Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

06/11/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Božie dary a povolanie sú neodvolateľné

◊  

Vatikán 6. novembra – Boží dar je neodvolateľný; to, čo Boh daruje dnes, si nevezme zajtra späť. Keď Boh povoláva, toto povolanie ostáva na celý život. Týmito slovami začal dnešnú kázeň pápež František v Dome sv. Marty, kde tradične v ranných hodinách slávil eucharistiu. Podnet k úvahe našiel v prvom čítaní z Listu sv. Pavla Rimanom (Rim 11,29-36).

Podľa pápežových slov možno „v dejinách spásy“ identifikovať tri „Božie dary a povolania určené pre jeho ľud“, pričom sú „všetky nezrušiteľné“, lebo Boh je verný. Sú nimi dar vyvolenia, prísľubu a zmluvy. Tak ako to platilo pre Abraháma, tak to dnes platí pre každého jedného z nás:

„Každý z nás je vyvolený, vyvolená Bohom. Každý z nás nesie prísľub, ktorý dal Pán: ,Kráčaj v mojej prítomnosti, buď bezúhonný a ja pre teba urobím toto’. A každý z nás uzatvára s Pánom zmluvy. Je slobodný tak urobiť alebo neurobiť, no takáto je skutočnosť. A treba si aj klásť otázku: ,Ako vnímam vyvolanie ja? Alebo sa cítim, že som kresťanom náhodou? Ako prežívam prísľub, prísľub spásy na mojej životnej ceste, a ako som verný zmluve? Ako je verný on?’“

Pred „vernosťou samou osebe“, ktorou je Boh, dodal ďalej Svätý Otec František, nám neostáva nič iné, než sa opýtať: Pociťujem jeho „nežnosť“, jeho „starostlivosť“ o mňa i jeho „hľadanie“, keď sa od neho vzdialim?

Pápež poukázal aj na dôležité slová sv. Pavla, ktoré až štyrikrát používa v súvislosti s vyvolením Bohom: „neposlušnosť“ a „milosrdenstvo“. Kde je jedno, tam nechýba ani druhé - vysvetlil Svätý Otec -, a toto je naša cesta spásy:

„Toto znamená, že na ceste vyvolenia, smerom k prísľubu a k zmluve, sa objavia hriechy, bude tam neposlušnosť, avšak tvárou v tvár tejto neposlušnosti stojí vždy milosrdenstvo. Je to ako dynamika našej cesty k dospelosti: vždy je tam milosrdenstvo, lebo on je verný, on nikdy neodvoláva svoje dary.

Je to spojené; to, že dary sú neodvolateľné, je prepojené. Prečo? Lebo pred našimi slabosťami, našimi hriechmi vždy stojí milosrdenstvo, a keď Pavol nad tým uvažuje, robí krok vpred: no nie tým, aby nám vysvetľoval, ale adoráciou.“        

Pápež František na záver svojej dnešnej rannej homílie pozval veriacich k adorácii a k tichej chvále pred „týmto tajomstvom neposlušnosti a milosrdenstva, ktoré nás oslobodzuje“, pred „touto krásou neodvolateľných darov, akými sú vyvolenie, prísľub a zmluva“.

„Myslím si, že by nám prospelo, nám všetkým, uvažovať dnes nad naším vyvolením, nad prísľubmi, ktoré nám dal Pán a nad tým, ako ja žijem zmluvu s Pánom. A ako dovoľujem Pánovi, aby na mne zoči-voči mojim hriechom, mojim neposlušnostiam – dovoľte mi toto slovo – vykonal milosrdenstvo.

A na záver, či som schopný – tak, ako Pavol – chváliť Boha za to, čo mi dal, čo dal každému jednému z nás: chváliť a urobiť úkon poklony. Nikdy však nezabudnime: Božie dary a jeho povolanie sú neodvolateľné.“ -ej-  

inizio pagina

Aktuálne správy z VatikánuBiskupi Paraguaja prišli do Vatikánu na návštevu ad limina

◊  

Vatikán/Paraguaj 6. novembra – Svätý Otec dnes vo Vatikáne prijal biskupov Paraguaja, ktorí sa od nedele nachádzajú v Ríme na návšteve ad limina apostolorum. Pápežovi Františkovi predstavili aktuálnu situáciu v tejto latinskoamerickej krajine a rôzne výzvy, ktorým v súčasnosti Cirkev v Paraguaji čelí.

Na audiencii sa zúčastnili devätnásti biskupi na čele s predsedom Biskupskej konferencie Paraguaja  arcibiskupom Edmundom Valenzuelom Mellidom. Po stretnutí so Svätým Otcom čakajú prelátov návštevy jednotlivých vatikánskych dikastérií.

Paraguaj má viac ako 6,5 milióna obyvateľov, z ktorých až 92 % sa hlási ku katolíckej viere. Pápež František navštívil krajinu pri svojej ceste do Južnej Ameriky v júli 2015. -ab-

inizio pagina

Právna pomoc obetiam prostitúcie témou sympózia vo Vatikáne

◊  

Vatikán 6. novembra – Dnes sa vo Vatikáne skončilo trojdňové sympózium o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Iniciatíva Pápežskej akadémie sociálnych vied sa zamerala zvlášť na právnu pomoc obetiam, otázku ich odškodnenia a opätovného začlenenia do spoločnosti. S príspevkom na túto tému vystúpila aj americká právnička Jami Solliová, zakladateľka organizácie Global Alliance for Legal Aid.

Dôležitou súčasťou sympózia bolo svedectvo o konkrétnych aktivitách v prospech obetí obchodovania, ktoré rozvinula Komunita pápeža Jána XXIII. Jej predstaviteľ o. Aldo Bonaiuto vo svojom príspevku hovoril o dlhej a zložitej ceste umožňujúcej ženám prinúteným k prostitúcii oslobodiť sa od otroctva a znovu sa zaradiť do spoločnosti. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Vojna zanecháva škody aj na životnom prostredí

◊  

Každá vojna spôsobuje veľké škody na životnom prostredí. Neničme náš spoločný domov, ale chráňme ho pre budúce generácie. (Tvít pápeža Františka 6. novembra 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo svetePrezident libanonskej Charity: Krajina prijala priveľa utečencov, treba riešenie

◊  

Libanon 6. novembra – Samotné medzinárodné spoločenstvo dnes konštatuje, že Libanon prijal vyšší počet utečencov, ako umožňujú jeho kapacity, je preto jeho úlohou hľadať adekvátne riešenia na túto situáciu, upozornil prezident Libanonskej katolíckej charity páter Paul Karem.

„Libanon je jedinou krajinou tohto regiónu, ktorá prijíma taký vysoký počet utečencov. Táto situácia vytvorila veľké napätia medzi komunitami“, vysvetľuje libanonský kňaz. Obyvateľstvo Libanonu vzrástlo za posledné roky zo 4 na 6 miliónov práve vďaka prílivu utečencov zo Sýrie a tiež prítomnosti palestínskych utečencov.

Migranti podľa slov pátra Karema preberajú veľkú časť pracovných príležitostí a často pracujú na čierno. Nezamestnanosť v krajine dosahuje 36 až 38%, čo je veľké riziko pre sociálny život Libanončanov, z ktorých mnohí sa preto rozhodujú pre emigráciu z vlasti.

V Libanone sa navyše v posledných dňoch vyostrilo politické napätie, ktoré súvisí s citlivou otázkou sunitsko-šítskeho konfliktu a ovplyvňovania krajiny zo strany Iránu či Saudskej Arábie. V uplynulú sobotu oznámil svoju demisiu libanonský premiér Saad Hariri. -jb-

inizio pagina

O vývoji vzťahov Vatikánu s Ruskom hovoria odborníci na rímskej Gregoriane

◊  

Rím 6. novembra – Na Pápežskej Gregorovej univerzite dnes otvorili konferenciu s témou „Vzťah Svätej stolice s Ruskom a Pravoslávnou cirkvou od Jána Pavla II. po Františka“. Účastníci sa venujú otázke prekonania rozdelenia kresťanstva a posilnenia dialógu s východnými cirkvami, ktoré je nielen želaním miliónov kresťanov, ale zároveň aj teologickou a politickou výzvou. Prednášajúcimi sú významné osobnosti z Poľska, Ruska, Talianska a z iných krajín ako napríklad arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup Józef Kowalczyk, Rocco Buttiglione, Mirosław Marynowicz a Andriej Zubow.

Konferenciu organizujú dve poľské inštitúcie, ktorých cieľom je budovanie mostov medzi kultúrami. Prvou je Centrum poľsko-ruského dialógu a porozumenia, verejný inštitút zriadený Poľským parlamentom s cieľom viesť dialóg s Ruskom a o Rusku. Druhým organizátorom je Centrum myslenia Jána Pavla II., inštitút založený radnicou vo Varšave na šírenie intelektuálneho a politického dedičstva Jána Pavla II. -ab-

inizio pagina

Film „Vitaj v krimináli, pápež František!“ - sonda do duše väzňov v Burkina Faso

◊  

Vatikán 6. novembra – V rímskej väznici Rebibbia dnes premietnu filmový dokument „Vitaj v krimináli, pápež František!“ (Bonne arrivée à la MACO, Papa François!). Bude to pri príležitosti prvého výročia jubilea väzňov, ktorému predsedal pápež František presne 6. novembra 2016 v rámci Mimoriadneho roku milosrdenstva.

Francúzsko-poľský režisér Janusz Mrozowski filmom nakrúteným v hlavnom meste Burkina Faso Ougadougou približuje, s akými pocitmi a očakávaniami by väzni spolu s personálom väznice známej pod skratkou MACO radi privítali medzi sebou pápeža Františka a čo pre nich znamená jeho posolstvo Roka milosrdenstva.

Mrozowski, ktorý už má za sebou rôzne filmové produkcie s väzňami, chcel ponorením diváka do tvrdej reality africkej väznice ukázať, ako posolstvo Jubilejného roka milosrdenstva prežívali vo „väznici na konci sveta“.

Film bol prezentovaný 15. októbra  na Varšavskom filmovom festivale a z iniciatívy Sekretariátu pre komunikáciu ho premietli 25. októbra vo vatikánskej filmovej sále. -ab-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 5. novembra 2017

◊  

Nedeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina

Vysielanie zo 6. novembra 2017

◊  

Pondelňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina