Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

04/10/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuGenerálna audiencia pápeža Františka: Kresťan je misionárom nádeje

◊  

Vatikán 4. októbra – Kresťan je misionárom nádeje, nie človekom pochmúrnych predpovedí, povedal pápež František v katechéze pri dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra za hojnej účasti veriacich. Pri tejto príležitosti Svätý Otec oznámil svoje rozhodnutie pozvať na jar do Ríma zástupcov mládeže celého sveta v súvislosti s blížiacou sa synodou venovanou mladým. Pripomenul aj dnešný sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý je patrónom Talianska a ktorého meno si sám zvolil ako Petrov nástupca.  

Biblickým úvodom ku katechéze boli slová Lukášovho evanjelia o Ježišovom zjavení sa učeníkom po zmŕtvychvstaní:

«Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“» (Lk 24,36-41)

Katechéza Svätého Otca: Misionári nádeje dnes

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V tejto katechéze chcem hovoriť na tému „Misionári nádeje dnes“. Rád tak robím na začiatku mesiaca október, ktorý je v Cirkvi venovaný osobitným spôsobom misiám, a tiež na sviatok svätého Františka z Assisi, ktorý bol veľkým misionárom nádeje!

Vskutku, kresťan nie je prorokom nešťastia. Je to jasné? My nie sme prorokmi nešťastia. Podstatou kresťanovho hlásania je opak nešťastia: Je to Ježiš, ktorý umrel z lásky a ktorého Boh vzkriesil na Veľkonočné ráno. A toto je jadro kresťanskej viery. Ak by sa evanjeliá zastavili pri pochovaní Ježiša, príbeh tohto proroka by sa pridal k mnohým životopisom hrdinských osobností, ktoré dali život za istý ideál. Evanjelium by tak bolo povzbudivou a tiež utešujúcou knihou, avšak nebolo by posolstvom nádeje.

Avšak evanjeliá sa nekončia Veľkým piatkom, idú ďalej; a práve tá časť, ktorá nasleduje ďalej, premieňa naše životy. Ježišovi učeníci boli zdrvení v sobotu po jeho ukrižovaní; ten kameň privalený ku vchodu hrobu prikryl aj tie tri roky plné nadšenia, ktoré prežili s Nazaretským Majstrom. Zdalo sa, že všetkému je koniec a niektorí, sklamaní a ustráchaní, už aj opúšťali Jeruzalem.

Avšak Ježiš vstáva z mŕtvych! Táto nečakaná skutočnosť obracia naruby a otriasa myseľ a srdce učeníkov. Lebo Ježiš nevstáva z mŕtvych len pre seba, ako by jeho znovuzrodenie bolo výsadou, ktorú treba žiarlivo strážiť: ak vystupuje k Otcovi, je to preto, že chce, aby na jeho zmŕtvychvstaní mala účasť každá ľudská bytosť, a aby ním bolo pozdvihnuté každé stvorenie. A v deň Zoslania Ducha Svätého boli učeníci premenení dychom Ducha Svätého. Nebudú mať len všetkým zaniesť nejakú peknú zvesť, ale oni sami budú iní než boli predtým, akoby znovuzrodení pre nový život. Ježišovo zmŕtvychvstanie nás premieňa mocou Ducha Svätého. Ježiš je živý, je živý medzi nami, je žijúci a má moc sa premieňať.

Aké pekné je pomyslieť na to, že sme ohlasovateľmi Ježišovho zmŕtvychvstania nie len slovami, ale skutkami a svedectvom života! Ježiš nechce takých učeníkov, čo sú schopní iba opakovať namemorované poučky. Chce svedkov: osoby šíriace nádej svojou prívetivosťou, tým, ako sa usmievajú, ako milujú. Predovšetkým ako milujú: lebo sila zmŕtvychvstania robí kresťanov schopnými milovať aj vtedy, keď sa zdá, že láska stratila svoje dôvody. Existuje čosi „naviac“ prebývajúce v kresťanskej existencii, čo sa nedá jednoducho vysvetliť silou ducha alebo väčším optimizmom. Nie! Viera, naša nádej nie je len optimizmom; je niečím iným, niečím viac! Je to akoby veriaci boli ľuďmi s „kúskom neba“ navyše nad svojou hlavou, sprevádzaní istou prítomnosťou, ktorú niektorí nedokážu ani len vytušiť.

Úlohou kresťanov v tomto svete je tak otvárať priestory spásy, ako regeneračné bunky schopné prinavrátiť životodarnú miazgu tomu, čo sa zdalo byť už navždy strateným. Keď je nebo celé zamračené, je požehnaním ten, kto vie hovoriť o slnku. Hľa, pravý kresťan je takýto: nie ponosujúci sa a nazlostený, ale presvedčený vďaka sile zmŕtvychvstania o tom, že žiadne zlo nie je nekonečné, že žiadna noc nie je bez konca, že žiaden človek nie je definitívne zmýlený, že žiadna nenávisť nie je nepremožiteľná láskou.

Iste, niekedy učeníci draho zaplatia za túto nádej, ktorú im daroval Ježiš. Pomyslime na mnohých kresťanov, ktorí neopustili svoj ľud, keď prišiel čas prenasledovania. Zostali tam, kde si neboli istí ani zajtrajškom, kde nemohli robiť plány žiadneho druhu, zostali dúfajúc v Boha. Pomyslime na našich bratov, na naše sestry z Blízkeho východu, ktorí vydávajú svedectvo nádeje a aj obetujú život za toto svedectvo. A toto sú praví kresťania! Títo ľudia nesú nebo v srdci, hľadiac ponad, vždy ďalej.

Ten, kto mal milosť prijať Ježišovo zmŕtvychvstanie, môže ešte dúfať v nečakané. Mučeníci všetkých čias svojou vernosťou Kristovi hovoria o tom, že nespravodlivosť nemá v živote posledné slovo. V zmŕtvychvstalom Kristovi môžeme aj naďalej dúfať. Muži a ženy, ktorí majú dôvod „prečo“ žiť, odolávajú v časoch nešťastia viac než ostatní. Veď ten, kto má Krista po svojom boku sa skutočne už viac ničoho nebojí. A preto kresťania nikdy nie sú ľuďmi ľahko manipulovateľnými, čo na všetko pristanú - tí praví kresťania, nie je tak? Ich miernosť si netreba zamieňať s pocitom neistoty a submisívnosťou. Svätý Pavol povzbudzuje Timoteja trpieť za Evanjelium, a hovorí takto: «Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy» (2 Tim 1,7). Keď upadnú, vždy znova povstanú.

Vidíme, drahí bratia a sestry, prečo je kresťan misionárom nádeje. Nie pre svoju zásluhu, ale vďaka Ježišovi, pšeničnému zrnku, ktoré padlo do zeme, odumrelo a prinieslo veľkú úrodu (porov. Jn 12,24).

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

inizio pagina

Pápež František pozval mladých na jar do Ríma na stretnutie pred synodou

◊  

Vatikán 4. októbra – Pápež František počas dnešnej generálnej audiencie pozval mladých na tzv. predsynodálne stretnutie v Ríme, ktoré sa uskutoční v dňoch od 19. do 24. marca 2018. Na podujatie sú pozvaní mladí z rôznych kútov sveta, „či už katolíci, alebo mladí z rôznych kresťanských denominácií a iných náboženstiev, ako aj neveriaci,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal:     

„Táto iniciatíva je súčasťou procesu prípravy na budúce generálne zhromaždenie Biskupskej synody v októbri 2018, ktorej téma znie «Mladí, viera a rozlišovanie povolania». Na tejto ceste chce Cirkev načúvať hlasu, citlivosti, viere a tiež pochybnostiam a kritikám mladých. Z toho dôvodu budú výsledky marcového stretnutia odovzdané synodálnym otcom.“    

Predsynodálne stretnutie v Ríme organizuje v spolupráci s Dikastériom pre laikov, rodinu a život Generálny sekretariát Biskupskej synody. Podujatie má za cieľ obohatiť „konzultačnú fázu, ktorá sa začala publikovaním prípravného dokumentu a s ním spojeného dotazníka pre mladých, ako aj medzinárodným seminárom o svete mladých v septembri v Ríme, uviedol v oficiálnom vyhlásení generálny sekretár biskupskej synody kardinál Lorenzo Baldisseri.   

Dátum stretnutia s mladými v Ríme nebol podľa vatikánskeho preláta zvolený náhodne. Účastníci podujatia sa totiž môžu na záver pracovných stretnutí zúčastniť na eucharistickom slávení, ktorému bude na Námestí sv. Petra 25. marca, na Kvetnú nedeľu, predsedať pápež František. Tento deň Cirkev bude sláviť ako 33. svetový deň mladých, ktorého témou sú slová z Lukášovho evanjelia: «Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha» (Lk 1,30). -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka na sviatok sv. Františka z Assisi

◊  

Nechajme sa tak ako sv. František z Assisi premeniť Kristovou láskou, aby sme žili v chudobe a radosti. (Tvít pápeža Františka, 4. októbra 2017)

inizio pagina

Medzi novými členmi Kongregácie pre evanjelizáciu národov aj arcibiskup Giordana

◊  

Vatikán 4. októbra – Svätý Otec František menoval deväť nových členov Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Stali sa nimi prefekt Kongregácie pre klerikov kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt Najvyššieho súdu Apoštolskej signatúry Dominique Mamberti.

Nomináciu ďalej prijali arcibiskup Bamaka z Mali Mons. Jean Zerbo, apoštolský vikár Paksé v Laose Mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, titulárny arcibiskup talianskej Numany Mons. Giuseppe Lazzarotto, bývalý apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, titulárny arcibiskup Falerri Mons. Adriano Bernardini a napokon predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia. -ej-    

inizio pagina

Tri pápežské univerzity hostia kongres pri 100. výročí Piovho-Benediktovho kódexu

◊  

Vatikán/Taliansko 4. októbra – V tomto roku si Cirkev pripomína 100. výročie vydania prvého Kódexu kánonického práva pápežom Benediktom XV. Tri rímske pápežské univerzity pri tejto príležitosti hostia v dňoch 4. – 7. októbra medzinárodný kongres organizovaný Medzinárodným združením pre rozvoj kánonického práva. Okrem Pápežskej Lateránskej univerzity sa na podujatí podieľajú aj Pápežská univerzita Santa Croce a Pápežská univerzita Gregoriana.

Kódex kánonického práva označovaný aj ako Piov-Benediktov kódex bol promulgovaný 27. mája 1917 a do platnosti vstúpil 19. mája nasledujúceho roka. Katolícka cirkev latinského obradu sa ním riadila až do roku 1983, keď pápež Ján Pavol II. vydal v súčasnosti platný Kódex kánonického práva. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 4. októbra 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina