Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

13/11/2017

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Aká je koherencia môjho života?

◊  

Vatikán 13. novembra – O pohoršení plynúcom z dvojtvárneho života a potrebe spytovať si svedomie hovoril pápež František vo svoje rannej homílii pri omši v Dome sv. Marty. „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia“, zopakoval Svätý Otec Ježišove slová z dnešného evanjeliového čítania (Lk 17,1-6), ale „beda tomu, skrze koho prichádzajú!“ Preto Ježiš následne upozorňuje svojich učeníkov: „Dávajte si pozor!“ A pápež pokračuje:

„Dávajte si teda pozor, aby ste nepohoršovali. Pohoršenie je zlé, pretože pohoršenie  zraňuje, zraňuje  citlivosť Božieho ľudu a útočí na slabosť Božieho ľudu a mnohokrát sa tieto rany nesú po celý život. A pohoršenie nielen zraňuje, ale je schopné i zabíjať: zabíjať nádej, zabíjať ilúzie, zabíjať rodiny, zabíjať mnohé srdcia...“

Slová „Dávajte si pozor!“ sú výstrahou pre všetkých, zdôraznil Svätý Otec, zvlášť pre toho, kto si hovorí kresťan, ale žije ako pohan. Toto je tým „pohoršením pre Boží ľud“:

„Koľko kresťanov svojím príkladom odpudzuje ľudí, svojou dvojtvárnosťou, svojím nedostatkom rýdzosti. Dvojtvárnosť kresťanov je pre diabla jednou z najľahšie použiteľných zbraní na oslabenie Božieho ľudu a na jeho oddialenie od Pána: jedno hovoriť a druhé konať.“

Toto je „nekoherentnosť“, ktorá pohoršuje, a to nás dnes musí prinútiť, aby sme si položili otázku, nástojil pápež František: „Aká je moja koherencia života? Súlad s Evanjeliom, súlad s Pánom?“ Svätý Otec uviedol ako negatívny príklad kresťanov, ktorí ako podnikatelia nedávajú spravodlivú mzdu a využívajú ľudí na vlastné obohatenie. Podobne spomenul pohoršenie spôsobené v Cirkvi duchovnými pastiermi, ktorí sa nestarajú o zverený ľud a opúšťajú ho.

„Ježiš nám hovorí, že nemožno slúžiť dvom pánom, Bohu aj peniazom. A keď je duchovný pastier pripútaný k peniazom, pohoršuje. A ľudia sa pohoršujú: duchovný pripútaný k peniazom. Každý duchovný pastier  sa musí pýtať: ako som spriatelený s peniazmi?

Alebo ak mu ide o kariéru, márnomyseľnosť ho vedie k ‚šplhaniu’, namiesto toho, aby bol skromný, pokorný; pretože skromnosť a pokora dávajú prednosť blízkosti k ľuďom. Alebo taký pastier, ktorý sa cíti ako pán a všetkým rozkazuje, to je namyslenec a nie pastier, ktorý je služobníkom Božieho ľudu...“   

Na záver svojej homílie pápež František pozval všetkých, aby si dnes v tejto veci spytovali svedomie: „Pohoršujem, alebo nie? A ako? - Takto môžeme odpovedať Pánovi a o niečo viac sa k nemu priblížiť.“ -ab-

inizio pagina

Kondolencia pápeža Františka Iránu a Iraku po zemetrasení

◊  

Vatikán 13. novembra – Pápež František vyjadril svoju sústrasť po zemetrasení, ktoré včera v noci zasiahlo pohraničnú zónu medzi Iránom a Irakom. Telegramy adresované obom krajinám s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina hovoria o „hlbokom zármutku“ pápeža, keď sa dozvedel o zemetrasení a uisťujú o jeho blízkosti všetkým obetiam tejto tragédie.

Podľa posledných správ sa počet obetí zvýšil na 352 mŕtvych a viac ako 5300 zranených. Zemetrasenie s magnitúdou 7,3 a hĺbkou 23 km malo epicentrum v oblasti Penjwin v irackej provincii Sulajmania, ale najzávažnejšie následky malo v susednom Iráne.

Svätý Otec vyjadril sústrasť tým, ktorí stratili svojich milovaných a ubezpečil všetkých o svojej modlitbe za obete, ktoré zveruje do milosrdenstva Všemohúceho. Vyprosuje Božie požehnanie pre zranených a pre všetkých, čo sa zapojili do záchranných prác. -ab- 

inizio pagina

Vo Francúzsku zomrel kard. Bernard Panafieu, emeritný arcibiskup Marseille

◊  

Vatikán/Francúzsko 13. novembra – Vo Francúzsku dnes zomrel vo veku 86 rokov kardinál Bernard Panafieu, emeritný arcibiskup Marseille. Na kardinála ho kreoval v roku 2003 sv. Ján Pavol II. a v roku 2005 sa zúčastnil na konkláve.

Svätý Otec František v sústrastnom telegrame zaslanom arcibiskupovi Marseille Mons. Georgesovi Pontierovi pripomína kardinála Bernarda Panafieu ako „múdreho duchovného pastiera, ktorý vedel ľuďom prejavovať Božiu dobrotu“.

„Bol pozorný k situáciám núdze a k rozmanitosti obyvateľstva svojej diecézy a výrazne prispel k dialógu medzi kultúrami i medzi náboženstvami v prospech pokojného spolunažívania všetkých,“ napísal pápež František.

Spolu s vyjadrením sústrasti najbližším zosnulého i celej arcidiecéze udelil Svätý Otec apoštolské požehnanie všetkým, čo sa zúčastnia na pohrebe v piatok 17. novembra v Marseilles. -jb-

inizio pagina

Svätý Otec hovoril s piaristami o metóde výchovy mladých

◊  

Vatikán 13. novembra – O výchove mladých zodpovedajúcej dnešnej dobe hovoril Svätý Otec František pri stretnutí so skupinou piaristov. Nasledovníkov sv. Jozefa Kalazanského, ktorí sa zišli v Ríme na zasadnutí vyšších rehoľných predstavených prijal na osobitnej audiencii koncom minulého týždňa. Pri stretnutí ich povzbudil v ich poslaní „vychovávať“, „ohlasovať“ a „premieňať“ mladých, ktorí sú im zverení.

Pápež František vo svojom spontánnom príhovore prednesenom v španielčine vychádzal zo stavu súčasnej doby. Keďže bola narušená spolupráca pri výchove medzi rodičmi, školou a samotnými mladými, je podľa jeho slov nevyhnutné vyvinúť úsilie na jej obnovu.

Vzdelávať zaiste neznamená „naplniť hlavu pojmami“, pripomenul pápež František. Správna výchova sa podľa jeho slov zakladá na trojčlene „myslieť – cítiť – konať“. Mladí musia dostať príležitosť „dozrieť pomocou troch základných ‚jazykov‘: jazyka mysle, srdca a rúk.“

Svätý Otec pripomenul, že tu ide o dosiahnutie „harmónie týchto troch jazykov“, aby študenti mohli premýšľať nad tým, čo cítia a čo robia, cítili to, čo si myslia a čo konajú a aby mohli konať to, čo si myslia a čo cítia. Nie je potrebné tieto tri jazyky oddeľovať.

V dnešnej tzv. ‚tekutej spoločnosti’ je vo vzdelávacom procese tiež nevyhnutné dať mladých do kontaktu s generáciou starších: „Dnes musia mladí ľudia hovoriť so starými,“ zdôraznil Svätý Otec, pretože toto je „jediný spôsob, ako môžu nájsť svoje korene“. -ab-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Kresťan nemôže byť pesimistom

◊  

Kresťan nemôže byť nikdy pesimistom! (Tvít pápeža Františka 13. novembra 2017)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteZomrela 105-ročná sestra vincentka Miriam Karmažínová, ktorá pracovala v Iráne

◊  

Francúzsko/Slovensko 13. novembra - Vo veku 105 rokov zomrela v sobotu 11. novembra rehoľná sestra vincentka Miriam Karmažínová. Zomrela v materskom dome Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži.

Sr. Miriam Karmažínová sa narodila v Leopoldove. Ako 18-ročná odišla do Paríža, kde sa pripravovala na misie. Neskôr 49 rokov pôsobila v Iráne. Na viacerých miestach pracovala ako vychovávateľka v škôlke alebo v škole, vypomáhala aj v školskej administratíve ako účtovníčka. Po návrate do Paríža pomáhala pri práci s deťmi, ktoré mala veľmi rada a u ktorých bola obľúbená. (Zdroj: TK KBS) -jb-

inizio pagina

Svedectvo biskupa Júliusa Gábriša o stretnutí s Jánom Pavlom II. v máji 1979

◊  

Slovensko 13. novembra - Dnes uplynulo 30 rokov od smrti biskupa Júliusa Gábriša, apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy. Spomienková slávnosť sa konala v sobotu v jeho rodisku Tesárskych Mlyňanoch. Pri tejto príležitosti si pripomeňme osobnosť Mons. Júliusa Gábriša cez jeho hlas z historickej nahrávky jeho príhovoru cez Vatikánsky rozhlas 19. mája 1979, keď navštívil Rím a stretol sa so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. O svojom zážitku z generálnej audiencie i mimoriadnej osobnej audiencie vydal Mons. Gábriš nasledujúce svedectvo (AUDIO):

 

-jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 13. novembra 2017

◊  

Pondeľňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina