Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

13/09/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuGenerálna audiencia pápeža Františka: Svedectvo Kolumbie je cenné pre celú Cirkev

◊  

Vatikán/Kolumbia 13. septembra – Vatikánske námestie dnes po týždňovej odmlke opäť ožilo stretnutím pútnikov so Svätým Otcom. Prvú generálnu audienciu po príchode z apoštolskej cesty do Kolumbie venoval pápež František ako zvyčajne krátkej rekapitulácii jej priebehu a podelil sa so zážitkami, ktoré si z 20. zahraničnej cesty priniesol.

Medzi pútnikmi z rozličných národov nechýbali ani menšie skupiny zo Slovenska. Svätý Otec osobitne pozdravil účastníčky generálnych kapitul viacerých ženských kongregácií a oslovil tiež 250 účastníkov medzinárodného medicínskeho sympózia špecializovaného na letectvo a kozmonautiku. V príhovore Talianskym pútnikom pápež František vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Livorna, ktorých pred niekoľkými dňami zasiahla živelná pohroma s viacerými obeťami na životoch.

Celý príhovor Svätého Otca pri generálnej audiencii

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ako viete, v uplynulých dňoch som absolvoval apoštolskú cestu do Kolumbie. Z celého srdca ďakujem Pánovi za tento veľký dar; a rád by som opäť vyjadril svoju vďačnosť pánovi prezidentovi republiky, ktorý ma tak zdvorilo prijal, kolumbijským biskupom, ktorí odviedli veľký kus práce pri príprave návštevy, ako aj ďalším autoritám krajiny a všetkým tým, ktorí spolupracovali na realizácii tejto cesty. A špeciálne poďakovanie [patrí] kolumbijskému ľudu, ktorý ma prijal s toľkou láskou a toľkou radosťou!

Je to radostný ľud, uprostred toľkých utrpení, avšak radostný; ľud s nádejou. Jednou z vecí, ktoré ma najviac chytili za srdce, boli vo všetkých mestách uprostred zástupov ľudí otcovia a mamy s deťmi, ktorí dvíhali deti, aby ich pápež požehnal. Ale aj s hrdosťou ukazovali svoje deti, akoby hovorili: „Toto je naša pýcha! Toto je naša nádej.“ A ja som uvažoval: ľud schopný privádzať deti na svet a schopný ukazovať ich s hrdosťou ako nádej, tento ľud má budúcnosť. A veľmi sa mi to páčilo.

Špeciálnym spôsobom som počas tejto cesty pociťoval kontinuitu s oboma pápežmi, ktorí navštívili Kolumbiu predo mnou: bl. Pavol VI. v roku 1968 a sv. Ján Pavol II. v ’86. Kontinuita mocne podnietená Duchom, ktorý vedie kroky Božieho ľudu na cestách dejín.

Mottom cesty bolo «Demos el primer paso», teda «Urobme prvý krok» odvolávajúc sa na proces zmierenia, ktorý Kolumbia prežíva, aby vyšla z polstoročia trvajúceho vnútorného konfliktu, ktorý zasial utrpenie a nepriateľstvá, spôsobujúc mnohé rany, len ťažko zahojiteľné. S Božou pomocou je už však na ceste. Svojou návštevou som chcel požehnať úsilie tohto národa, utvrdiť ho vo viere a v nádeji a prijať jeho svedectvo, ktoré je bohatstvom pre moju službu a pre celú Cirkev. Svedectvo tohto národa je bohatstvom pre celú Cirkev.

Kolumbia – ako väčšina latinskoamerických krajín – je krajinou, ktorá má silné kresťanské korene. A zatiaľ čo táto skutočnosť ešte viac zväčšuje bolesť z tragédie vojny, ktorá ju doráňala, zároveň predstavuje záruku pokoja, pevný základ pre jej obnovu, lymfu jej neporaziteľnej nádeje. Je zrejmé, že Zlý chcel rozdeliť národ, aby zničil Božie dielo, je však rovnako jasné, že Kristova láska, jeho nekonečné milosrdenstvo, je silnejšie než hriech a smrť. 

Táto cesta mala priniesť Kristovo požehnanie, požehnanie Cirkvi tej túžbe po živote a pokoji, ktorá prekypuje zo srdca tohto národa. Mal som možnosť vidieť na vlastné oči tisíce a tisíce detí, chlapcov a dievčat a mladých, ktorí zaplnili námestie v Bogote, a ktorých som stretal na každom kroku. Tú silu života, ktorú aj samotná príroda ohlasuje svojou bujarosťou a svojou biodiverzitou. Kolumbia je druhou krajinou v rebríčku biodiverzity. V Bogote som sa mohol stretnúť s biskupmi krajiny a tiež s výkonným výborom Latinskoamerickej biskupskej konferencie. Ďakujem Bohu, že som ich mohol objať a odovzdať im svoje pastoračné povzbudenie pre ich misiu v službe Cirkvi, sviatosti Krista, nášho pokoja a našej nádeje.

Deň venovaný osobitným spôsobom téme zmierenia, kulminačný moment celej cesty, sa odohral vo Villavicenciu. Ráno tam bola veľká eucharistická slávnosť s blahorečením mučeníkov Jesúsa Emiliana Jaramilla Monsalveho, biskupa, a Pedra Maríu Ramíreza Ramosa, kňaza. Popoludní to bola špeciálna liturgia zmierenia, symbolicky orientovaná smerom ku Kristovi z Bocayá, bez rúk a bez nôh, zmrzačenému rovnako ako jeho ľud.  

Blahorečenie dvoch mučeníkov výstižne pripomenulo, že pokoj je založený tiež – ak nie predovšetkým – na krvi mnohých svedkov lásky, pravdy, spravodlivosti a tiež mučeníkov v plnom zmysle slova, zavraždených pre vieru, tak ako tí dvaja práve spomenutí. Počúvať ich životopisy bolo dojímavé až do plaču: slzy bolesti a radosti zároveň. Pred ich relikviami a ich tvárami svätý a verný Boží ľud silne pocítil vlastnú identitu, s bolesťou z pomyslenia na tak premnohé obete a s radosťou z Božieho milosrdenstva, ktoré sa vylieva na tých, ktorí sa ho boja (porov. Lk 1,50).

«Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú» (Ž 85,11), počúvali sme v úvode. Tento verš žalmu obsahuje proroctvo toho, čo sa stalo uplynulý piatok v Kolumbii; proroctvo a Božiu milosť pre tejto zranený národ, aby mohol znova povstať a kráčať novým životom. Tieto prorocké slová plné milosti sme videli vtelené do príbehu svedkov, ktorí hovorili v mene mnohých, čo uprostred svojich rán s Kristovou milosťou vyšli zo seba samých a otvorili sa stretnutiu, odpusteniu, zmiereniu.

V Medellíne to bola zase perspektíva kresťanského života ako učeníctva: povolanie a poslanie. Keď sa kresťania naplno usilujú nasledovať Ježiša Krista, stávajú sa skutočne soľou, svetlom a kvasom vo svete a ovocie vidno v hojnosti. Jednými z týchto plodov sú Hogares, čiže domovy, kde deti a mladí zranení životom môžu nájsť novú rodinu, kde sú milovaní, prijatí, chránení a sprevádzaní. A ďalšie ovocie, hojné ako strapec hrozna, sú povolania ku kňazskému a zasvätenému životu, ktoré som mohol požehnať a s radosťou povzbudiť počas nezabudnuteľného stretnutia so zasvätenými a ich rodinami.

A nakoniec v Cartagene, meste sv. Petra Clavera, apoštola otrokov, sa pozornosť sústredila na pozdvihnutie človeka a jeho základných ľudských práv. Sv. Peter Claver a neskôr aj sv. Maria Bernarda Bütlerová venovali život tým najchudobnejším a vydedeným a tak ukázali život skutočnej revolúcie, tej evanjeliovej, nie ideologickej, ktorá naozaj oslobodzuje ľudí a spoločnosť spod otroctiev včerajška, no bohužiaľ i dneška. V tomto zmysle ,urobiť prvý krok’ – motto cesty – znamená priblížiť sa, skloniť sa, dotknúť sa tela zraneného a opusteného brata. A urobiť tak s Kristom, Pánom, ktorý sa stal pre nás otrokom. Vďaka nemu existuje nádej, lebo on je milosrdenstvo a pokoj.  

Opäť zverujem Kolumbiu a jej milovaný národ Matke, Našej Pani z Chiquinquirá, ktorú som si mohol uctiť v katedrále v Bogote. Kiež s Máriinou pomocou každý Kolumbijčan môže každý deň urobiť prvý krok smerom k bratovi a sestre, a tak spoločne – deň čo deň – budovať pokoj v láske, v spravodlivosti a v pravde.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej, jb-

inizio pagina

Dojímavé stretnutie dona Uzhunnalila s pápežom Františkom

◊  

Vatikán 13. septembra – Svätý Otec František prijal na súkromnom stretnutí pred začiatkom dnešnej generálnej audiencie saleziána dona Thomasa Uzhunnalila, ktorého pred rokom a pol uniesli džihádisti, a ktorého na zásah ománskeho sultána prepustili na slobodu.

Vatikánsky denník L’Osservatore Romano priniesol zo stretnutia viacero dojímavých fotografií. Na jednej snímke pápež bozkáva ruku indického misionára, na ďalšej don Thomas prejavuje úctu Petrovmu nástupcovi kľačiac na kolenách s hlavou dotýkajúcou sa pápežových nôh.

Svätá stolica pozorne sledovala prípad uneseného kňaza od začiatku, keď ho v marci 2016 počas brutálneho útoku v Jemene násilím odvliekli na neznáme miesto a vynaložila veľa úsilia, aby sa don Uzhannalil dostal na slobodu. -ej-   

inizio pagina

Svätá stolica poďakovala ománskemu sultánovi za vyslobodenie dona Uzhunnalila

◊  

Vatikán/Omán 13. septembra – Včera bol vďaka intervencii ománskeho sultána prepustený na slobodu katolícky kňaz Thomas Uzhunnalil. Salezián pochádzajúci z Indie bol 4. marca 2016 unesený extrémistami v Jemene a v zajatí strávil vyše 18 mesiacov.

Svätá stolica vyjadrila vďaku všetkým, ktorí dopomohli k oslobodeniu dona Uzhunnalila. V komuniké vatikánskeho Tlačového strediska sa okrem iného uvádza:

„Svätá stolica vyslovuje veľkú vďaku všetkým, ktorí pracovali na jeho vyslobodení, osobitne Jeho Excelencii ománskemu sultánovi a kompetentným autoritám sultanátu. Rehoľník strávi niekoľko dní v jednej z rímskych saleziánskych komunít a potom odcestuje do Indie.“ -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Modlime sa za tých, ktorí môžu zamedziť vojnám

◊  

Vatikán 13. septembra - „Vojna je popretím každého práva. Modlime sa za tých, ktorí majú zodpovednosť predchádzať vojne medzi národmi.“ Tento krátky odkaz rozoslal pápež František cez sociálnu sieť Twitter v deň, keď  uplynuli tri roky od jeho návštevy vojenského cintorína v Redipuglii na severe Talianska. Na mieste, kde sú pochované obete Prvej svetovej vojny, sa pápež 13. septembra 2014 modlil za obete všetkých vojen. -jb-

inizio pagina

Rada C9 diskutovala o vyššej celosvetovosti kúrie, účasti žien a mladých

◊  

Vatikán 13. septembra – Dnes sa vo Vatikáne skončilo 21. zasadnutie Rady kardinálov C9. O jeho priebehu informoval na tlačovej konferencii riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.

Rada zasadala v dňoch 11. – 13. septembra, tentoraz bez kardinálov Pella a Pasinyu. Svätý Otec sa k skupine pripojil až po návrate z Kolumbie. Kardináli sa zaoberali stavom návrhov na reformu Kúrie, ktoré odovzdali pápežovi Františkovi a tiež reflexiou nad textami pápeža Františka týkajúcimi sa reformy Rímskej kúrie. Ide najmä o jeho prejavy pri pravidelných vianočných stretnutiach s Rímskou kúriou, príhovory pri dvoch konzistóriách v roku 2015 a tiež pri 50. výročí Biskupskej synody.   

Ako ďalej uviedol vatikánsky hovorca, Rada kardinálov sa v diskusii venovala aj úlohe Kúrie ako nástroja evanjelizácie a služby pápežovi a lokálnym cirkvám,  téme decentralizácie, úlohe apoštolských nunciatúr či otázke výberu a kompetencií personálu, aby bol menej klerický, viac celosvetový a zvýšilo sa v ňom zastúpenie žien a mladých ľudí.

Kardináli sa venovali aj nedávno publikovanému Motu proprio „Magnum Principium“ a prešli si text štatútov Dikastéria pre laikov, rodinu a život.  Z úst predsedu Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Fisichellu dostali informácie o práci tejto pápežskej rady. O činnosti Pápežskej komisie na ochranu mladistvých informoval kardinál O´Malley. V záverečnej časti zasadnutia ešte vystúpi prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Filoni.

Najbližšie stretnutie Rady kardinálov C9 sa uskutoční 11. až 13. decembra 2017. -ab-

inizio pagina

Mons. Girelli apoštolským nunciom v Izraeli a delegátom v Jeruzaleme a Palestíne

◊  

Vatikán/Izrael 13. septembra – Svätý Otec vymenoval za apoštolského nuncia v Izraeli a zároveň apoštolského delegáta v Jeruzaleme a Palestíne Mons. Leopolda Girelliho. 64- ročný taliansky arcibiskup doteraz pôsobil ako nuncius v Singapure a zároveň apoštolský nuncius pri organizácii juhoázijských štátov ASEAN a bol tiež pápežským reprezentantom pre Vietnam. -ab-

Aktualizované 13.9.2017, 14:50

inizio pagina

RubrikaApoštolská cesta pápeža Františka do Kolumbie - chronologický prehľad

◊  

Program apoštolskej cesty pápeža Františka do Kolumbie v septembri 2017

PO APOŠTOLSKEJ CESTE

Generálna audiencia pápeža Františka: Svedectvo Kolumbie je cenné pre celú Cirkev

Tlačová konferencia pápeža Františka pri spiatočnom lete z Kolumbie

4. DEŇ (nedeľa 10. septembra)

Svätý Otec na záver cesty v Kolumbii: Buďme „otrokmi“ pokoja naveky

Pápež v Cartagene vyzval ku kultúrnej zmene a odsúdil drogovú zločinnosť

Pápež František navštívil v Cartagene hrob „otroka otrokov“ sv. Petra Klavera

3. DEŇ (sobota 9. septembra)

Príhovor pápeža Františka v Medellíne kňazom, rehoľníkom a ich rodinám

Tretí deň pápeža Františka v Kolumbii - Medellín: „Kresťanský život ako učeníctvo“

2. DEŇ (piatok 8. septembra)

Pápež sa vo Villavicencio modlil za zmierenie Kolumbijčanov: Premieňať bolesť na zdroj života a zmŕtvychvstania

Pápež v homílii vo Villavicencio: Zmierenie musí byť konkrétne, nie abstraktné

1. DEŇ (štvrtok 7. septembra)

Prvý deň apoštolskej cesty pápeža Františka v Kolumbii – Bogota

Svätý Otec na nunciatúre: Zraniteľnosť je podstatou ľudskej prirodzenosti

Homília pápeža Františka v Bogote: Pozor na temnoty nenávisti a útoky na život

Pápež vyzval CELAM posilniť úlohu mladých, žien a laikov v Cirkvi

Príhovor pápeža Františka kolumbijským biskupom: Buďte strážcami pokoja

Svätý Otec mladým v Bogote: Vy ste budúcnosťou Kolumbie i Cirkvi

Pápež František načrtol kolumbijským politikom cestu pokoja a zmierenia

Kolumbia privítala pápeža Františka s otvorenou náručou

Pápež František odletel do Kolumbie na 20. apoštolskú cestu

PRED CESTOU

Pápež sa pred cestou do Kolumbie modlil v Bazilike Santa Maria Maggiore

Pápež František prosí v tvíte o modlitby pred cestou do Kolumbie

Apoštolský nuncius v Kolumbii: Pápež príde ako pútnik nádeje a zmierenia

Pápež František zaslal pred cestou kolumbijskému ľudu videoposolstvo

Kolumbia slávi Týždeň za mier v čase, keď krajinu navštívi pápež František

Kard. Parolin: Do mierového procesu v Kolumbii sa musia zapojiť všetci

Mons. Urbina: Pápež nájde Kolumbiu zranenú, no túžiacu po uzdravení

Kolumbia očakáva od návštevy pápeža posilu na cestu národného zmierenia

Kolumbia vybrala oficiálnu hymnu pápežskej návštevy zo 465 návrhov

Kard. Urbina: Čo očakáva Kolumbia od septembrovej návštevy pápeža Františka

Septembrová apoštolská cesta pápeža Františka do Kolumbie má už svoje logo

 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 13. septembra 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina