Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

09/11/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuHomília na sviatok Lateránskej baziliky: Budovať, udržiavať a očisťovať Cirkev

◊  

Vatikán 9. novembra – „Budovať Cirkev, udržiavať Cirkev a očisťovať Cirkev“. Na týchto troch príkazoch postavil svoju dnešnú homíliu pápež František v rámci rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Dnes sa v celej slávi Cirkvi sviatok posvätenia Lateránskej baziliky, ktorá sa tiež nazýva „Matka a hlava všetkých kostolov mesta a sveta.“ Svätý Otec vysvetlil, že tento titul nemá byť dôvodom „pýchy, ale služby a lásky“.

Na úvod sa pápež František zamyslel nad povinnosťou „budovať Cirkev“. Položil si rečnícku otázku: „Čo je základom Cirkvi? Je to Ježiš Kristus“, pripomenul a pokračoval:

„On je uholným (kľúčovým) kameňom tejto stavby. Bez Ježiša Krista niet Cirkvi. Prečo? Pretože niet základu. A ak sa buduje nejaký kostol ... bez základov, čo sa stane? Zrúti sa. Všetko sa zrúti. Ak nie je v Cirkvi živý Ježiš Kristus, zrúti sa.“

„A čím sme my?“ položil otázku Svätý Otec a pokračoval: „Sme živé kamene“, nie rovnaké, každý je iný, pretože „toto je bohatstvo Cirkvi. Každý z nás buduje podľa daru, ktorý dostal od Boha. Nemôžeme si predstavovať Cirkev ako uniformnú, toto nie je Cirkev.“

Ďalej sa pápež František zamyslel na druhým príkazom: „udržiavať Cirkev“ a poukázal na potrebu byť si vedomými Božieho Ducha, ktorý prebýva v nás:

„Koľkí kresťania – dnes – vedia, kto je Ježiš Kristus, vedia, kto je Otec – pretože sa modlia Otčenáš – ale keď im povieš o Duchu Svätom, [reagujú]: ‚Áno, áno ... to je tá holubica.’ Holubica - a pri tomto skončia. Ale Duch Svätý je život Cirkvi, je to tvoj život, môj život... My sme chrámom Ducha Svätého a musíme si uchovávať Ducha Svätého. Dokonca sv. Pavol radí kresťanom, aby ‚nezarmucovali Ducha Svätého’. To znamená, aby sa ich správanie nepriečilo harmónii, ktorú Duch Svätý tvorí v nás a v Cirkvi. On je harmónia, on vytvára harmóniu tejto stavby.“

Do tretice sa vo svojom príhovore Svätý Otec dotkol požiadavky „očisťovať Cirkev“, a to počnúc od nás samých:

„My sme všetci hriešnici, všetci. Všetci. Ak ním niekto z vás nie je, nech sa prihlási, lebo to by bola pekná kuriozita. Všetci sme hriešni. A preto sa musíme neustále očisťovať. A tiež očisťovať komunitu: diecéznu komunitu, kresťanskú komunitu, komunitu univerzálnej Cirkvi, aby mohla rásť.“ -ab-

inizio pagina

Pápež František prijal študentov z Pápežského ukrajinského kolégia v Ríme

◊  

Vatikán/Ukrajina 9. novembra – Pápež František dnes prijal komunitu z Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme spolu s prefektom Kongregácie pre východne cirkvi kard. Leonardom Sandrim a jej sekretárom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ.

Kolégium „na vŕšku Gianicolo“ vzniklo pred 85 rokmi z vôle pápeža Pia XI. Ten podľa slov Svätého Otca v čase svojho pontifikátu „musel čeliť mnohým vtedajším výzvam, avšak vždy zodvihol svoj pevný hlas v prospech obrany viery, slobody Cirkvi a transcendentnej dôstojnosti každej ľudskej bytosti“.

„Ako budúcich kňazov vás pozývam, aby ste študovali sociálnu náuku Cirkvi a dozreli tak v rozlišovaní a v úsudku o sociálnych skutočnostiach, v rámci ktorých budete pozvaní pracovať,“ vyzval prítomných Svätý Otec František a pokračoval:

„Aj dnes je svet zranený vojnami a násilím. Najmä vo vašom milovanom ukrajinskom národe, odkiaľ pochádzate a kam sa po štúdiách v Ríme vrátite, sa zakúša dráma vojny, ktorá plodí veľké utrpenia predovšetkým v istých oblastiach...

Avšak túžba po spravodlivosti a pokoji, ktoré zakazujú akúkoľvek formu zneužívania, sociálnu alebo politickú korupciu - skutočnosť, na ktorú vždy doplácajú chudobní - je silná. Nech Boh pomáha a povzbudzuje tých, ktorí sú odhodlaní vytvárať čoraz spravodlivejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.“

Pápež František povzbudil študentov z Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme, aby milovali a ohlasovali Božie slovo, lebo len tak sa stanú „skutočnými pastiermi spoločenstva“, ktoré im bude zverené. „Milujte a strážte vaše tradície, avšak vyvarujte sa akejkoľvek forme sektárstva,“ upozornil ich Svätý Otec a pokračoval:

„Ak budete takto kráčať a učiť ostatných, aby robili to isté, najmä v nevyhnutnom ekumenickom dialógu, som si istý, že z nebeskej vlasti sa na vás budú usmievať a podporovať vás všetci biskupi a kňazi – poniektorí formovaní vo vašom kolégiu – ktorí položili život alebo trpeli prenasledovanie kvôli vernosti Kristovi a Apoštolskému stolcu.“

Svätý Otec na záver dnešného stretnutia ukrajinským študentom v Ríme pripomenul významné mariánske pútnické miesto Zarvanica na západe Ukrajiny, ktorého história siaha až do 13. storočia. Dedinka má len okolo 300 obyvateľov, známa je však vďaka zázračnej ikone Panny Márie aj za hranicami krajiny.

Príbeh hovorí, že úplne vyčerpanému mníchovi, ktorý utekal z Kyjeva pred mongolskou inváziou, sa vo sne zjavila Božia Matka. Keď sa úplne oddýchnutý zobudil, našiel ikonu Panny Márie, pre ktorú sa na tomto mieste rozhodol postaviť kaplnku.

Počas stáročí, pod vplyvom neustáleho nárastu počtu pútnikov, vrátane pápeža Jána Pavla II., význam i areál pútnického miesta rástol. Dnes je Zarvanica národnou svätyňou, ktorá patrí do zväzku 20 najvýznamnejších mariánskych pútnických miest Starého kontinentu. Svätý Otec František sa priznal, že aj on uchováva malú ikonu Madony, ktorú mu ešte v Buenos Aires daroval ukrajinský vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk:

„Ona chce, aby kňazi jej Syna boli ako zažaté sviece v noci bdenia vo svätyni, pripomínajúc všetkým, predovšetkým chudobným a trpiacim, a tiež tým, čo robia zle a zasievajú násilie a skazu, že «Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo» (Iz 9,1).“ -ej-

inizio pagina

Svätý Otec František uznal heroické cnosti pápeža Jána Pavla I.

◊  

Vatikán 9. novembra – Pápež Ján Pavol I. je o krok bližšie k svätorečeniu. Pápež František pri stredajšom stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amatom odsúhlasil vystavenie dekrétu, ktorý potvrdzuje heroické cnosti Božieho služobníka Albina Lucianiho. Svätý Otec tiež autorizoval sedem ďalších dekrétov, dva z nich o mučeníctve a päť týkajúcich sa heroických cností.

Pontifikát pápeža Jána Pavla I. bol jedným z najkratších. Napriek tomu, že trval len 33 dní, zanechal v dejinách Katolíckej cirkvi nezmazateľnú stopu. „Usmievajúci sa pápež“, ako ho mnohí prezývali, počas svojho pôsobenia na Petrovom stolci pripravil deväť príhovorov, tri posolstvá, napísal tri apoštolské listy a štyri ďalšie listy, dve homílie a stihol päť nedeľných modlitieb Anjel Pána a štyri stredajšie generálne audiencie.

Ak nie počas tohto krátkeho pontifikátu, tak potom nepochybne vďaka dlhoročným skúsenostiam kňaza, biskupa Benátok a neskôr kardinála preukázal, že je pokorným človekom, mužom viery. Láska k Bohu a láska k blížnemu bola jeho zvláštnym znamením. 

Albino Luciani sa narodil v roku 1912 vo Forno di Canale na severe Talianska a pochádzal z chudobnej robotníckej rodiny. V ten istý deň ho pokrstila pôrodná asistentka, keďže bol v nebezpečenstve smrti. O dva dni neskôr krst formalizoval kňaz v miestnom chráme. Kňazom sa stal, keď mal 33 rokov. Študoval teológiu, doktorát získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Neskôr vyučoval dogmatiku, morálnu teológiu a kánonické právo.

Za biskupa v diecéze Vittorio Veneto ho vymenoval pápež Ján XXIII. Zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile a v roku 1969 ho pápež Pavol VI. vymenoval za patriarchu Benátok. Ten istý pápež ho o štyri roky neskôr povýšil na kardinála.

Kardinálsky zbor zvolil Albina Lucianiho za 263. pápeža v poradí. Stalo sa tak 26. augusta 1978 pri treťom sčítaní hlasov hneď v prvý deň konkláve. Ako prvý pontifik v dejinách si zvolil dvojité meno – Ján Pavol I., lebo chcel nadviazať na dielo svojich predchodcov, pápežov Jána XXIII. a Pavla VI.  

Svoj kritický postoj k pompéznosti a vonkajšej paráde prejavil Boží služobník Ján Pavol I. hneď po zvolení, keď odmietol tradičnú pápežskú korunováciu a pri svojej inaugurácii na Námestí sv. Petra si prevzal iba pálium ako znak svojho pastoračného úradu. Ľudí si získal svojou láskavosťou a prívetivosťou, priateľským vystupovaním a zmyslom pre humor. Novinárov očaril svojou brilantnou vyjadrovacou schopnosťou.

Šesťbodový plán pápeža Jána Pavla I. naznačoval cestu talianskeho pontifika. Albino Luciani plánoval obnoviť Cirkev uvedením Druhého vatikánskeho koncilu do praxe, revidovaním kánonického práva, pripomínaním dôležitosti ohlasovať evanjelium, šíriť jednotu, dialóg, svetový mier a sociálnu spravodlivosť. 

Nástupcovia Albina Lucianiho na Petrovom stolci hovorili o ňom ako o mužovi s jemnou dušou a srdcom plným lásky. Ján Pavol II. vyzdvihol jeho hodnoty viery, nádeje a lásky. Benedikt XVI. pripomenul, že napriek krátkemu pontifikátu si dokázal získať srdcia ľudí. Pre pápeža Františka bol ikonou milosrdenstva a pokory. Jeho príhovoru sa pripisujú dva zázraky, ktoré v súčasnosti skúma Kongregácia pre kauzy svätých. -ej-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Kultúra stretnutia dokáže boriť múry

◊  

Nech sa stále viac šíri kultúra stretnutia schopná zboriť múry, ktoré ešte rozdeľujú svet. (Tvít pápeža Františka 9. novembra 2017)

inizio pagina

Svätý Otec rozhodol, že tabakové výrobky zmiznú z pultov Vatikánu

◊  

Vatikán 9. novembra – Svätý Otec František rozhodol o zákaze predaja cigariet v obchodoch, ktoré sa nachádzajú na území najmenšieho štátu sveta. Ako sa uvádza vo vyhlásení riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Grega Burkeho, toto opatrenie s účinnosťou od 1. januára 2018 sa týka hlavne zamestnancov Vatikánu, ktorí majú možnosť nakupovať v týchto obchodoch za zvýhodnených podmienok. V tlačovej správe sa ďalej píše:

„Motív je veľmi jednoduchý: Svätá stolica sa nemôže podieľať na činnosti, ktorá jasne poškodzuje zdravie ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je fajčenie každý rok príčinou vyše sedem miliónov úmrtí na celom svete.“

Oficiálna správa dodáva, že „napriek tomu, že predaj cigariet vatikánskym zamestnancom a penzistom so zľavnenou cenou by bol zdrojom príjmu pre Svätú stolicu, žiaden zisk nemôže byť legitímny, ak vystavuje riziku životy ľudí.“ -ab- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 9. novembra 2017

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina