Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

10/10/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo

◊  

Vatikán 10. októbra – Ústrednou témou dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorý ako obvykle začal deň omšou v Dome sv. Marty, bol príbeh z dnešného prvého čítania o Jonášovi, „tvrdohlavcovi, ktorý chcel,“ podľa pápežových slov, „učiť Boha, ako sa majú veci robiť“ (Jon 3,1-10).  

Pán požiadal proroka, aby išiel do mesta Ninive a vyzval jeho obyvateľov k pokániu. Jonáš sa najskôr pokúsil pred touto misiou ujsť. Napokon však urobil, ako mu prikázal Pán, avšak – poznamenal pápež František – pred odpustením, ktoré Pán udelil národu, ktorý s otvoreným srdcom ľutoval, ostáva „rozhorčený“ a „nahnevaný“.

Jonáš bol „tvrdohlavec“, zamyslel sa Svätý Otec, „no viac než tvrdohlavý, bol neoblomný“, mal „upätú dušu“:

„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo budú potrestaní, lebo robili zlo a musia ísť do pekla, atď...’. Rigidní ľudia nevedia rozšíriť svoje srdce ako Pán. Rigidní sú maloverní, s malým uzavretým srdcom, pripútaní k holej spravodlivosti. A zabúdajú, že Božia spravodlivosť sa stala telom vo svojom Synovi, stala sa milosrdenstvom, stala sa odpustením; že Božie srdce je vždy otvorené pre odpustenie.“ 

A to, na čo títo tvrdohlaví ľudia zabúdajú, dodal pápež František, je práve to, že „Božia všemohúcnosť sa prejavuje predovšetkým vo svojom milosrdenstve a v odpustení“:

„Nie je jednoduché pochopiť Božie milosrdenstvo, nie je to jednoduché. Pochopiť to si vyžaduje veľa modlitby, lebo je to milosť. Sme naučení hovoriť: ,Čo si mi ty urobil, to ti urobím aj ja’. Na tú spravodlivosť: ,Za to, čo si urobil, zaplatíš’. Ježiš však zaplatil za nás a naďalej tak robí.“

Boh, zopakoval opäť Svätý Otec František odvolávajúc sa na starozákonný príbeh o Jonášovi, mohol proroka ponechať napospas jeho tvrdohlavosti a rigidite. On však šiel a prehovoril k nemu a presvedčil ho, zachránil ho tak, ako to urobil z ľuďmi z Ninive. Je to „Boh trpezlivosti, je to Boh, ktorý vie pohladiť, ktorý vie rozšíriť srdcia“:

„Toto je posolstvo tejto prorockej knihy; dialóg medzi proroctvom, pokáním, milosrdenstvom a malovernosťou či tvrdohlavosťou. Božie milosrdenstvo však vždy zvíťazí, lebo je to jeho všemohúcnosť, ktorá sa prejavuje práve v milosrdenstve. Dovolím si dať vám radu, vezmite dnes bibliu a prečítajte si túto Knihu Jonáša. Je krátka, sú to tri strany. A všímajte si, ako koná Pán, aké je Pánovo milosrdenstvo, ako Pán premieňa naše srdcia. A ďakujte Pánovi, lebo je tak veľmi milosrdný.“ -ej-        

inizio pagina

Program apoštolskej cesty pápeža Františka do Mjanmarska a Bangladéšu

◊  

Vatikán/Mjanmarsko/Bangladéš 10. októbra – Tlačové stredisko Svätej stolice dnes publikovalo podrobný program apoštolskej cesty pápeža Františka do Mjanmarska a Bangladéšu, ktoré navštívi v dňoch od 26. novembra do 2. decembra tohto roku.

Svätý Otec priletí do bývalej mjanmarskej metropoly Rangún 27. novembra. Na druhý deň sa presunie do súčasného hlavného mesta Neipyijto, kde sa stretne s prezidentom, vládnymi predstaviteľmi a diplomatickým zborom. Následne sa lietadlom vráti späť do Rangúnu, kde bude na druhý deň, 29. novembra, slúžiť prvú verejnú svätú omšu.

Popoludní má na programe dve dôležité stretnutia: s najvyššou radou budhistických mníchov „Sangha“ a neskôr s mjanmarskými biskupmi. Diecézy ázijskej krajiny dnes spravuje celkovo osemnásť biskupov. Návštevu Mjanmarska ukončí Svätý Otec vo štvrtok 30. novembra omšou s mladými, po ktorej odletí do Bangladéšu.    

Po privítacej ceremónii na medzinárodnom letisku v Dháke, si pápež uctí bangladéšskych mučeníkov a otca národa pri pamätníku v Savar. Následne ho čaká zdvorilostná návšteva u prezidenta a stretnutie s miestnymi autoritami, predstaviteľmi občianskeho života a diplomatmi. 

V piatok 1. decembra bude hlavným bodom programu Svätého Otca liturgia spojená s kňazskou vysviackou, po ktorej navštívi miestnu katedrálu, stretne sa s bangladéšskymi biskupmi a na záver dňa sa zúčastní na medzináboženskom a ekumenickom stretnutí za mier.

Záver apoštolskej cesty pápeža Františka v Bangladéši bude patriť súkromnej návšteve domu Misionárok lásky v centre Dháky. Svätý Otec sa tiež v Kostole sv. Ruženca prihovorí kňazom, zasväteným osobám a seminaristom. Pred odletom späť do Ríma sa stretne s bangladéšskou mládežou.   

Harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Mjanmarska a Bangladéšu v dňoch od 26. novembra do 2. decembra 2017. Časové údaje zodpovedajú miestnemu času (Rím: UTC/GMT +2h, Mjanmarsko: UTC/GMT +6,5 hodín a Bangladéš: UTC/GMT +6 hodín).

Pri hlavných bodoch programu sú v zátvorke kurzívou uvedené časové údaje zodpovedajúce času na Slovensku.

Nedeľa 26. novembra 2017: Rím

21.40 odlet z medzinárodného letiska Fiumicino

Pondelok 27. novembra: Rangún

13.30 (09.00) prílet na medzinárodné letisko v Rangúne – privítacia slávnosť

 

Utorok 28. novembra: Rangún – Neipyijto - Rangún

14.00 (09.30) odlet do Neipyijto

15.10 (10.40) prílet na letisko v Neipyijto – privítacia slávnosť

15.50 (11.20) privítacia slávnosť v prezidentskom paláci

16.00 (11.30) zdvorilostná návšteva u prezidenta

16.30 (12.00) stretnutie so štátnou poradkyňou a ministerkou zahraničných vecí

17.15 (12.45) stretnutie s autoritami, s predstaviteľmi verejného života a s diplomatickým zborom – príhovor

18.20 (13.50) odlet do Rangúnu

19.25 (14.55) prílet do Rangúnu a presun na arcibiskupstvo

 

Streda 29. novembra: Rangún

9.30 (05.00) svätá omša v areály Kyaikkasan Ground – homília

16.15 (11.45) stretnutie s najvyššou radou budhistických mníchov „Sangha“ v Kaba Aye Centre – príhovor

17.15 (12.45) stretnutie s mjanmarskými biskupmi v salóne Katedrály sv. Márie v Rangúne – príhovor

 

Štvrtok 30. novembra: Rangún - Dháka

10.15 (05.45) svätá omša s mladými v Katedrále sv. Márie v Rangúne – homília

12.45 (08.15) rozlúčková ceremónia na medzinárodnom letisku v Rangúne

13.05 (08.35) odlet z medzinárodného letiska v Rangúne

15.00 (11.00) prílet na medzinárodné letisko v Dháke – privítacia slávnosť

16.00 (12.00) návšteva Národného pamätníka mučeníkov v Savare

16.45 (12.45) vzdanie úcty otcovi národa v Bangabandhu Memorial Museum a podpísanie pamätnej knihy

17.30 (13.30) zdvorilostná návšteva u prezidenta v prezidentskom paláci

18.00 (14.00) stretnutie s autoritami, predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom  v prezidentskom paláci – príhovor

 

Piatok 1. decembra: Dháka

10.00 (06.00) svätá omša a kňazská vysviacka v Suhrawardy Udyan Parkhomília

15.20 (11.20) návšteva predsedu vlády na Apoštolskej nunciatúre

16.00 (12.00) návšteva Katedrály 

16.15 (12.15) stretnutie s biskupmi Bangladéšu v hospici pre kňazov – príhovor

17.00 (13.00) medzináboženské a ekumenické stretnutie v záhrade arcibiskupského úradu – príhovor

 

Sobota 2. decembra: Dháka - Rím

10.00 (06.00) súkromná návšteva v Dome sv. Matky Terezy v Tejgaone

10.45 (06.45) stretnutie s kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a novickami v Kostole sv. Ruženca – príhovor

11.45 (07.45) návšteva farského cintorína a starobylého Kostola sv. Ruženca

15.20 (11.20) stretnutie s mladými v Kolégiu Našej Pani v Dháke  – príhovor

16.45 (12.45) oficiálna rozlúčka na medzinárodnom letisku v Dháke

17.05 (13.05) odlet z letiska v Dháke

23.00 prílet na letisko Ciampino v Ríme

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boh nesklame, zasadil do nášho srdca nádej

◊  

Boh nesklame! Zasadil do nášho srdca nádej, aby ju nechal vyklíčiť a priniesť ovocie. (Tvít pápeža Františka 10. októbra 2017)

inizio pagina

Pápež vyzýva indických biskupov latinského a východných obradov k harmónii

◊  

Vatikán/India 10. októbra – Pápež František vyzval indických biskupov k „plodnej a harmonickej spolupráci“ medzi všetkými troma obradmi prítomnými v ázijskej krajine pri poskytovaní pastoračnej starostlivosti veriacim. V Indii sú okrem latinskej tradície živé aj východné obrady, a to sýrsko-malabarský a sýrsko-malankarský.

„Prekrývanie jurisdikcií by ani v Indii už nemalo byť problémom. Túto skúsenosť zažíva vaša Cirkev už dlhý čas napríklad v Kérale,“ píše ďalej Svätý Otec v liste indickým biskupom. Evanjelium do Indie priniesol apoštol Tomáš. Katolícka viera sa rozšírila vďaka kontaktom s chaldejskou a antiochijskou tradíciou. India má v súčasnosti 172 diecéz, pričom 132 patrí do latinského obradu.

„Vo svete, kde je veľký počet kresťanov nútený migrovať, sa prekrývajúce jurisdikcie stali bežnými a čoraz viac sa prejavujú ako účinný nástroj na zabezpečenie pastoračnej starostlivosti o veriacich v plnom rešpektovaní ich cirkevných tradícií,“ vysvetlil pápež František, ktorý autorizoval Kongregáciu pre východné cirkvi, aby zaistila pastoračnú starostlivosť sýrsko-malabarských veriacich v celej Indii prostredníctvom vybudovania dvoch nových a rozšírenia hraníc dvoch existujúcich eparchií. -ej-

inizio pagina

Vatikánska banka sa obrátila na súd na Malte kvôli finančným škodám

◊  

Vatikán 10. októbra – Inštitút pre náboženské diela (IOR), známy aj ako Vatikánska banka, „zahájil v uplynulých dňoch pred kompetentnými maltézskymi súdnymi autoritami občianske súdne konanie proti niekoľkým tretím subjektom, ktoré považuje za zodpovedné vo veci významného poškodenia v oblasti niektorých investičných aktivít, na ktorých sa vatikánsky inštitút podieľal“. Uvádza sa v oficiálnom vyhlásení Tlačového strediska Svätej stolice.   

„Táto iniciatíva,“ píše sa ďalej v správe, „potvrdzuje záväzok Inštitútu pre náboženské diela v záujme transparentnosti ohlásiť kompetentným autoritám akékoľvek potenciálne zneužitie spáchané voči nemu, a v takom prípade urobiť akékoľvek vhodné opatrenie na ochranu svojich finančných záujmov a svojho dobrého mena, a to aj mimo územia Vatikánskeho mestského štátu“. -ej- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 10. októbra 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina