Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

01/10/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätý Otec František dnes predstavil bl. Titusa Zemana celej Cirkvi

◊  

Vatikán/Bologna 1. októbra - Svätý Otec František dnes celej Cirkvi predstavil osobnosť nového blahoslaveného, slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana.  Urobil tak pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v rámci svojej pastoračnej návštevy v Bologni pri príležitosti Diecézneho eucharistického kongresu. Svätý Otec v príhovore prenášanom médiami predstavil osobnosť blahoslaveného Titusa týmito slovami:

 „Drahí bratia a sestry, včera bol na Slovensku v Bratislave blahorečený Titus Zeman, saleziánsky kňaz. Pripája sa k dlhému zástupu mučeníkov 20. storočia, keďže zomrel v roku 1969 po tom, ako bol dlhý čas vo väzení pre svoju vieru a pre svoju pastoračnú službu. Nech nás jeho svedectvo podopiera v najťažších chvíľach života a pomáha nám aj uprostred skúšky rozpoznať prítomnosť Pána.“

Pápež František pri dnešnej pastoračnej ceste navštívil okrem Bologne aj susednú diecézu Cesena, ktorá si pripomína 300. výročie narodenia pápeža Pia VI.

Na záver modlitby Anjel Pána pri poludňajšej zastávke v Bologni, pri ktorej sa Svätý Otec stretol s predstaviteľmi sveta práce, pripomenul aj odkaz svätého Hieronyma:

„V dnešnú nedeľu vrcholí týždeň venovaný osobitným spôsobom Božiemu slovu pri príležitosti včerajšej liturgickej spomienky sv. Hieronyma, veľkého učiteľa Svätého písma. Poďakujme Bohu za jeho Slovo a dajme si záväzok čítať a meditovať Bibliu, osobitne Evanjelium.“

Pápež František na záver príhovoru vyjadril aj duchovné spojenie s pútnikmi v Mariánskej svätyni v Pompejach, kde sa dnes slávila tradičná púť k Ružencovej Panne Márii. -jb-

inizio pagina

Pápež Frantšiek navštívil talianske diecézy Cesena a Bologna

◊  

Vatikán/Taliansko 1. októbra - Pápeža Františka dnes privítali v diecézach Cesena a Bologna v regióne Emília Romagna. Príležitosťou pre pastoračnú návštevu bolo slávenie historického výročia a celodiecézneho podujatia v rámci miestnych cirkví.

Prvá etapa cesty: Cesena

Diecéza Cesena si pripomína 300. výročie narodenia svojho rodáka pápeža Pia VI. Tento pápež viedol Cirkev v ťažkom období 1775 – 1799, v čase Francúzskej revolúcie a nástupu Napoleona, ktorý ho ako zajatca odviedol do Francúzska.

Krátko po 8. hodine ráno začal Svätý Otec svoju cestu stretnutím s obyvateľmi stotisícovej Ceseny na námestí Piazza del Popolo, kde sa v duchu sociálnej náuky Cirkvi zameral na úlohu politiky. Poukázal na symbolický význam námestia ako miesta reprezentujúceho spojené úsilie všetkých o „spoločné dobro“. Pripomenul tak dôvod, pre ktorý Cirkev považuje politiku za „ušľachtilú formu lásky“ a povzbudil miestnu komunitu k úsiliu o „dobrú politiku“.

Vysvetlil, že ide o „takú politiku, ktorá nebude ani otrocká, ani panovačná, ale priateľská a spolupracujúca; ani bojazlivá, ani unáhlená, ale zodpovedná, a teda odvážna a rozvážna zároveň; taká, ktorá nenecháva niektoré kategórie na okraji, ktorá neplieni a neznečisťuje prírodné zdroje“.

Miestnych obyvateľov pápež povzbudil k politickej angažovanosti práve v tomto duchu: „Pozývam preto mladých i menej mladých, aby sa adekvátne pripravili a osobne sa zaangažovali na tomto poli, osvojili si už od samého začiatku perspektívu spoločného dobra a odmietli každú, aj tú najmenšiu formu korupcie. Korupcia je červotočom povolania politika.“

Dobrý politik je človek nesúci kríž, pokračoval pápež spontánnou vsuvkou:

„Dobrý politik má aj svoj vlastný kríž, keď chce byť dobrým, pretože musí mnoho ráz upustiť od svojich osobných ideí, aby sa ujal iniciatív druhých a zosúladil ich, zjednotil, aby sa sledovalo naozaj spoločné dobro. V tomto zmysle dobrý politik vždy dospeje k tomu, že sa stáva „mučeníkom“ služby, pretože upúšťa od svojich vlastných ideí, no nezanecháva ich, vkladá ich do diskusie so všetkými, aby sa išlo smerom k spoločnému dobru, a toto je veľmi pekné.“    

Pápež pripomenul politikom aj šľachetnú vlastnosť vedieť uznať vlastnú chybu, ospravedlniť sa a ďalej ísť správnym smerom. Neobišiel skutočnosť, že región Emilia Romagna je tradične priestorom politických rivalít a povzbudil k prekonaniu úzko straníckeho prístupu v záujme spolupráce. Osobitne prízvukoval, aby sa načúvalo hlasu mladých a zároveň i hlasu staršej generácie.

„Politika sa javila v týchto rokoch neraz ako tá, ktorá ustupuje pred agresivitou a prenikajúcim vplyvom iných foriem moci, ako je tá finančná a mediálna. Je na mieste znovunastoliť práva dobrej politiky, jej nezávislosť, jej špecifické poslanie slúžiť verejnému dobru, konať v záujme znižovania nerovností, podporovať konkrétnymi krokmi dobro rodín, poskytnúť pevný rámec práv a povinností – dať ich do vzájomnej vyváženosti – a zabezpečiť, aby platili pre všetkých.“

Pápež František na záver vyzval k modlitbe za budúcich politikov týmito slovami:

„Modlime sa, aby Pán dal vyrásť dobrým politikom, ktorým bude skutočne ležať na srdci spoločnosť, ľud a dobro chudobných. Jemu, Bohu spravodlivosti a pokoja zverujem sociálny a občiansky život vášho mesta.“ 

Z námestia sa Svätý Otec presúval ulicami lemovanými nadšenými obyvateľmi Ceseny ku katedrále, s krátkou zastávkou na priestranstve, ktoré dnes pomenovali pri príležitosti 300-ročnice narodenia pápeža Pia VI. Tabuľu s nápisom „Largo Pio VI.“ slávnostne odhalil miestny primátor.

Krátka návšteva pápeža v Cesene pokračovala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa stretnutím s kňazmi, seminaristami a osobami zasväteného života, s laickými spolupracovníkmi kúrie a zástupcami farností. Svätý Otec sa na tomto mieste krátko pomodlil, pozdravil chorých a za prítomnosti miestneho biskupa Douglasa Regattieriho sa prihovoril slovami povzbudenia k jednote, k charitatívnej pozornosti voči chudobným a k čerpaniu z modlitby a meditácie Božieho slova. Okrem iného povedal:

„Evanjelizácia je účinnejšia, keď sa uskutočňuje v jednote úmyslov a v úprimnej spolupráci medzi rozličnými cirkevnými zložkami a pastoračnými činiteľmi, ktorí nachádzajú v biskupovi spoľahlivý bod opory a súdržnosti.“

V súvislosti s blížiacou sa biskupskou synodou pápež František pripomenul víziu bl. Pala VI. z exhortácie Evangelii nuntiandi, kde hovorí o „mladých apoštoloch mladých“ (č. 72). Výzvu pre mladých vyjadril týmito slovami:

„Kiež mladí dokážu nájsť v Evanjeliu a v koherentnom svedectve Cirkvi tú perspektívu života, ktorá im pomôže prekonať podmieňujúce vplyvy subjektivistickej kultúry, ktorá vyvyšuje vlastné ego až na úroveň modloslužby, (...) a otvoria sa naopak predsavzatiam a plánom solidarity.“

Svätý Otec povzbudil diecézu Cesena v jej tohtoročnom zameraní pastoračného roka na prácu s rodinami vzdelávaním sa v oblasti „výchovy k afektivite a láske“ i pomocou konkrétnym rodinám v ich ťažkostiach.

Úlohou kňazov, ktorým je zverené „ministérium stretávania sa s Kristom“, je podľa slov pápeža Františka „nainfikovať ľudí a spoločenstvá misionárskym duchom“. Svätý Otec im zaželal, aby znovu a znovu objavovali „radosť byť kňazmi“.

Druhá etapa cesty: Bologna

Cieľom hlavnej  časti pastoračnej cesty pápeža Františka bola Bologna. V slávnom univerzitnom meste a takmer 400-tisícovom centre regiónu Emilia Romagna, dnešnou nedeľou vrcholí diecézny eucharistický kongres.

Prvé kroky Svätého Otca v Bologni smerovali do humanitárnych ubytovacích priestorov pre migrantov, kde ich žije okolo tisíc. Pápež pozdravil ľudí pochádzajúcich najmä z krajín Afriky a Ázie, ktorí tu našli útočisko, ako aj personál zariadenia, kňazov a dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú.

Arcibiskup Bologne Mons. Matteo Maria Zuppi ako hostiteľ ďalej sprevádzal pápeža Františka do historického centra Bologne. Napoludnie sa Svätý Otec na Hlavnom námestí stretol so svetom práce, zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a odborov, ktorým adresoval príhovor.

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul osobnosť nového blahoslaveného, slovenského saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana, ktorého včera blahorečili v Bratislave a tiež osobnosť sv. Hieronyma v súvislosti s dnešnou nedeľou osobitne venovanou Svätému písmu.

Slová Svätého Otca pri modlitbe Anjel Pána

Na bolonskom námestí Svätý Otec stiskom ruky pozdravil aj rodinných príslušníkov obetí masakru, ktorý sa udial 2. augusta 1980 na železničnej stanici v Bologni. Pri bombovom útoku neofašistickej teroristickej organizácie vtedy zahynulo 85 osôb a okolo 200 bolo zranených.

Pápež František v Bologni obedoval v neďalekej Bazilike sv. Petronia v spoločnosti asi tisícky chudobných, utečencov a väzňov. Privítal ich v mene Matky Cirkvi, ktorá je domom milosrdenstva, pohostinným pre všetkých a osobitne pre tých, ktorí potrebujú nájsť miesto:

„Ste v strede tohto domu. Cirkev vás chce mať vo svojom strede. Nepripravuje [vám] miesto hocijaké alebo odlišné, ale uprostred a pospolu. Cirkev je Cirkvou všetkých, osobitne chudobných. Všetci sme pozvaní, len skrze milosť. Je to tajomstvo nezištnej lásky Boha, ktorý nás chce prijať za svojich, nie za zásluchy, ale pre svoju lásku.  

V tomto dome sa za normálnych okolností slávi tajomstvo Euchariste, je to stôl, na ktorý sa kladie chlieb a víno, ktoré sa stávajú Ježišovým Telom a Krvou, rozlámaným a vyliatym za to množstvo ľudí, ktorých on miluje. Aká zvláštna Božia matematika: znásobuje sa, len ak sa rozdelí! Prestrime vždy stôl pre toho, kto to potrebuje.

Dobročinná láska nie je nikdy jednosmerná, vždy ide do kruhu a všetci niečo dávajú a prijímajú. Všetci dostávame a všetci vieme a dokážeme dať veľa. Ježiš nikoho nevyraďuje, nikoho neodpisuje. On má smäd a prosí, aby sme sa mu dali napiť, pretože kráča s nami a trpí s nami. A práve my máme ten krčah, azda trochu opotrebovaný, ktorý mu môže dať vodu, a tým je naše srdce! Náš život je vždy vzácny a všetci máme niečo, čo môžeme dať druhým.

Na záver dostanete jedlo, ktorý je najcennejšie, Evanjelium, Slovo toho Boha, ktorého všetci nosíme v srdci, ktorý pre nás kresťanov má dobrú tvár Ježiša. Je pre vás! Je adresované práve pre toho, kto to potrebuje! Vezmite si ho všetci a noste ho ako znak, ako osobnú pečať priateľstva s Bohom, ktorý sa stáva pútnikom, a tým, čo nemá miesto, aby ho pripravil všetkým.“     

Popoludňajší program viedol kroky Svätého Otca do Katedrály sv. Petra, kde sa prihovoril kňazom, zasväteným osobám a seminaristom.

Ďalej prešiel na Námestie sv. Dominika, kde si najprv v bazilike uctil relikvie zakladateľa Rádu kazateľov a potom sa na námestí stretol so študentmi a učiteľmi vôbec najstaršej univerzity,  ktorej počiatok sa datuje do roku 1088 a dnes má 85-tisíc študentov.

Pastoračná návšteva pápeža Františka v Bologni vyvrcholila svätou omšou na štadióne Dall´Ara o 17. hodine, ktorá bola vyvrcholením Diecézneho eucharistického kongresu. -jb-

 

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteVo Vajnoroch sa Cirkev poďakovala za dar nového blahoslaveného

◊  

Slovensko 1. októbra – Slávnostnou svätou omšou v Bratislave – Vajnoroch, rodisku blahoslavného saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, sa dnes miestna cirkev Slovenska a rehoľa saleziánov spoločne poďakovali za dar nového nebeského patróna. V homílii sa prihovoril hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Prítomní boli kardinál Jozef Tomko, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, viacerí slovenskí biskupi, provinciál saleziánov don Bosca na Slovensku don Jozef Ižold, videpostulátor diecéznej fázy don Jozef Slivoň a ďalší, ktorí s obetavosťou pracovali na kanonizačnom procese. Jeho diecéznu fázu otvoril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v roku 2010.

Životné svedectvo nového blahoslaveného sa včerajším aktom blahorečenia za účasti kardinála Angela Amata stalo vzorom pre všetkých veriacich a predmetom oficiálnej liturgickej úcty. Veriaci prítomní na dnešnej ďakovnej slávnosti vo Vajnoroch mali príležitosť uctiť si telesné pozostatky bl. Titusa uložené v umeleckej schránke relikviára. Ten zostane trvalo umiestnený vo vajnorskom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieTýždenný spravodajský prehľad z Vatikánu 1. októbra 2017

◊  

Vo zvukovej podobe prinášame prehľad hlavných udalostí uplynulého týždňa vo Vatikáne:

             

Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu vysiela RTVS každú nedeľu ráno o 6.05 a v repríze večer o 17.50 na okruhoch Rádia Regina.

inizio pagina

Vysielanie z 1. októbra 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina