Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

01/11/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuAnjel Pána na sviatok Všetkých svätých: Svätí ako vitráže prežarujú Božie svetlo

◊  

Vatikán 1. novembra – V dnešný deň Slávnosti všetkých svätých sa Svätý Otec na poludnie pomodlil Anjel Pána s veriacimi na Námestí sv. Petra a udelil im apoštolské požehnanie. Pred modlitbou sa im z okna Apoštolského paláca prihovoril týmito slovami: 

Drahí bratia a sestry, požehnaný sviatočný deň!

Slávnosť Všetkých svätých je „naším“ sviatkom: nie z dôvodu, že my sme skvelí, ale preto, lebo Božia svätosť sa dotkla nášho života. Svätí nie sú dokonalými predlohami, ale osobami preniknutými Bohom. Môžeme ich prirovnať k vitrážam kostolov, ktoré prepúšťajú svetlo v rozličných farebných odtieňoch. Svätí sú naši bratia a sestry, ktorí prijali Božie svetlo vo svojom srdci a odovzdali ho svetu, každý podľa svojho „odtieňa“. Ale všetci boli priehľadní, zápasili na odstránení škvŕn a temnôt hriechu, aby tak dali preniknúť jemnému Božiemu svetlu. Toto je cieľ života: dávať prenikať Božiemu svetlu, a  je to aj cieľ nášho života.

Vskutku, dnes sa v evanjeliu Ježiš obracia na svojich [učeníkov], na všetkých nás, a hovorí nám „Blahoslavení“ (Mt 5,3). Je to slovo, ktorým začína svoje ohlasovanie, ktoré je „evanjeliom“, dobrou správou, pretože je to cesta šťastia. Kto je s Ježišom, je šťastný. Šťastie nespočíva vo vlastnení niečoho alebo v staní sa niekým, ale opravdivým šťastím je byť s Pánom a žiť pre lásku. Veríte, že je to tak? Pravé šťastie nie je v tom, že niečo máme alebo že sa niekým staneme; pravé šťastie je byť s Pánom a žiť láskou. Veríte tomu? Musíme napredovať, aby sme mali túto vieru.

Nuž, ingrediencie pre šťastný život sa nazývajú blahoslavenstvá: blažení sú jednoduchí, ponížení, ktorí dávajú miesto Bohu, ktorí dokážu plakať nad druhými a nad vlastnými zlyhaniami, ktorí zostávajú mierni, bojujú za spravodlivosť, sú milosrdní ku všetkým, uchovávajú si čistotu srdca, pracujú vždy pre pokoj a zotrvávajú v radosti, neprechovávajú nenávisť a aj vtedy, keď trpia, odpovedajú na zlo dobrom.

Hľa, blahoslavenstvá. Nepožadujú svetoborné činy, nie sú pre nadľudí, ale pre toho, kto zakusuje skúšky a námahy každodennosti, pre nás. Takíto sú svätí: dýchajú tak ako všetci vzduch znečistený zlom, ktoré je vo svete, ale na životnej ceste nikdy nestrácajú spred očí to, čo načrtol Ježiš, to, na čo ukazuje v blahoslavenstvách, ktoré sú ako mapa kresťanského života. Dnes je sviatok tých, čo dosiahli cieľ vytýčený touto mapou: nie iba svätcov z kalendára, ale množstva bratov a sestier „z vedľajších dverí“, ktorých sme azda stretli a poznali.

Dnes je rodinný sviatok, sviatok toľkých jednoduchých a skrytých ľudí, ktorí v skutočnosti pomáhajú Bohu hýbať svet dopredu. A dnes je ich veľa! Je ich veľa. Ďakujeme týmto neznámym bratom a sestrám, ktorí pomáhajú Bohu posúvať svet dopredu, ktorí žijú medzi nami. Pozdravme ich teraz riadnym potleskom!   

Predovšetkým – hovorí prvé blahoslavenstvo – sú „chudobnými v duchu“ (Mt 5,3). Čo to znamená? Že nežijú pre úspech, pre moc a peniaze; vedia, že kto hromadí poklady pre seba, nie je bohatý pred Bohom (porov. Lk 12,21). Veria naopak, že pokladom ich života je Pán, že láska k blížnemu je jediným pravým zdrojom zisku. Neraz sme nespokojní, že nám niečo chýba alebo sa znepokojujeme, ak nepožívame takú úctu ako by sme chceli; pripomeňme si, že nie v tomto spočíva naša blaženosť, ale v Pánovi a v láske: len s ním, len vtedy keď milujeme, žijeme ako blahoslavení.

Chcel by som napokon zacitovať ešte ďalšie blahoslavenstvo, ktoré sa nenachádza v evanjeliu, ale na konci Biblie a hovorí o konci života: „Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi“ (Zjv 14,13). Zajtra sa od nás bude žiadať, aby sme modlitbou sprevádzali našich zosnulých, aby sa navždy tešili v Pánovi. Spomeňme si s vďačnosťou na našich drahých a modlime sa za nich.

Matka Božia, Kráľovná svätých a Brána do neba, nech oroduje za našu cestu svätosti a za našich drahých, ktorí nás predišli a už sa odobrali do nebeskej vlasti.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec reagoval na nové teroristické činy uplynulých dní vo svete:

„Drahí bratia a sestry, som zarmútený nad teroristickými útokmi týchto posledných dní v Somálsku, Afganistane a v New Yorku. Spolu s poľutovaním nad týmito činmi násilia prosím za zosnulých, za zranených a ich rodiny. Prosme Pána, aby obrátil srdcia teroristov a oslobodil svet od nenávisti a od vražedného šialenstva, ktoré zneužíva meno Boha na rozsievanie smrti.“

Pápež pozdravil početné prítomné skupiny, medzi nimi osobitne účastníkov „Behu svätých“, ktorý sa dnes dopoludnia konal v uliciach Ríma. Organizovala ho už tradične práve v dnešný sviatok 1. novembra nadácia „Don Bosco vo svete“.

Na záver požiadal Svätý Otec o modlitbové sprevádzanie pri jeho zajtrajšej návšteve pietnych miest:

„Zajtra popoludní sa vyberiem na americký cintorín v Nettune a potom do Fosse Ardeatine: prosím vás o sprevádzanie modlitbou týchto dvoch etáp spomienky a prosby za zosnulých, obete vojny a násilia. Vojny neprinášajú iné, ako cintoríny a smrť: to je dôvod, prečo som chcel dať toto znamenie vo chvíli, keď sa zdá, že naše ľudstvo sa nepoučilo z lekcie alebo sa nechce poučiť.“ -jb-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Drahí priatelia, svet potrebuje svätých

◊  

Drahí priatelia, svet potrebuje svätých, a my všetci bez výnimky sme povolaní k svätosti. (Tvít pápeža Františka, 1. novembra 2017)

inizio pagina

Vatikán organizuje významnú konferenciu o jadrovom odzbrojení

◊  

Vatikán 31. októbra – Tvrdenie, že Svätá stolica je mediátorom v kríze medzi USA a Severnou Kóreou nie je pravdivé. Týmito slovami reagoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke na nedávne informácie zverejnené v talianskych médiách v súvislosti s konferenciou o jadrovom odzbrojení pripravovanou zo strany Svätej stolice.

Konferenciu vo Vatikáne v dňoch 10. – 11. novembra organizuje Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj a zúčastnia sa na nej významní politici i nositelia Nobelovej ceny za mier. Greg Burke zdôraznil, že pápež František sa plne angažuje v podpore všetkého, čo by mohlo prispieť k oslobodeniu sveta od atómových zbraní. Svedčí o tom aj jeho posolstvo, ktoré zaslal v marci tohto roku do newyorského sídla OSN v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou o téme jadrového odzbrojenia, s cieľom úplného zákazu jadrových zbaní. -ej-

inizio pagina

Katolíci a luteráni sú už 50 rokov na spoločnej ceste ekumenizmu

◊  

Vatikán 31. októbra – Prekonanie „predsudkov“, zintenzívnenie „vzájomného pochopenia“ a dosiahnutie „rozhodujúcich“ teologických dohôd. To je podľa dnes vydaného spoločného vyhlásenia Svetového luteránskeho zväzu a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov výsledok 50-ročného ekumenického dialógu medzi luteránmi a katolíkmi.

Vo vyhlásení sa cituje prínos ekumenických snáh, a to napríklad, ako sa uvádza v dokumente, žiadanie „odpustenia za naše viny a za spôsob, akým kresťania zranili Pánovo Telo a vzájomne sa urazili počas piatich storočí od začiatku reformácie až po dnešok“. Kresťanskí predstavitelia tiež poukázali na význam historického modlitbového stretnutia vo švédskom Lunde 31. októbra 2016 za účasti pápeža Františka a prezidenta Svetového luteránskeho zväzu biskupa Younana.

V Spoločnom vyhlásení Svetového luteránskeho zväzu a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov na záver roka spoločnej pripomienky reformácie sa konštatuje, že „po prvýkrát sa luteráni a katolíci pozreli na reformáciu z ekumenickej perspektívy.“ To umožnilo „nové pochopenie oných udalostí zo 16. storočia, ktoré skončili rozdelením“.

Luteráni i katolíci si dávajú predsavzatie s Božou pomocou „robiť rozlišovanie ohľadom interpretácie Cirkvi, Eucharistie, kňazskej služby, usilujúc sa dosiahnuť podstatný konsenzus s cieľom prekonať rozdiely, ktoré sú stále zdrojom rozdelenia“.

V posledný deň októbra si protestantské cirkvi už tradične pripomínajú pamätný Deň reformácie. Práve 31. októbra 1517 totiž Martin Luther vo Wittenbergu zverejnil svojich 95 téz. Pripomienka tejto udalosti sa dnes konala aj na Slovensku formou viacerých podujatí Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania za účasti ekumenických zástupcov i štátnych predstaviteľov. Na slávnostných službách Božích v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave Petržalke dnes Katolícku cirkev reprezentovali bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a gréckokatolícky bratislavský eparcha Peter Rusnák.

Dnešný  deň sa zapisuje do dejín aj významným počinom zo strany anglikánov. Anglikánske spoločenstvo sa pri príležitosti dnešného ukončenia celoročného programu pripomienky 500. výročia reformácie pripojilo vo Westminsterskom opátstve v Londýne k Spoločnému vyhláseniu k učeniu o ospravedlnení, ktoré v roku 1999 podpísali katolíci a luteráni. Dokument v roku 2006 podobne podpísala aj Svetová metodistická rada a v tomto roku to bolo Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví. -ej, jb-

inizio pagina

Ranná homília pápeža Františka: O vnútornej sile horčičného zrnka a kvasu

◊  

Vatikán 31. októbra – Na to, aby rástlo Božie kráľovstvo, je potrebné mať odvahu zasiať horčičné zrno a vmiesiť kvas. Mnohokrát sa však uprednostňuje tzv. „konzervujúca pastorácia“. Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno predsedal sv. omši v Dome sv. Marty.

Inšpiráciu našiel v dnešnom Evanjeliu podľa Lukáša, v ktorom Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k horčičnému zrnku a ku kvasu (Lk 13,18-21). Svätý Otec si všimol, že tieto prvky i keď sú malé, „majú v sebe silu“, ktorá rastie. Rovnako tak je s Božím kráľovstvom: jeho sila pochádza z vnútra. 

Rovnako aj sv. Pavol v Liste Rimanom, úryvok z ktorého dnes ponúka prvé čítanie, poukazuje na to, koľko napätí sa v živote zakusuje. Sú to utrpenia, avšak „nie sú porovnateľné so slávou, ktorá nás čaká“. Podľa pápežových slov ide teda o „pnutie medzi utrpením a slávou“.

Uprostred týchto pnutí sa nachádza „horlivé očakávanie veľkého zjavenia Božieho kráľovstva“. Ide pritom o očakávanie nielen naše, vysvetlil Svätý Otec, ale aj celého stvorenia, podliehajúceho porušiteľnosti rovnako „ako my“ a „nasmerovaného k zjaveniu sa Božích synov“. A tá vnútorná sila, ktorá „nás v nádeji privádza k plnosti Božieho kráľovstva“, to je sila Ducha Svätého.

„Je to práve nádej, ktorá nás vedie k plnosti, nádej vyjsť z tohto väzenia, z tohto obmedzenia, z tohto otroctva, z tejto skazenosti a dospieť k osláveniu: to je cesta nádeje. A nádej je dar Ducha Svätého. Je to práve Duch Svätý, ktorý je v nás a vedie  nás k niečomu grandióznemu, k oslobodeniu, k veľkej sláve. A preto Ježiš hovorí: ,Vo vnútri maličkého horčičného zrnka je prítomná sila, ktorá vie rozpútať nepredstaviteľný rast.“   

„V našom vnútri a vo vnútri stvorenia,“ zopakoval Svätý Otec František, „existuje sila, ktorá spôsobuje rozmach: je tam Duch Svätý“, ktorý „nám dáva nádej“. Pápež ďalej veriacim v Dome sv. Marty vysvetlil, že žiť v nádeji znamená dovoliť, aby „nám tieto sily Ducha pomohli rásť“ smerom k plnosti, ktorá nás čaká v sláve. Ale tak, ako kvas musí byť vmiesený a horčičné zrno zasiate, lebo inak sa ich vnútorná sila neprejaví, tak je to aj s Božím kráľovstvom, ktoré „rastie z vnútra, nie cez prozelytizmus“, upozornil pápež:    

„Rastie z vnútra, so silou Ducha Svätého. Cirkev vždy mala odvahu «vziať a zasiať», «vziať a vmiesiť», avšak tiež mala strach to urobiť. Mnohokrát vidíme, že sa uprednostňuje konzervujúca pastorácia a nedovolí sa, aby [Božie] kráľovstvo rástlo: ,Len ostaňme tak ako sme, maličkí, takto sme v bezpečí’. - A Kráľovstvo nerastie. Lebo na to, aby Kráľovstvo rástlo je potrebná odvaha: zasiať zrno, vmiesiť kvas.“

Je pravdou, pokračoval ďalej v kázni pápež František, že keď zasejeme zrno, stratíme ho, a že keď vmiešame kvas, „zašpiníme si ruky“, lebo „v zasievaní Božieho kráľovstva je vždy nejaká strata“:

„Beda tým, ktorí ohlasujú Božie kráľovstvo s klamnou predstavou, že si nezašpinia ruky. Takí sú strážcami múzeí: uprednostňujú pekné veci, a nepričinia sa takto ,zasievať’, aby sa sila uvoľnila, alebo ‚vmiesiť‘, aby sila mohla rásť.

Toto je ten Ježišov i Pavlov odkaz: toto pnutie, ktoré smeruje od otroctva hriechu – aby sme to povedali jednoducho – k plnosti slávy. A nádej je tá, ktorá napreduje, nádej nie je klamlivá: lebo nádej je príliš malá, nádej je tak malá, ako zrnko a ako kvas.“

Nádej „je tou najpokornejšou cnosťou“, „služobnicou“, vysvetlil na záver svojej dnešnej homílie Svätý Otec František. Ale tam, kde je nádej, tam je Duch Svätý, ktorý nesie Božie kráľovstvo vpred. Petrov nástupca na záver všetkých veriacich pozval, aby si dnes položili otázku: verím, že tam, v nádeji, je Duch Svätý, s ktorým možno hovoriť? -ej-  

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Nech nám Panna Mária pomôže budovať pokoj

◊  

Nech nám Panna Mária každý deň pomôže urobiť prvý krok, aby sme budovali pokoj v láske, v spravodlivosti a v pravde. (Tvít pápeža Františka, 31. októbra 2017)  

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteUmučenú indickú klarisku vyhlásia 4. novembra za blahoslavenú

◊  

India 1. novembra – Indická klariska Rani Maria Vattalilová, pred viac než 20 rokmi dobodaná nožom na smrť, bude v sobotu 4. novembra v centre krajiny v Indore vyhlásená za blahoslavenú. Slávnosti bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. 41-ročná rehoľná sestra bola v autobuse pred očami viac než 50 pasažierov zavraždená na ceste do Keraly, keď sa vracala domov zo svojho pôsobiska v centrálnej časti Indie.  

Jedným z účastníkov slávnosti blahorečenia bude aj jej vrah. Vtedy 22-ročný Samandar Singh zavraždil sestru Rani v mene zločineckej skupiny, ktorú podráždili aktivity indickej klarisky v prospech obyčajných ľudí. Rehoľná sestra v diecéze Indore vytvorila niekoľko skupín, ktoré si navzájom finančne pomáhali a stali sa tak nezávislými od kšeftárskych skupín.

„Čokoľvek sa stalo, stalo sa. Mrzí ma to a je mi ľúto, čo som urobil. Teraz som však šťastný, že svet si uctil a uznal sestru Rani týmto spôsobom,“ povedal pre médiá hinduista Samandar Singh. Vrah indickej rehoľnej sestry najskôr dostal trest smrti, neskôr doživotie. Mladšia sestra zavraždenej rehoľnice, tiež klariska, vraha v čase, keď bol vo väzení, prijala za svojho „brata“ a pričinila sa o jeho prepustenie.   

Slávnosť blahorečenia zavraždenej Rani Marie Vattalilovej je podľa miestnych náboženských predstaviteľov v Indii inšpiráciou pre všetkých prenasledovaných kresťanov. Vatikán ohlásil jej beatifikáciu ako martýrky v marci tohto roku a umožnil tak, aby si ju Katolícka cirkev v Indii mohla verejne ctiť ako svoju prvú mučeníčku modernej doby. Viac už kardinál Angelo Amato:

„Sestra Rani mala hlad a smäd po spravodlivosti. Kvôli tomu bola 25. februára 1995 zavraždená, keď cestovala autobusom do Bhopalu. Nájomný vrah ju nožom bodol 54-krát. Bol to skutočne masaker. Zatiaľ čo ju bodal nožom, sestra opakovala Ježišovo meno.

Umučenie sestry Rani je požehnaním nielen pre misiu v Udainagare, ale pre celú Katolícku cirkev v Indii. Jej obeta sa stala majákom svetla pre množstvo misionárov, ktorí v nej nachádzajú inšpiráciu a ochranu pre ich neľahké dielo dobra. Mučeníci odjakživa vytvárali úrodnú pôdu pre rast nových generácií kresťanov.“ -ej-

inizio pagina

RubrikaRozhovor s o. Majerníkom o situácii Katolíckej cirkvi v Tanzánii

◊  

Slovensko/Tanzánia 2. októbra – Aktuálne výzvy Katolíckej cirkvi v Tanzánii či nástrahy migrácie z Afriky do Európy. Aj to sú niektoré z tém, o ktorých sme sa porozprávali so slovenským kňazom otcom Petrom Majerníkom. Do Tanzánie sa po trojročnej misii a krátkej prestávke na Slovensku opäť vracia na päť rokov.

AUDIO 

 

Rozhovor pripravila Eva Jánošíková

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 1. novembra 2017

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina

Vysielanie z 31. októbra 2017

◊  

Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina