá, že v Cirkvi prichádza k čoraz väčšiemu poznaniu, že jednoduché poslanie «byť prítomné», je tak isto dôležité ako samotná činnosť.“

Na záver zástupkyňa Medzinárodnej únie generálnych predstavených zhodnotila situáciu medzi rehoľnými sestrami na africkom kontinente týmito slovami:

„Sú veľmi zjednotené ako skupina a vidím mnohé schopnosti. Ocenila som aj veľkú úprimnosť v riešení otázky, ako žiť v medzikultúrnych a medzikmeňových kontextoch. Nikdy nie je jednoduché prekonávať bariéry, ale ak sa to podarí, sestry môžu byť prorockým znamením. Zasvätené ženy môžu ukázať, že napriek kmeňovým a kultúrnym rozdielom je možné žiť pospolu.“ -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 5. septembra 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina